Regulamentul promoției „reActivare” din ziua de 13.03.2019.

 

1. Dispoziții generale

1. The website „The Best Vouchers”, denumit în continuare „Organizator”, organizează promoția „reActivare”, denumită în continuare Promoția pentru clienții, care au achiziționat Pachetul Educațional.

2. Promoția este valabilă până la anularea de către Organizator.

3. În timpul promoției, Organizatorul poate suspenda Promoția pentru o perioadă aleasă în orice moment, fără a oferi vreun motiv legat de suspendarea acesteia.

4. Regulamentul constituie baza Promoției și definește drepturile și obligațiile persoanelor care doresc să profite de Promoție.

 

2. Reguli de Participare

Promoția poate fi utilizată de orice adult, care a achiziționat Pachetul Educațional, iar Pachetul Educațional a pierdut cele 6 luni de valabilitate.

 

3. Regulile Promoției

1. Ca parte a Promoției „reActivare”, Organizatorul permite cumpărarea următorului Pachet Educațional în condiții individuale.

2. Pentru a participa la promoție, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

- de a exprima voința de a participa la Promoție,

- de a deține Pachetul Educațional achiziționat, a cărui dată de expirare a expirat,

- de a stabili individual condițiile și acordul pentru reactivarea Pachetului Educațional expirat, combinat cu achiziționarea unui nou Pachet Educațional. Participantul are dreptul de a nu fi de acord cu condițiile individuale propuse, renunțând astfel la participarea la Promoție.

3. Plățile restante ale Participantului la Promoție față de Organizator și returnările Pachetelor Educaționale acordate în cadrul Promoției pot constitui baza pentru anularea dreptului de participare la Promoție. În cazul unor astfel de circumstanțe, Organizatorul va informa Participantul cu privire la anularea dreptului de a participa la Promoție.

4. Aplicarea condițiilor individuale nu afectează taxele de manipulare percepute, care constituie costurile serviciilor administrative sau logistice.

 

4. Reclamații

1. Orice reclamație referitoare la modul de desfășurare a Promoției trebuie raportată Organizatorului în termen de cel mult 30 de zile de la data participării la Promoție).

2. Reclamațiile trebuie trimise la adresa de e-mail: [email protected]

3. Reclamațiile vor fi examinate în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea lor.

4. Reclamațiile depuse după termenul specificat la pct. 4.1 nu vor fi luate în considerare.

 

5. Dispoziții finale

1. Prevederile Regulamentului prezent constituie singura bază pentru Promoție, iar interpretarea lor revine exclusiv Organizatorului

2. Textul Regulamentului prezent este disponibil pe www.thebestvouchers.com

3. Drepturile Participantului în temeiul prezentului Regulament nu sunt transferabile către terți.

4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile Regulamentului în cazul modificărilor reglementărilor legale sau al altor evenimente semnificative care influențează organizarea Promoției.

4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula/închide brusc Promoția, în cazuri justificate obiectiv, despre care va informa Participanții în termen de 7 zile înainte de anularea/închiderea Promoției.