The Best Vouchers verkkopalvelun tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö sisältää säännöt käyttäjien verkkosivuston käytön yhteydessä toimittamien tietojen keräämiselle, käsittelemiselle ja suojaamiselle. Se käsittelee sekä evästeiden käyttöä käyttäjän tietokoneella että käyttäjiä koskevien tietojen keräämistä ja käsittelyä tilastollisiin tarkoituksiin sekä muita tietojen käsittelytapoja, erityisesti tietojen keräämistä, tallentamista, varastointia, käsitteläy, muuttamista, jakamista ja muuta käyttöä. Kaikilla tässä asiakirjassa käytetyillä ilmaisuilla on ne merkitykset, jotka niille on annettu verkkosivustolla www.thebestvouchers.com julkaistussa The Best Vouchers palvelun käyttöehdoissa.

§1

Henkilötietojen tietokantojen ylläpitäjä

 1. Ylläpitäjä kerää henkilötietoja, mahdollistaakseen Ostajille verkkopalvelun käytön.
 2. Ostajien henkilötiedot ovat erityissuojattuja, ja niitä käytetään vain siinä määrin kuin suostumus on annettu. Ylläpitäjä hoitaa henkilötietojen tietokantaa Ylläpitäjän paikkaan sovellettavan lain ja sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteiden mukaisesti.
 3. Ylläpitäjän Tehtävät:
  1. varmistaa Ostajien Ylläpitäjälle toimittamien henkilötietojen turvallisuus, etenkin luvattomien henkilöiden pääsyn estämiseksi;
  2. tarjota rekisteröityneille ostajille heidän oikeuksiensa toteuttamisen, erityisesti oikeuden tarkastaa omia henkilötietoja, oikeuden pyytää päivityksiä ja poistaa henkilötietoja.

§2

Ostajien tarjoamat henkilötiedot ja muut tiedot

 1. Ostajat toimittavat henkilökohtaiset tietonsa vapaaehtoisesti, mutta jos tietyt tiedot ovat välttämättömiä verkkopalvelun käyttämiseen, tämän tekemättä jättäminen estää verkkopalvelun käytön.
 2. Kaikki kerätyt henkilötiedot on tarkoitettu järjestelmän ylläpitäjän käyttöön.
 3. Verkkosivua käytettäessä palvelimet keräävät automaattisesti selaimen lähettämät ja järjestelmälokeihin sisältyvät tiedot. Nämä tiedot voivat sisältää erilaisia tietoja, esim. Sähköpostiosoite, IP-osoite, hakukoneen tyyppi, verkkosivusto, jota on käytetty välittömästi ennen verkkopalvelun käyttöä, verkkosivulle tuloaika ja muut tilastotiedot. Ylläpitäjä käyttää niitä palvelujen korkeimman laadun varmistamiseksi sekä teknisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin.
 4. Kerättyjä tietoja käytetään ostajien tunnistamiseen tilausten toteuttamiseksi, mukaan lukien Tuotteiden ja ilmaislahjojen toimittamiseen, sekä online- tai offline-maksujen käsittelyyn, erityisesti luotto- tai pankkikorttitietojen tai muiden taloudellisten tietojen, jotka ovat tarpeen ostajan suorittaman maksun käsittelemiseksi (maksun käsittely ja tilauksen käsittely) ja siitä seuraava yhteydenpito ostajiin sekä verkkopalvelun kehittämiseen ja myynnin jälkeiseen toimintaan. Nämä tiedot sisältävät tietoja, kuten: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjänimi (käytäjätunnus), henkilökohtainen salasana, tapahtumahistoria ja kaikki ostajien itse toimittamat henkilökohtaiset tiedot.
 5. Ylläpitäjä voi kerätä tietoja teknisistä tiedoista, erityisesti URL-osoitteen, ostajien käyttämien verkkosivustojen käyttämien laitteiden tyypin, laitetunnuksen, verkkoyhteyden tyypin ja palveluntarjoajan nimen.
 6. Verkkopalvelun kautta toimitettujen tuotteiden ja ilmaislahjojen luonteen vuoksi Ostajaa voidaan pyytää toimittamaan ylimääräisiä henkilökohtaisia tietoja. Ylimääräisten henkilötietojen laajuus ilmoitetaan vastaavasti The Best Vouchers palvelun käyttöehdoissa.

§3

Henkilötietojen käsittely

 1. Ylläpitäjä kerää, käyttää, jakaa ja käsittelee ostajien henkilötietoja käsitellessään tilauksia, pääsykoodien ja arvosetelien toimittamista ja lähettämistä, ilmaislahjoja/ pääsykoodien ja arvosetelien vaihtoa yksittäisten palveluntarjoajien palveluita varten, heidän palvelujensa markkinointia sekä kolmansien osapuolten palveluita sekä lähettämistä ostajille uutiskirjeitä ja muita myynninedistämis- ja mainosmateriaaleja. Ostaja voi milloin tahansa ilmoittaa, ettei hän suostu vastaanottamaan kaupallisia tietoja - napsauttamalla viestin alareunassa olevaa linkkiä.
 2. Jokaisella ostajalla on asiaa koskevasta henkilötietojen suojaa koskevasta laista johtuvat oikeudet. Tarkastaakseen heidän henkilökohtaiset tietonsa, päivittääkseen tai poistaakseen ne, Ostajan tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluosastoon verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta.
 3. Verkkopalvelu voi käyttää mm. Google Analytics -järjestelmää (sekä vastaavia järjestelmiä), ts. verkkosivustojen analyysipalveluja ja sovelluksia, jotka tarjoaa Google, Inc. ("Google") tai muut tahot. Google Analytics käyttää "evästeitä". Google voi siirtää tunnistettuja tietoja kolmansille osapuolille vain, jos laki sitä vaatii.
 4. Ylläpitäjä käyttää "evästeitä" tallentaakseen tietoja ostajien mieltymyksistä. Nämä ovat ostajan laitteisiin tallennettuja tekstitiedostoja, jotka tunnistetaan tavalla, joka on tarpeen joidenkin toimintojen mahdollistamiseksi. Nämä tiedostot tallentavat: Ostajan henkilökohtaisia asetuksia ja ehdotuksia lomakkeen kenttien täyttämiseksi automaattisesti, niitä käytetään muun muassa muistamaan Ostajan kirjautumiseen tarvittavat tiedot. Erityisesti käytetään kahta evästeiden luokkaa:
  1. Action Cookies - tiedostot, jotka tallennetaan ostajien toiminnan kirjaamiseksi heidän käyttäessään verkkosivua. Nämä tiedostot tarjoavat tilastotietoja, joiden perusteella voidaan optimoida verkkosivuston toimivuutta. Evästeiden ehtona on, että käyttäjä hyväksyy ne selaimen asianmukaisten asetusten avulla.
  2. Session Cookies – käytetään sivuilla, joissa on sisäänkirjautumisvaihtoehto - tiedostoja, jotka on tallennetaan Ostajan kirjautumistilan määrittämiseksi. Niillä varmistetaan, että ostajilla on pääsy sivuille, jotka ovat näkyvissä vain verkkopalvelua käyttäville ostajille. Session cookies määritetään Ostajan kirjautumisprosessissa ja poistetaan kirjautumisen yhteydessä, ts. Kun "Kirjaudu ulos" -painiketta napsautetaan.
 5. Jokainen ostaja voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn ja säilyttämiseen ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun verkkosivustolla olevan lomakkeen kautta.
 6. Kaikkien henkilöllisyysvarkausten, tietojenkalastelun ja "kalasteluun" kutsuttujen laittomien käytäntöjen torjuminen on yksi ylläpitäjän tärkeimmistä velvollisuuksista. Tätä tarkoitusta varten kaikki ostajien toimittamat tiedot, erityisesti tiedot, kuten luottokortin numero tai verkkosivustolle toimitetut tiedot, jotka tarjoavat mahdollisuuden kirjautua sisään, kuten käyttäjätunnus ja salasana Ostajan tilille pääsemiseksi, kerätään tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

§4

Käyttäjien sisältö ja viestit

 1. Ylläpitäjä tallentaa palvelimilleen varmistaakseen niiden täydellisen tietoturvan: Ostajien lähettämät tiedot, erityisesti Ostajan lähettämät viestit kaikilla verkkosivuston osastoilla sekä tiedot pääsykoodien ja arvosetelien ostamista koskevista rahoitustapahtumista.

§5

Käyttäjien henkilötietojen antaminen tai jakaminen muiden yksiköiden kanssa

 1. Ostaja suostuu siihen, että Ylläpitäjä siirtää hänen henkilötietojaan edellä mainitussa §3 kohd. 1 tarkoitettuihin tarkoituksiin Ylläpitäjän tytäryhtiöille sekä liikekumppaneille ja Ylläpitäjän palveluntarjoajille.
 2. Ostajien henkilökohtaiset tiedot siirretään muille yksiköille tietojen keskittämistä tai logistiikkaa varten ja kun asiaa koskeva laki tai yrityskaupat tai fuusiot edellyttävät Ylläpitäjää.

§6

Loppusäännökset

 1. Ylläpitäjä pidättää oikeuden lähettää pyytämättömiä viestejä ostajille. Tämä sisältää tiedot, jotka liittyvät suoraan verkkopalvelun toimintaan (esim. Muutokset toiminnassa), sekä ei-kaupalliset viestit (esim. toivotukset, järjestelmäviestit). Jokaisella ostajalla on oikeus ilmoittaa, että he eivät suostu vastaanottamaan tämän tyyppisiä tietoja napsauttamalla viestin alla olevaa linkkiä.
 2. Palvelun verkkosivusto voi sisältää linkkejä (esim. Kolmannen osapuolen logojen muodossa), jotka napsautettaessa ohjaavat verkkosivua katselevan henkilön ulkoiselle verkkosivustolle. Tällaisten viitteiden käyttöä ei voida tunnistaa minkäänlaisilla yhteyksillä ylläpitäjän ja yksikön välillä, johon ulkoinen verkkosivusto kuuluu. Ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole vastuussa tällaisten uudelleenohjausten vaikutuksista tai ei vaikuta ulkoisten sivustojen sisältöön. Ylläpitäjä ei ole vastuussa näillä sivuilla voimassa olevan yksityisyyden ja tietosuojakäytännön sisällöstä eikä evästeistä, joita käytetään sivujen selaamiseen. Kannustamme henkilöitä, jotka käyttävät tälläisiä viittauksia, lukemaan näillä sivuilla voimassa olevien asiaankuuluvien asiakirjojen sisällö.
 3. Ylläpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä tähän tietosuojakäytäntöön. Muutokset tehdään julkaisemalla uutta sisältöä verkkopalvelun käyttöehtoihin. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne otetaan käyttöön.
 4. Edellytys verkkopalvelun käytölle on tämän tietosuojakäytännön hyväksyminen.