Kontakt

Sme si vedomí, že aj napriek nášmu neustálemu úsiliu, naše služby ešte nemusia byť pre niektorých plne uspokojivé. Preto by sme vás radi vyzvali k tomu, nech nám zasielate svoje poznámky, otázky, pochybnosti a odporúčania, aby sme sa mohli rozvíjať a prispôsobovať vašim potrebám a priebežne rozptyľovať všetky pochybnosti.

V prípade problémov vyžadujúcich okamžité riešenie žiadame o kontakt s podporou na čísle uvedenom v hornej časti stránky.

Odporúčania a poznámky zasielajte, prosím, na e-mailovú adresu