THE BEST VOUCHERS SVETAINĖS TAISYKLĖS

Galiojančios https://thebestvouchers.com/ Svetainės Taisyklės (toliau: „Taisyklės“).

1. Taisyklės ir sąvokų apibrėžtys

Taisyklės apibrėžia svetainės https://thebestvouchers.com/ (toliau – „Svetainė“) naudojimo taisykles, taikymo apimtį ir sąlygas. Taisyklės yra privalomos visiems svetainės naudotojams.

Šiose Taisyklėse toliau nurodytos sąvokos turi tokias reikšmes:

 1. Pardavėjas – Svetainės Administratorius, subjektas, siūlantis įsigyti Voucherius paslaugoms, pateiktoms Svetainėje, išskyrus Svetainėje pateiktus Mokomuosius Paketus ir Prieigos Kodus prie Mokomųjų Paketų.

 2. Pirkėjas – fizinis asmuo, kuris yra vyresnis nei 18 metų ir turi visišką teisnumą, kuris pagal Pirkimo sutartį įsigijo Produktą iš Pardavėjo ir gavo prieigą prie Sąskaitos Svetainėje.

 3. Produktas – Voucheris paslaugoms, pateiktoms Svetainėje, išskyrus Svetainėje pateiktus Mokomuosius Paketus ir Prieigos Kodus prie Mokomųjų Paketų.

 4. Voucheris – Pardavėjo parduodama elektroninė priemonė, kuri pagal Taisykles suteikia Pirkėjui teisę iškeisti ją pas įvairius Paslaugų Teikėjus į jų siūlomus produktus ar paslaugas, išskyrus Mokomuosius Paketus.

 5. Prieigos Kodas – unikalus raidinių ir skaitmeninių simbolių kodas, kurį parduoda Pardavėjas ir kuris, pagal Taisyklėse išdėstytas sąlygas, suteikia Pirkėjui teisę gauti prieigą prie Mokomojo Paketo, esančio Paslaugų Teikėjo pasiūlyme.

 6. Nemokama Dovana – Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo pirkimo metu nustatytas tam tikros kriptovaliutos vienetų skaičius, kurią gauna dovanų kiekvienas Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo Pirkėjas. Užsakymo pateikimo metu nurodytas tam tikros kriptovaliutos vienetų skaičius yra pridedamas nemokamai prie kiekvieno nupirkto Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo, nepriklausomai nuo Mokomojo Paketo vertės. Nemokama Dovana prie Mokomojo Paketo neturi jokios komercinės vertės ir negali būti įsigyta atskirai. Jokia Svetainėje pateikta informacija jokiu būdu negali būti traktuojama kaip pasiūlymas pirkti Nemokamą Dovaną prie Mokomojo Paketo; pateikta informacija nėra pasiūlymas pagal galiojančias teisės nuostatas. Prieigą prie tam tikros kriptovaliutų vienetų, pridėtų prie įsigyto Mokomojo Paketo Nemokamos Dovanos pavidalu, suteikia Prieigos Kodas, kurį Vartotojas gauna iš Pardavėjo po Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo pirkimo, tačiau galimybė naudotis Nemokama Dovana gali reikalauti papildomų duomenų, dokumentų pateikimo ar kitų Pirkėjo veiksmų, apie kurį Pardavėjas informuos Pirkėją Prieigos Kodo pristatymo metu. Kiekvieną kartą, kai Pirkėjas moka už Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo įsigijimą ir gauna nustatytą tam tikros kriptovaliutos vienetų skaičių, mokama suma visada yra mokestis už Prieigos Kodą prie Mokomojo Paketo, o tam tikros kriptovaliutos vienetai, įtraukti į Nemokamų Dovanų paketą, suteikiamą su Prieigos Kodu, yra gaunamos nemokamai.

 7. Paskyra – Užsakymo paskyra Svetainėje, priskirta konkrečiam Pirkėjui, kuris sudarė Pardavimų sutartį su Pardavėju, pateikdamas užsakymą Svetainėje arba per vieną iš Pardavėjo Partnerių, ir Pardavėjas arba Pardavėjo Partneris šį užsakymą patvirtino. Paskyra yra Pirkėjui skirtas Svetainės popuslapis, kuriame pateikiama informacija apie įsigytus Produktus ir yra pateikti įrankiai, kurie leidžia atlikti veiksmus, susijusius su Voucherių ar Prieigos Kodų, gautų iš Pardavėjo, realizavimu. Paskyra leidžia identifikuoti, sekti ir valdyti įsigytus Voucherius ar Prieigos Kodus. Norint iškeisti Voucherį ar Prieigos Kodą į tam tikrus Paslaugų Teikėjo siūlomus produktus/ paslaugas, reikia naudoti tam skirtą nuorodą prie Paslaugų Teikėjo puslapio. Nuoroda yra matoma Pirkėjui po prisijungimo prie Paskyros. Paskyra yra susieta su Pirkėjo el. pašto adresu (login) ir Slaptažodžiu, kurį Pirkėjas gauna iš Pardavėjo arba Pardavėjo Partnerio, nurodyto ant Voucherio ar atitinkamai ant Prieigos Kodo, gauto iš Pardavėjo arba Pardavėjo Partnerio, Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo įsigijimo atveju. Papildomą mokomąją medžiagą, išskyrus Paslaugų Teikėjo siūlomus mokymus online, suteikiamus prie Mokomojo Paketo, Pardavėjas gali pateikti Pirkėjui tekstinių failų pavidalu, kuriuos galima atsisiųsti iš karto po prisijungimo prie Paskyros.

 8. Mokėjimų operatorius – mokėjimai už Voucherius ar Prieigos Kodus gali būti tvarkomi trečiųjų šalių, kurios teikia duomenų tvarkymo ir apmokėjimo, sąskaitų faktūrų, bei likučio suderinimo ir ataskaitų teikimo paslaugas;

 9. Mokomasis Paketas mokymas online (Vebinaras); internetinio seminaro tipas, vykdomas ir įgyvendinamas naudojant webcast technologiją, kuri leidžia abipusį bendravimą tarp vedančiojo susitikimą ir dalyvių, naudojant virtualius įrankius.

 10. Partneris – Pardavėjo partnerių programoje dalyvaujantis subjektas, pas kurį Pardavėjas užsakė operatyvinę rinkodaros veiklą, kurios tikslas yra atvesti potencialius klientus (Pirkėjus) į Pardavėjo interneto tinklalapį (Svetainę).

 11. Svetainė – interneto tinklalapis https://thebestvouchers.com/, kurį valdo Svetainės Administratorius, kuriame Pirkėjas gali pateikti Užsakymą arba realizuoti Voucherį ar Prieigos Kodą;

 12. Pardavimo Sutartis – sutartis dėl Produkto pirkimo, sudaryta tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, šiuose Taisyklėse nurodytu būdu;

 13. Paslaugų Teikėjas – trečioji šalis, siūlanti Mokomuosius Paketus, kuriais leidžia naudotis Prieigos Kodas, gautas iš Pardavėjo, bei kitas paslaugas, pateiktas Svetainėje, kuriomis leidžia naudotis gautas iš Pardavėjo Voucheris;

 14. Užsakymas – Pirkėjo valios išreiškimas, pateiktas naudojant Užsakymo formą, esančią Svetainėje arba vieno iš Pardavėjo Partnerių tinklalapyje, kuriuo tiesiogiai siekiama sudaryti Pardavimo sutartį su Pardavėju. Užsakymas yra laikomas Pirkėjo pasiūlymu pirkti Voucherį ar Prieigos Kodą, pateiktu Pardavėjui. Veiksmingam sutarties sudarymui yra būtinas Pardavėjo Užsakymo priėmimo patvirtinimas.

2. Bendrosios Svetainės Naudojimo Sąlygos

 1. Pirkti Produktus gali tik individualūs Pirkėjai.

 2. Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių ir turi naudotis Svetaine nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir visuomeninės tvarkos.

 3. Bet kuri šioje Svetainėje esanti prekybinė informacija, kainoraščiai ir reklama tėra kvietimas Pirkėjams teikti pasiūlymus ir sudaryti Pirkimo sandorius. Jokia šioje Svetainėje nurodyta informacija, nepriklausomai nuo jos pavadinimo, neturi būti laikoma pasiūlymu, pagal apibrėžtas galiojančias teisės nuostatas.

 4. Teikti Užsakymus gali tik Pirkėjai, ne jaunesni nei 18 metų ir turintys visišką teisnumą arba teisėto globėjo sutikimą, pagal galiojančias Pirkėjo buvimo vietos nuostatas.

 5. Visi Pirkėjo pateikti Užsakymai Produktams yra laikomi pasiūlymais ir yra manoma, kad Užsakymas buvo priimtas Pardavėjo tik po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą pagal Taisyklėse nurodytas sąlygas. Pardavėjas pasilieka sau teisę atmesti pasiūlymą ir/ar nepriimti Užsakymo nenurodant priežasties. Be to, net jeigu Pardavėjas iš pradžių priėmė Pirkėjo pasiūlymą, jis gali atšaukti sandorį bet kuriuo metu, jei turi pagrįstų įtarimų, kad Pirkėjas sukčiavo Pardavėjo, Paslaugų Teikėjo arba Pardavėjo Partnerio atžvilgiu.

 6. Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti Užsakymą, jeigu Pirkėjo elgesys atrodys įtartinas ar bus įtariamas potencialus sukčiavimas.

 7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti Voucherių ir Prieigos Kodų pardavimą arba keisti Taisyklių sąlygas.

 8. Pirkimai yra atliekami tik asmeniniam naudojimui.

 9. Pirkėjas neturi teisės kokiu nors būdu dauginti Prieigos Kodų bei Voucherių arba leisti atlikti tokius veiksmus kitiems asmenims.

 10. Pirkėjas sutinka nepateikti klaidingų duomenų, jų tarpe: klaidingų pavardžių, adresų ir kontaktinių ir mokėjimų duomenų; taip pat nedalyvauti jokioje nelegalioje veikloje, susijusioje su Prieigos Kodų/ Voucherių Pirkimu ar naudojimu, bei neleisti niekam kitam to daryti. Pardavėjas negali būti traukiamas atsakomybėn, jeigu duomenys yra įrašyti klaidingai ir jeigu Prieigos Kodu prie Mokomojo Paketo arba Voucheriu naudojasi ne jį įsigijęs gavėjas, o kažkas kitas.

 11. Pirkėjas įsipareigoja pranešti apie duomenų pasikeitimą. Pardavėjas nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias dėl šio įsipareigojimo nesilaikymo.

 12. Situacijose, apibrėžtose 2 dalies 10 punkte ir 2 dalies 11 punkte, Svetainės Administratorius gali užblokuoti Pirkėjo prieigą prie jo Paskyros.

 13. Visos kainos yra nurodytos tam tikra valiuta ir apima visus taikytinus mokesčius toje šalyje, kurioje yra registruotas Pardavėjas. Jei Pirkėjo šalyje yra taikoma papildoma mokestinė prievolė, Pirkėjas yra atsakingas už papildomų mokėtinų mokesčių surinkimą, atskaitymą, deklaravimą ir sumokėjimą kompetentingoms institucijoms.

 14. Aktuali informacija apie Voucherių ir Prieigos Kodų kainą galioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Į kainą įtrauktos pristatymo išlaidos.

 15. Po pirmojo Voucherio ar Prieigos Kodo Pirkimo Svetainėje bus sukurta individuali Pirkėjo Paskyra, prie kurios bus galima prisijungti naudojant el. pašto adresą ir po Užsakymo pateikimo gautą Slaptažodį, nurodytą ant Voucherio ar Prieigos Kodo, pateikto kortelėje su Prieigos Kodu.

 16. Vienas Pirkėjas gali turėti tik vieną Paskyrą.

 17. Pirkėjo Paskyros Registravimui yra būtini šie duomenys: el. pašto adresas ir Slaptažodis, nurodytas ant Voucherio ar Prieigos Kodas, nurodytas kortelėje su Prieigos Kodu, kurį Pirkėjas privalo saugoti paslaptyje.

 18. Asmeniniai Pirkėjų duomenys yra renkami savanoriškumo principu ir naudojami vadovaujantis Privatumo Politikos nustatyta tvarka.

 19. Jei nesusitarta kitaip, Pardavėjas pasilieka teisę keisti Produktų specifikacijas. Ypač, be jokių apribojimų, gali keistis Paslaugų Teikėjų, per kuriuos įmanoma naudotis Mokomaisiais Paketais naudojant Prieigos Kodus, arba kitomis paslaugomis, naudojant Voucherius, tapatybė ir skaičius, ką Pirkėjas aiškiai patvirtina ir priima.

 20. Dėl to, kad asmenys, gyvenantys kai kurių šalių teritorijoje, negali atlikti Prieigos Kodų ir Voucherių Pirkimo, Užsakymai, pateikti iš šių šalių teritorijos arba su pristatymo adresu jų teritorijoje, nebus įgyvendinti: Afganistanas, Bangladešas, Kongo Demokratinė Respublika, Pusiaujo Gvinėjos Respublika, Gajana, Honkongas, Irakas, Laosas, Mauritanija, Moldova, Nigeris, Šiaurės Korėja, Siera Leonė, Singapūras, Sirija, Vakarų Sachara, Jemenas, Zimbabvė.

 21. Registracijos ir Užsakymo pateikimo metu įvesti asmeniniai duomenys yra tvarkomi Administratoriaus/ Mokėjimų Operatoriaus tiek, kiek tai yra būtina siekiant vykdyti Užsakymą, įskaitant atsiskaitymus online ir offline, bei popardaviminį aptarnavimą ir tiek, kiek reikia siekiant suteikti Prieigos Kodus ir galimybę naudotis jų dėka Mokomaisiais Paketais arba analogiškai tiek, kiek reikia siekiant suteikti Voucherius ir galimybę keisti juos į tam tikras Paslaugų Teikėjų siūlomas paslaugas.

 22. Visi Svetainėje pateikiami produktai, o taip pat kiti pavadinimai ir logotipai, pateikiami Svetainėje, yra naudojami tik identifikavimo tikslams, jie gali būti įstatymu saugomais prekių ženklais.

 23. Svetainė ir joje pateiktas turinys yra visiškai apsaugoti autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ir negali būti naudojami kitiems tikslams nei tie, kurie aiškiai apibrėžti šiose Taisyklėse – ypač, nurodytas turinys negali būti kopijuojamas tiek visas, tiek dalimis.

3. Pardavimo Sutarties sudarymas

 1. Pardavimo Sutarties sudarymas įvyksta, kai Pirkėjas pateikia Užsakymą, naudodamas Užsakymo formą Svetainėje arba vienoje iš Pardavėjo Partnerių interneto svetainių, ir kai Pardavėjas patvirtina Užsakymą.

 2. Užsakymai priimami 24/7 ištisus metus. Užsakymai gali būti pateikiami Internetu iš bet kurios pasaulio vietos, nepažeidžiant 2 dalies 20 punkto, tačiau kai kuriose šalyse yra įmanoma atsiskaityti tik atlikus išankstinį mokėjimą per mokėjimų sistemą, nurodytą Svetainėje.

 3. Užsakymo Formoje Pirkėjas turi nurodyti bent šiuos duomenis:

 4. - Pirkėjo vardas ir pavardė,

  - Pirkėjo telefono numeris,

  - Pirkėjo el. pašto adresas, prie kurio bus priskirta Paskyra Svetainėje.

  Užpildydamas Užsakymo Formą, Pirkėjas:

  - patvirtina duomenų, nurodytų anksčiau minėtoje Formoje, autentiškumą ir tikslumą,

  - sutinka su šių Taisyklių nuostatomis ir pripažįsta jų privalomą pobūdį,

  - leidžia tvarkyti joje pateiktus asmens duomenis, kad Pardavėjas galėtų tiesiogiai siūlyti Pirkėjui produktus ir paslaugas (tiesioginė rinkodara).

 5. Gavęs Užsakymo Formą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju telefonu, siekiant nustatyti išsamius Užsakymo parametrus – t.y. Pirkėjui suteikiamo Voucherio ar Prieigos Kodo tipą, jo vertę ir Pirkėjo adresą, kuriuo bus išsiųstas Užsakymas, su kuo Pirkėjas sutinka.

 6. Atlikus aukščiau minėtus nustatymus tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, Pardavėjas siunčia Pirkėjui Užsakymo priėmimo patvirtinimą elektroniniu paštu Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

 7. Užsakymo vertė – Užsakymo priėmimo Patvirtinimo dokumente nurodyta suma, kuri yra Pirkėjo pasirinkto Voucherio ar Prieigos Kodo kaina. Užsakymo vertė yra bendra suma, kurią Pirkėjas įsipareigojo sumokėti. Telefono pokalbio tarp Pardavėjo ir Pirkėjo metu Pardavėjas, atsižvelgdamas į Užsakymo dydį, gali pasiūlyti Pirkėjui specialią kainą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo sumokėti kainą, nustatytą tarp šalių tokio pokalbio metu.

 8. Užsakymas laikomas priimtu vykdymui, kai Pardavėjas siunčia Pirkėjui Užsakymo priėmimo Patvirtinimą.

 9. Jei Pirkėjas neužbaigs Užsakymo pateikimo proceso, Pardavėjo Klientų Aptarnavimo Skyrius susisieks su Pirkėju pasinaudodamas Užsakymo pateikimo metu nurodytais duomenimis, siekiant patvirtinti Užsakymo gavimą, kam Pirkėjas sutinka. Anksčiau nurodyto patvirtinimo pateikimas reikš Pirkėjo Užsakymo pateikimą, pagal šiose Taisyklėse apibrėžtas sąlygas. Pirkimas nėra užbaigtas, kol Pirkėjas negaus iš Pardavėjo el. laiško apie jo pasiūlymo patvirtinimą.

 10. Atlikus Pirkimą, Voucheris ar kortelė su Prieigos Kodu yra nedelsiant siunčiama/-as Pirkėjui per kurjerį ar paštu. Mokėjimus gali priimti ir apdoroti įvairūs mokėjimo paslaugų Operatoriai arba pašto paslaugos/ kurjerių tarnybos, jei buvo pasirinktas mokėjimas pristatymo metu.

 11. Jeigu Svetainėje ar Taisyklėse aiškiai nenurodyta kitaip, vienam Pirkėjui ar namų ūkiui nėra taikomi limitai Prieigos Kodų ar Voucherių Pirkimui. Pardavėjas pasilieka sau teisę nutraukti Prieigos Kodų ir Voucherių pardavimą bet kuriuo metu arba keisti Taisyklių sąlygas.

4. Reikalavimai Voucherio ar Prieigos Kodo realizavimui

 1. Voucherio ar Prieigos Kodo realizavimui prisijungiant prie Paskyros, būtina naudoti šias technines sąlygas atitinkančią kompiuterinę įrangą: kompiuterį su prieiga prie Interneto (mažiausiai 512 kb/s), grafinę naršyklę, palaikančią JavaScript (pvz., Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) ir palaikančią taip vadinamuosius slapukus (Cookies), įdiegtą programinę įrangą failų skaitymui PDF formatu (pvz., Adobe Reader, Foxit Reader). Pardavėjas neatsako už netinkamą Pirkėjo kompiuterio konfigūraciją.
  Pardavėjas neatsako už atvejus, kai Pirkėjas nerealizuos Voucherio ar Prieigos Kodo dėl techninių problemų, susijusių su Pirkėjo kompiuteriu.

 2. Norint realizuoti Voucherį ar Prieigos Kodą, reikia prisijungti prie Paskyros naudojant prisijungimo duomenis, t.y. login (Pirkėjo Užsakymo formoje nurodytą el. pašto adresą) ir Slaptažodį (slaptažodis, kurį Pardavėjas nurodo ant Voucherio) arba Prieigos Kodą (kurį Pardavėjas nurodo kortelėje su Prieigos Kodu, Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo įsigijimo atveju). Paskyra leidžia identifikuoti, sekti ir valdyti įsigytus Voucherius ar Prieigos Kodus. Norint iškeisti Voucherį ar Prieigos Kodą į paslaugas, kurias teikia atitinkamas Paslaugų Teikėjas, reikia naudoti tam skirtą nuorodą į Paslaugų Teikėjo svetainę.

 3. Papildomą informaciją apie tai, kaip prisijungti prie Svetainės (Prisijungimo Instrukcija), Pardavėjas siunčia Pirkėjo el. pašto adresu iš karto po to, kai Pirkėjas atlieka mokėjimą.

5. Voucherių ir Prieigos Kodų pristatymas

 1. Voucheriai ir kortelės su Prieigos Kodais bus pristatyti Vartotojui paštu arba kurjeriu, Pirkėjo nurodytu adresu.
 2. Nuosavybės teisė į Voucherį ar Prieigos Kodą pereina Pirkėjui tik tada, kai Pardavėjas gaus Pirkėjo atliktą mokėjimą už Prieigos Kodą ar Voucherį.
 3. Negavus apmokėjimo (pvz. dėl mokėjimo čekio, kredito kortelės atmetimo ar Užsakymo neapmokėjimo laiku kitu būdu) visi Prieigos Kodai ir Voucheriai, kurie buvo išsiųsti, nustoja galioti ir negali būti išnaudoti.

   

 4. Jeigu paštu pristatomas Voucheris ar Prieigos Kodas bus pamestas, pavogtas ar sunaikintas iki jo realizavimo, Pardavėjas dezaktyvuoja ankstesnį Prieigos Kodą ar Voucherį, suteikdamas Pirkėjui naują Prieigos Kodą ar Voucherį, kurio naudojimui galios tokios pat sąlygos.

6. Prieigos Kodų ir Voucherių naudojimas

 1. Jei Mokomųjų Paketų ar paslaugų, kurias galima įsigyti naudojant Voucherį, naudojimosi sąlygose nenurodyta kitaip, Mokomaisiais Paketais ir anksčiau minėtomis paslaugomis gali naudotis tik individualūs Pirkėjai.

 2. Mokomieji Paketai, įsigyti naudojant Prieigos Kodus ir paslaugos, įsigytos naudojant Voucherius, nėra kompensuojami grynaisiais pinigais.

 3. Prieigos Kodas ar Voucheris gali būti panaudotas tik vieną kartą. Prieigos Kodą ar Voucherį negalima naudoti dalimis.

 4. Prieigos kodų galiojimo laikas.

  Kiekvienas prieigos kodas galioja 6 mėnesius nuo prieigos kodo pristatymo dienos. Prieigos kodo galiojimo laikas tai laikas, per kurį turi būti aktyvuotas kodas ir panaudotas mokymų paketas. Po šio laikotarpio nėgalima panaudoti prieigos kodo ir naudotis mokymų paketu. Minėtos nuostatos taip pat yra taikomos nemokamam priedui prie mokymų paketo.

 5. Jei norint pa naudoti prieigos kodą ar dovaną reikia papildomų dokumentų, jie turi būti pateikti per 6 mėnesius nuo prieigos kodo pristatymo dienos. Po šio laikotarpio nėra įmanoma panaudoti prieigos kodo ar dovanos.

 6. Pardavėjas neteikia jokių pažadų, užtikrinimų, garantijų ar deklaracijų dėl Paslaugų Teikėjų siūlomų Mokomųjų Paketų.

 7. Prieigos Kodai ir Voucheriai bus verifikuojami jų realizavimo metu, kai bus norima pasinaudoti Mokomuoju Paketu ar paslaugomis, kurioms suteikia teisę Voucheris.

7. Atsakomybė

 1. Pardavėjas nėra Mokomųjų Paketų ar kitų paslaugų pirkimo sutarties šalis, o tik siūlo Prieigos Kodų prie Mokomųjų Paketų ir Voucherių, suteikiančių teisę įsigyti paslaugas, pateiktas Svetainėje, pirkimą, todėl jis nėra atsakingas už paslaugų, įsigytų naudojant Prieigos Kodus ir Voucherius, kokybę, saugumą ar teisėtumą, taip pat jis nėra atsakingas už reklamoje esančios informacijos patikimumą ir tikslumą, Paslaugų Teikėjų galimybę ar teisę parduoti tam tikras paslaugas, bei Pirkėjų, pateikiančių Užsakymus, mokumą.

 2. Mokėjimo Operatorius nėra tarp Pirkėjų ir Paslaugų Teikėjų sudarytų sutarčių šalis ir jis nėra atsakingas už Pirkėjų sudarytų sutarčių nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

 3. Svetainės Administratorius/ Pardavėjas, Mokėjimų Operatorius ir administratorius nėra atsakingi už jokias ypatingas, netiesiogines ar pasekmines žalas, patirtas naudojantis paslaugomis, įsigytomis naudojant Prieigos Kodus ir Voucherius, o taip pat Nemokamomis Dovanomis.

 4. Pardavėjas neatsako už Taisyklių pažeidimą, jei tam tikro įsipareigojimo įvykdymas tapo neįmanomas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jo.

 5. Administratorius pateikia Svetainę tokioje formoje, „kokioje ji yra“, „su visais trūkumais“ ir „kiek tai įmanoma“ . Pardavėjas ir jo tiekėjai nesuteikia aiškaus užtikrinimo ir garantijos, susijusios su Svetaine, Prieigos Kodais, Mokomaisiais Paketais, Nemokamomis Dovanomis ir jokiomis paslaugomis.

 6. Maksimaliai, kiek tai leidžiama teisiškai, Pardavėjas ir jo darbuotojai, direktoriai, platintojai, pardavėjai negarantuoja, kad Mokomieji Paketai ir kitos paslaugos yra perleidžiami, patenkinamos kokybės, tinkami, atsiųsti laiku, tinkami numatytai paskirčiai ar poreikiams, nepažeidžia teisių, yra tinkami naudoti ar yra teikiami su deramu rūpestingumu ir gebėjimais. Pardavėjas negarantuoja, kad paslaugos/ produktai, įsigyti naudojant Prieigos Kodus ar Voucherius, patenkins Pirkėjų lūkesčius, yra be klaidų, naudingi, pilni ar pasiekiami bet kuriuo metu. Pardavėjas negarantuoja, kad nauda, kurią galima gauti naudojant Svetainę, bus veiksminga, patikima, tiksli ir išpildanti Pirkėjų lūkesčius. Pardavėjas nesuteikia jokių kitų garantijų, susijusių su privatumu ir saugumu, išskyrus tas, kurios yra aiškiai išdėstytos Privatumo Politikoje. Pardavėjas negarantuoja, kad Pirkėjas gaus prieigą ar galės naudotis Svetaine bet kuriuo pasirinktu laiku ir bet kurioje vietoje. Jokia raštiška ar žodinė informacija, ar patarimai teikiami jo atstovų, nėra garantija. Pirkėjas gali turėti papildomų vartotojų teisių pagal vietinius įstatymus Pirkėjo gyvenamojoje vietoje, kurių šios Taisyklės negali pakeisti.

8. Žalos atlyginimas

 1. Pirkėjas, priimdamas šias Taisykles, kiek tai leidžia vietiniai įstatymai, sutinka saugoti ir ginti Pardavėją/ Administratorių, jo direktorius, darbuotojus ir atstovus nuo atsakomybės už visas pretenzijas, žalas, įsipareigojimus, nuostolius, sąnaudas ar skolas ir išlaidas (įskaitant, be apribojimų, bet kokius pagrįstus mokesčius, atsiradusius dėl bet kokių pretenzijų ar teisinių procesų, pradėtų ar gresiančių Pardavėjui/ Administratoriui prieš bet kokius asmenis), atsiradusius dėl Pirkėjo naudojimosi Svetaine ar Prieigos Kodu, ar Voucheriu; dėl šių Taisyklių nuostatų pažeidimų; dėl bet kokių trečiųjų šalių teisių pažeidimo, įskaitant autorines teises, nuosavybės teises ar teises į privatumą; ir dėl bet kokių ieškinių dėl to, kad Pirkėjo perduotas turinys sukelia trečiosios šalies žalą.

 2. Atleidimas nuo atsakomybės ir žalos atlyginimo įsipareigojimo, nurodytas aukščiau minėtame 9 dalies 1 punkte, galioja pasibaigus šių Taisyklių galiojimui ir kai Pirkėjas nutrauks naudojimą Svetaine.

9. Asmens duomenų apsauga

 1. Svetainės naudotojų (Pirkėjų) pateiktų asmens duomenų bazių Administratorius yra Pardavėjas.

 2. Asmens duomenų bazių Administratorius įsipareigoja saugoti asmens duomenis pagal įstatymus, taikomus Pardavėjo registruotai būstinei. Pirkėjas, pateikdamas savo asmeninius duomenis asmens duomenų bazių Administratoriui, sutinka, kad Administratorius tvarkytų asmenines duomenų bazes, siekiant įvykdyti pateiktą Užsakymą. Pirkėjas turi galimybę bet kuriuo metu peržiūrėti, taisyti, atnaujinti ir pašalinti savo asmeninius duomenis.

10. Pasiūlymų keitimas ir akcijos

 1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti siūlomų Produktų kainas, pašalinti kai kuriuos Produktus iš pasiūlymo ir pristatyti naujus, bei organizuoti pardavimo skatinimo akcijas.

 2. Aukščiau esančiame 1 punkte nurodyta teisė neturi įtakos Užsakymams, pateiktiems iki kainų pokyčio, reklaminių kampanijų sąlygų įsigaliojimo dienos ir jie bus įgyvendinami pagal iki šiol galiojančias sąlygas.

11. Skundai

 1. Tuo atveju, jei Pirkėjas mano, kad pagal Taisykles teikiamos paslaugos nėra vykdomos arba yra vykdomos nesilaikant Taisyklių nuostatų, jis gali pateikti skundą elektroniniu paštu adresu: [email protected]

 2. Pardavėjo gauti skundai bus nagrinėjami per 14 darbo dienų nuo elektroninio laiško gavimo datos adresu, nurodytu aukščiau esančiame 1 punkte. Tuo atveju, jei Skunde nėra informacijos, būtinos jo nagrinėjimui, Pardavėjas paprašys skundą pateikusios šalies užpildyti ją reikiama apimtimi, o 14 dienų laikotarpis tada prasideda nuo užpildyto Skundo pristatymo dienos.

 3. Skunde turi būti pateikti bent jau Pirkėjo vardas ir pavardė, Pirkėjo el. pašto adresas, pateikiamų pretenzijų aprašymas ir siūlomas Skundo sprendimo būdas.

 4. Atsakymas į Skundą siunčiamas Pirkėjo Užsakyme nurodytu el. pašto adresu. Ypač pagrįstais atvejais Pardavėjas gali atsiųsti atsakymą kitu Skundo pateikėjo nurodytu el. pašto adresu, kuris nėra priskirtas Užsakymui.

 5. Jei Vartotojas negali būti identifikuotas, skundas bus paliktas nenagrinėtu.

 6. Pardavėjas neatsako už žalas, atsiradusias ne dėl jo kaltės.

 7. Jei, po Prieigos Kodo ar Voucherio realizavimo, Pirkėjas nėra patenkintas Mokomaisiais Paketais ar paslaugomis, įsigytomis naudojant Voucherį, bet kokios pretenzijos šiuo klausimu turėtų būti siunčiamos tiesiogiai Paslaugų Teikėjui. Tai susiję su tuo, kad Administratorius/ Pardavėjas užsiima tik Voucherių ir Prieigos Kodų pardavimu ir Svetainės teikimu, o Paslaugų Teikėjas, ne Administratorius/ Pardavėjas, yra atsakingas už Mokomuosius Paketus, kurių naudojimą leidžia iš Pardavėjo gautas Prieigos Kodas ir paslaugas, kurių naudojimą leidžia Voucheris. Tačiau, jeigu kyla nesutarimų tarp Pirkėjo ir Paslaugų Teikėjo, Administratorius/ Pardavėjas gali Pirkėjo prašymu padėti išspręsti ginčą.

 8. Administratorius/ Pardavėjas gali anuliuoti arba atsisakyti išduoti Prieigos Kodą ar Voucherį bet kuriuo metu dėl klaidų, susijusių su Prieigos Kodų ar Voucherių emisija ir apdorojimu arba dėl to, jei Administratorius/ Pardavėjas tvirtins, kad Pirkėjas pateikė prašymą Prieigos Kuponui ar Voucheriui arba panaudojo Prieigos Kuponą ar Voucherį neleistinu ar jo paskirčiai prieštaraujančiu būdu, arba pažeidė šias Taisykles, o taip pat jei Prieigos Kuponas ar Voucheris buvo padirbtas arba pakeistas.

 9. Pirkėjas gali pateikti Administratoriui skundą dėl Svetainės veikimo ir, jei Prieigos Kodų ar Voucherių pardavimo paslauga įgyvendinama netinkamai, Pirkėjas gali pateikti skundą Pardavėjui.

12. Sutarties nutraukimas

 1. Pirkėjas, kuris nerealizavo Voucherio ar Prieigos Kodo, gali atsisakyti Sutarties per 14 dienų nuo jos sudarymo dienos ir gauti 100 % išlaidų grąžinimą.

 2. Pirkėjas, kuris realizavo Voucherį arba Prieigos Kodą, netenka teisės atsisakyti sutarties.

 3. Pirkėjas gali atsisakyti Sutarties išsiųsdamas el. laišką su informacija apie norą nutraukti Sutartį adresu [email protected]

 4. Negalima pasitraukti iš Prieigos Kodo ar Voucherio Pirkimo sutarties, jei jis jau buvo realizuotas. Prieigos Kodo ar Voucherio realizavimas reiškia, kad Pirkėjas pasinaudojo gautu Prieigos Kodu ar Voucheriu, suteikiančiu galimybę naudotis Mokomuoju Paketu, kitomis Paslaugų Teikėjo siūlomomis paslaugomis arba Nemokama Dovana.

13. Baigiamosios nuostatos

 1. Svetainės Administratorius deda visas pastangas, kad užtikrintų tinkamą Svetainės veikimą.

 2. Svetainės Administratorius pasilieka teisę visiškai ar iš dalies išjungti Svetainę neribotam laikui, jos modernizacijos ar taisymo tikslams.

 3. Svetainės Administratorius neatsako už bet kokius su Užsakymu susijusius sunkumus, atsiradusius dėl atsitiktinių veiksnių, nepriklausomų nuo jo (įskaitant veiksnius, priklausančius nuo Pirkėjo, trečiųjų šalių ar nenugalimos jėgos).

 4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Taisykles nepateikdamas priežasties.

 5. Apie Taisyklių ir jų apimties pakeitimus Pirkėjams bus pranešta elektroniniu paštu (Užsakyme nurodytu el. pašto adresu) arba iškylančiajame lange, pirmą kartą prisijungus prie Svetainės po pakeitimų įvedimo. Pakeitimai bus įvedami, siekiant pritaikyti Taisykles prie galiojančių teisės aktų.

 6. Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų gali būti laikoma negaliojančia ar neveiksminga, tai neturi įtakos likusių Taisyklių nuostatų galiojimui ir efektyvumui. Tokios negaliojančios ar neveiksmingos nuostatos bus pakeičiamos kitomis, tinkamomis ir veiksmingomis nuostatomis, kurios tiksliau pasiekia ekonominį efektą, susijusį su negaliojančia ar neveiksminga nuostata.

 7. Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklių pakeitimais, jei jis bet kokiu būdu naudojasi Svetaine.

 8. Galiojanti Taisyklių versija visada yra pasiekiama adresu www.thebestvouchers.com.

 9. Tais atvejais, kuriems šios Taisyklės netaikomos, yra taikoma Pardavėjo registruotos buveinės vietai taikytina teisė. Ginčijami klausimai, jei Pirkėjas to pageidauja, yra sprendžiami tarpusavio sutarimu. Kraštutiniu atveju bylą sprendžia teismas, turintis teritorinę jurisdikciją Pardavėjo būstinei.

 10. Pirkėjo naudojimasis Svetaine prilygsta šių Taisyklių nuostatų susipažinimui ir priėmimui.

 

Paskutinio Taisyklių atnaujinimo data: 2019-03-13

 

Vieta, data

Siuntėjas
Pirkėjo vardas ir pavardė
Gyvenamosios vietos adresas

Pareiškimo pristatymo adresas:

Pareiškimas

apie nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymą

Pareiškiu, kad atsisakau Prieigos Kodo/ Voucherio, nr …………………… (užsakymo identifikavimo numeris) pardavimo sutarties, sudarytos po Užsakymo patvirtinimo, įvykusio ………………………………… (data), Prieigos Kodo/ Voucherio gavimas įvyko ……………………………………(data).

Prašau grąžinti įmokėtą sumą …………………………………… (žodžiais: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
į banko sąskaitą nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Grąžinu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Nemokama Dovana prie Prieigos Kodo prie Mokomojo Paketo – jei taikytina) nepakeistu pavidalu.

Pirkėjo parašas