THE BEST VOUCHERS VEEBILEHE MÄÄRUSED

Kohaldatavad Veebilehe Eeskirjad https://thebestvouchers.com/ (edaspidi "Määrused").

1. Reeglid ja määratlused

Määrused määravad kindlaks veebilehe https://thebestvouchers.com (edaspidi "Veebileht") kasutamise eeskirjad, ulatuse ja tingimused. Määrused on siduvad kõikidele Veebilehe kasutajatele.

Käesolevas Määrustes allpool toodud mõistetel on järgmised tähendused:

 1. Müüja – Veebilehe Administraator, üksus, mis pakub Kviitungite ostutehinguid Veebilehel esitatud teenustele, välja arvatud Veebilehel esitatud Õppepakettidele ja Õppepakettidele Juurdepääsukoodidele.

 2. Ostja - täisõiguslik ja 18-aastane füüsiline isik, kes on Ostu-Müügilepingu alusel ostnud Müüjalt Toote ja saanud juurdepääsu Veebilehe Kontole.

 3. Toode - Veebilehel esitatud teenuste vautšer, välja arvatud Veebilehel esitatud Õppepakettidele ja Õppepakettidele Juurdepääsukoodidele.

 4. Kviitung - elektrooniline instrument, mida müüb Müüja ja mis Määruste kohaselt annab Ostjale õiguse vahetada seda erinevate Teenusepakkujatega nende pakutavate toodete või teenuste vastu, välja arvatud Õppepakettide vastu.

 5. Juurdepääsukood - ainulaadne tähtnumbriline tähemärk, mida Müüja müüb ja mis vastavalt Määrustele annab Ostjale õiguse saada Teenusepakkuja pakkumise kaudu Õppepaketi.

 6. Tasuta - Õppepaketi Juurdepääsukoodi ostmise ajal määratakse kindlaks antud krüptovaluuta ühikute arv, mille iga ostja saab koos Õppepaketi juurdepääsukoodiga kingituseks. Tellimuse esitamisel näidatud krüptovaluuta ühikute arv lisatakse iga ostetud Õppepaketi Juurdepääsukoodile tasuta, sõltumata Õppepaketi väärtusest. Tasuta Õppepaketi osal ei ole kaubanduslikku väärtust ning seda ei saa eraldi osta. Veebilehel esitatud teavet ei tohi mingil juhul käsitleda pakkumisena Tasuta Õppepaketi osa ostmiseks; esitatud teave ei ole pakkumine kohaldatava õiguse tähenduses. Juurdepääsu antud krüptovaluuta ühikutele, mis on Tasuta lisatud ostetud Õppepaketile, võimaldab juurdepääsukood, mille Kasutaja saab Müüjalt pärast Õppepaketile Juurdepääsu ostmist, kuid tasuta teabe kasutamise võimalus võib nõuda täiendavaid andmeid, dokumentide saatmist või teisi Ostja poolseid tegevusi, millest Müüja teavitab Ostjat Juurdepääsukoodi kohaletoimetamise ajal. Iga kord, kui Ostja tasub Õppepaketile Juurdepääsukoodi ostmise eest ja saab teatud arvu antud krüptovaluutaühikuid, on makstud summa alati Õppepaketi Juurdepääsukoodi tasu ning Tasuta kinkepaketi paketis sisalduvad antud krüptovaluuta üksused esitatakse Tasuta kingitustena.

 7. Konto - Tellimuskonto Veebilehel, mis on määratud konkreetsele Ostjale, kes on Müüjaga Müügilepingu sõlminud, esitades tellimuse Veebilehe kaudu või ühe Müüja Partneri kaudu, ning Müüja või Müüja Partner on selle tellimuse kinnitanud. Konto on Ostjale määratud Veebilehe alamleht, mis sisaldab teavet ostetud toodete kohta ning tööriistu, mis võimaldavad Müüjalt saadud Kupongide või Juurdepääsukoodide rakendamist. Konto võimaldab osta, jälgida ja hallata ostetud Kuponge või Juurdepääsukoode. Kupongi või Juurdepääsukoodi vahetamiseks antud Teenusepakkuja pakutavate toodete/teenuste vastu, kasutage selleks ettenähtud hüperlinki antud Teenusepakkuja veebisaidile. Hüperlink on Ostjale nähtav pärast Kontole sisselogimist. Konto on seotud Ostja e-posti aadressiga (sisselogimisega) ja Müüjalt või Müüja Partneril saadud Parooliga või Müüja või Müüja Partnerilt saadud Juurdepääsukoodiga, kui Ostja on ostnud Õppepaketi Juurdepääsukoodi. Müüja võib teha Ostjale kättesaadavaks täiendavaid Õppematerjale, välja arvatud Teenusepakkuja poolt pakutava Õppepaketi osana pakutav veebikoolitus, tekstifailide kujul, mis laaditakse alla kohe pärast Kontole sisselogimist.

 8. Makseteenuse pakkuja - makseid Kviitungite või Juurdepääsukoodide eest võivad töödelda kolmandad isikud, kes pakuvad andmetöötlust ja makseteenuseid, arvete esitamise nõudeid, bilansi võrdlust ja aruandlust;

 9. Õppepakett – veebipõhine koolitus (veebiseminar); veebiseminari tüüp, mida juhitakse ja rakendatakse veebiülekande tehnoloogia abil, mis võimaldab osalejatel kohtuda ja omavahel suhelda virtuaalseid tööriistu kasutades.

 10. Partner - Müüja sidusprogrammis osalev üksus, kellele on Müüja tellinud turundustegevuse, mis toob potentsiaalsed kliendid (Ostjad) Müüja veebilehele (Veebileht).

 11. Veebileht - Administraatori hallatav veebileht https://thebestvouchers.com/, mille kaudu saab Ostja esitada Tellimusi või realiseerida Kupongi või Juurdepääsukoodi;

 12. Müügileping - leping, mille objektiks on Müüja ja Ostja vahel sõlmitud Toote ostmise leping käesolevate Määruste kohaselt;

 13. Teenusepakkuja - kolmas osapool, kes pakub Õppepakette, mille kasutamine on võimalik Müüjalt saadud Juurdepääsukoodi ja muude Veebilehel pakutavate teenuste abil, mille kasutamine on Müüja poolt lubatud.;

 14. Tellimus - Ostja deklaratsioon, mis on esitatud Tellimuse vormi kaudu ja on kättesaadav Veebilehel või ühe Müüja Partneri veebilehel, mis on otseselt suunatud Müügilepingu sõlmimisele Müüjaga. Tellimust käsitletakse Ostja poolt Müüjale edastatud Kupongi või Juurdepääsukoodi ostu pakkumisena. Lepingu nõuaetekohaseks sõlmimiseks tuleb saada kinnitus, et Müüja on selle vastu võtnud.

2. Veebilehe üldised kasutustingimused

 1. Toote ostu võivad teha ainult individuaalsed Ostjad.

 2. Ostjad on kohustatud järgima käesolevaid Määruseid ja on kohustatud kasutama Veebilehte viisil, mis on kooskõlas kohaldatava õigusega ja kooskõlas sotsiaalse käitumise eeskirjadega.

 3. Kõik äriteave, hinnakirjad ja Veebilehel olevad reklaamid on ainult kutse Ostjale pakkumise esitamiseks ja Ostulepingu sõlmimiseks. Veebilehel esitatud teavet, olenemata selle nimest, ei tohiks käsitleda pakkumisena kohaldatava õiguse tähenduses.

 4. Tellimuse esitamisel peab Ostja olema vähemalt 18-aastane ja tal peab olema täielik õigusvõime või tema seadusliku eestkostja nõusolek vastavalt Ostja praeguses asukohas kehtivatele õigusnormidele.

 5. Kõik Ostja poolt esitatud Toodete tellimused loetakse pakkumiseks ja neid loetakse Müüja poolt vastu võetuks alles pärast seda, kui Müüja on Tellimuse kinnitanud Määrustes täpsustatud tingimustel. Müüja jätab endale õiguse Pakkumine tagasi lükata ja/või keelduda Tellimuse vastuvõtmisest ilma põhjendusteta. Lisaks, isegi kui Müüja on algselt Ostja pakkumise vastu võtnud, võib ta tehingu igal ajal tühistada, kui on põhjendatud kahtlus, et Ostja on Müüja, Teenuseosutaja või Müüja Partneri vastu toime pannud pettuse.

 6. Müüja jätab endale õiguse Tellimus tühistada juhul, kui Ostja käitumist peetakse kahtlaseks või pettuseks.

 7. Müüja jätab endale õiguse lõpetada Kupongide ja Juurdepääsukoodide müük igal ajal või muuta Määruste tingimusi.

 8. Ostud tehakse üksnes isiklikuks kasutamiseks.

 9. Ostjal ei ole õigust Juurdepääsukoode või Kuponge mingil viisil kopeerida ega lubada selliseid toiminguid teistel isikutel.

 10. Ostja kohustub mitte esitama valeandmeid, sealhulgas valenimesid, aadresse ning kontaktandmeid ega makse üksikasju; samuti mitte osaleme ebaseaduslikes tegevustes, mis on seotud Juurdepääsukoodide/Kupongide Ostmise või kasutamisega ja ei luba seda teha ka kellelgi teisel. Müüja ei ole vastutav kui andmed sisestatakse valesti ja kui keegi teine ​​kui sihtkasutaja, kasutab Õppepaketti või Kviitungi Juurdepääsukoodi.

 11. Ostja kohustub andmeid uuendama nende muutumisel. Müüja ei vastuta selle kohustuse täitmata jätmise tagajärgede eest.

 12. Lõikes 1 osutatud olukordades \ T 2 punkti 10 ja par. 2 punkti 11 Veebilehe Administraator võib blokeerida Ostjale juurdepääsu oma kontole.

 13. Kõik hinnad on esitatud konkreetses valuutas ja sisaldavad kõiki Müüja asukohariigi territooriumil kohaldatavaid makse. Kui Ostja riigis on täiendav maksukohustus, vastutab Ostja pädevate asutuste eest täiendavate maksude kogumise, mahaarvamise, deklareerimise ja maksmise eest.

 14. Praegune teave Kviitungite ja Juurdepääsukoodide hindade kohta kehtib alates nende ilmumisest Veebilehele. Hinnad sisaldavad tarnekulusid.

 15. Pärast esimese Kviitungi või Juurdepääsukoodi ostmist luuakse Veebilehel üksikostjakonto, millele pääseb juurde Kviitungil oleva Koodi või Juurdepääsukoodil esitatud parooliga, kus on Juurdepääsukood ja e-posti aadress.

 16. Ostja võib olla ainult ühe Konto omanik.

 17. Ostja Konto registreerimiseks on vaja järgmisi andmeid: e-posti aadressi ja Kupongis või Juurdepääsukoodis märgitud salasõna, mille on Ostja kohustatud hoidma saladuses.

 18. Ostjate isikuandmed kogutakse vabatahtlikuse alusel ja neid kasutatakse ainult Privaatsuspoliitikas sätestatud tingimustel.

 19. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, võib Müüja teha muudatusi Toodete spetsifikatsioonides. Eelkõige võib piiranguteta muuta Teenuseosutajate identiteeti ja arvu, mille kaudu on võimalik kasutada Juurdepääsukoode või muid Kuponge kasutavaid teenuseid sisaldavaid Õppepakette, mida Ostja selgelt tunnistab ja aktsepteerib.

 20. Kuna mõne riigi territooriumil elavatel isikutel ei ole võimalik Juurdepääsukoode ja Kviitungeid osta, siis nende riikide territooriumilt või nende territooriumil kättetoimetamise aadressil esitatud tellimusi ei rakendata: Afganistan, Bangladesh, Kongo Demokraatlik Vabariik, Ekvatoriaal- Guinea Vabariik, Guyana, Hongkong, Iraak, Laos, Mauritaania, Moldova, Niger, Põhja-Korea, Sierra Leone, Singapur, Süüria, Lääne-Sahara, Jeemen, Zimbabwe.

 21. Registreerimisel ja tellimuste esitamisel esitatud isikuandmeid töötleb Administraator/Makseoperaator korralduse rakendamiseks vajalikus ulatuses, sealhulgas veebipõhise ja offline arvelduste ulatuses, mis on vajalik Juurdepääsukoodide ja neid kasutavate Õppepakettide kasutamiseks või ka Kviitungite ja nende vahetamiseks teatud Teenusepakkujate pakutavate teenuste jaoks.

 22. Kõik Veebilehel esitatud Tooted, aga ka muud Veebilehel esitatud nimed ja logod on kasutatavad ainult identifitseerimise eesmärgil ja nee võivad olla seadusega kaitstud kaubamärgid.

 23. Veebileht ja selle sisu on autoriõiguse või muude intellektuaalomandi õigustega täielikult kaitstud ning neid ei tohi kasutada muudel eesmärkidel kui need, mis on käesolevas Määruses selgesõnaliselt lubatud - eelkõige ei tohi neid kopeerida ei täielikult ega osaliselt.

3. Müügilepingu sõlmimine

 1. Müügilepingu sõlmimine toimub Ostja poolt tellimuse vormistamisega Veebilehel oleva Tellimisvormi või Müüja Partnerite veebilehel, kui Müüja on Tellimuse kinnitanud.

 2. Tellimused võetakse vastu ööpäevaringselt kogu aasta jooksul. Tellimusi saab esitada võrgus kõikjalt maailmast vastavalt lõikele 2 punkt 20, samas kui mõnes riigis on võimalik teha ettemaksu ainult Veebilehel näidatud maksesüsteemi kaudu.

 3. Ostutellimus vorm peab sisaldama:

 4. - Ostja ees- ja perekonnanime,

  - Ostja telefoninumbrit,

  - Ostja e-posti aadressi, millele Veebilehe Konto määratakse.

  Tellimisvormi täitmisel Ostja:

  - kinnitab vormis sisalduvate andmete autentsust ja õigsust,

  - nõustub käesolevate Määruste sätetega, tunnistades selle siduvust,

  - nõustub selles sisalduvate isikuandmete töötlemisega, et pakkuda Ostjale tooteid ja teenuseid otse Müüjalt (otseturundus).

 5. Pärast Tellimisvormi saamist võtab Müüja Ostjaga ühendust telefoni teel, et määrata Tellimuse täpsed parameetrid - st Ostjale edastatava Kviitungi või Juurdepääsukoodi tüüp, selle väärtus ja Ostja aadress, kuhu Ostja nõusolekul Tellimus saadetakse.

 6. Pärast ülaltoodut kokkuleppet Ostja ja Müüja vahel, saadab Müüja Ostjale Tellimuse kinnituse Ostja poolt märgitud e-posti aadressile.

 7. Tellimuse väärtus - Tellimuse Kinnitusdokumendis märgitud summa, milleks on Ostja valitud Kupongi või Juurdepääsukoodi hind. Tellimuse väärtus on sünonüüm summa, mille Ostja on kohustunud maksma. Müüja ja Ostja vahelise telefonivestluse ajal võib Müüja Tellimuse suuruse tõttu pakkuda Ostjale soodushinda. Sel juhul jääb sellise vestluse ajal poolte vahel fikseeritud hind Ostjale siduvaks.

 8. Tellimus loetakse täidetuks, kui Ostja saadab Müüjale kinnituse Tellimuse realiseerimise kohta.

 9. Kui Ostja ei ole Tellimisprotsessi lõpule viinud, võtab Müüja Klienditeenindusosakond Ostjaga ühendust, kasutades Ostja poolt Tellimuse esitamisel esitatud andmeid, et kinnitada Tellimuse kättesaamine, millega Ostja nõustub. Ülaltoodud kinnituse andmine võrdub Ostja poolt Tellimuse esitamisega vastavalt käesolevas Määruses sätestatud tingimustele. Ostmine ei ole lõpetatud enne, kui Ostja saab e-kirja, mis kinnitab Müüja poolset pakkumise aktsepteerimist.

 10. Kui Ost on sooritatud, saadetakse Kviitung või koos Juurdepääsukoodiga kaart viivitamatult Ostjale kulleri või posti teel. Makseid võivad vastu võtta ja töödelda erinevad Makseteenuse pakkujad või postiteenused/ kullerfirmad, kui tegemist on maksmisega kohaletoimetamisel.

 11. Kui Veebilehel või Määrustes ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, ei ole antud majapidamise või ühe Ostja puhul Juurdepääsukoodide ja Kviitungite ostmiseks mingit piirangut. Müüja jätab endale õiguse peatada Juurdepääsukoodide ja Kviitungite müük igal ajal või muuta Määruste tingimusi.

4. Nõuded Kupongi või Juurdepääsukoodi rakendamiseks

 1. Kupongi või Juurdepääsukoodi realiseerimiseks Kontole sisselogimisel on vaja kasutada arvutit, mis vastab järgmistele tehnilistele tingimustele: arvuti, millel on Interneti-ühendus (vähemalt 512 kbps), graafiline veebibrauser, mis toetab JavaScripti (nt Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) ja nn küpsised, installitud tarkvara failide lugemiseks PDF-formaadis (nt Adobe Reader, Foxit Reader). Müüja ei vastuta Ostja arvuti sobimatu konfiguratsiooni eest.

 2. Müüja ei vastuta juhtude eest, kui Ostja ei ole arvuti tehniliste probleemide tõttu rakendanud Kviitungit või Juurdepääsukoodi.

 3. Kupongi või Juurdepääsukoodi rakendamiseks tuleb Kontole sisse logida, kasutades sisselogimise andmeid, st Sisselogimist (Ostja poolt Tellimisvormis esitatud e-posti aadress) ja Parooli (Müüja poolt Kviitungil märgitud parooli) või Juurdepääsukoodi (Müüja poolt antud Juurdepääsu koodi, mis on ette nähtud Õppepaketile Juurdepääsukoodi ostmisega). Konto võimaldab identifitseerida, jälgida ja hallata ostetud Kuponge või Juurdepääsukoode. Kupongi või Juurdepääsukoodi vahetamiseks antud Teenusepakkuja poolt pakutavate teenuste jaoks kasutage selleks ettenähtud hüperlinki antud Teenusepakkuja veebilehel.

 4. Lisateabe Veebilehele sisselogimise kohta (Sisselogimisjuhised) saadab Müüja Ostja e-posti aadressile kohe pärast Ostja poolset makse sooritamist.

5. Kupongide ja Juurdepääsukoodide edastamine

 1. Kupongid ja Juurdepääsukoodidega kaardid toimetatakse Ostjale: posti teel või kulleri kaudu Ostja poolt märgitud aadressile.

 2. Kupongi või Juurdepääsukoodi omandiõigus läheb Ostjale üle ainult siis, kui Ostja on Müüja poolt tehtud maksekviitungi eest tasunud.

 3. Maksmata jätmise korral (nt makse diskvalifitseerimine, krediitkaardimakse tühistamine või Tellimuse õigeaegne maksmata jätmine) muutuvad kõik saadetud Juurdepääsikoodid või Kupongid kehtetuks ja neid ei saa kasutada.

 4. Kui posti teel edastatud Juurdepääsukood või Kviitung on kadunud, varastatud või kahjustatud enne kasutamist, deaktiveerib Müüja eelmise Juurdepääsukoodi või Kviitungi, andes Ostjale uue Juurdepääsukoodi või Kviitungi samade kasutuseeskirjade alusel.

6. Juurdepääsukoodide ja Kupongide kasutamine

 1. Kui Õppepakettide või teenuste kasutamise tingimustes, mille jaoks on Kupong mõeldud ei ole märgitud teisiti, on Õppepakettide ja ülalnimetatud teenuste kasutamine mõeldud ainult üksikule Ostjale.

 2. Juurdepääsukoodide abil saadud Õppepakette ja Kuponge kasutades omandatud teenuseid ei tagastata sularahana.

 3. Juurdeääsukoodi või Kviitungit saab kasutada ainult üks kord. Juurdepääsu koodi või Kviitungit ei saa osaliselt kasutada.

 4. Juurdepääsukoodide kehtivuse lõppkuupäev. 

  Iga juurdepääsukood kehtib 6 kuud alates selle saamise kuupäevast. Juurdepääsukoodi aegumiskuupäev on aeg, millal selline kood tuleb aktiveerida ja Hariduspaketti kasutada. Pärast seda perioodi pole Juurdepääsukoodi enam võimalik lunastada ja Hariduspaketti kasutada. Eeltoodud sätted kehtivad ka tasuta Hariduspaketi kohta.

 5. Kui Juurdepääsukoodi või Kingituse lunastamiseks on vaja täiendavaid dokumente, tuleb need esitada 6 kuu jooksul alates Juurdepääsukoodi kättetoimetamise kuupäevast. Pärast seda ajavahemikku ei saa nii Juurdepääsukoodi kui ka Kingitust lunastada.

 6. Müüja ei anna mingeid lubadusi, käendusi, garantiisid ega deklaratsioone seoses Õppepakettide või muude Teenusepakkujate pakutavate teenustega.

 7. Juurdepääsukoodid ja Kupongid kontrollitakse nende kasutamise ajal, et kasutada Kupongi abil ostetud Õppepakette või teenuseid.

7. Vastutus

 1. Müüja ei ole Õppepakettide või muude teenuste ostmise lepingu osapool, vaid pakub ainult Õppepakettidele ja Kviitungitele Juurdepääsukoodide ostmist, mis annab õiguse osta Veebilehel esitatud teenuseid ja ei vastuta ostetud teenuste kvaliteedi, ohutuse või seaduslikkuse, Juurdepääsukoodide või Kviitungite, reklaamis sisalduva teabe usaldusväärsuse ja täpsuse, Teenuseosutajate võimaluse teatud teenuste müümise või Ostjate maksejõulisuse eest.

 2. Makseteenuse pakkuja ei ole Ostjate ja Teenuseosutajate vahel sõlmitud lepingu osaline ega vastuta Ostjate sõlmitud lepingute ebaõige täitmise või mittetäitmise eest.

 3. Veebilehe Administraator/Müüja, Operaator ja Makseadministraator ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud Juurdepääsukoodide ja Kviitungi ning Allahindlust kasutades ostetud teenuste kasutamisel.

 4. Müüja ei vastuta Määruste rikkumise eest, kui konkreetse kohustuse täitmine on muutunud võimatuks tema enda kontrolli all olevatel põhjustel.

 5. Administraator annab Teenusele juurdepääsu “sellises seisukorras kui see on ”kõikide defektidega" ja "nii palju kui võimalik". Müüja ja tema tarnijad ei anna selgesõnalisi garantiisid Veebilehele, Juurdepääsukoodidele, Kviitungitele, Tasuta teenustele ega teenustele.

 6. Müüja ja tema töötajad, direktorid, esindajad ja müüjad ei garanteeri seadusega lubatud piires, et Teenusepakkujate pakutavad Õppepaketid või muud teenused on saadaval, rahuldava kvaliteediga, adekvaatsed, õiguslikud, sobivad kasutamiseks või neile pakutakse nõuetekohast hoolsust ja oskusi. Müüja ei garanteeri, et Juurdepääsukoodide või Kupongide abil omandatud teenused/tooted vastavad Ostjate nõuetele, on vigadeta, kasutatavad, täielikud või alati kättesaadavad. Müüja ei garanteeri, et Veebilehe kasutamisega seoses saadavad eelised on tõhusad, usaldusväärsed, täpsed ja vastavad Ostjate ootustele. Müüja ei anna privaatsuse ja turvalisuse kaitseks muid garantiisid kui need, mis on sõnaselgelt sätestatud Privaatsuspoliitikas. Müüja ei garanteeri, et Ostja saab Veebilehele ligi või seda igal ajal kasutada. Tema esindaja ei anna suulist või kirjalikku teavet ega nõuandeid. Ostjal võivad olla Ostja vastavalt tema elukoha seadustele täiendavad tarbijaõigused, mida need Määrused ei pruugi muuta.

8. Hüvitamine

 1. Käesolevaid Määruseid aktsepteerides nõustub Ostja kohaliku õigusega lubatud ulatuses kaitsta Müüjat/Administraatorit, selle direktoreid, töötajaid ja esindajaid vastutuse eest kõigi nõuete, kahjude, kohustuste, kahjumite, kulude või võlgade eest (sealhulgas piiranguteta kõikide mõistlike tasude suhtes, mis on tekkinud seoses Müüja/Administraatori poolt mis tahes isiku vastu algatatud nõuete või kohtumenetlustega), mis tulenevad sellest, et Ostja kasutab juurdepääsu Veebisaidile või Juurdepääsukoodile või Kupongile; käesolevate Määruste mis tahes sätte rikkumine; kolmandate isikute mis tahes õiguste rikkumine, sealhulgas ilma autoriõiguse, omandiõiguste või eraelu puutumatuse kaitset piiramata; ja igasugusest väitest, et Ostja esitatud sisu põhjustab kahju kolmandale osapoolele.

 2. Kohustus vabastada lõikes 1 nimetatud vastutusest ja hüvitisest \ T 9 punkti Ülaltoodud punkt 1 jääb kehtima kuni käesolevate Määruste lõppemiseni kui Ostja lõpetab Veebilehe kasutamise.

9. Isikuandmete kaitse

 1. Veebilehe kasutajate (Ostjad) poolt esitatud isikuandmete andmebaaside haldaja on Müüja.

 2. Isikuandmebaaside Administraator kohustub kaitsma isikuandmeid vastavalt Müüja registrijärgse asukoha suhtes kohaldatavale õigusele. Ostja, kes esitab Tellimuse esitamisel oma isikuandmed isikandmebaaside Administraatorile, nõustub nende töötlemisega isikandmebaaside Administraatori poolt selleks, et Tellimust rakendada. Ostjal on võimalus igal ajal oma isikuandmeid vaadata, parandada, uuendada ja kustutada.

10. Pakkumiste ja soodustuste muudatused

 1. Müüja jätab endale õiguse muuta pakutavate toodete hindu, loobuda teatavatest toodetest pakkumistest ning tutvustada uusi kampaaniaid ja neid läbi viia.

 2. Punktis 1 nimetatud õigus ei mõjuta enne hinnamuutuse jõustumise kuupäeva tehtud Tellimusi, müügiedenduskampaaniate tingimusi ja neid rakendatakse praeguse alusel.

11. Kaebused

 1. Kui Ostja usub, et Määruste alusel osutatavad teenused ei ole rakendatud või neid ei täideta vastavalt Määruste sätetele, võib ta esitada kaebuse e-posti aadressil [email protected]

 2. Müüjale saabunud kaebused e-posti aadressilt vaadatakse läbi 14 päeva jooksul alates kättesaamise kuupäevast punktis 1 nimetatud 1). Juhul, kui kaebus ei sisalda selle hindamiseks vajalikku teavet, palub Müüja kaebuse esitanud osapoolel see vajaliks ulatuses lõpule viia ja 14-päevane tähtaeg lõpeb täidetud kaebuse kättetoimetamise kuupäevast.

 3. Kaebus peab sisaldama vähemalt Ostja ees- ja perekonnanime, Ostja e-posti aadressi, tehtud reservatsioonide kirjeldust ja viidet kaebuse lahendamise kavandatavale viisile.

 4. Vastus kaebusele saadetakse Ostja poolt tellimuses esitatud e-posti aadressile. Põhjendatud juhtudel võib Müüja saata vastuse teisele kaebuse esitaja märgitud e-posti aadressile, mis ei ole Tellimusel määratud.

 5. Kui Kasutajat ei ole võimalik tuvastada, jääb kaebus tunnustamata.

 6. Müüja ei vastuta kahju eest, mis ei ole põhjustatud tema süül.

 7. Kui Ostjal on Juurdepääsukoodi või Kviitungi puhul Kupongiga ostetud Õppepakettide või teenuste suhtes vastuväiteid, tuleb selle kohta esitatud nõuded saata otse Teenusepakkujale. See on seotud sellega, et Administraator/Müüja tegeleb ainult Kviitungite ja Juurdepääsukoodide müümisega ning veebilehe pakkumisega, kus Teenusepakkuja, mitte Administraator/Müüja, vastutab Õppepakettide eest, mille kasutamine võimaldab Müüjalt saadud Juurdepääsukoodi ja teenuseid kasutada, mida võimaldab Kviitung. Ostja ja Teenusepakkuja vaheliste lahkarvamuste korral võib Administraator/Müüja siiski Ostja taotlusel vaidluse lahendamisele kaasa aidata.

 8. Administraator/Müüja võib Juurdepääsukoodide või Kviitungite väljastamise või töötlemisega seotud vigade tõttu ja seoses Administraatori/Müüja avaldusega, mille puhul on Ostja taotlenud või kasutanud Juurdepääsukoodi või selle kasutamist, igal ajal kehtetuks tunnistada või keelduda Juurdepääsukoodi või Kviitungi väljastamisest. Kupongi valesti või vastuolus selle sihtotstarbelise kasutamisega või nende Määruste rikkumisega või kui Juurdepääsukood või Kviitung on võltsitud või muudetud.

 9. Ostja võib esitada Administraatorile kaebuse Veebilehe toimimise kohta ning Juurdepääsukoodide või Kviitungite müügi ebaõige rakendamise korral võib Ostja esitada Müüja kohta kaebuse.

12. Lepingust taganemine

 1. Ostja, kes ei ole Kviitungit või Juurdepääsukoodi rakendanud, võib lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates selle sõlmimise kuupäevast, saades 100% kulude hüvitamise.

 2. Kupujący, który zrealizował Voucher lub Kod Dostępu traci prawo do odstąpienia od umowy. Ostja, kes on kviitungi või pääsukoodi rakendanud, kaotab õiguse lepingust taganeda.

 3. Ostja võib lepingust taganeda, saates e-kirja koos lepingust taganemise sooviga aadressile [email protected]

 4. Juurdepääsukoodi või Kviitungi Ostutellimust, mida on juba kasutatud, ei saa tagasi võtta. Juurdepääsukoodi või Kviitungit kasutades, mõistab Ostja vastuvõetud Juurdepääsukoodi või Kviitungi, mis võimaldab kasutada Õppepaketti, muid Teenusepakkujate pakutavaid teenuseid või Soodustooteid.

13. Lõppsätted

 1. Veebilehe Administraator teeb kõik endast oleneva, et tagada Veebilehe nõuetekohane toimimine.

 2. Veebilehe Administraator jätab endale õiguse täielikult või osaliselt keelata Veebilehe kasutamine määramata ajaks selle moderniseerimiseks või parandamiseks.

 3. Veebilehe Administraator ei vastuta raskuste eest, mis on seotud Tellimuse rakendamisega, mis on põhjustatud temast sõltumatutest juhuslikest teguritest (sealhulgas Ostjalt, kolmandatelt isikutelt või vääramatust jõust tulenevatest teguritest).

 4. Müüja jätab endale õiguse muuta Määruseid ilma põhjuseta.

 5. Ostjale teatatakse Veebilehel registreeritud muudatustest Määrustes ja nende reguleerimisalas e-posti teel (tellimuses toodud e-posti aadressile) või hüpikakna kujul pärast muudatuste sisseviimist Veebilehle esimesel sisselogimisel. Muudatused võetakse kasutusele, et kohandada Määrusi vastavalt kohaldatava õigusliku olukorraga.

 6. Kui mõnda käesolevate Määruste sätetest võib lugeda kehtetuks või ebaefektiivseks, ei mõjuta see ülejäänud antud Määruste sätete kehtivust ja tõhusust. Selline kehtetu või ebaefektiivne säte asendatakse kehtiva ja õige sättega, millega saavutatakse kõige tõhusam majanduslik mõju, mida puudulik või ebaefektiivne säte mõjutab.

 7. Ostja on kohustatud lugema muudatusi Määrustes, kui ta kasutab Veebilehte mis tahes viisil.

 8. Määruste uusim versioon on alati kättesaadav aadressil www.thebestvouchers.com.

 9. Käesolevate Määrustega hõlmamata küsimuste puhul kohaldatakse Müüja registrijärgse asukoha suhtes kohaldatavat õigust. Vaidlevad küsimused, kui Ostja seda soovib, lahendatakse sõbralikult. Viimase abinõuna lahendab kõsimuse Müüja asukohast olev kohus.

 10. Veebilehe kasutamine Ostja poolt on samaväärne nende Määruste lugemise ja vastuvõtmisega.

 

Määruste viimase ajakohastamise kuupäev: 13/03 2019
Koht, kuupäev
Väljastaja
Ostja ees- ja perekonnanimi
Elukoha aadress
Avalduse esitamise aadress:

Avaldus
kauglepingust taganemise kohta

Kinnitan, et ma loobun Juurdepääsukoodi/Kviitungi müügilepingust nr ........................ (tellimuse identifitseerimisnumber) sõlmitud Tellimuse kinnitamisega, mis toimus ............................... Juurdepääsukoodi/Kviitungi vastu võtmine toimus ...........................................

Ma palun tagasimakset summas .......................................... (sõnadega: ....................................................................................... .................................................................................)

Pangakontole nr.......................................................................................................................................... ............................................................................................., SWIFT / BIC: ......................

Ma tagastan ................................................................................................................................................... ..................... (tasuta juurdepääs Õppepaketile - vajadusel) muutmata.

Ostja allkiri