REGULAMENTUL SERVICE-ULUI BEST VOUCHERS

 Regulament Aplicat pe Service-ul https://thebestvouchers.com/ (în continuare: „Regulament”).

 

1. Reguli și definiții

Regulamentul definește regulile, perioada și condițiile de utizare de service-ul https://thebestvouchers.com/ (în continuare: „Service”). Regulamentul este obligatoriu pentru toți utilizatorii Service-ului.

Pentru necesitatea acestui Regulament, termenii indicați mai jos preiau următoarul înțeles:

 1. Vânzător – Administratorul paginii, entitate care oferă cumpărarea Voucher-urilor pe serviciile prezentate în Service cu excepția Pachetelor Educaționale și a Codurilor de Acces pentru Pachetele Educaționale prezentate în Service.
 2. Cumpărător – persoană fizică care deține capacitatea juridică deplină și a terminat 18 ani, care pe baza Contractului de vânzare a cumpărat de la Vânzător Produsul și a obținut accesul pentru Condul din Service.
 3. Produs – Voucher-ul pentru serviciile prezentate în Service cu excepția Codului de Acces pentru Pachetele Educaționale prezentate în Service.
 4. Voucher - instrumentul sub formă electronică, care este vândut de către Vânzător și care pe regulile definite în Regulament, îi face posibil Cumpărătorului să îl schimbe cu diferiți Furnizori de servicii, pe produsele sau serviciile oferite de aceștia, cu excepția Pachetelor Educaționale.
 5. Codul de Acces – un șir de caractere alfanumerice, care este vândut de către Vânzător și care pe regulile definite în Regulament, îi dă dreptul Cumpărătorului să pbțină accesul pentru Pachetul Educațional care se afșă în oferta Furnizorului de servicii.
 6. Gratis – cifra definită în momentul efectuării cumpărării Codului de Acces pentru Pachetul Educațional, a unităților criptovalutei date, pe care Cumpărătorul Codului de Accesp pentru Pachetul Educațional o primește cadou. Cifra unităților criptovalutei date indicată în perioada depunerii Comenzii este adăugată gratuit fiecărui Cod de Acces cumpărat pentru Pachetul Educațional, indiferent de valoarea Pachetului Educațional. Gratuitatea pentru Pachetul Educațional nu are nici o valoarea comercială și poate nu poate fi cumpărată separat. Nicio informație prezentată în Service nu poate fi în nici un caz tratată ca ofertă pentru cumpărarea Gratuităților pentru Pachetul Educațional; informațiile oferite nu reprezintă oferte prin înțelegerea legii aplicabile. Accesul pentru unitățile criptovalutei date, adăugate Pachetului Educațional cumpărat sub forma Gratuității, îl face posibil Codul de Acces, pe care Utilizatorul îl obține de la Vânzător după efectuarea cumpărării Codului de Acces pentru Pachetul Educațional, însă posibilitatea de a profita de Gratuitate poate necesita oferirea datelor suplimentare, trimiterea documentelor sau efectuarea altor acțiuni de către Cumpărător, de care Vânzătorul îl informează pe Cumpărător în momentul livrării Codului de Acces. De fiecare dată când Cumpărătorul plătește pentru cumpărarea Codului de Acces pentru Pachetul Educațional și primește cifra definită de unități ale criptovalutei date, suma plătită este mereu plata pentru Codul de Acces pentru Pachetul Educațional, iar unitățile criptovalutei date conținute în pachetul Gratuității pentru Codul de Acces sunt livrate ca cadouri gratuite.
 7. Contul - contul Comenzii din Service alocat Cumpărătorului care a încheiat Contractul de vânzare cu Vânzătorul prin depunerea comenzii prin intermediul Service-ului sau prin intermediul unuia dintre Partenerii Vânzătorului, iar Vânzătorul sau Partenerul Vânzătorului a confirmat această comandă. Contul reprezintă pagina secundară de internet a Service-ului pentru Cumpărător, pe care se află informații despre Produsele cumpărate și dispozitivele distribuite pentru luarea activității din domeniul realizării Voucher-elor sau Codurilor de Acces obținute de la Vânzător. Contul face posibilă identificarea, urmărirea și gestionarea Voucher-elor sau Codurilor de Acces cumpărate. În scopul efectuării schimbării Voucher-ului sau Codului de Acces pe produse/servicii oferite de către Furnizorul de servicii dat, trebuie să utilizați hiperlink-ul oferit în acest scop, de către Furnizorul de servicii. Hiperlink-ul este vizibil pentru Cumpărător, după logarea pe Cont. Contul este legat cu adresa de e-mail a Cumpărătorului (login) și parola obținută de Cumpărător de la Vânzător sau Partenerul Vânzătorului pe Voucherul detaliat sau Codul de Acces corespunzător primit din partea Vânzătorului sau a Partenerului Vânzătorului în cazul Codului de Acces pentru Pachetul Educațional. Materialele educaționale suplimentare, cu arăugarea școlarizărilor online oferite în cadrul Pachetului Educațional de către Furnizorul de servicii, pot fi distribuite Cumpărătorului de către Vânzător sub forma fișierelor text pentru descărcarea directă, după logarea pe Cont.
 8. Operatorul de plăți – plata pentru Voucher sau Codul de Acces, poate fi procesată de persoanele terțe care oferă servicii de procesare a datelor și plăților, de facturare a creanțelor, reconcilierea soldurilor și raportare;
 9. Pachetul educațional școlarizare online (Webinar); gen de semninar online efectuat și realizat prin intermediul tehnologiei webcast, care face posibilă comunicarea ambelor părți dintre cel care conduce întâlnirea și participanți, prin utilizarea instrumentelor virtuale.
 10. Partener – entitate care participă în programul de parteneriat al Vânzătorului, căruia Vânzătorul îi comandă acțiuni operaționale de marketing podmiot care pot atrage potențiali clienți (Cumpărători) pe website-ul (Service) a Vânzătorului.
 11. Service – website-ul https://thebestvouchers.com/, condus de către Administrator, prin intermediul căruia Cumpărătorul poate depune comanda sau să realizeze Voucher-ul sau Codul de Acces,
 12. Contractul de vânzare – contractul a cărui subiect este cumpărarea Produsului, încheiat între Vânzător și Cumpărător, în modul definit în acest Regulament,
 13. Furnizorul de servicii – persoana terță care oferă Pachetele Educaționale, a căror utilizare este făcută posibilă de Codul de Acces obținut de la Vânzător și a altor servicii prezentate în Service, a căror utilizare o face posibilă Voucher-ul obținut de la Vânzător.;
 14. Comanda - declarația voinței Cumpărătorului, depusă prin intermediul Formularului de Comandă disponibil în Service sau pe pagina de internet a unuia dintre Partenerii Vânzătorului, care duce direct la încheierea Contractului de vânzare cu Vânzătorul. Comanda este tratată ca ofertă pentru cumpărarea Voucher-ului sau a Codului de Acces depusă Vânzătorului, de către Cumpărător. Pentru încheierea eficientă a contractului, este necesară confirmarea acceptării Comenzii de către Vânzător.

2. Condițiile Generale de Utilizare ale Service-ului

 1. Cumpărarea Produselor poate fi efectuată numai de Cumpărătorii individuali.
 2. Cumpărătorii sunt obligați să respecte Regulamentul prezent și sunt obligați să profite de Service conform legii și în conformitate cu regulile de conduită socială.
 3. Orice informațiie comercială, liste de prețuri și reclame din Service, sunt doar invitații pentru Cumpărători pentru a depune oferte și de a încheia contracte pentru Achiziție. Nicio informație prezentată pe Service, indiferent de numele acesteia, nu ar trebui să fie tratată ca ofertă în sensul legii aplicate.
 4. Prin depunerea Comenzii, Cumpărătorul trebuie să aibă cel puțin 18 ani împliniți și să aibă capacitatea juridică completă sau consimțământul tutorelui său legal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în locația actuală a Cumpărătorului.
 5. Orice comandă pentru Produse depusă de către Cumpărător, este considerată ca ofertă și se consideră că aceasta a fost acceptată de către Vânzător numai după conformarea Comenzii de către Vânzător pe baza regulilor indicate în Regulament. Vânzătorul își rezervă dreptul de a respinge oferta și/sau de a nu accepta Comanda fără a oferi motive. Suplimentar, chiar dacă Vânzătorul la iniția a acceptat oferta Cumpărătorului, acesta poate anula tranzacția în orice moment, dacă există suspiciuni justificate, precum că Cumpărătorul și-a permis să îl fraudeze pe Vânzător, Furnizorul de servicii sau Partenerul Vânzătorului.
 6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comanda în cazul în care comportamentul Cumpărătorului este considerat ca suspect sau cu un potențial de fraudă.
 7. Vânzătorul își rezervă dreptul de a opri vânzarea Voucher-elor și a Codurilor de Acces în orice moment sau până la schimbarea condițiilor din Regulament.
 8. Achizițiile sunt efectuate numai pentru uz personal.
 9. Cumpărătorul nu are dreptul să copieze Codurile de Acces și nici Voucherele, în nici un mod și nici să facă posibilă astfel de acțiuni altor persoane.
 10. Utilizatorul are obligația de a nu oferi date false, printre acestea nume false, adrese și/sau date de contact și de plată; ca și de asemenea să nu ia parte în orice fel de acțiuni ilegale, în legătură cu Achiziționarea sau utilizarea Codurilor de Acces/Voucher-elor, și nici să nu permită cuiva astfel de acțiuni. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere, dacă datele sunt salvate greșit și de Codul de Acces pentru Pachetul Educațional sau Voucher profită altcineva decât destinatarul identificat.
 11. Utilizatorul se obligă, în caz de schimbare a datelor, de a le actualiza. Vânzătorul nu este responsabil pentru consecințele care decurg din nerespectarea acestei obligații.
 12. În situațiile indicate în paragraful 2, pct. 2.10 și paragraful 2 pct. 2.11 accesul Cumpărătorului la Contul său poate fi blocat de Administratorul Service-ului.
 13. Toate prețurile sunt oferite într-o anumită monedă și conțin toate impozitele impuse pe teritoriul țării sediului de înregistrare a Vânzătorului. În cazul existenței unei obligații de impozitare în cazul țării Cumpărătorului, Utilizatorul este responsabil de ridicare, deducere, declarare și plătire a taxelor suplimentare organelor competente.
 14. Informațiile actuale despre prețurile Voucher-elor și a Codurilor de Acces, sunt valabile din ziua apariției acestora în Service. Prețurile conțin costuri de livrare.
 15. După cumpărarea primului Voucher sau Cod de Acces va fi creat în Service Contul individual al Cumpărătorului, al cărui acces va fi posibil prin intermediul parolei oferită pe Voucher sau Codul de Acces obținute după efectuarea Comenzii, oferită pe cadrul cu Codul de Acces sau pe adresa de e-mail.
 16. Cumpărătorul poate fi deținătorul numai unui singur Cont.
 17. Pentru Înreginstrarea Contului, Cumpărătorului îi sunt necesare următoarele date: adresa de e-mail și Parola definită pe Voucher sau Codul de Acces definit pe cardul Codului de Acces, pe care Cumpărătorul este obligat să le păstreze în secret.
 18. Datele personale ale Cumpărătorului sunt coletate în mod voluntar și sunt utilizate numai în condițiile stabilite în Politica de Confidențialitate.
 19. Cu excepția cazului în care nu s-a stabilit în alt mod, Vânzătorul poate introduce modificăr în specificațiile Produselor. În special fără limite, identitatea și numărul Furnizorilor de servicii, prin intermediul cărora este posibilă utilizarea de Pachetele Educaționale prin utilizarea Codurilor de Acces sau a altor servicii prin utilizarea Voucher-elor, pot fi supuse schimbării, fapt confirmat de Cumpărător clar și acceptat.
 20. În legătură cu lipsa posibilității Achiziționării Codurilor de Acces și a Voucher-elor de către persoanele cu domiciliul pe teritoriul anumitor țăr, Comanda pe teritoriul acestor țări sau cu adresa de livrare pe teritoriul acestora, nu va fi realizată: Afganistan, Bangladesh, Republica Democratică Congo, Republica Guineea Ecuatorială, Guyana, Hong Kong, Irak, Laos, Mauritania, Moldova, Niger, Coreea de Nord, Sierra Leone, Singapore, Siria, Sahara de Vest, Yemen, Zimbabwe.
 21. Datele personale transmise în momentul Înregistrării, precum și în cazul depunerii Comenzii, sunt procesate de către Administrator/Operatorul de Plăți în perioada necesară pentru realizarea Comenzii, printre acestea pentru realizarea facturărilor online și offline, împreună cu serviciile post-vânzre și în perioada necesară pentru livrarea Codurilor de Acces și utilizarea Pachetelor Educaționale prin utilizarea acestora sau a Voucher-elor în mod analog și schimbarea acestora pe anumite servicii oferite de către Furnizorii de servicii.
 22. Toate Produsele prezentate în Service, dar de asemenea și denumirile sau loguri prezentate în Service, sunt utilizate numai în scopuri de identificare, acestea putând reprezenta o marcă protejată prin lege.
 23. Service-ul și conținutul aflat în acesta, sunt pe deplin protejate de drepturile de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectuală și nu pot fi utilizate în alte scopuri decât în scopurile clar permise în acest Regulament – în special acestea nu pot fi copiate, atât pe deplin cât și parțial.

3. Încheierea contractului de vânzare

 1. Încheierea Contractului de vânzare intervine prin depunerea Comenzii de către Cumpărător, prin intermediul Formularului Comenzii din Service, sau de pe una din paginile de internet ale Partenerilor Vânzătorului, din clipa confirmării primirii Comenzii de către Vânzător.
 2. Comenzile sunt acceptate 24/7 pentru toată perioada anulu. Comanda poate fi depusă pe Internet, din orice loc din lume prin respectarea alineatului 2 pct 20, prin care în anumită țări este posibilă doar efectuarea plății în avans prin intermediul sistemului de plăți indicat în Service.
 3. În Formularul Comenzii se indică cel puțin:

              - Numele și Prenumele Cumpărătorului,

              - Numărul de telefon al Cumpărătorului,

              - Adresa de e-mail a Cumpărătorului, pentru care va fi salvat Contul în Service.


              Completând Formularul Comenzii, Cumpărătorul:

              - confirmă autenticitatea și conformitatea stării actuale a datelor aflate în ww. Formular,

              - este de acord cu dispozițiile acestui regulament, recunoscând caracterul său obligatoriu,

              - este de acord cu procesarea datelor personale conținute în acesta, în scopul oferirii produselor și serviciilor Cumpărătorului de către Vânzător direct (marketingul direct).

 1. După obținerea Formularului Comenzii, Vânzătorul îl contactează pe Cumpărător telefonic în scopul stabilirii detaliilor parametrilor Comenzii – și anume tipul Voucher-ului sau Codului de Acces care va îi va fi livrat Cumpărătorului, valoarea acestuia și adresa Cumpărătorului pe care va fi expediată Comanda, cu care Cumpărătorul va fi de acord.
 2. După efectuarea ww. angajamentelor dintre Cumpărător și Vânzător, Vânzătorul îi trimite Cumpărătorului Confirmarea acceptării Comenzii pe cale electronică, pe adresa de e-mail indicată de către Cumpărător.
 3. Valoarea Comenzii – este suma dată în documentul Confirmării acceptării Comenzii, care reprezintă prețul Voucherului sau Codului de Acces ales de Cumpărător. Valoarea Comenzii este acceași cu suma totală, de a cărei plată se obligă Cumpărătorul. În perioada discuției telefonice efectuată între Vânzător și Cumpărător, Vânzătorul poate din punctul de vedere al mărimii Comenzii, să îi ofere Cumpărătorului un preț promoțional. În acest caz, prețul valabil pentru Cumpărător este stabilit între părți în perioada discuției.
 4. Comanda este considerată acceptată pentru realizare, în momentul transmiterii Confirmării acceptării Comenzii către Cumpărător, din partea Cânzătorului.
 5. Dacă Cumpărătorul nu a finalizat procesul Comenzii, Biroul de Servicii Clienți al Vânzătorului îl contactează pe Cumpărător prin utilizarea datelor indicate de acesta în perioada depunerii comenzii, în scopul confirmării primirii Comenzii, pentru care Cumpărătorul își exprimă acordul. Efectuareaa confirmării de mai sus ca însemna depunerea Comenzii de către Cumpărător, conform condițiilor definite în acest Regulament. Achiziționarea nu este finalizată, până când Cumpărătorul nu primește e-mail-ul confirmării acceptării ofertei sale de către Vânzător.
 6. În caza efectuării Achiziției, Voucher-ul sau cardul cu Codul de Acces este imediat trimis către Cumpărător prin intermediul firmei de curierat sau poștal. Plata poate fi primită și procesată prin diferiți Operatori de servicii de plată sau servicii poștale/ firme de curierat, în cazul plății la primire.
 7. Cu excepția faptului în care nu s-a indicat în alt mod în Service sau Regulament, nu există limită pentru Achiziționarea Codurilor de Acces și a Voucherelor, în ceea ce privește o anumită exploatație sau un singur Cumpărător. Vânzătorul își rezervă dreptul de a înceta vânzarea Codurilor de Acces și a Voucher-elor în orice moment, sau până la momentul schimbării condițiilor din Regulament.

4. Cerințe aplicate pentru realizarea Voucher-ului au a Codului de Acces

 1. Pentru realizarea Vouche-ului sau a Codului de Acces prin logarea pe Cont, este obligatorie utilizarea calculatorului care îndeplinește următoarele condiții: calculatorul are conexiune la internet (min. 512 kb/s), browser WWW grafic care utilizează JavaScript (de ex. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) și care se folosește de așa numitele cookies, programări instalate pentru citirea plicurilor în forma PDF (de ex. Adobe Reader, Foxit Reader) Vânzătorul nu răspunde de configurarea necorespunzătoare a calculatorului Cumpărătorului.
  Vânzătorul nu răspunde de cazurile în care Cumpărătorul nu realizează Voucherul sau Codul de Acces, datorită problemelor tehnice ale calculatorului Cumpărătorului.
 2. În scopul realizării Voucher-ului sau a Codului de Acces, este necesară logarea pe Cont prin intermediul datelor pentru logare, așa numitl Login (adresa de e-mail oferită în Formularul Comenzii de către Cumpărător) și Parola (parola transmisă de către Vânzător, definită pe Voucher) sau Codul de Acces (transmis de către Vânzător pe cardul cu Codul de Acces în cazul cumpărării Codurilor de Acces pentru Pachetul Educațional). Contul face posibilă identificarea, urmărirea și gestionarea Voucher-elor și a Codurilor de Acces cumpărate. În scopul efectuării schimbării Voucher-ului sau a Codului de Acces pe servicii oferite de către Furnizorul de servicii, trebuie să protiați de hiperlink-ul oferit în acest scop, către pagina Furnizorului de servicii dat.
 3. Informațiile suplimentare referitoare la modul de logare către Service (Instrucțiuni de logare) expediate de către Vânzător pe adresa de e-mail a Cumpărătorului, imediat după efectuarea plății de către Cumpărător.

5. Livrarea Voucher-elor și Codurilor de Acces

 1. Voucher-ele și cardurile Codurilor de Acces, I vor fi livrate Cumpărătorului: poștal sau prin curier pe adresa indicată de către Cumpărător.
 2. Proprietatea Voucher-ului sau a Codului de Acces îi revine Cumpărătorului numai în momentul primirii plății de către Vânzător, pentru Codul de Acces sau Voucher, efectuată de către Cumpărător.
 3. În cazul neprimirii plății (de ex. Neonorarea cecului de plată, retragerea plății cu cardul de credit sau neplătirea Comenzii în termenul dat sau în alt mod) orice Coduri de Acces sau Vouche, care au fost expediate, nu sunt valabile și nu pot fi utilizate.
 4. Dacă Codul de Acces sau Voucher-ul livrat pe cale poștal este pierdut, furat sau distrus, înainte să fie utilizat, Vânzătorul dezactivează Codul de Acces sau Voucher-ul anterior, oferind Cumpărătorului un nou Cod de Acces sau Voucher, a cărui utilizare va fi efectuată pe aceleași reguli.

6. Utilizarea Codurilor de Acces și a Voucher-elor

 1. Dacă în condițiile utilizării de Pachetele Educaționale sau serviciile disponibile la cumpărare pe care le face valabile Voucher-ul nu s-a indicat altfel, de Pachetele Educaționale ca și ww. servicii pot profita numai Cumpărătorii individuali.
 2. Pachetele Educaționale obținute prin utilizarea Codurilor de Acces sau serviciile obținute prin utilizarea Voucher-elor, nu beneficiază de returnarea sub forma banilor.
 3. Codul de Acces sau Voucher-ul poate fi utilizat numai o singură dată. Codul de Acces sau Voucher-ul nu pot fi utilizate parțial.
 4. Perioada de valabilitate a Codurilor de Acces.

  Orice Cod de Acces este valabil pentru 6 luni din ziua livrării Codului de Acces. Perioada de valabilitate a Codului de Acces determină perioada, în care un asemenea cod trebuie să fie activat și Pachetul Educațional utilizat. După expirarea acestei perioade, realizarea Codului de Acces și utilizarea Pachetului Educațional nu mai este posibilă. Prevederile de mai sus se aplică de asemenea Gratuității pentru Pachetul Educațional.

 5. Dacă până la realizarea Codului de Acces sau a Cadoului este necesară prezentarea suplimentară a documentelor, acestea trebuie transmise într-o perioadă de 6 luni de la ziua livrării Codului de Acces. După expirarea acestei perioade realizarea Codului de Acces, cât și a Cadoului, nu va mai fi posibilă.
 6. Codurile de Acces și Voucher-ele vor fi supuse verificării în momentul utilizării lor în scopul utilizării Pachetului Educațional sau pentru obținerea serviciilor făcute posibile de Voucher.

7. Responsabilitate

 1. Vânzătorul nu este o parte a contractului pentru cumpărarea Pachetelor Educaționale și nici a altor servicii, ci doar oferă achizițonarea Codurilor de Acces pentru Pachetele Educaționale și Voucher-ele care dau dreptul intrării în posesia serviciilor prezentate în Service, în schimb nu este responsabil de calitatea, siguranța sau conformitatea cu legea a serviciilor obținute prin utilizarea Codurilor de Acces sau a Voucher-elor, nici de lizibilitatea sau exactitatea informațiilor conținute în reclame, pentru posibibilitateaa sau dreptul Furnizorilor de servicii pentru vânzarea serviciilor definite și nici pentru slovabilitatea Cumpărătorilor care depun Comanda.
 2. Operatorul de plată nu este parte la contractul încheiat între Utilizatori și Furnizorii de servicii și nu este răspunzător pentru executarea necorespunzătoare sau neîndeplinirea contractelor încheiate de Cumpărători.
 3. Administratorul Service-ulu/Vânzătorul și nici Operatorul sau administratorul de Plăți nu răspund de daunele detaliate, directe sau secundare din perioada utilizării serviciilor obținute prin utilizarea Codurilor de Acces și a Voucherelor, dar de asemenea și a Gratuităților
 4. Vânzătorul nu este responsabil pentru încălcarea Regulamentului, în cazul în care îndeplinirea unei anumite obligații a devenit imposibilă din motive independente de voința sa.
 5. Administratorul distribuie Service-ul în starea „în care este”, „cu toate defectele” și „în funcție de siponibilitate”. Vânzătorul și furnizorul său nu oferă garanții clare și nici garanții referitoare la Service, Codurile de Acces, Vouchere, Gratuități și nici pentru alte servicii.
 6. În domeniul maxim permis de lege, Vânzătorii și angajații săi, directorii, agenții și vânzătorii nu garantează că Pachetele Educaționale și nici alte servicii oferite de către Furnizorii de servicii sunt transferabile, de o calitate satisfăcătoare, corespunzătoare, actuale, destinate unui anumit scop sau necesități, sunt conforme legii sau sunt potrivite utilizării sau prestate cu o diligență corespunzătoare și cu cunoștiințe. Vânzătorul nu garantează că serviciile/produsele obținute prin utilizarea Codurilor de Acces sau a Voucherelor, vor îndeplini cererile Cumpărătorilor, că nu vor avea greșeli, că vor fi utile, complete sau disponibile tot timpul. Vânzătorul nu garantează că beneficiile care pot fi obținute în legătură cu utilizarea Service-ului vor fi eficiente, de încredere, exacte și că vor îndeplini așteptările Utilizatorilor. Vânzătorul nu oferă nici o altă garanție referitoare la protecția intimității și siguranță, decât cele clar definite în Politica de Confidențialitate. Vânzătorul nu garantează că Cumpărătorul va putea obține acces sau să profite de Service în orice moment ales sau localizare. Nici o informație orală sau scrisă și nici sfat oferit de către reprezentantul său nu reprezintă garanții. Cumpărătorul poate deține drepturi suplimentare de consum, conform legii locale și a locului de domiciliu a Cumpărătorului, pe care acest Regulament nu le poate schimba.

8. Despăgubire

 1. Acceptând acest Regulament, cumpărătorul este de acord în perioada permisă de legea locală, să asigure și să protejeze Vânzătorul/Administratorul, directorii săi, angajații și agenții de responsibilitatea și titlul oricăror revendicări, prejudicii, obligații, pierderi, creanțe, costuri sau datorii și cheltuieli ((printre acestea fără limită, cu titlul oricăror plăți rezonabile apărute în legătură cu orice creanțe sau proceduri judiciare instituite sau care îl amenință pe Vânzător/Administrator către oricare persoană) rezultate din utilizarea de către Cumpărător, a accesului către Service sau a Codului de Acces ori Voucher-ului; prin încălcarea oricărei dispoziții a acestui Regulament; prin încălcarea oricăror drepturi a persoanelor terțe, în acestea fără limitele drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate sau a drepturilor de protecție a intimității; sau din oriice reventicări datorate faptului că conținutul transmis Cumpărătoruli face pagube persoanelor terțe.
 2. Obligația de a renunța la răspunderea și compensația indicate în alineat 9 pct. 1 mai sus, va fi valabilă până după expirarea actualului Regulament și încetarea utilizării Service-ului de către cumpărător.

9. Protecția datelor personale

 1. Administratorul bazei idatelor personale transmise de către utilizatorii Service-ului (Cupărători) este Vânzătorul.
 2. Administratorul bazei de date personale se obligă să protejeze datele personale conform legii aplicabile pe teritoriul sediului Vânzătorului. Cumpărătorul oferindu-și datele personale în perioada depunerii comenzii Administratorului bazei de date personale, este de acord cu procesarea acestora de către Administratorul bazei de date personale în scopul realizării Comenzii depuse. Cumpărătorul are în orice clipă posibilitatea de a vededa, corecta, actoaliza sau șterge datele sale personale.

10. Schimbarea ofertelor și promoțiilor

 1. Vânzătorul își rezervă dreptul de a schimba prețul Produselor aflate la ofertă, de a retrage anumite Produse din oferte și de a introduce și a efectua noi acțiuni promoționale.
 2. Dreptul despre care este vorba în pct 1) mai sus, nu are nici o influență asupra Comenzii depuse înainte de data intrării modificării în vigoare, a condițiilor acțiunii promoționale și acestea vor fi realizate pe regulile precedente.

11. Reclamații

 1. În cazul în care după părerea Cumpărătorului, serviciile oferite pe baza Regulamentului nu sunt realizate sau sunt inconform realizate cu dispozițiile Regulamentului, acesta poate depune o reclamație pe cale electrodică pe adresa de e-mail [email protected]
 2. Reclamațiile primite de către Vânzător vor fi procesate în decurs de 14 zile de la data sosirii pe adresa de e-mail oferită în pct. 1) mai sus. În cazul în care Reclamația nu conține informații necesare pentru procesarea acesteia, Vânzătorul se adresează către cel care a depus Reclamația, pentru a o completă în termenul obligatoriu, iar termenul între timp este de 14 zile de la ziua primirii Reclamației completate.
 3. Reclamația ar trebui să conțină cel puțin numele și prenumele Cumpărătorului, adresa de e-mail a Cumpărătorului, descrierea revendicărilor anunțate și indicarea modului propus de soluționare a Reclamației.
 4. Răspunsul Reclamației este trimis pe adresa de e-mail dată de către Cumpărător în Comandă. În anumite detalii, Vânzătorul poate trimite răspunsul pe o altă adresă de e-mail, indicată de cel care a depus Reclamația, adresă de e-mail care nu este adăugată comenzii.
 5. În cazul lipsei posibilității identificării Utilizatorului, reclamația va fi lăsată fără recunoaștere.
 6. Vânzătorul nu este responsabil de deteriorările care nu rezultă din vina lui.
 7. Dacă în cazul realizării Codului de Acces sau a Voucher-ului, Cumpărătorul are rezerve în cazul Pachetelor Educaționale sau a serviciilor obținute prin utilizarea Voucher-ului, orice recendicări cu acest titlu trebuie direcționate direct către Furnizorul de servicii. Acest lucru este legat de faptul că Administratorul/Vânzătorul se ocupă numai de vânzarea Voucher-elor și a Codurilor de Acces și distribuirea Service-ului, iar Furnizorul de servicii, și nu Administratorul/Vânzătorul, este responsabil de Pachetele Educaționale a căror utilizare o face posibilă Codul de Acces și serviciile obținute de la Vânzător, utilizarea acestora fiind făcută posibilă de Voucher. Însă în cazul lipsei înțelegerii dintre Cumpărător și Furnizorul de servicii, Administratorul/Vânzătorul poate la cererea Cumpărătorului să ajute în soluționarea conflictului apărut.
 8. Administratorul/Vânzătorul poate anula sau respinge eliberarea Codului de Acces sau a Voucher-ului în orice moment, datorită greșelilor legate de eliberare sau a procesării Codurilor de Acces ori a Voucher-elor, iar în legătură cu considerarea Administratorului/Vânzătorului, că Cumpărătorul a aplicat sau a utilizat Codul de Acces sau Voucher-ul într-un mod incorect sau inconform cu destinația acestuia, sau a încălcat acest Regulament dori datorită faptului că Codul de Acces sau Voucher-ul a fost falsificat sau schimbat.
 9. Cumpărătorul îi poate sesiza Administratorului reclamații referitoare la funcționarea Service-ului, iar în cazul realizării incorecte a serviciului vânzării Codurilor de Acces sau a Voucherelor, Cumpărătorul poate anunța reclamația Vânzătorului.

12. Retragerea din Contract

 1. Cumpărătorul care nu a realizat Voucher-ul sau Codul de Acces, se poate retrage din Contract în decurs de 14 zile de la încheierea acestuia, obținând returnarea costurilor de 100%.
 2. Cumpărătorul care a realizat Voucher-ul sau Codul de Acces, își pierde dreptul de a se retrage din contract.
 3. Cumpărătorul se poate retrage din contract, expediind un e-mai cu informația dorinței de a se retrage din Contract, pe adresa [email protected]
 4. Nu este permisă retragerea din contractul Achiziționării Codului de Acces sau a Voucher-ului, care a fost deja utilizat. Prin utilizarea Codului de Acces sau a Voucher-ului, va fi înțeleasă ca utilizarea de către Cumpărător a Codului de Acces sau a Voucher-ului, care fac posibilă utilizarea Pachetului Educațional și a altor servicii oferite de către Furnizorii de Servicii sau Gratuități.

13. Dispoziții finale

 1. Administratorul Service-ului depune toate eforturile pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Service-ului.
 2. Administratorul Service-ului își rezervă dreptul de a închide pe deplin sau parțial Service-ul pe o perioadă nedefinită, în scopul modernizării sau a reparării.
 3. Administratorul Service-ului nu răspunde de dificultățile din realizarea Comenzii, provocate de factorii aleatorii care nu depind de el (prntre acestea factori care depind de Cumpărător, persoanele terțe sau forțe majore).
 4. Vânzătorul își rezervă dreptul pentru modificările din Regulament fără a oferi motive .
 5. Despre modificărole Regulamentul și domeniul lor de înregistrare în Service, Cumpărătorii vor fi informați pe cale electronică (pe adresa de e-mail indicată în Comandă) sau sub forma ferestrei în perioada primei logări în Service după introducerea modificărilor. Modificările introduse vor avea scopul adaptării Regulamentului pentru legea aplicabilă.
 6. Dacă oricare dintre dispozițiile acestui Regulament poate fi recunoscută ca nevalabilă sau ineficientă, acest lucru nu influențează valabilitatea și eficiența restul dispozițiilor din Regulament. Astfel de dispoziții care nu sunt valabile sau sunt ineficiente vor fi înlocuite cu dispozițiile valabile și eficiente, care realizează cât se poate de aproape efectul economic, pe care l-au atins dispozițiile invalide sau ineficiente.
 7. Cumpărătorul este obligat să cunoască modificările din Regulament, dacă utilizează Service-ul în vreun mod.
 8. Versiunea actuală a Regulamentului este mereu disponibilă pe pagina www.thebestvouchers.com.
 9. În cazul în care acest Regulament este nereglementat, se utilizează dispozițiile legale corespunzătoare locului de domiciliu al sediului Vânzătorului. Disputele, dacă Cumpărătorul își exprimă o astfel de dorință, se soluționează pe cale amiabilă. În ultimă instanță, cazul este soluționat de instanța care are jurisdicția asupra sediului Vânzătorului.
 10. Utilizarea Service-ului de către Cumpărător este echivalentă cu cunoașterea și acceptarea condițiilor acestui Regulament.

 

Data ultimei actualizări a Regulamentului: 13.03 2019 r.

 

Localitatea, data

Expeditor
Prenumele și numele Cumpărătorului
Adresa domiciliului

Adresa pentru înmânarea declarației:

Declarația
retragerii din contractul încheiat la distanță

Declar că mă retrag din contractul vânzării Codului de Acces/Voucher-ului cu nr …………………… (numărul de identificare a comenzii) încheiat prin confirmarea Comenzii, care a fost efectuată în ziua de …………………………………, primirea Codului de Acces/Voucher-ului a fost efectuată în ziua …………………………………….

Doresc returnarea sumei …………………………………… (în cuvinte: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
pe contul bancar nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Returnez …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Gratuitatea pentru Codul de Acces pentru Pachetul Educațional – dacă se aplică) în stare neschimbată.

semnătură Cumpărător