THE BEST VOUCHERS SİTE KULLANIM ŞARTNAMESİ

 

https://thebestvouchers.com/ sitesinin yürürlükte olan Kullanım Şartnamesidir (bundan böyle "Kullanım Şartnamesi" olarak anılacaktır).

 

1. Kural ve Tanımlar

Kullanım Şartnamesi, https://thebestvouchers.com/ sitesinin (bundan böyle "Site" olarak anılacaktır) kullanımı ile ilgili kural ve şartları belirlemektedir. Kullanım Şartnamesi, Sitenin bütün kullanıcıları için bağlayıcıdır.

İşbu Kullanım Şartnamesinde geçen bazı ifadeler ve tanımları aşağıda verilmiştir:

 1. Satıcı: Sitenin yöneticisi; Eğitim Paketleri ve Eğitim Paketi Erişim Kodları hariç olmak üzere, Sitede sunumu yapılan hizmetler için hazırlanan Kuponların satışını yapan kuruluş.

 2. Alıcı: 18 yaşından büyük, kanuni işlem yapma ehliyeti bulunan ve Satıcıdan Satış Sözleşmesi kapsamında Ürünü satın almak suretiyle Sitedeki Hesaba erişim hakkı kazanan gerçek kişi.

 3. Ürün: Eğitim Paketleri ve Eğitim Paketi Erişim Kodları hariç olmak üzere, Sitede sunumu yapılan hizmetler için hazırlanan Kupon.

 4. Kupon: Satıcı tarafından satılan elektronik bir araç; Alıcı bu aracı, Eğitim Paketleri hariç olmak üzere, Hizmet Sağlayıcılar tarafından satışa sunulan ürün veya hizmetler ile Kullanım Şartnamesinde belirtilen şartlar altında değiş tokuş eder.

 5. Erişim Kodu: Satıcı tarafından satılan, harf ve rakamlardan oluşan benzersiz bir koddur; bu kod Alıcının Kullanım Şartnamesinde belirtilen şartlar altında, Hizmet Sağlayıcının satışa sunduğu Eğitim Paketine erişmesini sağlamaktadır.

 6. Hediye: Eğitim Paketi için Erişim Kodu satın alan her Alıcıya hediye edilen ve miktarı bu satın alma işlemi sırasında belirlenen dijital para. Sipariş verme işlemi sırasında belirtilen dijital para miktarı, Eğitim Paketinin değerine bakılmaksızın, satın alınan her Eğitim Paketi Erişim Koduna eklenecektir. Eğitim Paketi ile birlikte verilen Hediyenin ticari bir değeri yoktur ve ayrı olarak satın alınamaz. Sitede sunulan hiçbir bilgi, Eğitim Paketi ile birlikte verilen Hediyenin satın alınması için verilen bir teklif olarak kabul edilemez. Verilen bilgiler, yürürlükte olan kanunlar açısından, ticari teklif olarak kabul edilemezler. Kullanıcı tarafından satın alınan Eğitim Paketi Erişim Kodu, satın alınan Eğitim Paketine Satıcı tarafından Hediye olarak eklenen dijital paraya erişim sağlamaktadır. Ancak, Hediyeden yararlanabilmek için Kullanıcının ek bilgiler vermesi, bazı belgeler göndermesi veya başka işlemleri gerçekleştirmesi gerekebilir. Satıcı bunlarla ilgili bilgileri Alıcıya, Erişim Kodu ile birlikte verecektir. Alıcının Eğitim Paketi Erişim Kodu satın aldığı ve belirli bir miktar dijital para elde ettiği her işlem karşılığında ödediği ücret, Eğitim Paketi Erişim Kodu karşılığı ücrettir. Erişim Kodu ile birlikte verilen Hediye olan dijital para, ücretsiz hediye olarak kabul edilmelidir.

 7. Hesap: Site üzerinden veya Satıcı Partnerlerinden biri aracılığıyla sipariş vermek suretiyle Satıcıyla Satış Sözleşmesi imzalayan ve siparişi Satıcı veya Satıcı Partneri tarafından teyit edilen Alıcıya atanan, Site üzerinde saklanan Sipariş hesabı. Hesap, Sitenin Alıcıya özel olarak hazırlanmış bir alt sayfasıdır. Bu alt sayfada satın alınan Ürünler ile ilgili bilgilerin yanı sıra Satıcıdan alınan Kuponların veya Erişim Kodlarının kullanımıyla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan araçlar bulunmaktadır. Hesap, satın alınan Kuponların veya Erişim Kodlarının doğrulanmasını, takip edilmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır. Kuponun veya Erişim Kodunun belirli bir Hizmet Sağlayıcının önerdiği bir ürün/hizmet ile değiş tokuş edilmesi amacıyla, söz konusu Hizmet Sağlayıcının sayfasına erişim sağlayan bağlantı kullanılmalıdır. Alıcı bu bağlantıları Hesaba giriş yaparak görebilir. Hesap, Alıcının e-mail adresi (Kullanıcı Adı) ile Alıcının Satıcıdan veya Kupon üzerinde belirtilen Satıcı Partnerinden aldığı Şifreyle ya da Eğitim Paketi Erişim Kodu satın alınması halinde, Satıcıdan veya Satıcı Partnerinden alınan Erişim Koduyla ilişkilidir. Eğitim Paketi kapsamında Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan çevrimiçi eğitimler hariç olmak üzere, Satıcı Alıcıya ek eğitim materyallerini Hesaba giriş yaptıktan sonra indirilebilen metin dosyaları halinde sunabilir.

 8. Ödeme Operatörü: Kupon veya Erişim Kodu karşılığı ödemeler, veri ve ödeme işleme, fatura kesme, hesap takibi ve raporlama hizmetleri sağlayan üçüncü kişiler tarafından işlenebilirler.

 9. Eğitim Paketi: Çevrimiçi eğitim (Webinar) webcast teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen, sanal araçlar yardımıyla eğitimi yürüten kişi ile katılımcılar arasında iki yönlü iletişim imkanı tanıyan, internet üzerinden sağlanan bir tür seminerdir

 10. Partner: Satıcının partner programına katılan, Satıcının, internet sitesine (Site) potansiyel müşteri (Alıcı) getirmek için tanıtım kampanyaları düzenlemekle görevlendirdiği kuruluştur.

 11. Site: Site Yöneticisi tarafından yönetilen, Alıcının üzerinden Sipariş verebildiği veya Kupon ya da Erişim Kodunu kullanabildiği, https://thebestvouchers.com/ adresli internet sitesidir.

 12. Satış Sözleşmesi: Ürün satın alma amacıyla Satıcı ve Alıcı arasında, işbu Kullanım Şartnamesinde belirtilen usulle akdedilen sözleşme.

 13. Hizmet Sağlayıcı: Satıcıdan satın alınan Erişim Kodunun erişim sağladığı Eğitim Paketlerini ve Sitede sunulan ve Satıcıdan satın alınan Kupon ile elde edilebilen diğer hizmetleri sunan üçüncü kişiler.

 14. Sipariş: Alıcının Sitede veya Satıcı Partnerlerinin internet sitelerinin birinde bulunan Sipariş Formu aracılığıyla göndermiş olduğu, Satıcıyla Satış Sözleşmesi akdetmek istediğini gösterir niyet beyanıdır. Sipariş, Alıcının Satıcıya yapmış olduğu, Kupon veya Erişim Kodu alma teklifi olarak kabul edilmektedir. Sözleşmenin akdedilebilmesi için Satıcının Siparişi kabul ettiğini teyit etmesi gerekmektedir.

2. Site Kullanımıyla İlgili Genel Şartlar

 1. Ürünleri sadece bireysel Alıcılar satın alabilirler.

 2. Alıcı işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerine uymakla ve Siteyi yürürlükte olan kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

 3. Site üzerinden erişime açılan bütün ticari bilgiler, fiyat listeleri ve reklamlar, Satış Sözleşmesi akdetmeye teşvik eden ve Alıcılara yöneltilen bir davetiye niteliğindedir. Site üzerinden erişime açılan bilgiler, hangi başlık altında görüntülenirlerse görüntülensinler, yürürlükte olan kanunlarda tanımlanan ticari teklif olarak kabul edilemezler.

 4. Sipariş veren Alıcının en az 18 yaşında olması, kanuni işlem yapma ehliyetine sahip olması veya Alıcının ikamet ettiği yerde yürürlükte olan mevzuata uygun olarak velisinin/vasisinin iznine sahip olması gerekmektedir.

 5. Alıcı tarafından Ürünler için verilen bütün Siparişler ticari teklif olarak kabul edilirler ve bu teklifler, Kullanım Şartnamesinde belirtilen usulle Satıcı tarafından Sipariş teyit edildiklerinde kabul edilmiş olurlar. Satıcı herhangi bir neden belirtmeksizin teklifi reddetme ve/veya Siparişi kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca, Satıcı önceden Alıcının teklifini kabul etmiş olsa bile, Alıcının Satıcıyı, Hizmet Sağlayıcıyı veya Satıcı Partnerini dolandırdığına dair haklı bir şüphe oluştuğunda işlemi istediği an iptal edebilir.

 6. Alıcının davranışları şüpheliyse veya potansiyel dolandırıcılık izleri taşıyorsa Satıcı Siparişi iptal etme yetkisine sahiptir.

 7. Satıcı istediği an Kupon ve Erişim Kodu satışını durdurma veya Kullanım Şartnamesinde değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır.

 8. Satın alma işlemi sadece kişisel kullanım amaçlı yapılabilir.

 9. Alıcı, Erişim Kodlarını ve Kuponları herhangi bir şekilde çoğaltamaz ve başkalarının bunları çoğaltmasına imkan tanıyamaz.

 10. Alıcı, sahte bilgiler, sahte ad ve soyadı, sahte adres, sahte iletişim bilgileri, sahte ödeme bilgileri vermemekle, Satın alma işlemiyle veya Erişim Kodu/Kupon kullanımıyla ilgili herhangi bir hukuka aykırı davranışta bulunmamakla ve herhangi bir kişinin böyle davranışlarda bulunmasına izin vermemekle yükümlüdür. Satıcı, bilgilerin hatalı girilmesi sonucu Eğitim Paketi Erişim Kodundan veya Kupondan istenilen kişiden başka bir kişinin yararlanmasından sorumlu tutulamaz.

 11. Alıcı, bilgilerinde değişiklik olduğunda onları güncellemekle yükümlüdür. Alıcı, bu yükümlülüğün ihmalinden doğan sonuçlardan sorumlu tutulamaz.

 12. 2. maddenin 10 ve 11 fıkralarında belirtilen durumlarda Alıcının Hesabına erişimi Site Yöneticisi tarafından engellenebilir.

 13. Bütün fiyatlar belirtilen para birimindedir ve Satıcının genel merkezinin bulunduğu ülkede mükellef olduğu bütün vergileri içermektedir. Alıcının ülkesinde ek vergi yükümlülükleri bulunması halinde, Alıcı bu ek vergileri toplamak, hesaplamak, beyan etmek ve yetkili kurumlara ödemekle yükümlüdür.

 14. Kupon ve Erişim Kodu fiyatlarıyla ilgili güncel bilgiler, bu bilgiler Sitede yayınlandıkları an geçerli hale gelirler. Fiyatlara gönderi masrafları dahildir.

 15. İlk Kupon veya Erişim Kodu satın alındıktan sonra Sitede Alıcıya ait kişisel bir Hesap açılacaktır. Bu Hesaba, Sipariş verildikten sonra elde edilen Kupon üzerindeki Şifre veya Erişim Kodu kartı üzerinde bulunan Erişim Kodu ve e-mail adresi ile erişilmektedir.

 16. Alıcının sadece bir adet Hesabı bulunabilir.

 17. Alıcı Hesabının oluşturulması için şu bilgiler gereklidir: E-mail adresi ve Alıcının gizli tutmakla yükümlü olduğu, Kupon üzerindeki Şifre veya Erişim Kodu kartı üzerinde bulunan Erişim Kodu.

 18. Alıcıların kişisel bilgileri sadece gönüllülük esasına bağlı olarak toplanmaktadır ve Gizlilik Politikasında belirtilen kurallara uygun olarak kullanılmaktadır.

 19. Aksi belirlenmediği sürece Satıcı Ürünlerin özelliklerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Buna, Erişim Kodu aracılığıyla Eğitim Paketi hizmeti veya Kupon aracılığıyla diğer hizmetlerin alınabileceği Hizmet Sağlayıcıların ve bunların sayılarının değişmesi de dahildir. Bu durum Alıcı tarafından kabul edilmektedir.

 20. Erişim Kodu ve Kuponların bazı ülkelerde ikamet eden kişilere satılmasının mümkün olmaması nedeniyle, şu ülkelerde ikamet eden kişilerin verdikleri Siparişler kabul edilmeyecektir: Afganistan, Bangladeş, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Guyana, Hong Kong, Irak, Laos, Moritanya, Moldova, Nijer, Kuzey Kore, Sierra Leone, Singapur, Suriye, Batı Sahara, Yemen, Zimbabve.

 21. Kayıt işlemi veya Sipariş sırasında verilen kişisel bilgiler Yönetici veya Ödeme Operatörü tarafından, Siparişlerin, online veya offline ödemelerin veya satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmeleri, Erişim Kodu verme, bunlar aracılığıyla Eğitim Paketlerinden yararlanma, Kuponların Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerle değiştirilmeleri işlemleri için gerekli kapsamda işlenmektedir.

 22. Sitede sunulan bütün Ürünler, Sitede görüntülenen diğer adlar ve logolar sadece bilgi amaçlı kullanılmaktadır. Bunlar kanunlarca korunan tescilli markalara ait olabilirler.

 23. Site ve Site üzerinden paylaşılan içerikler telif hakları ve benzer haklar ile ilgili kanunlara tabidir ve işbu Kullanım Şartnamesinde açıkça belirtilen amaçlar dışında herhangi başka bir amaçla kullanılamazlar. Bunlar, tamamen veya kısmen kopyalanamazlar.

3. Satış Sözleşmesinin Akdedilmesi

 1. Satış Sözleşmesi, Alıcının Sitede veya Satıcı Partnerlerinin birinin internet sitesinde bulunan Sipariş Formu aracılığıyla Sipariş vermesinin ardından Siparişin Satıcı tarafından teyit edilmesi sonucu akdedilir.

 2. Siparişler tüm yıl boyunca 7 gün 24 saat alınmaktadır. Siparişler 2. maddenin 20. fıkrasında belirtilen ülkeler hariç dünyanın her yerinden verilebilir. Bazı ülkelerde sipariş vermek için Sitede belirtilen ödeme sistemi aracılığıyla ön ödeme yapılması şarttır.

 3. Alıcı, Sipariş Formunda aşağıdaki bilgileri vermek zorundadır:

 4. - Alıcının adı ve soyadı,

  - Alıcının telefon numarası

  - Alıcının, Sitedeki Hesabına kaydedilecek olan e-mail adresi.


  Alıcı, Sipariş Formunu doldurarak:

  - Söz konusu Formda bulunan bilgilerin doğruluğunu ve gerçekliğini teyit eder,

  - İşbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini ve bağlayıcılığını kabul ettiğini beyan eder,

  - Formda bulunan kişisel bilgilerin, Satıcı tarafından Alıcıya ürün ve hizmet tanıtımında bulunmak (doğrudan pazarlama) amacıyla kullanılmasını kabul ettiğini beyan eder.

 5. Satıcı, Sipariş Formu eline geçtikten sonra Siparişle ilgili ayrıntıları, yani, Alıcıya gönderilecek Kuponun veya Erişim Kodunun türünü, değerini ve Siparişin gönderileceği Alıcı adresini belirlemek amacıyla Alıcıyla telefon aracılığıyla iletişim kuracaktır. Alıcı bunu kabul etmektedir.

 6. Yukarıda belirtilen konular Alıcı ve Satıcı arasında netleştirildikten sonra Satıcı Alıcının belirtmiş olduğu e-mail adresine Siparişin alındığına dair elektronik bir Onay belgesi gönderir.

 7. Siparişin alındığına dair Onay belgesinde belirtilen Sipariş tutarı, Alıcı tarafından seçilen Kuponun veya Erişim Kodunun fiyatıdır. Sipariş tutarı, Alıcının ödemeyi taahhüt ettiği tutardır. Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesi sırasında Satıcı, Siparişin tutarının büyüklüğüne bağlı olarak, Alıcıya kampanya fiyatı önerebilir. Bu durumda Alıcının ödemekle yükümlü olacağı ücret, telefon görüşmesi sırasında taraflar arasında belirlenecektir.

 8. Sipariş, Satıcının Alıcıya Siparişin alındığına dair Onay belgesi gönderdiği an teyit edilmiş olur.

 9. Alıcı Sipariş sürecini tamamlamadıysa, Satıcının Müşteri Hizmetleri Ofisi, Alıcının Sipariş verirken girmiş olduğu bilgileri kullanarak, Siparişin alındığını teyit etmek amacıyla Alıcıyla iletişim kurar. Alıcı bunu kabul etmektedir. Yukarıda belirtilen teyit işlemi sonrasında Alıcı, Siparişi işbu Kullanım Şartnamesinde belirtilen şartlara uygun olarak vermiş sayılacaktır. Alıcının teklifinin Satıcı tarafından kabul edildiğini teyit eden e-mail mesajı Alıcıya ulaşmadığı sürece Satın alma işlemi tamamlanmış sayılmaz.

 10. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Kupon veya Erişim Kodunu içeren kart Alıcıya kargo şirketi aracılığıyla veya postayla derhal gönderilir. Ödemeler çeşitli ödeme hizmeti Operatörleri tarafından veya kapıda ödeme seçildiyse posta hizmeti sağlayıcıları/kargo şirketleri tarafından alınıp işlenebilir.

 11. Sitede veya Kullanım Şartnamesinde aksi belirtilmediği müddetçe bir evde bulunan kişilerin veya bir Alıcının Satın alabileceği Erişim Kodu veya Kupon sayısı için bir üst sınır bulunmamaktadır. Satıcı istediği an Kupon ve Erişim Kodu satışını durdurma veya Kullanım Şartnamesinde değişiklik yapma haklarını saklı tutmaktadır.

4. Kuponun veya Erişim Kodunun Kullanımı İle İlgili Şartlar

 1. Hesaba giriş yapmak suretiyle Kuponun veya Erişim Kodunun kullanılabilmesi için aşağıdaki teknik şartları karşılayan bir bilgisayarın kullanılması gerekmektedir: İnternet bağlantısı bulunan (en az 512 kb/s hız) bir bilgisayar, JavaScript ve çerez destekli grafik internet tarayıcısı (örneğin, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera), PDF formatındaki dosyaların okunmasını sağlayan bir program (örneğin, Adobe Reader, Foxit Reader).
  Satıcı, Alıcının bilgisayarının uygun olmamasından doğacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

 2. Alıcının, bilgisayarındaki teknik sorunlardan dolayı Kuponu veya Erişim Kodunu kullanamaması halinde bu durumdan Satıcı sorumlu tutulamaz.

 3. Kuponun veya Erişim Kodunun kullanılabilmesi için Kullanıcı Adı (Alıcının Sipariş Formuna girmiş olduğu e-mail adresi) ve Şifre (Satıcı tarafından Kupon üzerine yerleştirilir) veya Erişim Kodu (Eğitim Paketi Erişim Kodu satın alınması halinde, Satıcı tarafından gönderilecek Erişim Kodu kartında bulunur) kullanılarak Hesaba giriş yapılması gerekmektedir. Satıcı tarafından bilgileri kullanarak Hesaba ilk defa giriş yaptıktan sonra Alıcının Şifreyi veya Erişim Kodunu değiştirmesi mümkündür.

 4. Hesap, satın alınan Kuponların veya Erişim Kodlarının doğrulanmasını, takip edilmesini ve yönetilmesini sağlamaktadır. Kuponun veya Erişim Kodunun belirli bir Hizmet Sağlayıcının önerdiği bir hizmet ile değiş tokuş edilmesi amacıyla, söz konusu Hizmet Sağlayıcının sayfasına erişim sağlayan bağlantı kullanılmalıdır.

 5. Satıcı, siteye giriş yapma işlemi ile ilgili ek bilgileri (Giriş Yapma Kılavuzu), Alıcı ödemeyi yaptıktan hemen sonra Alıcının e-mail adresine gönderir.

5. Kupon ve Erişim Kodlarının Gönderilmesi

 1. Kuponlar veya Erişim Kodu kartları, Alıcı tarafından belirtilen adrese posta veya kargo ile gönderilecektir.
 2. Kupon veya Erişim Kodunun sahiplik hakları, Alıcının Erişim Kodu veya Kupon karşılığı yapmış olduğu ödeme Satıcıya ulaştığı anda Alıcıya geçer.
 3. Ödemenin alınamaması halinde (çekin karşılıksız çıkması, kredi kartıyla yapılan ödemenin iptali, Sipariş karşılığı ödemenin zamanında yapılmaması) gönderilmiş olan bütün Erişim Kodları ve Kuponlar iptal edilirler ve kullanılamazlar.
 4. Posta ile gönderilen Erişim Kodu veya Kuponun kullanılmadan önce kaybolması, çalınması veya hasar görmesi halinde Satıcı bu Erişim Kodunu ve Kuponu iptal eder ve Alıcıya yeni bir Erişim Kodu veya Kupon temin eder. Bu yeni Erişim Kodu veya Kuponun kullanımı aynı kurallara tabidir.

6. Erişim Kodlarının ve Kuponların Kullanılması

 1. Eğitim Paketlerinin veya Kupon kullanılarak satın alınan hizmetlerin kullanım şartnamelerinde aksi belirtilmedikçe, Eğitim Paketlerinden ve söz konusu hizmetlerden sadece bireysel Alıcılar yararlanabilirler.

 2. Erişim Kodu ile satın alınan Eğitim Paketleri ve Kupon ile satın alınan hizmetlerin iadeleri nakit olarak yapılmamaktadır.

 3. Erişim Kodu veya Kupon sadece bir kez kullanılabilir. Erişim Kodu ve Kupon kısmen kullanılamaz.

 4. Erişim Kodu geçerlilik süresi. Her Erişim Kodu, teslim edildiği günden itibaren 6 ay boyunca geçerlidir. Erişim Kodunun, geçerlilik süresi sona ermeden önce aktive edilmesi ve Eğitim Paketinin kullanılması gerekmektedir. Bu süre sona erdikten sonra Eğitim Kodu aracılığıyla Eğitim Paketinin kullanılması mümkün değildir. Yukarıdaki hüküm ayrıca Eğitim Paketi Hediyesi için de geçerlidir.

 5. Erişim Kodunun veya Hediyenin kullanılabilmesi için ek belgelerin ibraz edilmesi gerekiyorsa bu belgelerin, Erişim Kodu teslim edildikten sonraki 6 ay içerisinde ibraz edilmeleri şarttır. Bu süre sona erdikten sonra Erişim Kodunun veya Hediyenin kullanılması mümkün değildir.

 6. Alıcı, Hizmet Sağlayıcılar tarafından sağlanan Hizmetlerle ve Eğitim Paketleriyle ilgili herhangi bir vaatte bulunmamakta, garanti ve güvence vermemekte ve herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.

 7. Erişim Kodları ve Kuponlar, Eğitim Paketi veya Kupon aracılığıyla alınan hizmetlerin satın alınması işleminde kullanılmadan önce kontrol edilecektir.

7. Sorumluluk

 1. Satıcı, Eğitim Paketi ve diğer hizmetlere yönelik satış sözleşmesinin tarafı değildir. Satıcı, Sitede belirtilen hizmetlerin satın alınmasında kullanılan Kuponların ve Eğitim Paketi Erişim Kodlarının satışını gerçekleştirmektedir. Bu nedenle Satıcı, Erişim Kodu veya Kupon aracılığıyla satın alınan hizmetlerin kalitesi veya kanuna uygunluğu konularında sorumluluk sahibi değildir. Satıcı ayrıca reklamda verilen bilgilerin doğruluğu veya tamlığı konusunda da sorumluluk taşımamaktadır. Satıcı, Hizmet Sağlayıcıların hizmet sağlamaya kabil veya yetkili olup olmamaları ve Sipariş veren Alıcıların ödeme güçlerinin olup olmadığı konularında da sorumluluk kabul etmez.

 2. Ödeme Operatörü, Alıcı ile Hizmet Sağlayıcıları arasında akdedilen sözleşmenin tarafı olmadığı gibi, Alıcılar tarafından akdedilen sözleşmelerin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmemeleri veya tamamen gerçekleştirilmemeleri konularında sorumluluk kabul etmemektedir.

 3. Site Yöneticisi/Satıcı ve Ödeme Operatörü ve Yöneticisi, Erişim Kodları ve Kuponlar yardımıyla alınan hizmetlerin ve Hediyelerin kullanımından doğacak hiçbir tür direkt veya dolaylı zarardan sorumlu tutulamazlar.

 4. Satıcı, kendine bağlı olmayan nedenlerden dolayı yerine getiremediği bir yükümlülüğünden dolayı Kullanım Şartnamesini ihlal etmiş sayılamaz.

 5. Yönetici Siteyi "olduğu halde", "bütün hatalarıyla birlikte" ve "şartlar elverdiğince" erişime açmaktadır. Satıcı ve tedarikçileri, Siteyle, Erişim Kodlarıyla, Kuponlarla, Hediyelerle ve hizmetlerle ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

 6. Satıcı, Satıcının çalışanları, müdürleri, temsilcileri ve satış personeli, kanunların izin verdiği en geniş çerçevede, Eğitim Paketlerinin veya Hizmet Sağlayıcılar tarafından sağlanan hizmetlerin satılabilir olacaklarını, kabul edilebilir bir kalitede olacaklarını, zamanında sağlanacaklarını, belirli bir amaca ve gereksinime uygun olacaklarını, kanunlara uygun olacaklarını, gerekli özen gösterilerek sağlanacaklarını ve gerekli yeterliliklere sahip kişiler tarafından sağlanacaklarını garanti etmemektedir. Satıcı, Erişim Kodu veya Kupon aracılığıyla satın alınan hizmetlerin/ürünlerin, Alıcıların gerekliliklerine uygun olacaklarını, hatasız olacaklarını, kullanışlı olacaklarını, tam olacaklarını veya sürekli olarak erişime açık olacaklarını garanti etmemektedir. Satıcı, Site kullanılarak elde edilen yararların etkili, güvenilir, tam ve Alıcıların gerekliliklerine uygun olacaklarını garanti etmemektedir. Satıcı, Gizlilik Politikasında açık ve net bir şekilde belirtilenler hariç, mahremiyetin korunumu ve veri emniyeti konularında herhangi bir garanti vermemektedir. Satıcı, Alıcının Siteye herhangi bir zamanda ve yerde erişim sağlayabileceğinin garantisini vermemektedir. Yöneticinin temsilcisi tarafından verilen sözlü veya yazılı bilgi veya tavsiyeler garanti hükmünde değildir. Alıcı, ikamet ettiği yerde yürürlükte olan tüketici kanunlarından doğan ek haklara sahip olabilir. İşbu Kullanım Şartnamesi bu haklarda herhangi bir değişiklikte bulunamaz.

8. Tazminat

 1. Alıcı, işbu Kullanım Şartnamesini kabul ederek, bulunduğu yerdeki mevzuatın izin verdiği kapsamda, Satıcıyı/Yöneticiyi, Satıcının/Yöneticinin müdürlerini, çalışanlarını, acentelerini Alıcının Siteye veya Erişim Koduna veya Kupona erişim hakkından yararlanmasından, işbu Kullanım Şartnamesinin herhangi bir hükmünün ihlalinden, telif hakları, mülkiyet hakları, özel yaşamın gizliliğiyle ilgili haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin herhangi bir hakkının ihlalinden, Alıcı tarafından paylaşılan içeriklerin üçüncü kişilere zarar vermesi nedeniyle ortaya çıkan herhangi bir tazminat talebinden doğan her türlü tazminat talebi, hasar, yükümlülük, zarar, borç, masraf, giderden (bunlara, Satıcıya/Yöneticiye yöneltilecek her türlü tazminat talepleri, Satıcıya/Yöneticiye karşı açılan veya açılması muhtemel olan mahkeme davaları da dahildir) koruyacağını kabul etmektedir.

 2. 8. maddenin 1. fıkrasında belirtilen sorumluluk muafiyeti, işbu Kullanım Şartnamesi yürürlükten kalktıktan ve Alıcı Siteyi kullanmayı bıraktıktan sonra da yürürlükte kalacaktır.

9. Kişisel Verilerin Korunması

 1. Sitenin kullanıcıları (Alıcılar) tarafından verilen kişisel verilerin yöneticisi Satıcıdır.

 2. Kişisel veri yöneticisi, söz konusu kişisel verileri, Satıcının genel merkezinin bulunduğu yerde yürürlükte olan mevzuata uygun olarak korumakla yükümlüdür. Alıcı, sipariş verme işlemi sırasında kişisel verilerini, kişisel veri Yöneticisine vermek suretiyle bunların kişisel veri Yöneticisi tarafından, vermiş olduğu Siparişin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesini kabul etmiş sayılır. Alıcı, kendi kişisel verileri istediği an görme, düzeltme, güncelleme ve silme hakkına sahiptir.

10. Teklifteki Değişiklikler ve Kampanyalar

 1. Satıcı, teklif ettiği Ürünlerin fiyatlarını değiştirme, bazı Ürünleri teklifinden çıkarma, yeni ürünleri teklifine ekleme ve kampanyalar düzenleme haklarını saklı tutmaktadır.

 2. Yukarıdaki 1. fıkrada belirtilen yetki, fiyat değişikliklerinin ve kampanya şartlarının yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen Siparişleri etkilememektedir. Böyle Siparişler mevcut şartlara uygun olarak gerçekleştirileceklerdir.

11. İade Talepleri ve Şikayetler

 1. Alıcı, hizmetlerin sağlanmadığı veya Kullanım Şartnamesine uygun olmayan bir şekilde sağlandığı kanısına varırsa, [email protected] adresine e-mail yoluyla iade talebinde/şikayette bulunabilir.

 2. Satıcıya gönderilen iade talepleri/şikayetler, yukarıda, 1. fıkrada belirtilen e-mail adresine ulaştıktan sonraki 14 gün içerisinde işleme konur. İade talebinin/şikayetin, işleme konulması için gerekli bilgileri içermemesi halinde Satıcı, talebi gönderen kişinin talepteki eksiklikleri tamamlaması gerektiğini bildirir. Söz konusu 14 günlük süre, İade talebi/şikayet tamamlandıktan sonra başlar.

 3. İade talebinde/şikayette bulunması gereken bilgiler şunlardır: Alıcının adı ve soyadı, Alıcının e-mail adresi, talebin konusu ve talebin ne şekilde çözüme kavuşturulmasının istendiğine dair bilgiler.

 4. İade talebinin/şikayetin cevabı, Alıcının Siparişte belirtmiş olduğu e-mail adresine gönderilecektir. Bazı istisnai durumlarda Satıcı, söz konusu cevabı, talebi gönderen kişinin belirteceği ve Sipariş bilgilerindekinden farklı olan bir e-mail adresine gönderebilir.

 5. Kullanıcının kimliğinin tespitinin mümkün olmadığı hallerde şikayet/iade talepleri işleme konmayacaktır.

 6. Satıcı, kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkan sorunlardan sorumlu tutulamaz.

 7. Alıcının, Kupon veya Erişim Kodu aracılığıyla almış olduğu Eğitim Kodu ile ilgili iade/şikayet taleplerini Hizmet Sağlayıcıya iletmelidir. Bunun nedeni, Yöneticinin/Satıcının sadece Kupon ve Erişim Kodu satışı ve Site yönetimi işlerinden sorumlu olmasıdır. Satıcıdan alınan Erişim Kodu aracılığıyla satın alınan Eğitim Paketlerinden ve Kupon aracılığıyla satın alınan hizmetlerden sadece Hizmet Sağlayıcıları sorumludur. Ancak, Alıcıyla Hizmet Sağlayıcı arasında anlaşma sağlanamaması halinde Yönetici/Satıcı, Alıcının talebi üzerine anlaşmazlığın çözümüne yardımcı olabilir.

 8. Yönetici/Satıcı, Erişim Kodunu veya Kuponu, bunların hatalı olarak verilmesi veya işlenmesi, Alıcının Erişim Kodunu veya Kuponu hatalı, amacına uygun olmayan bir şekilde veya işbu Kullanım Şartnamesine uygun olmayan bir şekilde satın aldığı veya kullandığının tespit edilmesi ya da Erişim Kodunun veya Kuponun sahte olması veya değiştirilmiş olması nedenlerinden dolayı iptal edebilir veya Erişim Kodunun veya Kuponun Alıcıya teslim edilmesini reddedebilir.

 9. Alıcı, Yöneticiye, Sitenin çalışmasıyla ilgili iade/şikayet taleplerinde bulunabilir. Erişim Kodları veya Kuponların satış hizmetlerindeki hatalar ile ilgili iade/şikayet taleplerinin ise Satıcıya iletilmesi gerekmektedir.

12. Sözleşmeden Çekilme

 1. Kuponu veya Erişim Kodunu kullanmayan Alıcı, Sözleşme akdedildikten sonraki 14 gün içerisinde sözleşmeden çekilerek %100 para iadesi talebinde bulunabilir.

 2. Kuponu veya Erişim Kodunu kullanan Alıcı, sözleşmeden çekilme hakkını kaybeder.

 3. Alıcı,[email protected] adresine göndereceği Sözleşmeden çekilme talebini içeren e-mail ile Sözleşmeden çekilebilir.

 4. Kullanılan Erişim Kodu veya Kuponların satış Sözleşmelerinden çekilmek mümkün değildir. Erişim Kodu veya Kuponun kullanılmış olması tabiri, Alıcının Erişim Kodunu veya Kuponu Eğitim Paketi ve Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan diğer hizmetleri satın almak amacıyla kullanması ve Hediyeden yararlanmış olması olarak tanımlanır.

13. Son Hükümler

 1. Site Yönetici, Sitenin doğru bir şekilde çalışmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

 2. Site Yöneticisi, modernizasyon veya tamir amacıyla Siteyi tamamen veya kısmen kapatma hakkını saklı tutar.

 3. Site Yöneticisi, kendine bağlı olmayan nedenlerden dolayı (Alıcıdan, üçüncü kişilerden ve mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenler) Siparişlerin işleme alınmasındaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz.

 4. Satıcı, Kullanım Şartnamesinde gerekçe göstermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 5. Kullanım Şartnamesindeki değişikliklerden Siteye kayıtlı Alıcılar elektronik yolla (Siparişte verilen e-mail adresine gönderilecek mesajla) veya Siteye giriş yaptıktan sonra gösterilecek mesaj kutucuğu ile haberdar edilecektir. Değişiklikler, Kullanım Şartnamesinin yürürlükte olan mevzuata uygun hale getirmek amacıyla gerçekleştirilecektir.

 6. Kullanım Şartnamesinin herhangi bir hükmünün geçersiz veya etkisiz addedilmesi Kullanım Şartnamesinin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve etkisini değiştirmemektedir. Söz konusu geçersiz ve etkisiz hükümler, bunların ekonomik etkilerine en yakın etkiye sahip olan geçerli ve etkili hükümlerle değiştirilecektir.

 7. Siteden herhangi bir şekilde yararlanan Alıcının Kullanım Şartnamesindeki değişiklikleri gözden geçirmekle yükümlüdür.

 8. Kullanım Şartnamesinin güncel versiyonu www.thebestvouchers.com sitesinde bulunmaktadır.

 9. İşbu Kullanım Şartnamesi ile düzenlenmeyen konular, Satıcının genel merkezinin bulunduğu yerde yürürlükte olan kanunlara tabidir. İtilaflı konular, Alıcının isteği doğrultusunda, anlaşma yoluyla çözülürler. Son çözüm olarak, Satıcının genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelere başvurulacaktır.

 10. Alıcının Siteyi kullanması, işbu Kullanım Şartnamesinin hükümlerini kabul ettiği anlamına gelir.

 

Kullanım Şartnamesinin güncellendiği son tarih: ……………... 2019

 

Şehir, tarih

Yayıncı
Alıcının adı ve soyadı
İkamet adresi

>Beyanın gönderileceği adres:

Mesafeli sözleşmeden çekilme beyanı

................ tarihinde vermiş olduğum Siparişin teyit edilmesi sonucu akdetmiş olduğum Erişim Kodu/Kupon satışıyla ilgili ....................... numaralı (sipariş numarası) sözleşmeden geri çekildiğimi beyan ederim. Erişim Kodu/Kupon ................................ tarihinde teslim alınmıştır.

....................... miktarındaki ücreti (yazı ile:...........................................................................................) şu hesaba havale etmenizi rica ediyorum: ................................................................................................................
SWIFT/BIC: ………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Eğitim Paketi Erişim Kodu Hediyesi - eğer alındıysa) herhangi bir değişiklik olmadan, aynen iade ediyorum.

Alıcının imzası