THE BEST VOUCHERS PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

https://thebestvouchers.com/ -verkkopalvelun käyttämisen käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot").

 

1. Säännöt ja kuvaus

Käyttöehdoissa määritetään https://thebestvouchers.com/ -verkkopalvelun (jäljempänä "palvelu") käyttämisen säännöt, oikeudet ja ehdot. Käyttöehdot sitovat kaikkia palvelun käyttäjiä.

Näiden käyttöehtojen tarpeita varten seuraavilla termeillä on seuraava merkitys:

 1. Myyjä – Palvelun ylläpitäjä, yhteisö, joka tarjoaa arvoseteleiden ostamisen verkkopalvelussa esitettyihin palveluihin, lukuun ottamatta palvelussa esiteltyjä koulutuspaketteja sekä koulutuspakettien pääsykoodeja.
 2. Ostaja – luonnollinen henkilö, jolla on täysi oikeuskelpoisuus ja joka on yli 18-vuotias, joka osti tuotteen myyjältä myyntisopimuksen nojalla ja sai pääsyn tilille verkkopalveluun.
 3. Tuote – Arvoseteli verkkopalvelussa esitettyihin palveluihin, lukuun ottamatta koulutuspaketteja tai palvelussa esiteltyjen koulutuspakettien pääsykoodeja.
 4. Arvoseteli - Sähköisessä muodossa oleva instrumentti, jota myy myyjä ja joka käyttöehdoissa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti oikeuttaa ostajan vaihtamaan sen eri palveluntarjoajien tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin, lukuun ottamatta koulutuspaketteja.
 5. Pääsykoodi – myyjän myymä ainutlaatuinen aakkosnumeerinen merkkijono, jotka käyttöehdoissa asetetuin ehdoin oikeuttavat ostajan saamaan pääsyn koulutuspakettiin palveluntarjoajan tarjouksesta.
 6. Ilmaislahja – koulutuspaketin pääsykoodin oston hetkellä määrätty, tietty kryptovaluutan yksikkömäärä, jonka jokainen koulutuspaketin pääsykoodin ostava Ostaja saa lahjaksi. Tilauksen aikana ilmoitettu tietyn kryptovaluutan yksikkömäärä lisätään ilmaiseksi jokaiseen ostettuun koulutuspaketin pääsykoodiin, koulutuspaketin arvosta riippumatta. Koulutuspaketin ilmaislahjalla ei ole kaupallista arvoa, eikä sitä voi ostaa erikseen. Mitään verkkopalvelussa esitettyja tietoja ei pidä missään tapauksessa ymmärtää tarjouksena voida ostaa koulutuspaketin ilmaislahja; annetut tiedot eivät tarkoita sovellettavassa lainsäädännössä ostotarjousta. Pääsyn Koulutuspakettiin ilmaislahjan muodossa lisättyihin kryptovaluutta yksiköihin mahdollistaa pääsykoodi, jonka Ostaja saa myyjältä ostaessaan koulutuspaketin pääsykoodin, mahdollisuus käyttää ilmaislahjaa voi kuitenkin edellyttää, että ostaja toimittaa lisätietoja, lähettää asiakirjoja tai suorittaa muita toimia, joista Myyjä ilmoittaa ostajalle toimittaessaan pääsykoodin. Joka kerta, kun Ostaja maksaa Koulutuspaketin Pääsykoodin ostosta ja vastaanottaa tietyn määrän yksiköitä tietystä kryptovaluutasta, maksettu summa on aina maksu koulutuspaketin pääsykoodista, ja tietyn kryptovaluutan yksiköt, jotka sisältyvät pääsykoodin ilmaislahja pakettiin, toimitetaan ilmaisten lahjojen muodossa.
 7. Tili - tilaustili verkkopalvelussa, joka on osoitettu tietylle ostajalle, joka on tehnyt myyntisopimuksen Myyjän kanssa tekemällä tilauksen verkkopalvelun kautta tai jonkin Myyjän yhteistyökumppanin kautta, ja Myyjä tai Myyjän yhteistyökumppani on vahvistanut tämän tilauksen. Tili on ostajalle määritetty verkkopalvelun alisivu, jolla tarjotaan tietoa ostetuista tuotteista ja Myyjältä saatavia työkaluja toimenpiteiden toteuttamiseen Arvosetelien tai Pääsykoodien toteuttamiseksi. Tili mahdollistaa ostettujen arvoseteleiden tai pääsykoodien tunnistamisen, seurannan ja hallinnan. Jos haluat vaihtaa arvosetelin tai pääsykoodin tietyn palveluntarjoajan tarjoamaan tuotteeseen/palveluun, käytä hyperlinkkiä tietyn palveluntarjoajan tätä tarkoitusta varten tarjoamaan verkkosivustoon. Hyperlinkki näkyy Ostajalle tilille kirjautumisen jälkeen. Tili liitetään Ostajan sähköpostiosoitteeseen (käyttäjätunnus) ja salasanaan, jonka ostaja on saanut myyjältä tai myyjän yhteistyökumppanilta, joka on määritelty arvosetelissä, tai vastaavasti Myyjältä tai Myyjän yhteistyökumppanilta saadussa pääsykoodissa, jos ostat koulutuspaketin pääsykoodin. Myyjä voi asettaa ostajalle saataville ylimääräisiä koulutusmateriaaleja, lukuun ottamatta palveluntarjoajan tarjoamaa verkkokoulutusta osana koulutuspakettia, Ostajalle tekstitiedostoina ladattavaksi heti tilille kirjautumisen jälkeen.
 8. Maksunhoitaja – Arvosetelien tai pääsykoodien maksuja voivat käsitellä kolmannet osapuolet, jotka tarjoavat tietojenkäsittely- ja maksu-, laskutus-, täsmäytys- ja raportointipalveluita;
 9. Koulutuspaketti verkkokoulutus (webinaari); eräänlainen internet seminaari, jota ohjataan ja toteutetaan webcast-teknologialla, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän kokouksen johtajan ja osallistujien välillä käyttämällä virtuaalisia työkaluja.
 10. Yhteistyökumppani – myyjän kumppaniohjelmaan osallistuva yksikkö, jolta Myyjä tilasi operatiivisiä markkinointitoimenpiteitä, jotka tuovat potentiaalisia asiakkaita (Ostajia) myyjän verkkosivuille (verkkopalvelu).
 11. Palveluhttps://thebestvouchers.com/ verkkosivusto, jota johtaa Palvelun Ylläpitäjä, ja jonka kautta Ostaja voi tehdä tilauksen tai lunastaa arvosetelin tai pääsykoodin,
 12. Myyntisopimus – Myyjän ja Ostajan välillä tehty Sopimus tuotteen ostoa varten, joka suoritetaan käyttöehtojen puitteissa,
 13. Palveluntarjoaja – kolmas osapuoli, joka tarjoaa koulutuspaketteja, joiden käytön mahdollistaa Myyjältä saatu pääsykoodi, ja muita verkkosivustolla esitettyjä palveluita, joiden käytön mahdollistaa myyjältä saatu arvoseteli;
 14. Tilaus - Ostajan aikomusilmoitus, joka on toimitettu verkkosivustolla tai jonkin Myyjän kumppanin verkkosivustolla olevan tilauslomakkeen kautta ja jonka tarkoituksena on suoraan tehdä myyntisopimus Myyjän kanssa. Tilausta pidetään ostajan tarjouksena ostaa myyjän arvosetelin tai pääsykoodi. Sopimuksen onnistuneeseen tekemiseen on tarpeen vahvistaa, että myyjä hyväksyy tilauksen.

2. Verkkopalvelun yleiset käyttöehdot

 1. Vain yksittäiset ostajat voivat ostaa tuotteita.
 2. Ostajien on noudatettava näitä sääntöjä ja heidän on käytettävä verkkosivustoa sovellettavan lain mukaisella tavalla ja sosiaalisen rinnakkaiselon periaatteiden mukaisesti.
 3. Kaikki verkkosivustolla olevat kaupalliset tiedot, hinnastot ja ilmoitukset ovat vain kutsu ostajille lähettämään tarjouksia ja tekemään ostosopimuksia. Mitään verkkosivustolla esitettyjä tietoja, riippumatta niiden nimestä, ei tule pitää voimassa olevana tarjouksena lainsäädännössä ymmärrettyjen säädösten mukaisesti.
 4. Tilauksen yhteydessä ostajan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä on oltava täysi oikeuskelpoisuus tai hänen laillisen huoltajansa suostumus ostajan nykyisessä oleskelupaikassa voimassa olevien lakien mukaisesti.
 5. Kaikkia Ostajan toimittamia tuotteiden tilauksia pidetään tarjouksina, ja myyjän katsotaan hyväksyneen sen vasta, kun Myyjä on vahvistanut tilauksen määräyksissä vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Myyjä pidättää oikeuden hylätä tarjouksen ja / tai kieltäytyä hyväksymästä Tilausta perustelematta. Lisäksi, vaikka Myyjä olisi alun perin hyväksynyt Ostajan tarjouksen, hän voi peruuttaa kaupan milloin tahansa, jos on perusteltua epäillä, että Ostaja on vilpillinen myyjää, palveluntarjoajaa tai myyjänkumppania kohtaan.
 6. Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa tilauksen, jos ostajan käyttäytymistä pidetään epäilyttävänä tai mahdollisesti vilpillisenä.
 7. Myyjä pidättää oikeuden lopettaa arvosetelien ja pääsykoodien myymisen milloin tahansa tai muuttaa käyttöehtojen ehtoja.
 8. Ostot tehdään yksinomaan henkilökohtaiseen käyttöön.
 9. Ostaja ei saa millään tavalla jäljentää pääsykoodeja tai arvoseteleitä tai sallia tällaista toimintaa muille.
 10. Ostaja sitoutuu olemaan antamatta vääriä tietoja, mukaan lukien vääriä nimiä, osoitteita sekä yhteys- ja maksutietoja; samoin kuin olla osallistumatta laittomaan toimintaan, joka liittyy pääsykoodien/arvosetelien ostamiseen tai käyttöön, tai sallia kenenkään muun tehdä niin. Myyjää ei voida pitää vastuullisena, jos tiedot on syötetty väärin taia joku muu kuin aiottu vastaanottaja käyttää pääsykoodia koulutuspakettiin tai arvoseteliä.
 11. Ostaja sitoutuu muuttamaan tietonsa muutoksen esiintyessä. Myyjä ei vastaa tämän velvoitteen noudattamatta jättämisen seurauksista.
 12. Edellä osoitetuissa tilanteissa luvussa 2 kohd. 10 ja luvussa 2 kohd. 11 Verkkopalvelun järjestelmänvalvoja voi estää ostajan pääsyn tililleen.
 13. Kaikki hinnat ilmoitetaan tietyssä valuutassa ja sisältävät kaikki myyjän kotipaikan alueella sovellettavat verot. Jos Ostajan maassa on ylimääräinen verovelvollisuus, Ostaja on vastuussa toimivaltaisille viranomaisille maksettavien ylimääräisten verojen kantamisesta, vähentämisestä, ilmoittamisesta ja maksamisesta.
 14. Nykyiset tiedot arvosetelien ja pääsykoodien hinnoista ovat voimassa päivästä, jona ne ilmestyvät verkkosivustolle. Hinnat sisältävät toimituskulut.
 15. Ensimmäisen arvosetelin tai pääsykoodin oston jälkeen verkkopalveluun luodaan ostajalle henkilökohtainen tili, johon pääsee tilauksen jälkeen toimitetulla salasanalla tai tilauskoodilla, joka annetaan kortilla joka sisältää pääsykoodin ja sähköpostiosoitteen.
 16. Ostaja voi olla ainoastaan yhden tilin haltija.
 17. Ostajan tilin rekisteröintiä varten vaaditaan seuraavat tiedot: arvosetelissä määritetty sähköpostiosoite ja salasana tai pääsykoodin sisältävässä kortissa määritetty pääsykoodi, jonka ostaja on velvollinen pitämään salassa.
 18. Ostajan henkilötiedot kerätään vapaaehtoisesti ja niitä käytetään vain tietosuojakäytännössä esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
 19. Ellei toisin ole sovittu, Myyjä voi tehdä muutoksia Tuotteiden tuotetietoihin. Erityisesti ilman rajoituksia palveluntarjoajien henkilöllisyys ja lukumäärä, joiden kautta on mahdollista käyttää koulutuspaketteja pääsykoodien avulla tai muita palveluja arvoseteleillä, voivat muuttua, jonka Ostaja vahvistaa ja hyväksyy.
 20. Koska henkilöillä, joiden asuinpaikka on tiettyjen maiden alueella, ei ole mahdollista hankkia pääsykoodeja ja arvoseteleitä, näiden maiden alueelta tai toimitusalueella sijaitsevia tilauksia ei panna täytäntöön: Afganistan, Bangladesh, Kongon demokraattinen tasavalta, Päiväntasaajan Guinean tasavalta, Guyana, Hong Kong, Irak, Laos, Mauritania, Moldova, Niger, Pohjois-Korea, Sierra Leone, Singapore, Syyria, Länsi-Sahara, Jemen, Zimbabwe.
 21. Järjestelmänvalvoja/maksunhoitaja käsittelee rekisteröinnin ja tilauksen tekemisen yhteydessä toimitettuja henkilötietoja siinä määrin kuin on tarpeen tilauksen suorittamiseksi, mukaan lukien online- ja offline-maksuja ja myynninjälkeisiä palveluja, siinä määrin kuin on tarpeen pääsykoodien myöntämiseksi ja koulutuspakettien käyttämiseksi. käyttämällä niitä tai vastaavasti arvoseteleitä ja vaihtamalla ne tiettyihin palveluntarjoajien tarjoamiin palveluihin.
 22. Kaikkia verkkosivustolla esiteltyjä tuotteita sekä muita verkkosivustolla esitettyjä nimiä ja logoja käytetään vain tunnistustarkoituksiin, ne voivat olla lailla suojattuja tavaramerkkejä.
 23. Verkkosivusto ja sen sisältö on täysin suojattu tekijänoikeuksilla tai muilla immateriaalioikeuksilla, eikä niitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin näissä säännöissä nimenomaisesti sallittuihin tarkoituksiin - erityisesti niitä ei saa kopioida niin kokonaan kuin osittain.

3. Myyntisopimuksen tekeminen

 1. Myyntisopimuksen tekee Ostaja, joka tekee tilauksen tilauslomakkeella verkkosivustolla tai jollain Myyjän yhteistyökumppaneiden verkkosivuilla, kun Myyjä on vahvistanut tilauksen.
 2. Tilauksia hyväksytään ympäri vuoden 24/7. Tilauksia voi tehdä verkossa mistä päin maailmaa tahansa, lukuun ottamatta alueita ja maita jotka mainittiin luvussa 2 kohdassa 20, mutta joissakin maissa ennakkomaksu on mahdollista suorittaa vain verkkosivustolla ilmoitetun maksujärjestelmän kautta.
 3. Ostaja ilmoittaa tilauslomakkeessa vähintään:

              - Ostajan etunimen ja sukunimen,

              - ostajan puhelinnumeron,

              - Ostajan sähköpostiosoitteen, johon verkkopalveluun luotava tili liitetään.


              Täyttämällä tilauslomakkeen Ostaja:

              - vahvistaa edellä mainittuun lomakkeeseen sisältyvien tietojen aitouden ja ajantasaisuuden,

              - hyväksyy näiden käyttöehtojen säännökset tunnustaen niiden sitovuuden,

              - hyväksyy siinä olevien henkilötietojen käsittelyn tarjotakseen Ostajalle tuotteita ja palveluita suoraan (suoramarkkinointi).

 1. Vastaanotettuuan tilauslomakkeen, Myyjä ottaa yhteyttä Ostajaan puhelimitse määrittääkseen tilauksen yksityiskohtaiset parametrit - ts. Ostajalle toimitettavan arvosetelin tai pääsykoodin tyypin, sen arvon sekä Ostajan osoitteen, johon tilaus lähetetään, johon Ostaja suostuu.
 2. Edellä mainittujen Ostajan ja Myyjän välisten järjestelyjen jälkeen myyjä lähettää Ostajalle tilauksen hyväksymisvahvistuksen sähköpostilla Ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 3. Tilauksen arvo - on tilauksen vahvistusasiakirjassa määritetty summa, joka muodostaa Ostajan valitseman arvosetelin tai pääsykoodin hinnan. Tilauksen arvo on yhtä suuri kuin kokonaismäärä, jonka Ostaja sitoutui maksamaan. Myyjän ja Ostajan välisen puhelinkeskustelun aikana, myyjä voi tilauksen koon vuoksi tarjota Ostajalle tarjoushintaa. Tällaisen keskustelun aikana osapuolten välillä sovittu hinta pysyy tällöin ostajalle sitovana.
 4. Tilausta pidetään hyväksyttynä käsiteltäväksi, kun Ostajalle lähetetään vahvistus tilauksen hyväksymisestä Myyjältä.
 5. Jos Ostaja ei ole suorittanut tilausprosessia loppuun, myyjän asiakaspalvelutoimisto ottaa yhteyttä ostajaan käyttämällä tilauksen tekemisessä hänen toimittamiaan tietoja vahvistaakseen tilauksen vastaanottamisen, johon ostaja suostuu. Yllä olevan vahvistuksen suorittaminen vastaa Ostajan tilauksen tekemistä näissä käyttöehdoissa vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Ostoa ei suoriteta ennen kuin Ostaja saa sähköpostiviestin, joka vahvistaa Myyjän hyväksyvän tarjouksen.
 6. Mikäli osto suoritetaan, Arvoseteli tai pääsykoodilla varustettu kortti lähetetään ostajalle välittömästi kuriirin tai postin välityksellä. Eri maksunhoitajat voivat hyväksyä ja käsitellä maksuja, kuten myös posti- tai kuriiriyhtiöt postiennakkomaksun tapauksessa.
 7. Ellei verkkopalvelussa tai käyttöehdoissa toisin mainita, tietyn kotitalouden tai yhden ostajan pääsykoodien ja arvosetelien ostolle ei ole minkäänlaisia rajoituksia. 7. Myyjä pidättää oikeuden lopettaa arvosetelien ja pääsykoodien myymisen milloin tahansa tai muuttaa käyttöehtojen ehtoja.

4. Arvosetelien tai pääsykoodien toteuttamista koskevat vaatimukset

 1. Arvosetelin tai pääsykoodin toteuttamiseksi kirjautumalla tilille on käytettävä tietokonetta, joka täyttää seuraavat tekniset vaatimukset: tietokone, jossa on Internet-yhteys (väh. 512 kb/s), graafinen internet-selain, joka tukee JavaScriptiä (esim. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) ja tukee ns. evästeitä ja jossa on esiasennettu ohjelmisto PDF-tiedostojen lukemiseen (esim. Adobe Reader, Foxit Reader) Myyjä ei ole vastuussa ostajan tietokoneen virheellisestä konfiguroinnista. Myyjä ei ole vastuussa tapauksista, joissa Ostaja ei lunasta arvoseteliä tai pääsykoodia ostajan tietokoneeseen liittyvien teknisten ongelmien vuoksi.
 2. Arvosetelin tai pääsykoodin lunastamiseksi on tarpeen kirjautua tilille kirjautumistiedoilla eli Käyttäjätunnuksella (Ostajan tilauslomakkeeseen toimitettu sähköpostiosoite) ja Salasana (Myyjän toimittama salasana, joka on määritetty arvosetelissä) tai Pääsykoodi (Myyjän toimittamalla kortilla joka sisältää pääsykoodin, jos ostat pääsykoodin koulutuspakettiin). Kun olet kirjautunut tilille ensimmäistä kertaa myyjän toimittamien tietojen avulla, ostajalla on oikeus vaihtaa salasanansa tai pääsykoodinsa.
 3. Tili mahdollistaa ostettujen arvoseteleiden tai pääsykoodien tunnistamisen, seurannan ja hallinnan. Jos haluat vaihtaa arvosetelin tai pääsykoodin tietyn palveluntarjoajan tarjoamaan palveluun, käytä hyperlinkkiä tietyn palveluntarjoajan tätä tarkoitusta varten tarjoamaan verkkosivustoon.
 4. Myyjä lähettää lisätietoja verkkosivustoon kirjautumisesta (kirjautumisohjeet) ostajan sähköpostiosoitteeseen heti, kun ostaja on suorittanut maksun.

5. Arvosetelien ja pääsykoodien toimittaminen

 1. Arvosetelit ja pääsykoodit sisältävät kortit toimitetaan ostajille sähköpostitse tai kuriirilla Ostajan ilmoittamaan osoitteeseen.
 2. Arvosetelin tai pääsykoodin omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun myyjä on vastaanottanut ostajalta maksun pääsykoodista tai arvosetelistä.
 3. Jos maksua ei suoriteta (esim. Maksutarkistuksen hylkääminen, luottokorttimaksujen peruuttaminen tai muuten tilauksen maksamatta jättäminen), kaikki lähetetyt pääsykoodit tai arvosetelit tulevat kelpaamattomiksi, eikä niitä voida käyttää.
 4. Jos postitse toimitettu pääsykoodi tai arvoseteli katoaa, varastetaan tai tuhotaan ennen käyttöä, myyjä deaktivoi aikaisemman pääsykoodin tai arvosetelin, antamalla Ostajalle uuden pääsykoodin tai arvosetelin, jota koskevat samat säännöt.

6. Pääsykoodien ja arvosetelien käyttö

 1. Jos koulutuspakettien tai palvelujen, joihin arvoseteli oikeuttaa, käyttöehdoissa ei toisin mainita, niin koulutuspaketteja sekä edellä mainittuja palveluita voivat käyttää vain yksittäiset Ostajat.
 2. Pääsykoodien avulla hankittuja koulutuspaketteja ja arvoseteleilla ostettuja palveluita ei palauteta käteisenä.
 3. Pääsykoodin tai arvosetelin voi käyttää vain kerran. Pääsykoodia tai arvoseteliä ei voi käyttää osittain.
 4. Pääsykoodien viimeinen voimassaolopäivä.
  Jokainen Pääsykoodi on voimassa 6 kuukautta toimittamispäivästä. Pääsykoodin voimassaoloaika tarkoittaa aikaa, jonka kuluessa koodi on aktivoitava ja Koulutuspakettia käytettävä. Tämän ajanjakson jälkeen Pääsykoodia ei ole mahdollista lunastaa ja käyttää Koulutuspakettia. Edellä mainitut säännökset koskevat myös ilmaista Koulutuspakettia.
 5. Jos Pääsykoodin tai Lahjan lunastamiseen tarvitaan muita asiakirjoja, ne on toimitettava 6 kuukauden kuluessa Pääsykoodin toimittamisesta. Tämän ajanjakson jälkeen Pääsykoodia ja Lahjaa ei voi lunastaa.
 6. Myyjä ei anna lupauksia, takuita tai huomautuksia koulutuspaketeista tai muista Palveluntarjoajien tarjoamista palveluista.
 7. Pääsykoodit ja arvosetelit tarkistetaan niiden käyttöhetkellä, jotta voitaisiin käyttää koulutuspakettia tai palveluita, jotka arvoseteli oikeuttaa ostamaan.

7. Vastuu

 1. Myyjä ei ole osapuoli koulutuspakettien tai muiden palvelujen ostamista koskevassa sopimuksessa, ja tarjoaa vain koulutuspakettien pääsykoodien ja arvosetelien ostamisen, jotka oikeuttavat ostamaan verkkopalvelussa esitettyjä palveluja, joten se ei ole vastuussa pääsykoodien tai arvosetelien avulla ostettujen palvelujen laadusta, turvallisuudesta tai lainmukaisuudesta, eikä mainonnassa käytettyjen tietojen paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta, palveluntarjoajien mahdollisuudesta tai oikeudesta myydä tiettyjä palveluita tai tilauksia tekevien ostajien vakavaraisuudesta.
 2. Maksunhoitaja ei ole ostajien ja palveluntarjoajien välisen sopimuksen osapuoli, eikä se ole vastuussa ostajien tekemien sopimusten väärinkäytöksestä tai laiminlyönnistä.
 3. Verkkopalvelun ylläpitäjä/myyjä tai maksun- hoitaja ja ylläpitäjä eivät ole vastuussa erityisistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat johtua pääsykoodien ja arvosetelien avulla ostettujen palvelujen käytöstä sekä ilmaislahjoista.
 4. Myyjä ei ole vastuussa mistään käyttöehtojen rikkomisesta, jos tietyn velvoitteen täyttäminen on tullut mahdottomaksi hänestä riippumattomista syistä.
 5. Ylläpitäjä toimittaa verkkopalvelun "sellaisenaan", "kaikkine vikoineen" ja "sellaisena kuin se on saatavilla". Myyjä ja hänen toimittajansa eivät anna mitään nimenomaisia takuita verkkopalvelulle, pääsykoodeille, arvoseteleille, ilmaislahjoille tai muille palveluille.
 6. Lain sallimassa laajuudessa Myyjä ja sen työntekijät, johtajat, edustajat, myyjät eivät takaa, että koulutuspaketit tai muut palveluntarjoajien tarjoamat palvelut ovat siirrettäviä, tyydyttäviä laadultaan, riittäviä, oikea-aikaisia, sopivia tiettyyn tarkoitukseen tai tarpeisiin, ovat laillisia tai niitä tarjotaan asianmukaisella huolellisuudella ja osaamisella. Myyjä ei takaa, että pääsykoodien tai arvosetelien avulla ostetut palvelut/tuotteet täyttävät ostajien vaatimukset, ovat virheettömiä, hyödyllisiä, täydellisiä tai saatavissa jatkuvasti. Myyjä ei takaa, että verkkopalvelun käytöstä saatavat hyödyt ovat tehokkaita, luotettavia, tarkkoja ja vastaavat ostajien odotuksia. Myyjä ei anna muita yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyviä takeita kuin ne tietosuojakäytännössä nimenomaisesti määritellyt. Myyjä ei takaa, että ostaja voi käyttää verkkosivustoa tai saada siihen pääsyn missä tahansa sijainnissa tai valittuna ajankohtana. Mikään edustajan antama suullinen tai kirjallinen tieto tai neuvoja ei ole takuu. Ostajalla voi olla ostajan asuinpaikassa voimassa olevan paikallisen lain mukaisia lisäkuluttajien oikeuksia, joita nämä käyttöehdot eivät saa muuttaa.

8.     Korvaus

 1. Hyväksymällä nämä säännöt, Ostaja sitoutuu paikallisen lain sallimissa rajoissa turvaamaan ja suojaamaan Myyjän/Järjestelmän ylläpitäjän, sen johtajat, työntekijät ja edustajat kaikilta vaatimuksilta, vahingoilta, vastuilta, tappioilta, saamisilta, tai veloilta ja kuluilta (ml. rajoittamatta kohtuullisia maksuja, jotka aiheutuvat myyjään/järjestelmän ylläpitäjään kohdistuvista vaatimuksista tai oikeudellisista menettelyistä, joita myyjä/ylläpitäjä aloittaa kolmansia osapuolia vastaan), jotka johtuvat siitä, että Ostaja on käyttänyt verkkopalvelua tai pääsykoodia tai arvoseteliä; näiden käyttöehtojen minkään säännöksien rikkomisesta; kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamisesta, mukaan lukien rajoittamatta tekijänoikeuksia, omistusoikeuksia tai yksityisyyden oikeuksia; ja mistä tahansa väitteestä, että Ostajan tarjoama sisältö aiheuttaa vahinkoa kolmannelle osapuolelle.
 2. Velvollisuus vapauttaa vastuusta ja korvauksista osoitettu luvussa 9 kohd. 1 edellä mainitut vaatimukset pysyvät voimassa näiden sääntöjen voimassaolon päättymisen jälkeen ja Ostajan lopetettua verkkopalvelun käytön.

9. Henkilötietojen suoja

 1. Verkkopalvelun käyttäjien (ostajien) toimittamien henkilötietojen tietokantojen ylläpitäjä on Myyjä.
 2. Henkilötietojen tietokantojen ylläpitäjä sitoutuu suojaamaan henkilötietoja Myyjän kotipaikkaan sovellettavan lain mukaisesti. Kun Ostaja toimittaa henkilötietonsa tietokantojen ylläpitäjälle tilauksen yhteydessä, suostuu hän siihen, että henkilötietojen tietokantojen ylläpitäjä käsittelee ne tilauksen suorittamiseksi. Ostajalla on oikeus milloin tahansa tarkastella, muuttaa, päivittää ja poistaa henkilötietojaan.

10. Muutokset tarjouksissa ja kamppanjat

 1. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa tarjolla olevien tuotteiden hintoja, vetää joitain tuotteita tarjouksesta ja ottaa käyttöön uusia ja toteuttaa myynninedistämis kampanjoita.
 2. Edellä 1. kohdassa tarkoitettu oikeus ei vaikuta tilauksiin, jotka on tehty ennen hinnanmuutosten ja mainoskampanjoiden ehtojen voimaantulopäivää, ja ne pannaan täytäntöön nykyisten sääntöjen mukaisesti.

11. Valitukset

 1. Jos Ostajan mukaan käyttöehtojen nojalla suoritettuja palveluita ei toteuteta tai ne suoritettiin käyttöehtojen vastaisesti, hän voi lähettää valituksen sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
 2. Myyjän vastaanottamat valitukset otetaan huomioon 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta kohdassa 1) yllä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jos valitus ei sisällä sen käsittelemiseksi tarvittavia tietoja, myyjän on pyydettävä valituksen tekijää täydentämään sitä tarvittavassa laajuudessa, ja 14 päivän määräaika alkaa täytetyn valituksen toimituspäivästä.
 3. Valituksen tulee sisältää ainakin ostajan etunimi ja sukunimi, ostajan sähköpostiosoite, kuvaus esitetyistä vastalauseista ja maininta ehdotetusta tavasta ratkaista valitus.
 4. vastaus valitukseen lähetetään Ostajan Tilauksessa antamaan sähköpostiosoitteeseen. Erityisen perustelluissa tapauksissa myyjä voi lähettää vastauksen toiseen valituksen lähettäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jota ei ole osoitettu tilauksessa
 5. Jos käyttäjää ei voida tunnistaa, valitus jätetään tutkimatta.
 6. Myyjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka eivät ole aiheutuneet hänen virheistään.
 7. Jos ostajalla on pääsykoodin tai arvosetelin lunastamisen yhteydessä varauksia koulutuspaketeista tai arvoseteleillä ostetuista palveluista, kaikki tätä koskevat vaatimukset tulee osoittaa suoraan palveluntarjoajalle. Tämä johtuu siitä, että järjestelmän ylläpitäjä/myyjä käsittelee vain arvoseteleitä ja pääsykoodeja ja huolehtii verkkopalvelun saatavuudesta, ja palveluntarjoaja, ei järjestelmän ylläpitäjä/myyjä, on vastuussa koulutuspaketeista, joiden käytön mahdollistavata Myyjältä saadut pääsykoodit ja palvelut joiden käyttämisen arvoseteli sallii. Jos ostajan ja palveluntarjoajan välillä on kuitenkin erimielisyyksiä, järjestelmän ylläpitäjä/myyjä voi kuitenkin ostajan pyynnöstä auttaa riidan ratkaisemisessa.
 8. Järjestelmän ylläpitäjä/myyjä voi milloin tahansa mitätöidä pääsykoodin tai arvosetelin tai evätä sen myöntämisen pääsykoodien tai arvosetelien myöntämiseen tai käsittelyyn liittyvien virheiden vuoksi ja järjestelmän ylläpitäjän/myyjän lausunnon yhteydessä, jonka mukaan ostaja on hakenut tai käyttänyt pääsykoodia tai arvoseteliä virheellisesti tai ristiriidassa sen käyttötarkoituksen kanssa, tai on rikkonut näitä käyttöehtoja tai johtuen siitä, että pääsykoodi tai arvoseteli on väärennetty tai muutettu.
 9. Ostaja voi tehdä valituksen järjestelmän ylläpitäjälle verkkopalvelun toiminnasta, ja mikäli pääsykoodien tai arvoseteleiden myymispalvelua suoritetaan väärin, ostaja voi tehdä valituksen myyjälle.

12. Sopimuksesta irtisanoutuminen

 1. Ostaja, joka ei ole lunastanut arvoseteleitä tai pääsykoodeja, voi peruuttaa sopimuksen 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä ja saada 100% hyvityksen.
 2. Ostaja, joka on lunastanut arvosetelin tai pääsykoodin, menettää oikeuden irtisanoutua sopimuksesta.
 3. Ostaja voi irtisanoa sopimuksen lähettämällä sähköpostiviestin, joka sisältää tiedot aikomuksestaan peruuttaa sopimus osoitteeseen [email protected]
 4. Jo käytetyn pääsykoodin tai arvosetelin tapauksessa, sopimuksesta irtisanoutumista ei voida hyväksyä. Käyttämällä pääsykoodia tai arvoseteliä on ymmärrettävä, että ostaja käyttää vastaanotetun pääsykoodin tai arvosetelin, joka mahdollistaa koulutuspaketin, tai muiden palveluntarjoajien tarjoamien tai ilmaisten palveluiden käytön.

13. Loppusäännökset

 1. Verkkopalvelun järjestelmän ylläpitäjä pyrkii varmistamaan verkkopalvelun asianmukaisen toiminnan.
 2. Verkkopalvelun ylläpitäjä pidättää oikeuden kokonaan tai osittain poistaa sivuston toistaiseksi käytöstä sen modernisoimiseksi tai korjaamiseksi.
 3. Verkkopalvelun ylläpitäjä ei ole vastuussa tilauksen toteuttamisessa esiintyvistä vaikeuksista, jotka johtuvat satunnaisista tekijöistä jotka eivät ole hänen hallinnassaan (mukaan lukien ostajasta tai kolmansista osapuolista riippuvista tekijöistä tai ylivoimaisesta esteestä).
 4. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä ilmoittamatta syytä.
 5. Verkkopalveluun rekisteröityneille ostajille ilmoitetaan käyttöehtojen muutoksista ja niiden laajuudesta sähköpostitse (tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen) tai ponnahdusikkunaan ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä verkkopalveluun, muutosten käyttöönoton jälkeen. Käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia tehdään mukauttamiseksi sovellettavaan oikeudelliseen asemaan.
 6. Jos jotakin näiden käyttöehtojen säännöksistä voidaan pitää pätemättömänä tai tehottomana, tämä ei vaikuta muiden käyttöehtojen säännösten pätevyyteen ja tehokkuuteen. Tällainen pätemätön tai tehoton sääntö korvataan tärkeällä ja tehokkaalla säännöllä, jolla saavutetaan parhaiten taloudellinen vaikutus, johon pätemätöntä tai tehotonta säännöstä sovellettiin.
 7. Ostajan on luettava käyttöehtojen muutokset, jos hän käyttää verkkopalvelua millään tavalla.
 8. Käyttöehtojen nykyinen versio on aina saatavissa osoitteesta www.thebestvouchers.com.
 9. Asioissa, joita nämä käyttöehdot eivät kata, sovelletaan myyjän asuinpaikkaan sovellettavaa asiaa koskevaa lakia. Kiistanalaiset asiat ratkaistaan sovinnollisesti, jos ostaja niin haluaa. Viimeisenä keinona asian ratkaisee myyjän sääntömääräisen kotipaikan toimivaltainen tuomioistuin.
 10. Verkkopalvelun käyttö Ostajan puolesta merkitsee näiden käyttöehtojen lukemista ja hyväksymistä.

 

Päivä, jona käyttöehdot on viimeksi päivitetty: 13.03.2019 r.

  

Paikkakunta, päivämäärä

Lähettäjä
Ostajan nimi ja sukunimi
Kotiosoite

Osoite lausunnon toimittamiseen:

Lausunto
etäsopimuksen peruuttamiseen

Vakuutan, että haluan vetäytyä pääsykoodin/arvosetelin myyntisopimuksesta nr …………………… (tilauksen tunnistenumero) joka tehtiin vahvistamalla tilaus, joka tapahtui päivänä …………………………………, pääsykoodi/arvoseteli on vastaanotettu …………………………………….

Haluaisin kyseisen summan palautuksen …………………………………… (sanallisesti: ………………………………………………………………………………………………………………)
pankkitilille nro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Palautan …………………………………………………………………………………………………………………………… (Ilmaislahjan koulutuspaketin pääsykoodiin - tarvittaessa) muuttumattomana.

Ostajan allekirjoitus