Kurs "Artificiell Intelligens i Digital Marketing"

216,00 SEK
Arbetar du eller vill du börja ditt äventyr med digital marknadsföring? Du vet antagligen redan att världen för digital marknadsföring förändras lika dynamiskt som industrin med ny teknik i sig och anpassar sig efter sina behov de lösningar som kommer i bruk. Därför bör människor som idag deltar i digital marknadsföring lära sig att använda potentialen i den senaste tekniken. En av de mest utvecklande lösningarna idag är artificiell intelligens (AI). I vår kurs kommer du att lära dig att använda konstgjord intelligens vid praktisk förberedelse av innehåll eller generering av leads. Du lär dig hur du använder verktyg som BuzzSumo eller Zappar. Var ett steg före i dag och använd potentialen av artificiell intelligens!