Dasar Privasi dari Laman Web The Best Vouchers

Dasar Privasi ini menetapkan peraturan untuk pengumpulan, pemrosesan dan perlindungan data yang disediakan oleh Pengguna sehubungan dengan penggunaan Laman Web, yang melibatkan penggunaan cookie pada komputer Pengguna, pengumpulan dan pemrosesan data pengguna untuk tujuan statistik, serta sebagai kaedah pemprosesan data lain, khususnya pengumpulan, penyatuan, penyimpanan, penjelasan, pengubahsuaian, perkongsian, dan penggunaan data lainnya. Semua definisi yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang diberikan kepada mereka dalam Terma dan Syarat Laman Web The Best Voucher yang terdapat di www.thebestvouchers.com.

§1

Pengawal Data Peribadi

 1. Pengawal Data mengumpulkan data peribadi untuk membolehkan Pembeli menggunakan Laman Web.
 2. Data peribadi Pembeli tertakluk kepada perlindungan khas dan hanya digunakan untuk tujuan yang ditentukan dalam persetujuan. Pangkalan data data peribadi dikendalikan oleh Pengawal Data, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk kantor terdaftar Pengawal Data dan prinsip hidup bersama.
 3. Tugas Pengawal Data merangkumi:
  1. mengawasi keselamatan data peribadi yang disediakan untuk Pengawal Data oleh Pembeli, khususnya, untuk mengelakkan akses orang yang tidak dibenarkan;
  2. memberikan peluang kepada Pembeli yang berdaftar untuk menggunakan hak mereka, khususnya, hak untuk mengakses data peribadi seseorang, serta hak untuk mengemas kini atau menghapus data peribadi seseorang.

§2

Data peribadi dan maklumat lain yang diberikan oleh Pembeli

 1. Pembeli memberikan data peribadi mereka secara sukarela; namun, penyediaan beberapa data diperlukan untuk penggunaan Laman Web, dan ialah mustahil untuk menggunakan Laman Web jika data ini tidak diberikan.
 2. Data peribadi yang dikumpulkan ialah bertujuan untuk digunakan oleh Pengawal Data.
 3. Semasa menggunakan Laman Web, server secara automatik mengumpulkan maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas dan yang terdapat dalam log sistem. Maklumat ini mungkin merangkumi berbagai data, seperti: alamat e-mel, alamat IP, jenis pelayar, laman web yang dikunjungi tepat sebelum mengunjungi laman web, waktu mengakses laman web, dan statistik lain. Pengawal Data menggunakan data ini untuk memastikan kualiti perkhidmatan yang tertinggi, juga untuk tujuan teknikal dan statistik.
 4. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengenal pasti Pembeli dengan tujuan untuk memproses Pesanan, termasuk untuk menyampaikan Produk dan Hadiah, serta melakukan penagihan online dan offline, khususnya yang berkaitan dengan butiran kad kredit atau kad debit atau data kewangan lain yang diperlukan untuk memproses pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli (servis pembayaran dan pemprosesan Pesanan), untuk kontak berikutnya dengan Pembeli dan untuk mengembangkan Laman Web dan perkhidmatan purna jual. Data ini merangkumi maklumat seperti: nama penuh, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nama pengguna (log masuk), kata laluan akses individu, sejarah transaksi dan sebarang maklumat peribadi yang diberikan oleh Pembeli sendiri.
 5. Pengawal Data boleh mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan data teknikal, khususnya, alamat URL, jenis peralatan yang digunakan oleh Pembeli untuk menggunakan Laman Web, ID peralatan, jenis sambungan rangkaian dan nama penyedia perkhidmatan.
 6. Oleh kerana sifat Pesanan, serta Produk dan Hadiah yang disediakan melalui Laman Web, Pembeli mungkin diminta untuk memberikan maklumat peribadi tambahan. Ruang lingkup data tambahan akan ditunjukkan dengan tepat dalam Terma dan Syarat di Laman Web The Best Vouchers.

§3

Pemprosesan data peribadi

 1. Pengawal Data mengumpulkan, menggunakan, menyediakan dan memproses data peribadi Pembeli untuk tujuan Pemprosesan pesanan, penghantaran dan penghantaran Kod Akses dan Baucar, Hadiah / pertukaran Kod Akses dan Baucar untuk perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan individu, pemasaran perkhidmatan sendiri dan pihak ketiga, dan untuk tujuan menghantar surat berita Pembeli dan bahan promosi serta iklan lain. Pada bila-bila masa, Pembeli boleh menetapkan bahawa mereka tidak setuju untuk menerima maklumat komersial - dengan mengklik pautan yang disediakan di akhir mesej.
 2. Hak setiap Pembeli dijamin oleh tindakan yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi. Untuk mengakses, mengemas kini atau menghapus data peribadi, Pembeli harus menghubungi bahagian perkhidmatan pelanggan dengan menggunakan borang hubungan yang terdapat di dalam Laman Web.
 3. Laman web boleh menggunakan, i.a. Google Analytics (dan sistem serupa), iaitu perkhidmatan dan aplikasi analitik web yang disediakan oleh Google, Inc. (“Google”) atau entiti lain. Google Analytics menggunakan "cookies". Google boleh memindahkan maklumat yang dikenal pasti kepada pihak ketiga hanya jika diminta oleh undang-undang.
 4. Pengawal Data menggunakan "cookies" untuk menyimpan maklumat mengenai pilihan Pembeli. Ini adalah fail teks yang disimpan di peranti Pembeli, mengenalinya untuk tujuan menjalankan operasi tertentu. Fail-fail ini mengandungi: tetapan peribadi Pembeli dan pilihan untuk melengkapkan bidang secara automatik dalam bentuk, digunakan antara lain untuk menyimpan data yang diperlukan untuk Pembeli masuk ke dalam. Khususnya, dua kategori kuki digunakan:
  1. Action Cookies - fail yang disimpan untuk merakam aktiviti Pembeli di Laman Web. Fail-fail ini menyediakan data statistik yang digunakan untuk mengoptimumkan fungsi Laman Web. Cookies hanya akan aktif setelah penerimaannya oleh Pengguna melalui tetapan yang sesuai di pelayar mereka.
  2. Session Cookies - digunakan di laman web yang menyediakan pilihan log masuk - fail disimpan untuk menentukan status log masuk Pembeli. Tujuannya ialah untuk memberi Pembeli akses ke laman web yang hanya dapat dilihat oleh Pembeli yang menggunakan Laman Web. Session Cookies ditugaskan dalam proses log masuk Pembeli dan dikeluarkan semasa Pembeli log keluar, iaitu ketika mengklik butang "Keluar".
 5. Setiap Pembeli boleh menarik balik persetujuan mereka untuk memproses dan menyimpan data peribadi mereka pada bila-bila masa dengan menghubungi perkhidmatan pelanggan melalui borang hubungan yang terdapat di dalam Laman Web.
 6. Pencegahan semua bentuk kecurian identiti, pancingan data dan amalan penipuan lain adalah salah satu keutamaan tertinggi Pengawal Data. Untuk tujuan ini, segala maklumat yang diberikan oleh Pembeli, khususnya data seperti nombor kad kredit atau butiran yang dihantar di Laman Web yang menawarkan pilihan untuk log masuk dan memasukkan kata laluan untuk mengakses akaun Pembeli, dikumpulkan dengan cara yang selamat.

§4

Kandungan dan mesej Pengguna

 1. Dengan menggunakan servers yang memastikan keselamatan sepenuhnya, Pengawal Data menyimpan: data yang dihantar oleh Pembeli, khususnya, mesej yang dikirim oleh Pembeli di semua bahagian Laman web dan maklumat yang berkaitan dengan transaksi kewangan yang berkaitan dengan Pembelian Kod Akses dan Baucar.

§5

Mempercayakan atau menyediakan data peribadi Pengguna kepada entiti lain

 1. Pembeli dengan ini memberikan persetujuan mereka kepada Pengawal Data untuk menyampaikan data peribadinya, dengan alasan yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 1, kepada anak perusahaan dan afiliasi Pengawal Data, dan kepada rakan usaha dan Penyedia Layanan Pengawal Data.
 2. Data peribadi Pembeli akan dipindahkan ke entiti lain untuk tujuan pemusatan data atau untuk tujuan logistik, di mana ini diperlukan oleh undang-undang, atau sekiranya berlaku pengambilalihan atau penggabungan yang dikaitkan dengan Pengawal Data.

§6

Peruntukan akhir

 1. Pengawal Data berhak untuk menghantar pesan yang tidak diminta oleh Pembeli. Ini termasuk maklumat yang berkaitan secara langsung dengan fungsi Laman Web (mis. Perubahan fungsinya) atau mesej bukan komersial (mis. Salam, pemberitahuan sistem). Semua Pembeli berhak menyatakan bahawa mereka tidak mahu menerima maklumat tersebut, dengan mengklik pautan yang disediakan di bahagian bawah mesej.
 2. Laman Web mungkin mengandungi pautan (mis. Dalam bentuk logo pihak ketiga) yang akan mengarahkan orang yang melayari Laman Web ke laman web luaran. Penggunaan pengalihan seperti itu tidak boleh dikenal pasti dengan jenis hubungan antara Pengawal Data dan entiti yang menjadi milik laman web luaran. Dalam hal apa pun Pengawal Data tidak bertanggung jawab atas akibat pengalihan semacam ini, dan mereka juga tidak mempengaruhi kandungan laman web luaran tersebut. Pengawal Data tidak bertanggungjawab terhadap kandungan dasar privasi dan keselamatan laman web tersebut, atau untuk fail cookies yang digunakan dalam proses melayari laman web tersebut. Kami mendorong mereka yang menggunakan pautan tersebut untuk membiasakan diri dengan kandungan dokumen yang relevan yang berlaku di laman web masing-masing.
 3. Pengawal Data berhak untuk memperkenalkan perubahan atau pindaan pada Dasar Privasi ini. Perubahan dilakukan dengan menyiarkan kandungan Terma dan Syarat baru di Laman Web. Perubahan menjadi berkesan pada masa pengenalannya.
 4. Prasyarat untuk penggunaan Laman Web adalah penerimaan Dasar Privasi ini.