Villkor för kampanjen "reAktivering" av den 13.03.2019

 

1. Allmänna bestämmelser

1. Webbplatsen "The Best Vouchers", kallad hädanefter "Organisatören", organiserar kampanjen "reAktivering", kallad hädanefter Kampanjen för kunder som köpte Utbildningspaketet.

2. Kampanjen är giltig tills den upphävs av Organisatören.

3. Under kampanjen kan Organisatören avbryta kampanjen under en vald period när som helst utan att ange skäl för avbrytningen.

4. Villkoren utgör grunden för Kampanjen och anger rättigheter och skyldigheter för dem som vill dra nytta av Kampanjen.

 

2. Regler för deltagande

Alla vuxna som har köpt ett Utbildningspaket och Utbildningspaketet har förlorat sin 6-månaders giltighetstid kan dra nytta av denna kampanj.

 

3. Kampanjregler

1. Som en del av kampanjen "reAktivering" tillåter Organisatören köp av ett annat Utbildningspaket på individuella villkor.

2. För att delta i kampanjen ska man uppfylla följande villkor:

- uttrycka viljan att delta i kampanjen,

- har köpt ett utbildningspaket vars utgångsdatum har löpt ut,

- fastställa villkoren individuellt och komma överens om att återaktivera det utgångna Utbildningspaketet i kombination med inköp av ett nytt Utbildningspaket. Deltagaren har rätt att inte samtycka till de föreslagna individuella villkoren och avgå därmed från deltagandet i Kampanjen.

3. Kampanjdeltagarens skulder till Organisatören och retur av Utbildningspaket som tilldelats inom Kampanjen kan ligga till grund för att upphäva rätten att delta i Kampanjen. I händelse av sådana omständigheter ska Organisatören informera Deltagaren om upphävandet av rätten att delta i Kampanjen.

4. Tillämpningen av individuella villkor påverkar inte den driftavgift som tas ut och som utgör administrativa eller logistiska kostnader.

 

4. Reklamationer

1. Eventuella reklamationer om hur Kampanjen genomförs ska lämnas in till Organisatören senast inom 30 dagar från dagen för deltagandet i Kampanjen).

2. Reklamationer ska lämnas in till e-postadressen: [email protected]

3. Reklamationer kommer att behandlas upp till 30 kalenderdagar efter mottagandet.

4. Reklamationer som lämnats in efter den tidsfrist som anges i punkt 4.1 kommer inte att behandlas.

 

5. Slutbestämmelser

1. Bestämmelserna i dessa Villkor utgör den enda grunden för Kampanjens genomförande och ch deras tolkning ligger enbart hos Organistaören

2. Texten till dessa Villkor finns på www.thebestvouchers.com

3. Deltagarens rättigheter enligt dessa Villkor kan inte överföras till tredje part.

4. Organisatören förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna i Villkoren vid ändringar i rättsliga bestämmelser eller andra väsentliga händelser som påverkar organisationen av Kampanjen.

4. Arrangören förbehåller sig rätten att plötsligt avbryta/stänga Kampanjen i objektivt motiverade fall, och kommer att informera Deltagare inom 7 dagar före avbokningen/stängningen av Kampanjen.