The Best Vouchers Sitesi Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, İnternet Sitesinin kullanımına istinaden Kullanıcılar tarafından iletilen verilerin toplanması, işlenmesi ve korunması ile ilgili kuralları belirlemektedir. Bu kurallar, Kullanıcının bilgisayarında kayıtlı çerez dosyalarının kullanılması, Kullanıcılar ile ilgili bilgilerin istatistiksel amaçlarla toplanması ve işlenmesi ile veri toplama, kaydetme, muhafaza etme, düzenleme, değiştirme, başkalarının erişimine açma ve kullanma başta olmak üzere diğer veri işleme yöntemlerini kapsamaktadır. İşbu belgedeki bütün terimler, www.thebestvouchers.com sitesinde bulunan The Best Vouchers Kullanım Şartnamesindeki tanımlarına uygun olarak kullanılmıştır.

§1

Kişisel Veriler Yöneticisi

 1. Yönetici, kişisel bilgileri Alıcıların Siteden yararlanmalarını sağlamak amacıyla toplamaktadır.

 2. Alıcıların kişisel verileri özel bir korumaya tabidir ve sadece izin verilen amaçlarla kullanılabilir. Kişisel veriler veritabanı Yönetici tarafından Yöneticinin genel merkezinin bulunduğu yerde yürürlükte olan kanunlara ve sosyal yaşam kurallarına uygun olarak işletilmektedir.

 3. Yöneticinin Görevleri:

  1. Yöneticiye Alıcılar tarafından iletilen kişisel verilerin başta bunlara yetkisiz kişilerin erişmelerinin engellenmesi olmak üzere korunması,

  2. Kayıtlı Alıcılara, kendi kişisel verilerine erişme hakkı, kişisel verilerin güncellenmesini ve silinmesini talep etme hakkı gibi haklardan yararlanma olanağı tanımak.

§2

Alıcılar tarafından verilen kişisel veriler ve diğer bilgiler

 1. Alıcılar kişisel verilerini gönüllülük esasına dayalı olarak verirler ancak bu verilerin bazılarının verilmesi Sitenin kullanılabilmesi için şarttır. Bu veriler verilmediğinde Sitenin kullanılması mümkün değildir.

 2. Toplanan bütün veriler Yönetici tarafından kullanılabilirler.

 3. Site kullanılırken sunucular internet tarayıcısı tarafından gönderilen bilgileri otomatik olarak toplayarak sistem loglarına kaydeder. Bu bilgiler e-mail adresi, IP adresi, tarayıcının türü, Site kullanılmadan hemen önce ziyaret edilen internet sitesi, Siteye giriş süresi ve diğer istatistiki bilgileri içerebilir. Yönetici bu bilgileri hizmetlerin en yüksek kalitede olmasını sağlamak amacının yanı sıra teknik ve istatistiki amaçlarla da kullanabilir.

 4. Toplanan veriler, başta ürünlerin ve hediyelerin teslim edilmesi, çevrimiçi ve çevrimdışı ödeme işleme, kredi veya debit kartı bilgilerinin veya Alıcıların verdiği Siparişlerin işlenmesi için gerekli diğer mali verilerin ve Sitenin ve satış sonrası hizmetlerin geliştirilmesi gibi amaçlarla Alıcılarla sonradan iletişime geçilmesi için gerekli verilerin işlenmesi başta olmak üzere, Ödeme Hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Alıcıların kimliklerinin tespit edilmesinde kullanılırlar. Bu bilgiler ad, soyadı, adres, telefon numarası, e-mail adresi, kullanıcı adı (login), kişisel erişim şifresi, işlem geçmişi gibi bilgiler ile Alıcılar tarafından iletilen diğer bütün kişisel bilgileri içerebilir.

 5. Yönetici başta URL adresi, Alıcıların Siteye erişim için kullandıkları cihazların türleri, cihaz ID'leri, ağ bağlantısı türü ve hizmet sağlayıcısının adı olmak üzere teknik bilgileri de toplayabilir.

 6. Siparişlerin, Site üzerinden temin edilen Ürünlerin ve Hediyelerin türüne bağlı olarak, Alıcının, ek kişisel bilgileri temin etmesi talep edilebilir. Ek bilgilerin kapsamı The Best Vouchers Sitesi Kullanım Şartnamesinde belirtilecektir.

§3

Kişisel Verilerin İşlenmesi

 1. Yönetici Alıcıların kişisel bilgilerini Siparişleri işlemek, Erişim Kodlarını ve Kuponları ve Hediyeleri temin etmek ve göndermek, Erişim Kodlarını ve Kuponları Hizmet Sağlayıcıların hizmetleri ile değiştirmek, kendi hizmetlerinin ve üçüncü şahısların sunduğu hizmetlerin pazarlamasını yapmak ve Alıcılara ticari bilgiler, haber bültenleri (newsletter) ve diğer tanıtım ve reklam materyalleri göndermek amacıyla toplar, kullanır, erişime açar ve işler. Alıcı istediği her an ticari bilgileri almak istemediğini bildirebilir. Bu amaçla mesajın alt kısmında bulunan bağlantıya tıklamalıdır.

 2. Her Alıcının kişisel bilgilerin korunması kanunundan doğan hakları saklıdır. Alıcı kişisel verilerine erişmek, onları güncellemek veya silmek amacıyla müşteri hizmetleri departmanıyla Sitede bulunan iletişim formunu kullanmak suretiyle iletişime geçebilir.

 3. Site, Google Analytics gibi sistemleri ve Google, Inc. ("Google") veya başka şirketler tarafından erişime açılan uygulamaları kullanabilir. Bu sistemler internet sitelerinin görüntülenme istatistiklerinin analiz edilmesini sağlamaktadır. Google Analytics çerez dosyalarını kullanmaktadır. Google kimlik bilgilerini sadece kanunlar tarafından yükümlü kılındığında üçüncü kişilerin erişimine açabilir.

 4. Yönetici, çerez dosyalarını, Alıcıların tercihleri ile ilgili bilgileri saklamak amacıyla kullanmaktadır. Bunlar, Alıcıların cihazlarına kaydedilen ve bazı işlemlerin gerçekleştirilmesini mümkün hale getirmek amacıyla onların kimliklerinin doğrulanmasını sağlayan metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda kaydedilen Alıcının kişisel ayarları ve otomatik form doldurma önerileri, Alıcının giriş yapma bilgilerinin hatırlanması gibi amaçlarla kullanılmaktadır. İki tür çerez dosyası bulunmaktadır:

  1. Action Cookies: Alıcıların Siteyi kullanırken gerçekleştirdikleri eylemleri kaydederler. Bu dosyalar istatistiki bilgiler içerirler. Bu bilgiler, Sitenin fonksiyonlarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılırlar. Çerez dosyalarının çalışabilmeleri için bunların Kullanıcı tarafından, internet tarayıcısının belirli ayarlarını aktive etmek suretiyle kabul edilmeleri gerekmektedir.

  2. Session Cookies: Giriş yapma özelliğine sahip internet sitelerinde kullanılırlar ve Alıcının giriş yapıp yapmadığının belirlenmesini sağlarlar. Alıcının, sadece Siteyi kullanan Alıcıya ait sayfalara erişebilmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadırlar. Session cookies, Alıcı giriş yaptığı an oluşturulurlar ve Alıcı "Çıkış" düğmesine basarak çıkış yaptığı an silinirler.

 5. Her Alıcı istediği her an bilgilerinin işlenmesi ve kayıt altında tutulması iznini geri çekebilir. Bu amaçla müşteri hizmetleriyle, Sitede bulunan iletişim formunu kullanarak iletişime geçmelidir.

 6. Her türlü kimlik hırsızlığının, bilgi hırsızlığının ve "phishing" olarak adlandırılan kanunlara aykırı faaliyetlerin önüne geçmek Yöneticinin en önemli önceliğidir. Bu amaçla Alıcılar tarafından verilen her türlü veriler, özellikle de kredi kartı numarası gibi veriler ve Siteye girilen ve Alıcı hesabına giriş yapmayı sağlayan kullanıcı adı ve şifre gibi bilgiler veri güvenliği kurallarına uygun olarak toplanmaktadır.

§4

Kullanıcıların mesajlarının içeriği

 1. Yönetici kendine ait sunucularda tam güvenli olarak aşağıdaki verileri saklamaktadır: Alıcılar tarafından gönderilen bilgiler, Alıcıların Sitenin bütün bölümlerinden gönderdiği mesajlar ve Erişim Kodu ve Kupon Alımı ile ilgili işlem bilgileri.

§5

Kullanıcıların kişisel verilerinin diğer kuruluşlara verilmesi veya bunların erişimine açılması

 1. Alıcı, Yöneticinin, kişisel verilerini, 3. paragrafın 1. maddesinde belirtilen amaçlarla, Yöneticiye bağlı kuruluşlara ve Yöneticinin iş partnerlerine ve Hizmet Sağlayıcılarına vermesini kabul etmektedir.

 2. Alıcıların kişisel verileri diğer kuruluşlara, verilerin merkezi bir yerde toplanması ya da lojistik ile ilgili amaçlarla verilebilir. Ayrıca bu verilerin diğer kuruluşlara verilmesi kanunlarca zorunlu tutulabilir. Buna örnek olarak verilerin devlet kurumlarına verilmesi veya Yöneticinin şirketinin devralınması veya başka bir şirketle birleştirilmesi halleri gösterilebilir.

§6

Son Hükümler

 1. Yönetici Alıcılara talep etmedikleri mesajları gönderme hakkını saklı tutmaktadır. Bu mesajlar Sitenin fonksiyonlarıyla direkt ilgili olan mesajları (örneğin fonksiyonlardaki değişiklikler) ve ticari olmayan mesajları (örneğin kutlama mesajları, sistem mesajları) kapsamaktadır. Her Alıcı bu tür bilgileri almak istemediğini, mesajın altında bulunan bağlantıya tıklamak suretiyle bildirebilir.

 2. Sitede üzerlerine tıklandığında Siteyi kullanan kişiyi harici bir internet sitesine yönlendiren bağlantılar (örneğin üçüncü şahıslara ait logolar halinde) bulunabilir. Böyle bağlantıların bulunması Yöneticiyle söz konusu harici internet sitesinin sahibi arasında herhangi bir ilişki olduğu anlamına gelmez. Yönetici söz konusu bağlantıların kullanımından doğacak sonuçlardan ve harici internet sitelerinde bulunan içeriklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yönetici söz konusu sitelerde yürürlükte olan gizlilik politikalarından ve bu sitelerin uyguladığı çerez dosyalarından (cookies) sorumlu tutulamaz. Bu tür bağlantıları kullanan kişiler söz konusu sitelerde yürürlükte olan uygun belgelerin içeriklerini okumalıdırlar.

 3. Yönetici işbu Gizlilik Politikasında değişiklik yapma ve Gizlilik Politikasına eklemelerde bulunma haklarını saklı tutar. Değişiklikler, Kullanım Şartnamesinin yeni versiyonunun Sitede yayınlanması suretiyle yapılır. Değişiklikler yayınlandıkları an yürürlüğe girerler.

 4. Siteyi kullanabilmek için işbu Gizlilik Politikasının kabul edilmesi şarttır.