13.03.2019 tarihli "reAktivasyon" kampyanyası şartnamesi

 

1. Genel şartlar

1. Bundan böyle "Organizatör" olarak adlandırılacak olan "The Best Vouchers" sitesi, Eğitim Paketi satın alan müşterileri için, bundan böyle Kampanya olarak adlandırılacak olan "reAktivasyon" adlı bir kampanya düzenlemektedir.

2. Kampanya, Organizatör tarafından sona erdirilene kadar geçerli olacaktır.

3. Organizatör, kampanyanın devam ettiği süre boyunca kampanyayı istediği an istediği kadar uzun bir süre boyunca herhangi bir sebep göstermeksizin askıya alabilir.

4. Kampanyanın temelini oluşturan bu şartname, Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

 

2. Katılım Kuralları

Kampanyadan, daha önce satın almış olduğu Eğitim Paketi 6 aylık geçerlilik süresi dolan 18 yaş üstü herkes yararlanabilir.

 

3. Kampanya Kuralları

1. Organizatör, "reAktivasyon" Kampanyası kapsamında, özel şartlar altında yeni bir Eğitim Paketinin satın alınmasına imkan tanımaktadır.

2. Kampanyadan yararlanabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

- Kampanyaya katılmak istediğini belirtmek,

- Geçerlilik süresi sona ermiş olan bir Eğitim Paketi sahibi olmak,

- Kişisel şartları belirlemek ve geçerliliği sona ermiş olan Eğitim Paketinin, yeni alınacak Eğitim Paketi ile birlikte tekrar aktive edilmesini kabul etmek. Kullanıcı, kendisine önerilen kişisel şartları kabul etmemek suretiyle Kampanyaya katılmaktan vazgeçme hakkına sahiptir.

3. Kampanya Katılımcısının Organizatöre borcunun bulunması ya da Kampanya kapsamında elde edilen Eğitim Paketlerinin iade edilmesi halinde Kampanyaya katılım hakkı iptal edilebilir. Böyle bir durumda Organizatör Katılımcıyı, Kampanyaya katılım hakkının iptal edildiği konusunda bilgilendirir.

4. Kişisel şartların uygulanması, işletim veya lojistik hizmetleri ücretlerini kapsayan işlem masraflarının miktarını etkilememektedir.

 

4. İade ve Şikayetler

1. Kampanya süreci ile ilgili her türlü iade ve şikayet taleplerinin, Kampanyaya katıldıktan sonraki 30 gün içerisinde Organizatöre bildirilmeleri gerekmektedir).

2. İade ve şikayet taleplerinin şu e-mail adresine gönderilmesi gerekir: [email protected]

3. İade ve şikayet talepleri, karşı tarafa ulaştıktan sonraki 30 gün içerisinde işleme konulacaktır.

4. Madde 4.1'de belirtilen süre sona erdikten sonra bildirilen iade ve şikayet talepleri işleme konulmayacaktır.

 

5. Son Hükümler

1. İşbu Şartnamenin hükümleri, Kampanya sürecini düzenleyen yegane hükümlerdir. Söz konusu hükümlerin yorumlanması Organizatöre aittir

2. İşbu Şartnameye şu adresten erişilebilir: www.thebestvouchers.com

3. Katılımcının bu Şartnameden doğan yetkileri üçüncü kişilere devredilemez.

4. Organizatör, kanunlarda değişiklik olması veya Kampanyanın düzenlenmesini etkileyen önemli olayların meydana gelmeleri halinde Şartname hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

4. Organizatör, objektif olarak haklı durumlarda Kampanyayı aniden iptal etme/sona erdirme haklarını saklı tutmaktadır. Bu durumda Katılımcılar, Kampanya iptal edilmeden/sona erdirilmeden 7 gün önce bilgilendirilir.