Svetainės The Best Vouchers Privatumo Politika

Ši Privatumo Politika nustato taisykles dėl duomenų, susijusių su Vartotojo Interneto Svetainės naudojimu, rinkimo, tvarkymo ir apsaugos, įtraukiant tiek slapukų naudojimą Vartotojo kompiuteryje, tiek Vartotojo duomenų rinkimą ir apdorojimą statistiniams tikslams, o taip pat kitus duomenų apdorojimo būdus, ypač rinkimą, fiksavimą, saugojimą, apdorojimą, keitimą, perdavimą ir kitokį duomenų naudojimą. Visos sąvokos, vartojamos šiame dokumente, yra apibrėžtos, kaip nurodyta Svetainės The Best Vouchers Taisyklėse, pateiktose Svetainėje www.thebestvouchers.com.

§1

Asmens duomenų Administratorius

 1. Administratorius renka asmens duomenis siekiant suteikti Pirkėjui galimybę naudotis Svetaine.

 2. Pirkėjų asmens duomenys yra specialiai apsaugoti ir naudojami tik tokia apimtimi, kiek tai leidžia sutikimas. Asmens duomenų bazę valdo Administratorius vadovaudamasis Administratoriaus buveinės vietoje taikomos teisės normomis bei visuomenės sambūvio taisyklėmis.

 3. Administratoriaus užduotys:

  1. užtikrinti Pirkėjų Administratoriui teikiamų asmens duomenų saugumą, ypač nuo neįgaliotų asmens neteisėtos prieigos prie jų;

  2. užtikrinti užsiregistravusiems Pirkėjams jų teisių įgyvendinimą, ypač teisę peržiūrėti savo asmens duomenis, teisę reikalauti atnaujinti arba pašalinti asmeninius duomenis.


§2

Asmens duomenys ir kita Pirkėjų teikiama informacija

 1. Vartotojai teikia savo asmens duomenis savanoriškai, tačiau kai kurių duomenų pateikimas yra būtinas norint naudotis Svetaine, jų nepateikimas neleidžia naudotis Svetaine.

 2. Visi surinkti asmens duomenys yra skirti Administratoriaus naudojimui.

 3. Svetainės naudojimo metu serveriai automatiškai renka naršyklės siunčiamą ir sisteminiuose įrašuose esančią informaciją. Ši informacija gali apimti įvairius duomenis, pvz., elektroninio pašto adresą, IP adresą, naršyklės tipą, duomenis apie paskutinį aplankytą interneto tinklalapį prieš apsilankant Interneto Svetainėje, įėjimo į Svetainę laiką bei kitus statistinius duomenis. Administratorius naudoja šiuos duomenis siekiant užtikrinti kuo aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę, o taip pat techniniams ir statistiniams tikslams.

 4. Surinkti duomenys yra naudojami Pirkėjų identifikavimui, siekiant įgyvendinti Užsakymus, įskaitant Produktų ir Nemokamų Dovanų pristatymą, atsiskaitymų online ar offline apdorojimą, ypač kredito ar debeto kortelės duomenis arba kitą finansinę informaciją, reikalingą Pirkėjo apmokėjimo apdorojimui (mokėjimų paslaugų ir Užsakymų įgyvendinimui), o vėliau siekiant susisiekti su Pirkėjais, o taip pat Svetainės plėtros ir popardaviminės veiklos tikslams. Šie duomenys apima, be kita ko, informaciją, tokią kaip: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, vartotojo vardas (login), individualus prieigos slaptažodis, sandorių istorija ir visi kiti asmeniniai duomenys, pateikti pačių Pirkėjų.

 5. Administratorius gali rinkti su techniniais duomenimis susijusią informaciją, be kita ko, informaciją apie URL adresą, įrenginių tipus, skirtus Pirkėjų naudojimuisi Svetaine, įrenginių ID, tinklo ryšio tipą ir paslaugų teikėjo pavadinimą.

 6. Dėl Svetainėje atliekamų Užsakymų, teikiamų Produktų ir Nemokamų Dovanų pobūdžio, Pirkėjas gali būti prašomas pateikti papildomus asmens duomenis. Papildomų asmens duomenų apimtis bus pateikta atitinkamai Svetainės The Best Vouchers Naudojimosi Taisyklėse.

§3

Asmens duomenų apdorojimas

 1. Administratorius renka, naudoja, dalijasi ir apdoroja Pirkėjų asmens duomenis, siekiant vykdyti Užsakymus, Prieigos Kodų ir Voucherių, Nemokamų Dovanų pristatymą ir siuntimą/ Prieigos Kodų ir Voucherių keitimą į atskirų Paslaugų Teikėjų teikiamas paslaugas, rinkodaros tikslams ir trečiųjų šalių teikiamoms paslaugoms tvarkyti, naujienlaiškių ir kitų rinkodaros ir reklaminių medžiagų Pirkėjams siuntimui. Pirkėjas gali bet kuriuo metu atsisakyti gauti komercinę informaciją – paspaudęs nuorodą, esančią pranešimo apačioje.

 2. Kiekvienas Pirkėjas turi teises pagal atitinkamą asmens duomenų apsaugos įstatymą. Norėdamas peržiūrėti savo asmeninius duomenis, atnaujinti arba pašalinti juos, Pirkėjas turi kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių per Svetainėje esančią kontaktinę formą.

 3. Svetainė gali naudotis, tarp kitko, Google Analytics sistema (bei panašaus pobūdžio sistemomis), tai yra interneto tinklalapių ir programų, teikiamų Google, Inc. („Google“), ar kitų subjektų, lankomumo analizės paslaugomis. Google Analytics naudoja Slapukus („Cookies“). Google gali teikti identifikuotą informaciją tretiesiems asmenims tik tuo atveju, jei tokią pareigą numato teisės aktai.

 4. Administratorius naudoja slapukus („Cookies“) informacijos apie Pirkėjų preferencijas saugojimui. Tai tekstiniai failai, įrašomi Pirkėjų įrenginiuose ir identifikuojantys juos būdu, reikalingu kai kurioms operacijoms atlikti. Šiuose failuose saugomi: asmeniniai Pirkėjo nustatymai bei automatinio formų pildymo pasiūlymai, naudojami, be kita ko, įsimenant Pirkėjo prisijungimo duomenis. Ypač naudojamos yra dvi slapukų kategorijos:

  1. Action Cookies – failai, įrašomi siekiant registruoti Pirkėjų aktyvumą jų Svetainės naudojimosi metu. Šie failai teikia statistinius duomenis, kurių pagrindu galima tobulinti Svetainės veikimą. Slapukų veikimo sąlyga yra Vartotojo sutikimas juos naudoti, išreikštas pasirenkant atitinkamus nustatymus interneto naršyklėje.

  2. Session Cookies – naudojami svetainėse su galimybe prisijungti – failai yra saugomi siekiant nustatyti Pirkėjo prisijungimo statusą. Jie naudojami siekiant užtikrinti Pirkėjų prieigą prie puslapių, matomų tik Pirkėjams, naudojantiems Svetainę. Session Cookies yra priskiriami Pirkėjo prisijungimo metu ir ištrinami atsijungiant, t.y. kai paspaudžiamas mygtukas „Atsijungti“.

 5. Kiekvienas Pirkėjas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą apdoroti ir saugoti jo asmens duomenis, susisiekdamas su klientų aptarnavimo biuru per Svetainėje esančią kontaktinę formą.

 6. Kova su visų formų tapatybės vagystėmis, sukčiavimu ir neteisėtais veiksmais, vadinamais „phishing“, yra vienas iš svarbiausių Administratoriaus prioritetų. Šiuo tikslu visi Pirkėjų pateikiami duomenys, ypač kredito kortelės duomenys, ar duomenys, reikalingi prisijungimui, tokie kaip prisijungimo vardas (login) ir slaptažodis prie Pirkėjo paskyros, yra renkami laikantis duomenų saugumo taisyklių.

§4

Vartotojų turinys ir pranešimai

 1. Administratorius savo serveriuose, kurie užtikrina jų visišką saugumą, saugo: Pirkėjų siunčiamus duomenis, ypač pranešimus, kuriuos Pirkėjas siunčia visuose Svetainės skyriuose ir informaciją apie Prieigos Kodų ir Voucherių Pirkimo finansinius sandorius.

§5

Vartotojų asmens duomenų atskleidimas ar perdavimas kitiems subjektams

 1. Pirkėjas sutinka, kad Administratorius perduotų jo asmens duomenis dukterinėms įmonėms ir su Administratoriumi susijusiems subjektams, o taip pat verslo partneriams ir Administratoriaus Paslaugų Teikėjams, 3 straipsnio 1 punkte nurodytiems tikslams.

 2. Pirkėjų asmens duomenys bus teikiami kitiems subjektams duomenų centralizavimo arba logistikos tikslams, taip pat tose situacijose, kai to reikalauja atitinkamos teisės normos arba su Administratoriumi susiję perėmimai ir susijungimai.

§6

Baigiamosios nuostatos

 1. Administratorius pasilieka teisę siųsti Pirkėjams neužsakytus pranešimus. Tokie pranešimai apima informaciją, tiesiogiai susijusią su Svetainės funkcionavimu (pvz., pakeitimai funkcionavime), taip pat nekomercinio pobūdžio pranešimus (pvz., pasveikinimo laiškai, sistemos pranešimai). Kiekvienas Pirkėjas turi teisę pareikšti, kad nesutinka gauti tokio tipo informaciją, paspaudęs po pranešimo tekstu esančią nuorodą.

 2. Svetainės Interneto puslapyje gali būti nuorodos (pvz. trečiųjų šalių logotipai), kuriuos paspaudus Svetainėje naršantis asmuo yra nukreipiamas į išorinį interneto tinklalapį. Tokių nuorodų naudojimo faktas negali būti prilyginamas jokiam ryšiui tarp Administratoriaus ir subjekto, kuriam priklauso išorinė svetainė. Administratorius jokiais atvejais nėra atsakingas už tokio nukreipimo padarinius ir neturi įtakos išorinių tinklalapių turiniui. Administratorius neatsako už šiuose puslapiuose galiojančią privatumo ir saugumo politiką ir už Slapukų naudojimą peržiūrint šiuos puslapius. Asmenims, kurie naudojasi tokio tipo nuorodomis, rekomenduojame susipažinti su atitinkamų šiuose puslapiuose galiojančių dokumentų turiniu.

 3. Administratorius pasilieka teisę keisti ar papildyti šią Privatumo Politiką. Pakeitimai atliekami skelbiant naują Svetainės Taisyklių turinį. Pakeitimai įsigalioja nuo jų įvedimo momento.

 4. Svetainės naudojimo sąlyga yra šios Privatumo Politikos priėmimas.