Πολιτική Απορρήτου Ιστοτόπου The Best Vouchers

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους κανόνες συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας των δεδομένων που παρέχονται από τους Χρήστες σε σχέση με την χρήση της Ιστοσελίδας, που συνίσταται τόσο στην χρήση αρχείων cookies στον υπολογιστή του Χρήστη όσο και στην συλλογή και επεξεργασία δεδομένων περί των Χρηστών για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και με άλλες μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως την συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, ανάπτυξη, τροποποίηση, κοινή χρήση και άλλη χρήση δεδομένων. Όλες οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το έγγραφο έχουν τις έννοιες που τους δόθηκαν στον Κανονισμό του Ιστοτόπου The Best Vouchers που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.thebestvouchers.com.

§1

Διαχειριστής προσωπικών δεδομένων

 1. Ο Διαχειριστής συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα ώστε να καταστήσει επιτρεπτή στους Αγοραστές την χρήση του Ιστοτόπου.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών υπόκεινται σε ειδική προστασία και χρησιμοποιούνται μόνο στον βαθμό που επιτρέπει η δοθείσα συναίνεση. Η βάση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τηρείται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο που ισχύει για την έδρα του Διαχειριστή καθώς και σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής συνύπαρξης.
 3. Καθήκοντα Διαχειριστή:
  1. παρακολούθηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στον Διαχειριστή από τους αγοραστές, ιδίως κατά της πρόσβασης σε αυτά μη εξουσιοδοτημένων ατόμων
  2. εξασφάλιση για τους εγγεγραμμένους Αγοραστές της άσκησης των δικαιωμάτων τους, ιδίως του δικαιώματος επιθεώρησης των προσωπικών τους δεδομένων, του δικαιώματος να ζητήσουν επικαιροποιήσεις και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.

§2

Προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες παρεχόμενες από τους Αγοραστές

 1. Οι αγοραστές παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε εθελοντική βάση, ωστόσο, η παροχή ορισμένων δεδομένων είναι απαραίτητη για την χρήση του Ιστοτόπου, η μη παροχή των δεδομένων αυτών ισοδυναμεί με αδυναμία χρήσεως του Ιστοτόπου.
 2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται προορίζονται για χρήση από τον Διαχειριστή.
 3. Κατά την χρήση του Ιστοτόπου, οι διακομιστές συλλέγουν αυτόματα τις πληροφορίες που αποστέλλονται από το πρόγραμμα περιήγησης και περιλαμβάνονται στα αρχεία καταγραφής του συστήματος. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να περιέχουν διάφορα δεδομένα, π.χ. την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την διεύθυνση IP, τον τύπο της μηχανής αναζήτησης, τον ιστότοπο στον οποίο έγινε επίσκεψη απευθείας πριν από την είσοδο στην Ιστοσελίδα, τον χρόνο παραμονής στην ιστοσελίδα του Ιστοτόπου καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία. Ο Διαχειριστής τα χρησιμοποιεί για να εξασφαλίσει την υψηλότερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και για τεχνικούς και στατιστικούς σκοπούς
 4. Τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των Αγοραστών με σκοπό την ολοκλήρωση των παραγγελιών, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης Προϊόντων και Δωρεάν Παροχών, την επεξεργασία των online ή offline διακανονισμών ιδίως των στοιχείων της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή άλλων οικονομικών στοιχείων που απαιτούνται για την επεξεργασία της πληρωμής που πραγματοποίησε ο Αγοραστής (εξηπηρέτηση πληρωμών και υλοποίηση Παραγγελιών) καθώς και για επακόλουθη επαφή με τους Αγοραστές, καθώς και για την ανάπτυξη του Ιστοτόπου και των μεταπωλητικών δραστηριοτήτων. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη (login), κωδικός πρόσβασης μεμονωμένης πρόσβασης, ιστορικό συναλλαγών και τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους ίδιους τους Αγοραστές.
 5. Ο Διαχειριστής μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα, ιδίως την διεύθυνση URL, τον τύπο συσκευών που χρησιμοποιούν οι Αγοραστές για να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τα αναγνωριστικά (ID) των συσκευών, τον τύπο δικτυακής σύνδεσης και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών.
 6. Λόγω της φύσεως των Παραγγελιών, των παραδιδόμενων Προϊόντων και Δωρεάν Παροχών μέσω του Ιστοτόπου, ο Αγοραστής ενδέχεται να κληθεί να παράσχει πρόσθετα προσωπικά δεδομένα. Το εύρος των πρόσθετων δεδομένων θα αναφέρεται στους Όρους Χρήσεως του Ιστοτόπου The Best Vouchers.

§3

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 1. Ο Διαχειριστής συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών με σκοπό την εκτέλεση Παραγγελιών, την παράδοση και αποστολή Κωδίκων Πρόσβασης και Κουπονιών, τις Δωρεάν Παροχές/ την ανταλλαγή Κωδικών Πρόσβασης και των Κουπονιών για τις υπηρεσίες μεμονωμένων Παροχέων Υπηρεσιών, το μάρκετινγκ των υπηρεσιών τους καθώς και των υπηρεσιών τρίτων, καθώς και για την αποστολή στους Αγοραστές ενημερωτικών δελτίων και άλλου προωθητικού και διαφημιστικού υλικού. Ο αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ορίσει ότι δεν συμφωνεί με την λήψη εμπορικών πληροφοριών - κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μηνύματος.
 2. Κάθε αγοραστής έχει τα δικαιώματα που εκρέουν εκ του σχετικού νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για να δεί τα προσωπικά του δεδομένα, να τα ενημερώσει ή να τα διαγράψει, ο Αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο.
 3. Ο ιστότοπος μπορεί να κάνει χρήση μεταξύ άλλων του συστήματος Google Analytics (και παρόμοιων συστημάτων), δηλαδή της υπηρεσίας ανάλυσης της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων καθώς και της εφαρμογής που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google") ή από άλλες οντότητες. Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει προσδιορισμένες πληροφορίες σε τρίτους μόνο εάν αυτό απαιτηθεί βάσει νομικών διατάξεων.
 4. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί αρχεία „cookies” για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις των Αγοραστών. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στις συσκευές των Αγοραστών, μέσω των οποίων εκείνοι είναι αναγνωρίσιμοι με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύουν: τις προσωπικές ρυθμίσεις του Αγοραστή καθώς και την πρόταση αυτόματης συμπλήρωσης των πεδίων των φορμών και χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την απομνημόνευση των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την σύνδεση των Αγοραστών. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες cookies:
  1. Action Cookies – αρχεία που αποθηκεύονται με σκοπό την καταχώρηση της δραστηριότητας των Αγοραστών στην διάρκεια που εκείνοι χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία παρέχουν στατιστικά δεδομένα βάσει των οποίων είναι εφικτή η βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του Ιστοτόπου. Όρος για την λειτουργία των cookies είναι η αποδοχή τους από τον Χρήστη μέσω των κατάλληλης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης.
  2. Session Cookies – χρησιμοποιούνται σε σελίδες με επιλογή σύνδεσης - αρχεία αποθηκευμένα με σκοπό τον προσδιορισμό της κατάστασης σύνδεσης του Αγοραστή. Χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν ότι οι Αγοραστές έχουν πρόσβαση σε σελίδες που είναι ορατές μόνο από τους Αγοραστές που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Τα session cookies αποθηκεύονται κατά την διαδικασία σύνδεσης του Αγοραστή και διαγράφονται κατά την αποσύνδεσή του, δηλαδή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί "Αποσύνδεση".
 5. Κάθε αγοραστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει την συγκατάθεσή του για επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων του επικοινωνώντας με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον Ιστότοπο.
 6. Η αντίδραση σε όλες τις μορφές κλοπής ταυτότητας, σε κλοπή πληροφοριών καθώς και σε άλλες αθέμιτες πρακτικές που φέρουν την ονομασία phishing αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του Διαχειριστή. Για τον σκοπό αυτό, όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τους Αγοραστές, ιδίως δεδομένα όπως αριθμοί πιστωτικών καρτών ή δεδομένα που παρέχονται στον Ιστότοπο και παρέχουν δυνατότητες σύνδεσης, όπως το login και ο κωδικός πρόσβασης στον Λογαριασμό του Αγοραστή, συλλέγονται με τρόπο ασφαλή για τα εν λόγω δεδομένα.

§4

Περιεχόμενα και μηνύματα Χρηστών

 1. Χρησιμοποιώντας τους διακομιστές του, οι οποίοι παρέχουν πλήρη ασφάλεια, ο Διαχειριστής αποθηκεύει: τα δεδομένα που αποστέλλονται από τους Αγοραστές, ιδίως τα μηνύματα που αποστέλλονται από τον Αγοραστή σε όλα τα τμήματα του Ιστοτόπου καθώς και τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που αφορούν στην Αγορά Κωδικών Πρόσβασης και στα Κουπόνια.

§5

Ανάθεση ή κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών με άλλες οντότητες

 1. Ο Αγοραστής συναινεί στη μεταφορά των προσωπικών του δεδομένων από τον Διαχειριστή για τους σκοπούς που ορίζονται στην § 3, σημείο 1 ανωτέρω, σε θυγατρικές συνδεδεμένες με τον Διαχειριστή οντότητες, καθώς και τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους Παρόχους Υπηρεσιών του Διαχειριστή.
 2. Τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών θα μεταβιβαστούν σε άλλες οντότητες για σκοπούς επικέντρωσης των δεδομένων ή για λογιστικούς σκοπούς καθώς και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται από την σχετική νομοθεσία ή σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχωνεύσεως που αφορά στον Διαχειριστή.

§6

Τελικές διατάξεις

 1. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει στον Αγοραστή μη παραγγελθέντα μηνύματα. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν άμεσα στην λειτουργία του Ιστοτόπου (π.χ. αλλαγές στην λειτουργία) ή και μη εμπορικά μηνύματα (π.χ. ευχές, μηνύματα συστήματος). Κάθε Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ορίσει ότι δεν συμφωνεί με την λήψη τέτοιου είδους πληροφοριών, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται υπό του μηνύματος.
 2. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (π.χ. με τη μορφή λογοτύπων τρίτων οντοτήτων), οι οποίοι, σε περίπτωση που κλικαριστούν, ανακατευθύνουν το άτομο που περιηγείται τον Ιστότοπο σε μία εξωτερική ιστοσελίδα. Το γεγονός της χρήσης τέτοιου είδους ανακατευθύνσεων δεν μπορεί να εξομοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο με κάποιου είδους σχέσεως μεταξύ του Διαχειριστή και της οντότητας στην οποία ανήκει η εξωτερική ιστοσελίδα. Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για τις επιπτώσεις αυτού του τύπου ανακατευθύνσεων ούτε επηρεάζει το περιεχόμενο των εξωτερικών αυτών ιστοσελίδων. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πολιτικών απορρήτου και ασφάλειας που ισχύουν σε αυτές τις ιστοσελίδες ούτε για τα αρχεία cookies που χρησιμοποιούνται κατά την περιήγηση. Ενθαρρύνουμε όσους χρησιμοποιούν αυτού του είδου τις ανακατευθύνσει να γνωρίσουν το περιεχόμενο των σχετικών εγγρέφων που ισχύουν σε αυτές τις σελίδες.
 3. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές ή προσθήκες στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Οι αλλαγές γίνονται με την ανάρτηση του νέου περιεχομένου του Κανονισμού στον Ιστότοπο. Οι αλλαγές ισχύουν από την στιγμή της εισαγωγής τους.
 4. Προϋπόθεση για την χρήση του Ιστοτόπου είναι η αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.