Курс „Internet of Things with Thingworx“

ден 1.680,00
Интернетот на нештата е една од најиновативни концепции, којашто во многу динамично темпо се развива во многу области од нашите животи. Се нарекува „Интернет на иднината“, којшто го користи потенцијалот на интелигентните уреди. Заедно со развојот на концепцијата, на пазарот на трудот се зголемува потребата од специјалисти од таа област. Наш одговор е тој курс, којшто ќе Ве научи да ја користите „Thingworx“ – моментално една од најпопуларните платформи за индустриски интернет на нештата. Курсот ќе Ви помогне да добиете знаење и вештини кои се потребни за проектирање и за изградба на решенија на интернетот на нештата со користење на „Thingworx“. Ве уверуваме дека тоа е најсеопфатен, а истовремено едноставен курс за интернетот на нештата со „Thingworx“.