Webbplatsen The Best Vouchers sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy anger reglerna för insamling, bearbetning och skydd av data som tillhandahålls av Användare i samband med användningen av Webbplatsen, bestående av både användning av kakor på Användarens dator och insamling och behandling av data om Användare för statistiska ändamål, liksom andra metoder för behandling av data, särskilt insamling, inspelning, lagring, bearbetning, ändring, delning och annan användning av data. Alla termer som används häri har den betydelse som tillskrivs dem i Villkoren av Webbplatsen The Best Vouchers som placerats på Webbplatsen www.thebestvouchers.com tjänsten.

§1

Administratören av personuppgifter

 1. Administratören samlar in personuppgifter för att göra det möjligt för Köpare att använda Webbplatsen.
 2. Köparnas personuppgifter omfattas av särskilt skydd och används endast i den utsträckning som samtycke har givits. Databasen med personuppgifter drivs av Administratören i enlighet med lagen som gäller för Administratörens säte och i enlighet med principerna för social samexistens.
 3. Administratörens uppgifter:
  1. säkerställa säkerheten för personuppgifter som tillhandahålls Administratören av Köparna, särskilt mot tillgång från obehöriga personer;
  2. säkerställning att registrerade Köpare kan utöva sina rättigheter, särskilt rätten att inspektera sina egna personuppgifter, rätten att begära uppdateringar och radera personuppgifter.

§2

Personuppgifter och annan information från Köpare

 1. Köparen ge sin personliga information på frivillig basis, men förmedlingen av vissa uppgifter är oumbärligt för att använda Webbplatsen, att inte uppge dessa omöjliggör användningen av Webbplatsen.
 2. All personlig information som samlas in är avsedd att användas av Administratören.
 3. När du använder webbplatsen samlar servrar automatiskt in information som skickas av webbläsaren och som finns i systemloggar. Denna information kan innehålla olika data, t.ex. e-postadress, IP-adress, typ av sökmotor, webbplats som besökts omedelbart före användning av Webbplatsen, tidpunkten för inmatning av webbplatsen och annan statistisk information. Administratören använder dem för att säkerställa högsta kvalitet på de tjänster som tillhandahålls, såväl som för tekniska och statistiska ändamål.
 4. Den insamlade informationen används för att identifiera Köpare i syfte att utföra Beställningar, inklusive leverans av Produkter och Gratisgåvor, för bearbetning av transaktioner online eller offline särskilt kredit- eller betalkortdata eller annan finansiell information som är nödvändig för att behandla betalningen som gjorts av Köparen (betalningsbehandling och orderbehandling) och efterföljande kontakt med köpare, samt för att utveckla Webbplatsen och efterförsäljningsaktiviteter. Dessa data inkluderar information som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarens namn (login), individuell Åtkomstkod, transaktionshistorik samt all slags uppgifter som tillgängliggörs av själva Köparna.
 5. Administratören kan samla in information om tekniska data, särskilt URL, typ av enheter som köparna använder för att använda Webbplatsen, enheternas ID, typ av nätverksanslutning och namn på tjänsteleverantören.
 6. På grund av arten av Beställningarna, de levererade Produkterna och Gratisgåvorna via Webbplatsen kan Köparen bli ombedd att tillhandahålla ytterligare personuppgifter. Omfattningen av ytterligare uppgifter kommer att specificeras lämplig i Villkoren för användning av Webbplatsen The Best Vouchers.

§3

Bearbetning av personuppgifter

 1. Administratörs samlar in, använder, tillgängliggör och bearbetar Köparnas personuppgifter för att realisera Beställningar, leveranser och frakt av Åtkomstkoder och Vouchrar, Gratisgåvor / utbyte av Åtkomstkoder och Vouchrar mot tjänster hos olika Tjänsteleverantörer, marknadsföring av sina tjänster samt till förmån för tredje part bolag, samt för att skicka Köparna newsletters samt annan reklam och erbjudanden. Köparen kan när som helst föreskriva att han inte samtycker till att få kommersiell information - genom att klicka på länken längst ner i meddelandet.
 2. Varje köpare har de rättigheter som följer av relevant lag om skydd av personuppgifter. För att kunna se hans personuppgifter, uppdatera eller ta bort dem, bör köparen kontakta kundserviceavdelningen via kontaktformuläret på Webbplatsen.
 3. Webbplatsen kan använda bland annat systemet Google Analytics (och liknande system), dvs. webbplatsanalystjänster och applikationer som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") eller andra bolag. Google Analytics använder "cookies". Google får överföra identifierad information till tredje part endast om det krävs enligt lag.
 4. Administratören använder "cookies" för att lagra information om Köparnas preferenser. Det är textfiler som sparats på Köparens enheter som identifierar dem på ett sätt som är nödvändigt för att möjliggöra vissa operationer. Dessa filer lagrar: Köparens personliga inställningar och förslaget att automatiskt fylla i formulärfält, de används bland annat för att komma ihåg data som inte är nödvändiga för köparens inloggning. I synnerhet används två kategorier av kakor:
  1. Åtgärdskakor - filer som sparats för att registrera Köparnas aktivitet när de använder webbplatsen. Dessa filer ger statistiska uppgifter på grundval av vilka man kan optimera Webbplatsens funktionalitet. Villkoret för att cookies skall fungera deras godkännande av Användaren genom lämplig inställning i webbläsaren.
  2. Session Cookies - används på sidor med inloggningsalternativet - filer sparade för att bestämma köparens inloggningsstatus. De är till för att se till att Köparen har tillgång till sidor som är tillgänglig endast för Köpare som använder Webbplatsen. Session cookies anges i vid Köparens inloggningsprocess samt raderas vid utloggning, det vill säga när man klickar på knappen ”Logga ut”.
 5. Varje köpare kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till bearbetning och lagring av sina uppgifter genom att kontakta kundservice via kontaktformuläret på Webbplatsen.
 6. Motverkning av alla former av identitetsstöld, uppgiftsfiske och olaglig praxis som kallas "phishing" är en av Administratörens högsta prioriteringar. För detta ändamål samlas alla uppgifter som tillhandahålls av Köpare, i synnerhet uppgifter som kreditkortsnummer eller data som tillhandahålls på Webbplatsen som erbjuder möjlighet att logga in, såsom inloggning och lösenord för att få tillgång till Köparens Konto, i enlighet med datasäkerhetsprinciperna.

§4

Användarnas innehåll och meddelanden

 1. Administratören håller servrar som tillhör honom som säkerställer fullständig säkerhet av data som skickades av Köparna i synnerhet meddelanden som skickas av Köparen i alla avdelningar av Webbplatsen samt information om finansiella transaktioner Köp av Åtkomstkoder och Vouchrar.

§5

Överlåtelse till eller tillgängliggörande för andra bolag av Användarnas personuppgifter

 1. Köparen samtycker till att överföra sina personuppgifter av Administratören för de syften som anges i § 3 punkt 1 ovan till beroende av eller i förening med Administratören, såväl som affärspartners och hos Administratörens tjänsteleverantörer.
 2. Köparnas personuppgifter kommer att överföras till andra bolag för datacentralisering eller logistik, och när det krävs enligt relevant lag eller förvärv eller fusioner som gäller Administratören.

§6

Slutliga bestämmelser

 1. Administratören förbehåller sig rätten att skicka ej beställda meddelanden till Köpare. Dessa inkluderar information som är direkt relaterad till Webbplatsens funktion (t.ex. förändringar i funktion) eller icke-kommersiella brev (t.ex. gratulationer, systemmeddelanden). Var och en av Köparna har rätt att föreskriva att de inte samtycker till att få denna typ av information genom att klicka på länken under meddelandet.
 2. Webbplatsens internetsida kan innehålla länkar (t.ex. i form av tredjepartslogotyper) som, om de klickas, kommer att omdirigera personen som tittar på Webbplatsen till en extern internetsida. Det faktum om användning av denna typ av hänvisningar kan inte jämställas med någon form av kopplingar mellan Administratören och det bolag som den externa internetsidan tillhör. Administratören är inte i något fall ansvarig för effekterna av sådana omdirigeringar och har inget inflytande på innehållet av externa internetsidor. Administratören är inte ansvarig för innehållet i sekretess- och säkerhetspolicyn som gäller på dessa sidor, inte heller för cookies som används när du surfar på dem. Vi uppmuntrar människor som använder denna typ av hänvisningar att läsa innehållet i relevanta dokument som gäller på dessa sidor.
 3. Administratören förbehåller sig rätten att göra ändringar eller tillägg till denna sekretesspolicy. Ändringar görs genom att publicera nytt innehåll i reglerna på Webbplatsen. Förändringarna är effektiva från det ögonblick de införs.
 4. Villkoret för att använda Webbplatsen är godkännande av denna Sekretesspolicy.