Pravilnik promocije "reAktivacija" od dana 13. 3. 2019. godine

 

1. Opšte odredbe

1. Web stranica "The Best Vouchers", u daljnjem tekstu "Organizator", organizuje promociju "reAktivacija", u daljnjem tekstu Promocija, za klijente koji su kupili Obrazovni paket.

2. Promocija važi dok je Organizator ne otkaže.

3. Tokom promocije, Organizator može u bilo kojem trenutku obustaviti Promociju na određeno vrijeme, bez navođenja razloga za obustavu.

4. Pravilnik predstavlja osnovu Promocije i definiše prava i obaveze ljudi koji žele iskoristiti Promociju.

 

2. Pravila Učestvovanja

Promociju može iskoristiti bilo koja odrasla osoba koja je kupila Obrazovni paket, a Obrazovnom paketu je isteklo 6-mjesečno razdoblje važnosti.

 

3. Pravila Promocije

1. U sklopu Promocije "reAktivacija", Organizator omogućuje kupovinu drugog Obrazovnog paketa pod individualnim uslovima.

2. Kako biste učestvovali u promociji, treba da ispunite sljedeće uslove:

- izraziti želju da učestvujete u Promociji,

- posjedujete kupljen Obrazovni paket čiji je rok važnosti istekao,

- individualno utvrditi uslove i pristati na reaktiviranje isteklog Obrazovnog paketa, uz kupovinu novog Obrazovnog paketa. Učesnik ima pravo da ne pristane na predložene individualne uslove i odustane od učestvovanja u Promociji.

3. Zaostala potraživanja Učesnika Promocije prema Organizatoru i povrati Obrazovnih paketa dodijeljenih u Promociji mogu biti osnova za ukidanje prava na učestvovanje u Promociji. U slučaju takvih okolnosti, Organizator će obavijestiti Učesnika o otkazivanju prava na učestvovanje u Promociji.

4. Primjena individualnih uslova ne utiče na naplaćene manipulativne naknade, koje predstavljaju troškove administrativnih ili logističkih usluga.

 

4. Reklamacije

1. Sve reklamacije u vezi s načinom provođenja Promocije treba prijaviti Organizatoru najkasnije u roku od 30 dana od datuma početka učestvovanja u Promociji).

2. Reklamacije treba prijavljivati na e-adresu: [email protected]

3. Reklamacije će biti razmotrene u roku od 30 kalendarskih dana od prijema.

4. Reklamacije prijavljene nakon roka određenog u tački 4.1 neće biti razmatrane.

 

5. Završne odredbe

1. Odredbe ovog Pravilnika predstavljaju jedinu osnovu za Promociju, a njihovo tumačenje zavisi isključivo od Organizatora

2. Tekst ovog Pravilnika dostupan je na www.thebestvouchers.com

3. Prava Učesnika prema ovom Pravilniku nisu prenosiva na treće strane.

4. Organizator zadržava pravo promjene odredbi Pravilnika u slučaju promjena zakonskih propisa ili drugih značajnih događaja koji utiču na organizaciju Promocije.

4. Organizator zadržava pravo iznenadnog otkazivanja / zatvaranja Promocije, u objektivno opravdanim slučajevima, o čemu će obavijestiti Učesnike u roku od 7 dana prije otkazivanja / zatvaranja Promocije.