PRAVILNIK SPLETIŠČA THE BEST VOUCHERS

Veljavni Pravilnik Spletišča https://thebestvouchers.com/ (v nadaljevanju: "Pravilnik").

1. Pravila in opredelitve

Pravilnik določa pravila, obseg in pogoje uporabe spletišča https://thebestvouchers.com/ (v nadaljevanju: "Spletišče"). Pravila so zavezujoča za vse uporabnike Spletišča.

Za potrebe spodnjega Pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:

 1. Prodajalec – Administrator Spletišča, subjekt, ki ponuja nakup Kuponov za storitve, predstavljene na Spletišču, z izjemo Izobraževalnih Paketov in Kod za Dostop do Izobraževalnih Paketov, ki so predstavljeni na Spletišču.

 2. Kupec – fizična oseba s polno pravno sposobnostjo in stara 18 let, ki je na podlagi prodajne Pogodbe kupila Izdelek od prodajalca in dobila dostop do Računa na Spletišču.

 3. Izdelek – Kupon za storitve, predstavljene na Spletišču, z izjemo Izobraževalnih Paketov in Kod za Dostop do Izobraževalnih Paketov, ki so predstavljeni na Spletišču.

 4. Kupon - elektronski instrument, ki ga prodaja Prodajalec in ki v skladu s pogoji Pravilnika kupcu omogoča zamenjavo pri različnih Ponudnikih storitev za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo, z izjemo Izobraževalnih Paketov.

 5. Koda za Dostop – edinstven niz alfanumeričnih znakov, ki ga prodaja Prodajalec in ki v skladu s pogoji Pravilnika Kupcu omogoča dostop do Izobraževalnega Paketa v ponudbi Ponudnika storitev.

 6. Gratis – število enot dane kriptovalute, določene ob nakupu Kode za Dostop do Izobraževalnega Paketa, ki jo vsak Kupec prejme kot darilo. Število enot dane kriptovalute, ki se med oddajanjem Naročila doda brezplačno vsaki kupljeni Kodi za Dostop do Izobraževalnega Paketa, ne glede na vrednost Izobraževalnega Paketa. Gratis poleg Izobraževalnega paketa nima nobene tržne vrednosti in ga ni mogoče kupiti posebej. Nobena informacija na Spletišču se v nobenem primeru ne sme obravnavati kot ponudba za nakup Gratisa poleg Izobraževalnega Paketa; predstavljene informacije ne pomenijo ponudbe v smislu veljavne zakonodaje. Dostop do enot dane kriptovalute, ki se doda kupljenemu Izobraževalnemu Paketu v obliki Gratisa, omogoča Koda za Dostop, ki jo Uporabnik prejme od Prodajalca po nakupu Kode za Dostop do Izobraževalnega paketa, vendar pa se lahko za uporabo Gratisa zahtevajo dodatni podatki, pošiljanje dokumentov ali druge aktivnosti Kupca, o katerem bo Prodajalec ob dostavi Kode za dostop obvestil Kupca. Vsakič, ko Kupec plača za nakup Kode za Dostop do Izobraževalnega Paketa in prejme določeno število enot dane kriptovalute, je plačani znesek vedno plačilo za Kodo za Dostop do Izobraževalnega Paketa, enote dane kriptovalute, vključene v paket Gratisov poleg Kode za Dostop, pa so brezplačno darilo.

 7. Račun - račun Naročila na Spletišču, ki je dodeljen določenemu Kupcu, ki je s Prodajalcem sklenil prodajno Pogodbo z oddajo naročila preko Spletišča ali preko enega izmed Partnerjev Prodajalca, Prodajalec ali Partner Prodajalca pa sta to naročilo potrdila. Račun je spletna podstran Spletišča, namenjena Kupcu, na kateri so objavljene informacije o nakupljenih Izdelkih in so na voljo orodja za izvajanje aktivnosti na področju realizacije Kuponov ali Kod za Dostop, prejetih od Prodajalca. Račun omogoča identifikacijo, sledenje in upravljanje kupljenih Kuponov ali Kod za Dostop. Če želite zamenjati Kupon ali Kodo za Dostop za izdelke / storitve, ki jih ponuja določen Ponudnik storitev, uporabite hiperpovezavo, ki je v ta namen navedena na spletni strani določenega Ponudnika storitev. Hiperpovezava je za Kupca vidna po prijavi v Račun. Račun je povezan z e-poštnim naslovom Kupca (Login) in Geslom, ki ga je Kupec prejel od Prodajalca ali Partnerja Prodajalca, ki je naveden na Kuponu, ali ustrezno Kodo za Dostop, prejeto od Prodajalca ali Partnerja Prodajalca v primeru nakupa Kode za Dostop do Izobraževalnega Paketa. Dodatno izobraževalno gradivo z izjemo spletnega usposabljanja, ki ga Ponudnik Storitev ponuja kot del Izobraževalnega Paketa, lahko Prodajalec da na voljo Kupcu v obliki besedilnih datotek, ki jih je mogoče prenesti neposredno po prijavi v Račun.

 8. Plačilni operater – plačila za Kupone ali Kode za Dostop lahko obdelujejo tretje osebe, ki zagotavljajo obdelavo podatkov in plačilne storitve, terjatve za izdajanje računov, izravnalne bilance in poročanje;

 9. Izobraževalni paket spletno usposabljanje (Webinar); vrsta seminarja, ki se izvaja z uporabo tehnologije webcast, ki omogoča medsebojno komunikacijo med vodjo sestanka in udeleženci z uporabo virtualnih orodij.

 10. Partner – subjekt, ki sodeluje v partnerskem programu Prodajalca, kateremu je Prodajalec naročil operativne marketinške dejavnosti, s katerimi bi potencialne stranke (Kupce) prenesel na spletno stran Prodajalca (Spletišče).

 11. Spletišče – spletna stran https://thebestvouchers.com/, ki jo upravlja Administrator Spletišča, preko katere lahko Kupec odda Naročilo ali unovči Kupon ali Kodo za Dostop,

 12. Prodajna pogodba – pogodba o nakupu Izdelka, ki jo je Prodajalec sklenil s Kupcem na način, ki je določen v tem Pravilniku,

 13. Ponudnik storitev – tretja oseba, ki ponuja Izobraževalne pakete, katerih uporaba je možna s Kodo za Dostop, prejeto od Prodajalca, in drugimi storitvami, ki so na voljo v Spletišču, katerih uporabo omogoča Kupon, prejet od Prodajalca.;

 14. Naročilo - izjava volje Kupca, predložena preko Obrazca Naročila, ki je na voljo na Spletišču ali na spletni strani enega od Partnerjev Prodajalca, ki neposredno pelje do sklenitve prodajne Pogodbe s Prodajalcem. Naročilo se obravnava kot ponudba za nakup Kupona ali Kode za Dostop, ki jo Kupec da Prodajalcu. Za učinkovito sklenitev pogodbe je potrebna potrditev Naročila s strani Prodajalca.

2. Splošni pogoji Uporabe Spletišča

 1. Nakup Izdelkov lahko izvedejo samo individualni Kupci.

 2. Kupci so dolžni upoštevati ta Pravilnik in so zavezani k uporabi Spletišča na način, ki je skladen z veljavno zakonodajo in v skladu s pravili sožitja v družbi.

 3. Vse komercialne informacije, ceniki in oglasi na Spletišču so le povabilo Kupcev, da predložijo ponudbe in sklenejo pogodbe o Nakupu. Nobene informacije, predstavljene na Spletišču, ne glede na njihovo ime, ne smejo biti obravnavane kot ponudba v smislu veljavne zakonodaje.

 4. Pri oddaji Naročila mora biti Kupec star najmanj 18 let in imeti polno pravno sposobnost ali privolitev zakonitega skrbnika v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami na sedanji lokaciji Kupca.

 5. Vsa Naročila za Izdelke, ki jih odda Kupec, se štejejo za ponudbo in se šteje, da jih je Prodajalec sprejel šele po potrditvi Naročila s strani Prodajalca pod pogoji, določenimi v Pravilniku. Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo in / ali zavrne sprejem Naročila brez navedbe razlogov. Poleg tega, četudi je Prodajalec na začetku sprejel ponudbo Kupca, lahko kadar koli prekliče transakcijo, če obstaja utemeljen sum, da je Kupec storil prevaro zoper Prodajalca, Ponudnika storitev ali Partnerja Prodajalca.

 6. Prodajalec si pridržuje pravico, da prekliče Naročilo v primeru, da je vedenje Kupca zaznano kot sumljivo ali potencialno goljufivo.

 7. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine prodajo Kuponov in Kod za Dostop ali da spremeni pogoje Pravilnika.

 8. Nakupi so izvedeni izključno za osebno uporabo.

 9. Kupec nima pravice podvajati Kod za Dostop ali Kuponov na kakršenkoli način ali dovoliti takšna dejanja drugim osebam.

 10. Kupec se zavezuje, da ne bo posredoval napačnih podatkov, vključno z lažnimi imeni, naslovi in kontaktnimi in plačilnimi podatki; prav tako ne bo sodeloval pri nezakonitih dejavnostih v zvezi z Nakupom ali uporabo Kod za Dostop / Kuponov niti nikomur dovolil, da to stori. Prodajalec ne more biti odgovoren, če so podatki napačno vneseni in kdo drug uporabi Kode za Dostop do Izobraževalnega Paketa ali Kupon.

 11. Kupec se zavezuje, da bo podatke v primeru spremembe posodobil. Prodajalec ni odgovoren za posledice neizpolnjevanja te obveznosti.

 12. V primerih, navedenih v 2. odstavku točki 10 in 2. odstavku točki 11 lahko Administrator Spletišča zablokira dostop Kupca do njegovega Računa.

 13. Vse cene so navedene v določeni valuti ee_ETin vključujejo vse davke, ki veljajo na ozemlju države registriranega sedeža Prodajalca. V primeru, da obstaja dodatna davčna obveznost v kraju Kupca, je Kupec odgovoren za obračunavanje, odbitek, prijavo in plačilo dodatnih davkov pristojnim organom.

 14. Trenutne informacije o cenah Kuponov in Kod za Dostop veljajo od dneva, ko so objavljene na Spletišču. Cene vključujejo stroške dostave.

 15. Po Nakupu prvega Kupona ali Kode za Dostop bo na Spletišču ustvarjen individualni Račun Kupca, do katerega bo mogoče dostopati s pomočjo Gesla, prejetega po oddanem Naročilu, navedenega na Kuponu ali Kodi za Dostop, navedeni na Kodi za Dostop in e-poštnem naslovu.

 16. Kupec je lahko imetnik samo enega Računa.

 17. Za Registracijo Računa Kupca so potrebni naslednji podatki: e-poštni naslov in Geslo, ki sta navedena na Kuponu, ali Koda za Dostop, navedena na kartici s Kodo za Dostop, ki jo je Kupec dolžan hraniti v tajnosti.

 18. Osebni podatki Kupcev se zbirajo na prostovoljni osnovi in se uporabljajo samo pod pogoji, določenimi v Pravilniku o zasebnosti.

 19. Če ni dogovorjeno drugače, lahko Prodajalec spremeni specifikacije Izdelkov. Zlasti brez omejitev se lahko spremenijo identiteta in število Ponudnikov storitev, s katerimi je možno uporabiti Izobraževalne Pakete z uporabo Kod za Dostop ali druge storitve s pomočjo Kuponov, kar kupec jasno potrjuje in sprejema.

 20. Zaradi nezmožnosti Nakupa Kod za Dostop in Kuponov oseb, ki imajo prebivališče na ozemlju nekaterih držav, se Naročila, ki se oddajo z ozemlja teh držav ali z naslovom dostave na njihovem ozemlju, ne bodo izvajala: Afganistan, Bangladeš, Demokratična republika Kongo, Ekvatorialna Gvineja, Gvajana, Hongkong, Irak, Laos, Mavretanija, Moldavija, Niger, Severna Koreja, Sierra Leone, Singapur, Sirija, Zahodna Sahara, Jemen, Zimbabve.

 21. Osebne podatke, posredovane ob Registraciji in oddajanju Naročil, obdeluje Administrator / Operater Plačila v obsegu, ki je potreben za realizacijo Naročila, vključno s spletnimi in offline poravnavami in poprodajnimi storitvami ter v obsegu, ki je potreben za dodelitev Kod za Dostop in uporabo Izobraževalnih Paketov pri njihovi uporabi ali podobno Kuponov ter njihovo zamenjavo za določene storitve, ki jih ponujajo Ponudniki storitev.

 22. Vsi Izdelki, predstavljeni na Spletišču, kot tudi druga imena in logotipi, ki so predstavljeni na Spletišču, se uporabljajo samo za namene identifikacije, lahko predstavljajo z zakonom zaščiteno blagovno znamko.

 23. Spletišče in njegova vsebina sta v celoti zaščiteni z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine in ju ni dovoljeno uporabljati v druge namene kot te, ki so izrecno dovoljeni v tem Pravilniku - zlasti ne smejo biti kopirani, v celoti ali delno.

3. Sklenitev prodajne pogodbe

 1. Sklenitev prodajne Pogodbe poteka tako, da Kupec odda Naročilo s pomočjo Obrazca Naročil na Spletišču ali na eni izmed spletnih strani Partnerjev s potrditvijo sprejema Naročila s strani Prodajalca.

 2. Naročila se sprejemajo 24/7 skozi vse leto. Naročila se lahko oddajo preko spleta kjerkoli na svetu, z izjemo odstavka 2 točka 20, medtem pa je v nekaterih državah možno samo opraviti predplačilo prek plačilnega sistema, navedenega na Spletišču.

 3. V Obrazcu Naročila mora Kupec navesti vsaj:

 4. - Ime in priimek Kupca,

  - Telefonsko številko Kupca,

  - E-poštni naslov kupca, ki mu bo dodeljen Račun na Spletišču.


  Z izpolnitvijo Obrazca Naročila Kupec:

  - potrjuje verodostojnost in skladnost z dejstvi podatkov iz zgoraj navedenega Obrazca,

  - se strinja z določbami tega Pravilnika in se strinja z njegovo zavezujočo naravo.

  - soglaša z obdelavo osebnih podatkov v njem z namenom, da Kupcu Prodajalec neposredno ponudi izdelke in storitve (neposredno trženje).

 5. Prodajalec se po prejemu Obrazca Naročila po telefonu obrne na Kupca, da določi podrobne parametre Naročila - tj. vrsto Kupona ali Kode za Dostop, ki naj bo dostavljena Kupcu, njegovo vrednost in naslov Kupca, na katerega naj bo Naročilo poslano, s čimer se Kupec strinja.

 6. Po izpolnitvi zgoraj omenjenih dogovorov med Kupcem in Prodajalcem Prodajalec pošlje Kupcu Potrditev prevzema Naročila po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga navede Kupec.

 7. Vrednost Naročila – znesek, ki je naveden v dokumentu za Potrditev Naročila, ki predstavlja ceno Kupona ali Kode za Dostop, ki jo izbere Kupec. Vrednost Naročila je sinonim za skupni znesek, ki se ga je Kupec zavezal plačati. Med telefonskim pogovorom med Prodajalcem in Kupcem lahko Prodajalec zaradi velikosti Naročila Kupcu ponudi promocijsko ceno. V tem primeru cena, ki je med takim pogovorom določena med strankama, ostane zavezujoča za Kupca.

 8. Naročilo se šteje za sprejeto za realizacijo, ko Kupec prejme Potrdilo o sprejemu Naročila s strani Prodajalca.

 9. Če Kupec ne zaključi postopka Naročila, bo Prodajalčeva služba za pomoč uporabnikom s Kupcem stopila v stik z uporabo podatkov, ki jih je navedel med oddajo Naročila, da potrdi prejem Naročila, s čimer se Kupec strinja. Izvedba zgornje potrditve se šteje kot oddanje Naročila s strani Kupca v skladu s pogoji, določenimi v tem Pravilniku. Nakup ni zaključen, dokler Kupec ne prejme elektronske pošte, ki potrjuje, da je Prodajalec sprejel njegovo ponudbo.

 10. V primeru izvedbe Nakupa, sta Kupon ali kartica s Kodo za Dostop takoj poslana Kupcu po pošti ali preko kurirske službe. Plačila lahko sprejemajo in obdelujejo različni Operatorji plačilnih storitev ali poštne storitve / kurirske službe v primeru plačila po povzetju.

 11. Razen če je izrecno drugače navedeno na Spletišču ali v Pravilniku, ni omejitev za Nakup Kod za Dostop in Kuponov za določeno gospodinjstvo ali enega Kupca. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli prekine prodajo Kod za Dostop in Kuponov ali da spremeni pogoje Pravilnika.
   

4. Zahteve glede realizacije Kupona ali Kode za Dostop

 1. Za realizacijo Kupona ali Kode za dostop s prijavo na Račun je potrebna računalniška oprema, ki izpolnjuje naslednje tehnične pogoje: računalnik z internetno povezavo (najmanj 512 kbps), grafični spletni brskalnik, ki podpira JavaScript (npr. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) in ki podpira t. i. piškotke, nameščena programska oprema za branje datotek v formatu PDF (npr. Adobe Reader, Foxit Reader). Prodajalec ni odgovoren za neprimerno konfiguracijo Kupčevega računalnika.

 2. Prodajalec ne odgovarja za primere, ko Kupec ne realizira Kupona ali Kode za Dostop zaradi tehničnih težav z računalnikom Kupca.

 3. Za realizacijo Kupona ali Kode za Dostop se je treba prijaviti v Račun s pomočjo uporabniških podatkov, tj. Login (e-poštni naslov, ki ga Kupec vnese v Obrazec Naročila) in Gesla (ki jih zagotovi Prodajalec z geslom, ki je določeno na Kuponu) ali Kodo za Dostop (ki jo zagotovi Prodajalec na kartici s Kodo za Dostop v primeru nakupu Kode za Dostop do Izobraževalnega Paketa). Račun omogoča identifikacijo, sledenje in upravljanje kupljenih Kuponov ali Kod za Dostop. Če želite zamenjati Kupon ali Kodo za Dostop za storitve, ki jih ponuja določen Ponudnik storitev, uporabite hiperpovezavo, ki je v ta namen navedena na spletni strani določenega Ponudnika storitev.

 4. Dodatne informacije o tem, kako se prijaviti v Spletišče (Navodila za prijavo), Prodajalec pošlje na e-pošto Kupca takoj po plačilu s strani Kupca.

5. Dostava Kuponov in Kod za Dostop

 1. Kuponi in kartice s Kodami za Dostop bodo Kupcu posredovani po pošti ali kurirju na naslov, ki ga navede Kupec.
 2. Lastništvo Kupona ali Kode za Dostop preide na Kupca šele v trenutku, ko Prodajalec prejme plačilo za Kodo za Dostop ali Kupon, ki ga opravi Kupec.
 3. V primeru neplačila (npr. nesprejetje plačilnega čeka, umik plačila s kreditno kartico ali neplačilo Naročila pravočasno ali na drug način) bodo vse poslane Kode za Dostop ali Kuponi postale neveljavne in jih ne bo mogoče uporabiti.
 4. Če sta Koda za Dostop ali Kupon, dostavljena po pošti, izgubljena, ukradena ali uničena, Prodajalec deaktivira prejšnjo Kodo za Dostop ali Kupon, s čimer Kupcu priskrbi novo Kodo za Dostop ali Kupon, katerega uporaba bo imela enaka pravila.

6. Uporaba Kod za Dostop in Kuponov

 1. Če v pogojih uporabe Izobraževalnih Paketov ali storitev, za katere upravičuje Kupon, ni navedeno drugače, lahko Izobraževalne pakete kot tudi zgoraj omenjene storitve uporabljajo samo individualni Kupci.

 2. Izobraževalni paketi, kupljeni s pomočjo Kod za Dostop, in storitve, kupljene z uporabo Kuponov, ne morejo biti vrnjeni v obliki gotovine.

 3. Kodo za Dostop ali Kupon lahko uporabite samo enkrat. Kode za Dostop ali Kupon ne moreta biti uporabljena delno.

 4. Rok veljavnosti Kod za dostop 

  Vsaka Koda za dostop je veljavna 6 mesecev od dneva dostave Kode za dostop. Termin veljavnosti Kode za dostop pomeni čas, v katerem mora taka koda biti aktivirana in Izobraževalni paket uporabljen. Po preteku tega obdobja realizacija Kode za dostop in uporaba Izobraževalnega paketa ne bosta mogoča. Zgornje določbe veljajo tudi za Gratis ob Izobraževalnemu paketu.

 5. Če so za realizacijo Kode za dostop ali Darila potrebni dodatni dokumenti, jih je treba predložiti v 6 mesecih od datuma dostave Kode za dostop. Po preteku tega obdobja realizacija Kode za dostop kot tudi Darila nista mogoča.

 6. Prodajalec ne daje nobenih obljub, garancij ali izjav glede Izobraževalnih Paketov ali drugih storitev, ki jih ponujajo Ponudniki storitev.

 7. Kode za Dostop in Kuponi bodo preverjeni v trenutku njihove uporabe z namenom uporabe Izobraževalnega paketa ali storitev, ki se jih lahko kupi s Kuponom.

7. Odgovornost

 1. Prodajalec ni stranka pogodbe za nakup Izobraževalnih Paketov ali drugih storitev, ampak ponuja le nakup Kode za dostop do Izobraževalnih Paketov in Kuponov, ki omogočajo nakup storitev, predstavljenih na Spletišču, zato ni odgovoren za kakovost, varnost ali zakonitost storitev, kupljenih z uporabo Kod za Dostop ali Kuponov, niti za zanesljivost in točnost informacij, ki jih vsebuje oglas, za možnost ali pravico Ponudnikov storitev do prodaje določenih storitev ali za plačilno sposobnost Kupcev, ki oddajajo Naročila.

 2. Operater plačil ni pogodbena stranka med Kupci in Ponudniki storitev, niti ni odgovoren za nepravilno izpolnitev ali neizpolnitev pogodb, sklenjenih s strani Kupcev.

 3. Administrator Spletišča/Prodajalec, Operator in administrator Plačil niso odgovorni za kakršno koli posebno, posredno ali posledično škodo, ki nastane med uporabo storitev, kupljenih z uporabo Kod za Dostop in Kuponov kot tudi Gratisov.

 4. Prodajalec ni odgovoren za kršitev Pravilnika, če je izpolnitev določene obveznosti postala nemogoča zaradi razlogov, na katere ne more vplivati.

 5. Administrator Spletišče daje na voljo "kot je", "z vsemi napakami" in "kadar je to mogoče". Prodajalec in njegovi dobavitelji ne dajejo izrecnih jamstev ali jamstev glede Spletišča, Kod za Dostop, Kuponov, Gratisov ali kakršnih koli storitev.

 6. Prodajalec in njegovi zaposleni, direktorji, zastopniki, prodajalci v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, ne zagotavljajo, da so Izobraževalni Paketi ali druge storitve, ki jih ponuja Ponudnik storitev, prenosljivi, zadovoljive kakovosti, ustrezni, terminski, primerni za določen namen ali potrebe, zakoniti ali primerni za uporabo ali zagotovljeni z ustrezno skrbnostjo in spretnostjo. Prodajalec ne jamči, da bodo storitve / izdelki, pridobljeni z uporabo Kode za Dostop ali Kuponov, ustrezali zahtevam kupcev, bodo brez napak, uporabn, celotni ali razpoložljivi ves čas. Prodajalec ne jamči, da bodo koristi, ki jih je mogoče dobiti v zvezi z uporabo Spletišča, učinkovite, zanesljive, točne in da bodo izpolnile pričakovanja Kupcev. Prodajalec ne daje nobenih drugih jamstev v zvezi z varstvom zasebnosti in varnosti kot teh, ki so izrecno določena v Pravilniku o zasebnosti. Prodajalec ne jamči, da bo Kupec lahko dostopal do Spletišča ali ga uporabljal ob katerem koli izbranem času in lokaciji. Nobena ustna ali pisna informacija ali nasvet njegovega predstavnika ne predstavlja jamstva. Kupec ima lahko v skladu z lokalno zakonodajo v kraju bivališča Kupca dodatne pravice potrošnika, ki jih ta Pravilnik ne more spremeniti.

8. Nadomestilo

 1. Kupec s sprejetjem tega Pravilnika soglaša, da bo v obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, zavaroval in ščitil Prodajalca / Administratorja, njegove direktorje, zaposlene in agente pred odgovornostjo za kakršne koli zahtevke, odškodnine, obveznosti, izgube, terjatve, stroške ali dolgove in odhodke (med njimi, brez omejitev, pred vsemi razumnimi stroški, nastalimi v zvezi s kakršnimi koli začetimi obtožbami ali sodnimi postopki zoper Prodajalca / Administratorja s strani kogar koli), ki izhajajo iz Kupčeve uporabe Spletišča ali Kode za Dostop ali Kupona; pred kršitev kakršnih koli pravic tretjih oseb, v tem brez omejitev avtorskih pravic, lastništva ali pravic do varovanja zasebnosti; ali katerekoli zahtevke, da vsebina, ki jo prenese Kupec, škodujejo tretjim osebam.

 2. Obveznost oprostitve odgovornosti in nadomestilom, navedenim v odstavku 9 točka 1, velja po preteku tega Pravilnika in po prenehanju Kupčeve uporabe Spletišča.

9. Varstvo osebnih podatkov

 1. Administrator baz osebnih podatkov, ki jih posredujejo uporabniki Spletišča (Kupci), je Prodajalec.

 2. Administrator baz osebnih podatkov se zavezuje k varovanju osebnih podatkov v skladu z zakonodajo, ki velja za sedež Prodajalca. Kupec z navedbo svojih osebnih podatkov Administratorju baz osebnih podatkov soglaša z njihovo obdelavo s strani Administratorja baz osebnih podatkov z namenom realizacije oddanega Naročila. Kupec ima kadarkoli možnost vpogleda, poprave, posodobitve ali odstranitve svojih osebnih podatkov.

10. Spremembe ponudbe in promocije

 1. Prodajalec si pridržuje pravico, da spremeni cene ponujenih Izdelkov, umakne nekatere Izdelke iz ponudbe in uvede nove ter izvede promocijske akcije.

 2. Pooblastilo iz točke 1) zgoraj ne vpliva na Naročila, ki so oddana pred datumom začetka veljavnosti spremembe cene, pogojev promocijskih kampanj in se bodo izvajala na dosedanjih pravilih.

11. Pritožbe

 1. Če Kupec meni, da storitve, zagotovljene na podlagi Pravilnika, niso realizirane ali se realizirajo v nasprotju z določbami Pravilnika, lahko vloži pritožbo po elektronski pošti na naslov. [email protected]

 2. Pritožbe, ki jih prejme Prodajalec, bodo obravnavane v roku 14 dni od datuma prejema na elektronski naslov, naveden v točki 1) zgoraj. V primeru, da Pritožba ne vsebuje informacij, potrebnih za obravnavo, bo Prodajalec pozval stranko, ki je vložila Pritožbo, naj jo izpolni v potrebnem obsegu, obdobje 14 dni pa teče od dneva dostave dopolnjene Pritožbe.

 3. Pritožba mora vsebovati vsaj ime in priimek Kupca, elektronski naslov Kupca, opis pridržkov in navedbo predlaganega načina reševanja Pritožbe.

 4. Odgovor na Pritožbo se pošlje na elektronski naslov, ki ga je Kupec navedel v Naročilu. V posebej utemeljenih primerih lahko Prodajalec pošlje odgovor na drug elektronski naslov, ki ga je navedla oseba, ki je vložila Pritožbo, ki ni dodeljen Naročilu.

 5. Če Uporabnika ni mogoče identificirati, bo pritožba ostala brez priznanja.

 6. Prodajalec ne odgovarja za škode, ki niso posledica njegove krivde.

 7. Če ima Kupec v primeru realizacije Kode za Dostop ali Kupona pridržke glede Izobraževalnih Paketov ali storitev, kupljenih z uporabo Kupona, je treba vse zahtevke v zvezi s tem poslati neposredno Ponudniku storitev. To je povezano z dejstvom, da se Administrator / Prodajalec ukvarja samo s prodajo Kuponov in Kod za Dostop ter zagotavljanjem Spletišča, medtem ko Ponudnk storitev in ne Administrator / Prodajalec odgovarja za Izobraževalne Pakete, katerih uporabo omogoča od Prodajalca prejeta Koda za dostop, in storitve, katerih uporabo omogoča Kupon. Vendar pa lahko v primeru nesoglasja med Kupcem in Ponudnikom storitev Administrator / Prodajalec na zahtevo Kupca pomaga pri reševanju spora.

 8. Administrator / Prodajalec lahko kadar koli razveljavi ali zavrne izdajo Kode za Dostop ali Kupona zaradi napak v zvezi z izdajo ali obdelavo Kod za Dostop ali Kuponov in v zvezi z izjavo Administratorja / Prodajalca, da je Kupec zaprosil za ali uporabil Kodo za Dostop ali Kupon v nepravilno ali ne v skladu s predvidenim namenom ali v nasprotju s tem Pravilnikom, ali ker sta bila Koda za Dostop ali Kupon ponarejena ali spremenjena.

 9. Kupec lahko Administratorju prijavi pritožbo o delovanju Spletišča, v primeru nepravilne realizacije storitve prodaje Kode za Dostop ali Kuponov pa lahko kupec pri Prodajalcu vloži pritožbo.

12. Odstop od pogodbe

 1. Kupec, ki ni realiziral Kupona ali Kode za Dostop, lahko odstopi od Pogodbe v roku 14 dni od datuma njene sklenitve, pri čemer dobi povračilo stroškov v višini 100 %.

 2. Kupec, ki je realiziral Kupon ali Kodo za Dostop, izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

 3. Kupec lahko odstopi od Pogodbe tako, da pošlje e-pošto z informacijo o želji za odstop od Pogodbe na naslov [email protected]

 4. Odstop od pogodbe Nakupa Kode za Dostop ali Kupona, ki sta že bila uporabljena, je nesprejemljiv. Z uporabo Kode za Dostop ali Voucherja bo razumljena Kupčeva uporaba prejete Kode za Dostop ali Kupona, ki omogočata uporabe Izobraževalnega Paketa, drugih storitev, ki jih ponujajo Ponudniki storitev ali Gratisa.

13. Končne določbe

 1. Administrator Spletišča si po vseh močeh prizadeva zagotoviti pravilno delovanje Spletišča.

 2. Administrator Spletišča si pridržuje pravico, da Spletišče v celoti ali delno onemogoči za nedoločen čas, da ga posodobi ali popravi.

 3. Administrator Spletišče ni odgovoren za kakršne koli težave pri realizaciji Naročila, ki jih povzročijo naključni dejavniki, neodvisni od njega (vključno z dejavniki, ki so odvisni od Kupca, tretjih oseb ali višje sile).

 4. Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v Pravilniku brez navedbe razloga.

 5. Kupci, registrirani v Spletišču, bodo o spremembah Pravilnika in njihovem obsegu obveščeni po elektronski pošti (na elektronski naslov, naveden v naročilu) ali v obliki pojavnega okna ob prvi prijavi na spletno stran po uvedbi sprememb. Spremembe bodo uvedene z namenom prilagoditve Pravilnika veljavnemu pravnemu stanju.

 6. Če se katera od določb tega Pravilnika lahko šteje za nično ali neučinkovito, to ne vpliva na veljavnost in učinkovitost preostalih določb tega Pravilnika. Takšna neveljavna ali neučinkovita določba bo nadomeščena z veljavno in učinkovito določbo, ki najbolj uresničuje ekonomski učinek, ki je vplival na neveljavno ali neučinkovito določbo.

 7. Kupec se je dolžan seznaniti s spremembami v Pravilniku, če na kakršenkoli način uporablja Spletišče.

 8. Trenutna različica Pravilnika je vedno na voljo na spletni strani www.thebestvouchers.com.

 9. V zadevah, ki niso zajete v tem Pravilniku, se uporablja veljavna zakonodaja kraja, kjer ima prodajalec registriran sedež. Sporna vprašanja se, če Kupec izrazi tako željo, rešujejo sporazumno. V skrajni sili zadevo rešuje sodišče, ki je pristojno za sedež Prodajalca.

 10. Uporaba Spletišča s strani Kupca je enakovredna seznanjenju in sprejemanju pogojev tega Pravilnika.

Datum zadnje posodobitve Pravilnika: 13.03.2019

Kraj, datum


Pošiljatelj
Ime in priimek Kupca
Naslov
Naslov za dostavo izjave:

 

Izjava

o odstopu od pogodbe, sklenjene na daljavo

Izjavljam, da odstopam od pogodbe prodaje Kode za Dostop/Kupona št. …………………… (identifikacijska številka naročila), sklenjene na daljavo s potrdilo Naročila, dne …………………………………, prevzem Kode za Dostop/Kupona se je zgodil dne …………………………………….

Prosim za vračilo zneska …………………………………… (z besedami: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)na bančni račun št. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Vračam ................................................................................................................................................... ..................... (Gratis poleg Kode za Dostop do Izobraževalnega Paketa – če zadeva) v nespremenjenem stanju.

podpis Kupca