The Best Vouchers Veebilehe privaatsuspoliitika

Käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatakse Kasutajate poolt Veebilehe kasutamisega seotud andmete kogumise, töötlemise ja kaitse eeskirjad, mis hõlmavad nii küpsiste kasutamist Kasutaja arvutist kui ka Kasutaja andmete kogumist ja töötlemist statistilistel eesmärkidel ning muid töötlemisviise nagu andmete kogumine, salvestamine, säilitamine, arendamine, muutmine, jagamine ja muu kasutamine. Kõigil käesolevas dokumendis kasutatud väljenditel on tähendus, mis on neile antud veebilehel www.thebestvouchers.com toodud The Best Vouchers Veebilehe määrustes.

§1

Isikuandmete haldaja

 1. Administraator kogub isikuandmeid, et võimaldada Ostjatel kasutada Veebilehte.

 2. Ostjate isikuandmeid kaitstakse eriliselt ja neid kasutatakse ainult sel määral, mil nõusolek on antud. Isikuandmete andmebaasi haldab Administraator vastavalt Administraatori registrijärgse asukoha suhtes kohaldatavale seadusele ja sotsiaalse kooseksisteerimise põhimõtetele.

 3. Administraatori ülesanded:

  1. tagada Ostjate ohutu isikuandmete edastamine administraatorile, kaitstes eelkõige volitamata juurdepääsu eest;

  2. tagada registreeritud Ostjatele nende õiguste, eelkõige õiguse kontrollida oma isikuandmeid, õiguse taotleda värskendusi ja kustutada isikuandmeid.

§2

Ostjate poolt esitatud isikuandmed ja muu teave

 1. Ostjad esitavad oma isikuandmed vabatahtlikkuse alusel, kuid teatud andmete edastamine on vajalik Veebilehe kasutamiseks, kui seda ei tehta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik.

 2. Kõik kogutud isikuandmed on mõeldud Administraatori poolt kasutamiseks.

 3. Veebilehe kasutamisel koguvad serverid automaatselt brauseri saadetud ja süsteemi logidesse kantud teavet. See teave võib sisaldada mitmesuguseid andmeid, näiteks e-posti aadressi, IP-aadressi, otsingumootori tüüpi, veebilehte, mida külastati vahetult enne Veebilehe kasutamist, veebilehele juurdepääsu aega ja muid statistilisi andmeid. Administraator kasutab neid, et tagada pakutavate teenuste kõrgeim kvaliteet, aga ka tehnilistel ja statistilistel eesmärkidel.

 4. Kogutud andmeid kasutatakse Ostjate tuvastamiseks, et töödelda Tellimusi, sealhulgas toodete ja Boonuste kättetoimetamist, et töödelda online- või offline-arveldusi, eelkõige krediit- või deebetkaardi andmeid või muid finantsteavet, mis on vajalikud Ostja tehtud makse töötlemiseks (makseteenuse ja tellimuste täitmiseks) ja hilisemaks kontaktiks Ostjatega, aga ka Veebilehe arendamiseks ja müügijärgseks tegevuseks. Need andmed sisaldavad teavet, nagu: nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kasutajanimi (sisselogimine), individuaalne juurdepääsuparool, tehingute ajalugu ja kõik Ostja enda esitatud isikuandmed.

 5. Administraator võib koguda teavet tehniliste andmete, eelkõige URL-i aadressi, Ostjate poolt Veebilehe kasutamiseks kasutatavate seadmete tüübi, seadme ID-de, võrguga ühenduse tüübi ja teenusepakkuja nime kohta.

 6. Tellimuste, tarnitud Toodete ja Veebilehe Boonuste iseloomu tõttu võib Ostjalt paluda esitada täiendavaid isikuandmeid. Täiendavate andmete ulatus näidatakse The Best Vouchers maksekviitungite Kasutustingimustes.

§3

Isikuandmete töötlemine

 1. Administraator kogub, kasutab, jagab ja töötleb Ostjate isikuandmeid selleks, et töödelda Juurdepääsukoodide ja Kviitungite Tellimusi, tarneid ja saadetisi, Juurdepääsukoodide ja Kviitungite andmist / vahetamist üksikute Teenusepakkujate teenuste, nende teenuste turustamise ja kolmandate isikute teenuste ning Ostjatele infolehtede ja muude reklaammaterjalide saatmise tarvis. Ostja võib igal ajal teatada, et ta ei nõustu äriteabe saamisega - klõpsates teate alaosas asuvale lingile.

 2. Igal Ostjal on õigus isikuandmete kaitset käsitlevate asjakohaste seaduste alusel. Oma isikuandmete vaatamiseks, uuendamiseks või kustutamiseks peaks Ostja pöörduma klienditeeninduse poole Veebilehel oleva kontaktivormi kaudu.

 3. Veebileht võib muu hulgas kasutada Google Analyticsi süsteemi (ja sarnastest süsteemidest), st Google'i Inc. pakutavat veebianalüüsi ja rakenduste analüüsi teenust. ("Google") või muud üksused. Google Analytics kasutab "küpsiseid". Google võib tuvastatud teavet esitada ainult kolmandatele isikutele, kui ta on kohustatud seda kohaldatava õiguse kohaselt tegema.

 4. Ostja eelistuste salvestamiseks kasutab Administraator "küpsiseid". Need on Ostjate seadmetesse salvestatud tekstifailid, mis identifitseerivad need teatud toimingute tegemiseks vajalikul viisil. Need failid sisaldavad: Ostja isiklikke seadeid ja vormi väljade automaatset täitmist kasutatakse muuhulgas selleks, et mäletada Ostjale sisselogimiseks vajalikke andmeid. Eelkõige kasutatakse kaht liiki küpsiseid:

  1. Action Cookies - salvestatud failid Ostja tegevuse registreerimiseks Veebilehe kasutamise ajal. Need failid sisaldavad statistilisi andmeid, mille põhjal saab optimeerida Veebilehe funktsionaalsust. Küpsiste toimimise tingimus on nende vastuvõtmine Kasutaja poolt veebibrauseri sobiva sätte kaudu.

  2. Session Cookies - mida kasutatakse lehekülgedele sisselogimiseks - salvestatud failid Ostja sisselogimisoleku määramiseks. Neid kasutatakse tagamaks, et Ostjatel oleks juurdepääs Veebilehe nähtavatele osadele. Session Cookies määratakse Ostjale sisselogimisel ja kustutakse väljalogimisel, st nupu „Logi välja” kaudu.

 5. Iga Ostja võib igal ajal oma andmete töötlemise ja säilitamise nõusolekust loobuda, pöördudes klienditeeninduse poole Veebilehel oleva kontaktivormi kaudu.

 6. Igasuguse identiteedivarguse, andmepüügi ja ebaseadusliku käitumise vastu võitlemine, mida nimetatakse andmepüügiks, on Administraatori üks prioriteete. Selleks kogutakse kõik Ostja poolt esitavad andmed, eelkõige sellised andmed nagu krediitkaardi number või Veebilehel esitatud sisselogimisvõimalusi pakkuvad andmed, nagu Ostja kontole sisselogimise ja parooli andmed, kooskõlas andmete turvalisuse eeskirjadega.

§4

Kasutajate sisu ja sõnumid

 1. Administraator salvestab andmed oma serveritesse, tagades nende täieliku turvalisuse: Ostjate saadetud andmed, eelkõige Ostja poolt Veebilehe kõikides osakondades saadetud sõnumid ja info finantstehingute kohta Juurdepääsukoodide ja Kupongide ostmiseks.

§5

Kasutajate isikuandmete usaldamine või jagamine teiste üksustega

 1. Ostja nõustub tema isikuandmete üleandmisega Administraatorilt vastavalt § 3 punktis 1 nimetatud eesmärkidel tütarettevõtetele ja Administraatoriga seotud isikutele, samuti äripartneritele ja Administraatoriteenuse pakkujatele.

 2. Ostjate isikuandmed edastatakse teistele üksustele andmete või logistilise tsentraliseerimise eesmärgil ja olukorras, kus seda nõuab kohaldatav seadus või ülevõtjad või Administraatoriga seotud ühindused.

§6

Lõppsätted

 1. Administraator jätab endale õiguse saata Ostjatele soovimatuid sõnumeid. Need hõlmavad teavet, mis viitab otseselt Veebilehe toimimisele (nt muutused toimimises) või mittekaubanduslikke kirju (nt soovid, süsteemi sõnumid). Igal Ostjal on õigus keelduda sellise teabe saamisest, klõpsates teate all toodud lingil.

 2. Veebileht võib sisaldada linke (nt kolmandate isikute logode kujul), millel klõpsates suunatakse Veebilehte sirviv isik välisele veebilehele. Selliste viidete kasutamise fakti ei saa võrdsustada mis tahes seosega Administraatori ja üksuse vahel, kuhu väline veebileht kuulub. Mitte mingil juhul ei ole Administraator vastutav sellise ümbersuunamise mõju eest ega mõjuta ka väliste veebilehtide sisu. Administraator ei vastuta nendel veebilehtedel kehtivate privaatsus- ja turvalisuspoliitika ega sirvimise ajal kasutatud küpsiste sisu eest. Soovitame neid, kes seda tüüpi viiteid kasutavad, lugeda nendel veebilehtedel vastavat teavet.

 3. Administraator jätab endale õiguse muuta või täiendada seda Privaatsuspoliitikat. Tehtud muudatused lisatakse Veebilehe eeskirja sisule. Muudatused jõustuvad nende kasutuselevõtmise hetkest.

 4. Veebilehe kasutamise tingimus on selle Privaatsuspoliitika aktsepteerimine.