Политика за враќање

Не сè секогаш оди, како што сакаме, дури и ако ќе го испланираме многу детално. Во „The Best Vouchers“ сме свесни дека понекогаш, како последица на итна ситуација, може да „излезе“ нешто што ќе го оневозможи искористувањето на купонот купен кај нас. Затоа, овозможуваме откажување на ваучерот и враќање на банкарска сметка на износот платен за него.

Доволно е да нè известите со посредство на поддршката достапна на страницата, којашто ќе Ве води низ целиот процес на враќање. Благодарение на тоа, Вие – како клиент – како и давателот на услугата, на која се однесува ваучерот, не губите ниту време, ниту пари. Откажувајќи го неискористениот ваучер, имате гаранција дека парите ќе Ви бидат вратени на Вашата сметка. И тоа во рок од само две недели од одобрување на враќањето! На тој начин можете да се одлучите да испробате друг ваучер од нашата широка понуда или да употребите ист ваучер, како откажаниот, во момент попогоден за Вас!