Politica de confidențialitate a Service-ului The Best Vouchers

Această Politică de Confidențialitate definește regulile de stocare, procesare și de protecție a datelor transmise de către Utilizatori, în legătură cu utilizarea Paginii de Internet, care se bazează atât pe utilizarea plicurilor cookies pe calculatorul Utilizatorului, cât și pe stocarea sau procesarea datelor despre Utilizatori în scopuri statistice, dar de asemenea și a modurilor rămase de procesare a datelor, în special de colectare, stabilizare, păstrare, prelucrare, schimbare, distribuire și alte utilizări ale datelor. Toate expresiile utilizate în acest document au semnificația dată în Regulamentul Service-ului The Best Vouchers aflat pe Service-ul www.thebestvouchers.com.

§1

Administratorul datelor personale

 1. Administratorul colectează date personale pentru a permite Utilizatorilor să utilizeze Pagina de Service-ul.

 2. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt supuse unei protecții speciale și sunt utilizate numai în măsura în care a fost acordat consimțământul. Baza de date cu caracter personal este păstrată de Administrator în conformitate cu dispozițiile legii aplicabile sediului Administratorului și în conformitate cu principiile coexistenței sociale.

 3. Sarcinile Administratorului:

  1. supravegherea securității datelor personale puse la dispoziția Administratorului de către Cumpărători, în special împotriva accesului persoanelor neautorizate;

  2. asigurarea Cumpărătorilor înregistrați de a-și exercita drepturile, în special dreptul de a-și vizualiza propriile date cu caracter personal, dreptul de a solicita actualizările și de a șterge datele cu caracter personal.

§2

Datele personale și alte informații furnizate de către Cumpărători

 1. Utilizatorii furnizează datele lor personale în mod voluntar, cu toate acestea sunt necesare pentru a utiliza Service-ul, iar eroarea acestora împiedica utilizarea Service-ului.

 2. Toate datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către Administrator.

 3. În timpul folosirii Service-ului, serverele colectează în mod automat informațiile trimise de către browser și incluse în jurnalele de sistem. Aceste informații pot include o varietate de date, cum ar fi adresa de e-mail, adresa IP, tipul de browser, pagina web vizualizată imediat după ieșirea de pe Service, ora intrării pe Service și alte date statistice. Administratorul le folosește pentru a asigura cea mai bună calitate a serviciilor, precum și în scopuri tehnice și statistice.

 4. Strângerea datelor servește identificării Cumpărătorilor online sau offline, printre acestea în furnizarea Produselor și Gratuităților, pentru procesarea facturărilor online sau offline, în special datele cardurilor de credit și debit, sau orice alte date financiare necesare pentru procesarea plăților efectuate de către Cumpărător (serviciul plății și realizarea Comenzilor) și a contactului ulterior cu Cumpărătorul, dar de asemenea în scopul dezvoltării Service-ului și în acțiunea de post-vânzare. Datele acestea conțin printre altele informații perecum: numele, prenumele, adresa, numărului de telefon, adresa de e-mail, denumirea utilizatorului (login), parola de acces individuală, istoricul tranzacțiilor și orice date personale distribuite de către Cumpărătorilor.

 5. Administratorul poate colecta informații despre datele tehnice, în special adresa URL, tipul de dispozitive utilizate de Cumpărători pentru a utiliza Service-ul, ID-ul dispozitivului, tipul de conexiune la rețea și numele furnizorului de servicii.

 6. În legătură cu caracterul Comenzilor, a Produselor furnizate și Gratuităților prin intermediul Service-ului, Cumpărătorul poate fi rugat să ofere date personale suplimentare. Gama datelor suplimentare este indicată corespunzător în Regulamentul Utilizării Service-ului The Best Vouchers.

§3

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Administratrul stochează, utilizează, distribuie și procesează datele personale ale Cumpărătorilor, în scopul realizării Comenzilor, livrărilor și expedierilor Codurilor de Acces și Voucher-urilor, Gratuităților/ schimbării Codului de Acces și Voucher-ului pe serviciile detaliate Fornizorilor de servicii, marketingul serviciilor sale, dar de asemenea beneficiile entităților terțe, sau în scopul trimiterii către Cumpărători a buletinelor informaționale, împreună cu alte materiale promoționale și de reclamă. Cumpărătorul în orice clipă are dreptul să nu fie de acord cu primirea informațiilor comercial – prin apăsarea link-ului aflat în josul mesajului.

 2. Fiecare Cumpărător are autoritate în temeiul legii relevante privind protecția datelor cu caracter personal. În scopul de a-și vizualiza, actualiza sau șterge datele personale, Cumpărătorul ar trebui să se contacteze cu departamentul servicii clienți prin intermediul formularului de contact prezent pe Service.

 3. Service-ul poate folosi din sistemul Google Analytics (și sisteme similare), adică servicii de analiză a vizualizării paginilor web oferit de Google, Inc. ("Google"), sau alte entități. Google Analytics utilizează "cookies". Google poate transfera, de asemenea, informațiile menționate la persoane terțe, numai în cazul în care este necesar să facă acest lucru pe baza legii.

 4. Administratorul folosește plicuri "cookies" pentru a stoca informații despre preferințele Cumpărătorilor. Acestea sunt fișiere text stocate pe computerele Cumpărătorilor pentru a le identifica în mod necesar, în scopul de a permite anumite operații. Aceste fișiere conțin: setările personale ale Cumpărătorului și propunerea de a completa automat câmpurile din formular, acestea sunt utilizate, printre altele, pentru a stoca datele necesare pentru a autentifica Cumpărătorul. În special, există două categorii de cookie-uri:

  1. Action Cookies – fișiere înregistrate pentru a înregistra activitatea Cumpărătorilor în timp ce folosesc Service-ult. Aceste fișiere furnizează date statistice pe care să optimizeze funcționalitatea Service-ului. Condiția de acțiune a cookies este acceptarea acestora de către Utilizator prin setarea corespunzătoare în browser.

  2. Session Cookies – utilizate pe paginile cu opțiunea de logare - plicurile sunt salvate în scopul definirii statutului de logare a Cumpărătorului. Sunt folosite pentru a permite utilizatorilor să dețină acces către paginile vizibile numai pentru Cumpărătorii care utilizează Service-ul. Session cookies sunt salvate în procesul de logare a Cumpărătorului și șterse în momentul delogării, adică în perioada apăsării butonului ”Delogare”.

 5. Fiecare Cumpărător poate retrage în orice moment acordul pentru prelucrarea și stocarea datelor prin contactul cu biroul de servicii clienți, prin intermediul formularului de contact ce se găsește pe Service.

 6. Contracararea oricări forme de furt de identitate, phishing de informații sau practicilor ilegale denumite cu denumirea de ”phishing” este una dintre cele mai mari priorități ale Administratorului. În acest scop, orice date transmise de către Cumpărător, în special datele precum numărul cardului de credit, sau datele oferite pe Service de Internet care oferă posibilitatea e logare, precum loginul sau parola de acces către contul Cumpărătorului, sunt stocate prin menținerea regulilor de siguranță a datelor.

§4

Conținutul și mesajele Utilizatorilor

 1. Administratorul le stochează pe serverele care îi aparțin, asigurându-le siguranța deplină: datele transmise de către Cumpărători, în special mesajele transmise de către Cumpărător în toate sectoarele Service-ului și informațiile referitoare la tranzacțiile financiare pentru Cumpărarea Codurilor de Acces și a Voucher-urilor.

§5

Încredințarea sau distribuirea datelor personale ale Utilizatorilor, altor entități

 1. Cumpărătorul consimte transferul datelor sale personale de către Administrator în scopurile specificate în § 3 pct. 1 de mai sus către filialele dependente și asociate cu Administratorul, precum și partenerii de afaceri și Furnizorii de servicii ai Administratorului.

 2. Datele personale ale Cumpărătorilor vor fi transferate către alte entități în scopul centralizării datelor sau centralizării logistice, și atunci când acest lucru este impus de legea aplicabilă sau de achizițiile sau fuziunile cu privire la Administrator.

§6

Dispoziții finale

 1. Administratorul își rezervă dreptul de a trimite Cumpărătorului mesaje nesolicitate. Acestea includ informații ce se referă direct la funcționarea Service-ului (de ex. modificarea funcționării) sau mesaje non-profit (de ex. urări, mesaje de sistem). Fiecare dintre Cumpărători are dreptul de a stipula că nu doresc să primească astfel de informații, dând click pe link-ul prezentat în mesaj.

 2. Pagina de internet a Service-ului poate conține link-uri (de ex. sub forma de logo-uri ale unor terțe), care în urma accesării pot redirecționa persoana care vizualizează Service-ul spre navigarea paginii web exterioare. Faptul că utilizarea unor astfel de trimiteri nu poate fi identificat cu nici un fel de legături între Administrator și entitatea de care ține pagina web externă. Administratorul în nici un caz nu va fi responsabil pentru consecințele acestui tip de redirecționare sau de efectul asupra conținutului site-urilor externe. Administratorul nu este responsabil pentru conținutul politicilor de confidențialitate și de securitate în vigoare pe acele pagini, sau pentru utilizarea în procesul de navigarea cookie. Încurajăm oamenii care folosesc acest tip de trimiteri să se familiarizeze cu conținutul documentelor relevante în vigoare în aceste pagini.

 3. Administratorul își rezervă dreptul de a face modificări sau completări în această Politică de Confidențialitate. Modificările se fac prin afișarea unui nou text al Regulamentului pe Service. Modificările sunt valabile din momentul în care sunt introduse.

 4. Condiția de utilizare a Service-ului este acceptarea acestei Politici de Confidențialitate.