Контакт

Свесни сме дека и покрај нашите континуирани напори, нашата услуга за некои може сѐ уште да не е задоволителна. Затоа сакаме да Ве поттикнеме да ни ги испраќате Вашите забелешки, прашања, нејаснотии и сугестии; за да можеме да се развиваме и приспособуваме на Вашите потреби, како и тековно да ги разјаснуваме сите нејаснотии.

Во случај на проблеми, коишто налагаат итно решавање, Ве молиме да ја контактирате поддршката на броевите што се наоѓаат во горниот дел на страницата.

Сугестиите и забелешките, Ве молиме да ги испраќате на имејл адресата

Български:
[email protected]
Français
[email protected]
Hrvatski:
[email protected]
Magyar:
[email protected]
Český:
[email protected]
Polska:
[email protected]
Latviešu:
[email protected]
Português:
[email protected]
Ελληνικά:
[email protected]
Italiano:
[email protected]
Română:
[email protected]
Slovenský:
[email protected]
Slovenščina:
[email protected]
Lietuvių:
[email protected]
Español:
[email protected]
English:
[email protected]
Turkish:
[email protected]
Eesti:
[email protected]
Deutsch:
[email protected]
Indonesia:
[email protected]
Suomi:
[email protected]
Sverige:
[email protected]
Suomi:
[email protected]
Malaysia:
[email protected]
Монтенегро:
[email protected]
Македонски:
[email protected]
Shqiptar:
[email protected]