Politika privatnosti Servisa The Best Vouchers

Ovom Politikom privatnosti utvrđena su pravila za prikupljanje, obradu i zaštitu podataka koje pružaju Korisnici u vezi sa korišćenjem Veb-stranice, u sklopu koje se koriste kolačići na Korisnikovom računaru i prikupljaju i obrađuju podaci o Korisnicima u statističke svrhe, a koriste se i druge metode obrade podataka, posebno prikupljanje, snimanje, skladištenje, obrada, izmjena, dijeljenje i druga upotreba podataka. Značenje svih izraza upotrijebljenih u ovom dokumentu je definisano u Pravilniku Servisa The Best Vouchers koji se nalazi na Servisu www.thebestvouchers.com.

§1

Administrator ličnih podataka

 1. Administrator prikuplja lične podatke kako bi Kupcima omogućio upotrebu Servisa.
 2. Lični podaci Kupaca podliježu posebnoj zaštiti i koriste se samo u mjeri koju obuhvata pružena saglasnost. Administrator upravlja bazom ličnih podataka u skladu sa odredbama zakona koji se primjenjuje na sjedište Administratora i u skladu sa načelima društvenog suživota.
 3. Zadaci Administratora:
  1. zaštita ličnih podataka koje Administratoru pružaju Kupci, a posebno sprečavanje pristupa neovlašćenim osobama;
  2. pružanje registriranim Kupcima mogućnosti ostvarivanja njihovih prava, posebno prava na pristup, ažuriranje ili brisanje njihovih ličnih podataka.

§2

Lični podaci i ostale informacije koje pružaju Kupci

 1. Kupci pružaju svoje lične podatke dobrovoljno, međutim, ako ne pruže podatke neophodne za korišćenje Servisa, njegovo korišćenje neće biti moguće.
 2. Svi prikupljeni lični podaci namijenjeni su za upotrebu od strane Administratora.
 3. Tokom korišćenja Servisa, serveri automatski prikupljaju podatke koje šalje pregledač i one iz zapisnika sistema. Te informacije mogu da sadrže različite podatke, npr. e-mail adresu, IP adresu, vrstu pregledača, Veb-stranicu posjećenu neposredno prije korišćenja Servisa, vrijeme otvaranja Veb-stranice Servisa i druge statističke podatke. Administrator ih koristi za pružanje najvišeg kvaliteta pruženih usluga, kao i u tehničke i statističke svrhe.
 4. Prikupljeni podaci koriste se za identifikaciju Kupaca u svrhu obrade Porudžbina, uključujući isporuku Proizvoda i Gratisa, za obradu onlajn ili oflajn plaćanja, a posebno podaci o kreditnoj ili debitnoj kartici ili drugi finansijski podaci potrebni za obradu plaćanja koje je izvršio Kupac (obrada plaćanja i Porudžbine) i naknadni kontakt sa Kupcima, kao i za razvoj Servisa i postprodajnih aktivnosti. Ti podaci uključuju informacije kao što su: ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, korisničko ime, lična pristupna lozinka, istorija transakcija i svi lični podaci koje pružaju sami Kupci.
 5. Administrator može da prikuplja tehničke podatke, naročito o URL-u, vrsti uređaja koji Kupci koriste za pristup Servisu, ID-u uređaja, vrsti mrežne veze i nazivu pružaoca usluga.
 6. Zbog prirode Porudžbina, Proizvoda i Gratisa isporučenih putem Servisa, od Kupca može da se traži da pruži dodatne lične podatke. Opseg dodatnih podataka biće u skladu sa tim naveden u Pravilniku korišćenja Servisa The Best Vouchers.

§3

Obrada ličnih podataka

 1. Administrator prikuplja, koristi, dijeli i obrađuje lične podatke Kupaca u cilju obrade Porudžbina, dostave i pošiljke Pristupnih kodova i Vaučera, Gratisa / zamjene Pristupnih kodova i Vaučera za usluge pojedinih Pružaoca usluga, promovisanja svojih usluga, kao i usluga trećih strana i u cilju slanja biltena i drugih akcijskih i reklamnih materijala Kupcima. Kupac u svakom trenutku može da povuče svoj pristanak na primanje komercijalnih informacija – klikom na link na dnu poruke.
 2. Svaki Kupac ima prava koja proizlaze iz odgovarajućeg zakona o zaštiti ličnih podataka. Kako bi Kupac pristupio svojim ličnim podacima, ažurirao ih ili izbrisao, treba da se obrati Službi za korisnike putem kontakt obrasca koji se nalazi na Servisu.
 3. Servis, između ostalog, može da koristi sistem Google Analytics (i slične sisteme), tj. usluge analize pregleda Veb-stranica i aplikacije koje pruža Google, Inc. („Google”) ili drugi subjekti. Google Analytics koristi „kolačiće”. Google može da prenese identifikovane podatke trećim stranama samo ako je to zakonski obavezno.
 4. Administrator koristi „kolačiće” za skladištenje podataka o preferencijama Kupaca. Riječ je o tekstualnim datotekama koje se skladište na Kupčevim uređajima i koje ga identifikuju na način potreban za omogućavanje određenih operacija. Te datoteke skladište: lične postavke Kupaca i predlog da se automatski ispune polja obrazaca, što se između ostalog koristi za pamćenje podataka potrebnih za prijavu Kupaca. Naročito se koriste dvije kategorije kolačića:
  1. Action Cookies – datoteke koje se skladište radi bilježenja aktivnosti Kupaca kada koriste Servis. Te datoteke pružaju statističke podatke na osnovu kojih može da se optimizuje funkcionalnost Servisa. Kako bi kolačići radili pravilno, Kupac mora da ih prihvati postavljanjem određenih postavki u Veb-pregledaču.
  2. Session cookies – koriste se na Veb-stranicama sa opcijom prijave – te datoteke se skladište radi određivanja statusa prijave Kupaca. Koriste se zato da bi Kupci imali pristup Veb-stranicama vidljivim samo Kupcima koji koriste Servis. Session cookies pripisuju se tokom prijave Kupca i brišu se prilikom odjave, tj. klikom na dugme „Odjava”.
 5. Svaki Kupac u bilo kojem trenutku može da povuče pristanak na obradu i skladištenje svojih podataka tako što će se obratiti Službi za korisnike putem kontakt obrasca koji se nalazi na Servisu.
 6. Djelovanje protiv svih oblika krađe identiteta, iznuđivanja informacija i ilegalnih praksi koje se definišu nazivom „phishing” jedan je od najvećih prioriteta Administratora. U tu svrhu se svi podaci ustupljeni od strane Kupca, a posebno podaci poput broja kreditne kartice i podaci ustupljeni Servisu koji omogućavaju prijavu, kao što su korisničko ime i lozinka za pristup Kupčevom računu, prikupljaju u skladu sa pravilima bezbjednosti podataka.

§4

Sadržaj i poruke Korisnika

 1. Obezbjeđujući njihovu potpunu zaštitu, Administrator na svojim serverima skladišti: podatke koje šalje Kupac, a naročito poruke koje Kupac šalje u svim dijelovima Servisa i informacije o finansijskim transakcijama za Kupovinu Pristupnih kodova i Vaučera.

§5

Povjeravanje ili dijeljenje ličnih podataka Korisnika sa drugim subjektima

 1. Kupac pristaje da Administrator prenosi njegove lične podatke u svrhe navedene gore u stavu 3. tački 1. subjektima koji su zavisni od Administratora ili udruženi sa njim, kao i poslovnim partnerima i Pružaocima usluga Administratora.
 2. Lični podaci Kupaca prenosiće se drugim subjektima za potrebe centralizacije podataka ili logistike i u situaciji kada to zahtijevaju određene zakonske odredbe, akvizicije ili fuzije koje se tiču Administratora.

§6

Završne odredbe

 1. Administrator zadržava pravo na slanje nenaručenih poruka Kupcima. To uključuje informacije direktno povezane sa funkcionisanjem Servisa (npr. promjene u funkcionisanju) ili nekomercijalna pisma (npr. želje, sistemske poruke). Svaki Kupac ima pravo da poništi svoj pristanak na primanje takve vrste podataka klikom na link naveden na dnu poruke.
 2. Veb-stranica Servisa može da sadrži linkove (npr. u obliku logotipa treće strane) koji će, u slučaju klika na njih, preusmjeriti osobu koja pregleda Servis na eksternu Veb-stranicu. Činjenica korišćenja ove vrste poveznica ne može da se izjednači ni sa kakvom vezom između Administratora i subjekta kojem eksterna Veb-stranica pripada. Administrator ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za posljedice takvih preusmjeravanja i ne utiče na sadržaj eksternih Veb-stranica. Administrator ne snosi odgovornost za sadržaj politike privatnosti i bezbjednosne politike na tim stranicama, niti za korišćene kolačiće u procesu pregledavanja Veb-stranica. Osobama koje koriste tu vrstu linkova savjetujemo da se upoznaju sa sadržajem odgovarajućih dokumenata koji obavezuju na tim Veb-stranicama.
 3. Administrator zadržava pravo na izmjenu ili nadopunu ove Politike Privatnosti. Izmjene se vrše objavom novog sadržaja Pravilnika na Servisu. Izmjene stupaju na snagu od trenutka njihovog uvođenja.
 4. Uslov za korišćenje Servisa je prihvatanje ove Politike privatnosti.