Szabályzat

THE BEST VOUCHERS WERBLAP SZABÁLYZATA

A https://thebestvouchers.com/ Weboldal érvényben lévő Szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”).

 

1. Szabályok és meghatározások

A Szabályzat meghatározza a https://thebestvouchers.com/ (a továbbiakban: Weboldal) használatának szabályait, alkalmazási körét és feltételeit. A Szabályok kötelező érvényűek a Weboldal minden felhasználója számára.

E rendeletek alkalmazásában az alábbi kifejezések jelentése a következő:

 1. Eladó – a Weboldal Rendszergazdája, a Weboldalon bemutatott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Kuponok értékesítője, a Weboldalon bemutatott Oktatócsomagokon és az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kódokon kívül.
 2. Vásárló – teljes jogképességű, 18 éven felüli természetes személy, aki a vásárlási Szerződés alapján az Eladótól Terméket vásárolt, és hozzáférést kapott a Weboldalon a Fiókjához.
 3. Termék – a Weboldalon bemutatott szolgáltatásokra felhasználható Kupon, a Weboldalon bemutatott Oktatócsomagokon és az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kódokon kívül.
 4. Kupon - elektronikus formájú eszköz, amelyet az Eladó ad el, és amelyik a Szabályzat alapján felhatalmazza a Vásárlót különböző Szolgáltatók által ajánlott termékekre és szolgáltatásokra való cserére, kivéve az Oktatócsomagokat.
 5. Hozzáférési Kód – egy egyedi alfanumerikus karakterlánc, amelyet az Eladó ad el a Vásárlónak a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint, és amely a Vásárlót felhatalmazza a Szolgáltató ajánlatát képező Oktatócsomaghoz való hozzáférés átvételére.
 6. Ajándék – az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód megvásárlásának időpontjában meghatározott kriptovaluta-egységszám, amelyet az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód minden Vásárlója ajándékba kap. Az adott kriptovaluta-egységek számát, amelyet a Megrendelés leadása során határoznak meg, ingyenesen kerül hozzáadásra az adott Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód vásárlásához az Oktatócsomag értékétől függetlenül. Az Oktatócsomagokhoz járó Ajándéknak nincs semmilyen kereskedelmi értéke és nem lehet külön megvenni. A Weboldalon közzétett információk semmilyen esetben sem szolgálnak az Oktatócsomaghoz kapott Ajándék megvásárlásának ajánlataként; a megadott információk nem szolgálnak ajánlatként a jelenlegi jogi előírások szerint. Az adott kriptovaluta-egységekhez való hozzáférést, amelyeket a megvásárolt Oktatócsomaghoz járó Ajándék formájában adtak ki, a Hozzáférési Kód teszi lehetővé, amelyet a Vásárló az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód megvásárlása után kap, azonban az Ajándék igénybevételének lehetőségéhez még szükség lehet egyéb adatokra, dokumentumok beküldésére vagy a Vásárló által tett egyéb műveletek végrehajtására, amelyekről az Eladó tájékoztatja a Vásárlót a Hozzáférési Kód kézbesítésének időpontjában. Minden alkalommal, amikor a Vásárló az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód megvásárlásáért fizet, és bizonyos számú kriptovaluta-egységet kap. A befizetett összeg mindig az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód, és az adott Ajándékcsomagban található adott számú kriptovaluta-egység ingyenes ajándékokként kerül kiszállításra.
 7. Fiók - a Weboldalon hozzárendelt, a Vásárlóhoz tartozó, a Weboldalon vagy az Eladó partnerein keresztül történő megrendeléssel megkötött Értékesítési Szerződés megrendelési fiókja, amelyet az Eladó vagy az Eladó partnere megerősített. A Fiók egy olyan Webhely egy aloldala, amely a Vásárló számára meghatározott információkat tartalmaz a megvásárolt Termékekről, és eszközök állnak rendelkezésre az Eladótól kapott Kuponok vagy Hozzáférési Kódok felhasználásának céljából. A Fiók lehetővé teszi a vásárolt Kuponok vagy Hozzáférési Kódok azonosítását, nyomon követését és kezelését. A Kuponok vagy Hozzáférési Kódok az adott Szolgáltató által kínált termékekre / szolgáltatásokra való cseréjéhez az adott Szolgáltató honlapján használt, az erre a célra biztosított hivatkozás kell használni. A Hiperhivatkozás a Fiókba történő bejelentkezés után látható a Vásárló számára. A Fiók össze van kötve a Vásárló e-mail-címével (Felhasználói név) és a Vásárló által az Eladótól vagy a Kuponon feltüntetett Eladó partnere által megadott Jelszóval, illetve az Eladótól vagy az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód megvásárlása esetén az Eladó partnerétől kapott Hozzáférési Kóddal. A további oktatóanyagok, az Oktatási csomag részeként a Szolgáltató által felajánlott online képzés kivételével, az Eladó a Fiókba való bejelentkezés után közvetlenül letölthető szöveges fájlok formájában bocsáthatja a Vásárló rendelkezésére.
 8. Pénzügyintéző – a Kuponokért és Hozzáférési Kódokért való fizetést olyan harmadik fél is végrehajthatja, amely adatfeldolgozási, pénzügyi, behajtási-számlázási, fiókegyeztetési és jelentési szolgáltatásokat nyújt;
 9. Oktatócsomagok online képzés (Webinárium); egy online szemináriumfajta, amelyet a webcast-technológia felhasználásával vezetnek és realizálnak, és amely lehetővé teszi a találkozó vezetője és a virtuális eszközök felhasználói közötti kölcsönös kommunikációt.
 10. Partner – az Eladó partnerprogramjában részt vevő alany, akinek az Eladó megbízást adott olyan operatív marketing tevékenységekre, amellyel a potenciális ügyfeleket (Vásárlók) az Eladó weboldalára (Webhely) irányítja.
 11. Weboldal – a https://thebestvouchers.com/, honlap, amelyet a Weboldal Rendszergazdája irányít és amelyen keresztül a Vásárlónak lehetősége nyílik Rendelés leadására vagy Kupon illetve Hozzáférési Kód felhasználására,
 12. Eladási Szerződés – az Eladó által a Vásárlóval kötött, a jelen Szabályzatban meghatározott mód alapján a Termék megvásárlására vonatkozó szerződés,
 13. Szolgáltató – harmadik személy, aki olyan Oktatócsomagokat kínál, amelyek használatát az Eladótól átvett Hozzáférési Kód teszi lehetővé, valamint egyéb a Weboldalon bemutatott szolgáltatások, amelyeket az Eladótól kapott Kuponok felhasználása tesz lehetővé,
 14. Rendelés/Megrendelés - a Vásárló akaratának nyilatkozata, amelyet a Weboldalon vagy az Eladó partnereinek weboldalán elérhető Rendelési űrlapon tettek, és amely közvetlenül az Eladóval kötött Eladási Szerződés megkötésére irányul. A megrendelést az Eladó részére a Vásárló által benyújtott Kupon vagy Hozzáférési Kód megvásárlására vonatkozó ajánlatnak kell tekinteni. A Szerződés tényleges megkötéséhez az Eladónak meg kell erősítenie a Megrendelést.

2. A Weboldal Használatának Általános Feltételei

 1. Termékek Vásárlását csak egyéni Vásárlók vihetik véghez.
 2. A Vásárlóknak kötelességük betartani az alábbi Szabályzatot, valamint kötelességük a Weboldalt az érvényben lévő törvényeknek és a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően használni.
 3. A Weboldalon található minden kereskedelmi információ, árlista és a Reklámok arra szolgálnak, hogy a Vásárlót ajánlattételre és a Vásárlásra történő szerződés megkötésére ösztönözzék. A Weboldalon feltüntetett információk, nevüktől függetlenül, nem kezelhetők ajánlatként az érvényben lévő jogszabályok értelmében.
 4. A Megrendelést leadó Vásárló 18. életévét betöltött, a Vásárló tartózkodási helyének törvényei szerint teljes jogképességgel rendelkező vagy jogi képviselője által engedélyt kapott személy lehet.
 5. Minden Termékrendelés, amelyet a Vásárló ad le, csak akkor számít ajánlatnak, ha az Eladó megerősíti a Megrendelést a Szabályzat alapján. Az Eladó fenntartja magának a jogot az ajánlat visszavonására és/vagy Megrendelés elfogadásának megtagadására úgy, hogy azt nem is kell megindokolnia. Ezenfelül, még akkor is, ha az Eladó eleinte felvette a Vásárló ajánlatát, bármikor visszavonhatja a tranzakciót, ha megalapozott gyanúja lép fel arra vonatkozólag, hogy a Vásárló csalást hajt végre az Eladóval, a Szolgáltató vagy az Eladó Partnerével szemben.
 6. Az Eladó fenntartja magának a jogot a Rendelés érvénytelenítésére abban az esetben, amennyiben a Vásárló viselkedése csalásra utal, vagy ténylegesen az is.
 7. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik pillanatban leállhat a Kuponok és a Hozzáférési Kódok eladásával vagy megváltoztathatja a Szabályzat feltételeit.
 8. A Vásárlás kizárólag saját felhasználásra történik.
 9. A Vásárlónak nincs joga a Hozzáférési Kódokat vagy a Kuponokat sokszorosítani bármilyen módon, sem pedig engedélyezni más személyek számára efféle tevékenységeket.
 10. A Vásárló elfogadja, hogy nem ad meg hamis adatokat, például hamis nevet, címet és szerződési és fizetési adatokat, és nem vesz részt semmilyen törvényellenes cselekvésben a Vásárlással vagy a Hozzáférési Kódok/Kuponok felhasználásával kapcsolatban vagy nem ad engedélyt más személynek ilyen tevékenység végzésére. Az Eladót nem terheli felelősség, amennyiben az adatok helytelenül kerültek megadásra, és az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kódot vagy Kupont más használja fel, mint az, akinek azt szánták.
 11. A Vásárlónak kötelessége adatváltozás esetén frissíteni azokat. Az Eladó nem vállal felelősséget olyan történésért, amely ennek elhalasztása miatt jön létre.
 12. A 2. bekezdés 2.10-es pontjában és a 2. bekezdés 2.11-es pontjában leírt helyzetekben a Vásárló a Fiókhoz való hozzáférését a Weboldal Rendszergazdája blokkolhatja.
 13. Minden ár az Eladó regisztrált székhelyének országa szerinti valutában és adók beleszámításával van megadva. Amennyiben a Vásárló országában további adózási kötelezettség merülne fel, akkor a Vásárló a felelős a további adók elintézéséért, a levonásokért, a nyilatkozatért és további adók fizetéséért az illetékes hatóságok felé.
 14. A Kuponok és Hozzáférési Kódok áráról szóló aktuális információk attól a naptól kezdve érvényesek, amikor felkerültek a Weboldalra. Az árak a kiszállítási költséget magukban foglalják.
 15. Az első Kupon vagy Hozzáférési Kód megvásárlásával a Weboldalon létrejön a Vásárló egyéni Fiókja, amelyhez a hozzáférést azután kapja meg a Vásárló, hogy a Megrendelés létrejött és megkapta a Jelszót, amely a Kuponon van vagy a Hozzáférési Kódot, amely egy kártyán van és el lett küldve számára az erről szóló e-mail.
 16. A Vásárló kizárólag csak egyetlen Fiókkal rendelkezhet.
 17. A Vásárlói Fiók Regisztrálásához az alábbi adatok szükségesek: e-mail-cím és a Kuponon vagy a Hozzáférési Kód kártyán feltüntetett Jelszó, amelyet a Vásárló köteles titokban tartani.
 18. A Vásárlók személyes adataikat teljesen önkéntesen adják meg, azok kizárólag az Adatvédelmi Irányelvek értelmében kerülnek felhasználásra.
 19. Amennyiben más elhatározás nem születik, az Eladó változásokat vezethet be a Termékeken. Különös korlátozás nélkül megváltoztatható a Szolgáltató azonossága és száma, amely közvetítésével lehetséges az Oktatócsomagokhoz való Hozzáférési Kód vagy a Kuponok használatával egyéb szolgáltatások igénybe vétele, amit a Vásárló kifejezetten megerősít és elfogad.
 20. Mivel a Hozzáférési Kódok és Kuponok Megrendelése az egyes országok területén lakóhellyel rendelkező személyek esetén nem hajtható végre, ezen országok területéről vagy a területükön lévő kézbesítési címmel elhelyezett megrendelések nem valósulnak meg: Afganisztán, Banglades, a Kongói Demokratikus Köztársaság, az Egyenlítői Guinea Köztársaság, Guyana, Hongkong, Irak, Laosz, Mauritánia, Moldova, Niger, Észak-Korea, Sierra Leone, Szingapúr, Szíria, Nyugat-Szahara, Jemen, Zimbabwe.
 21. A Rendelés leadásakor vagy a Regisztrációkor megadott adatokat a Rendszergazda/ Pénzügyintéző feldolgozza, annak érdekében, hogy a Megrendelés létrejöhessen, ebbe beleértve az online és az offline elszámolást, valamint a vevőszolgálati tevékenységeket ahhoz, hogy az Oktatócsomag igénybevétele és a Hozzáférési Kódok kiadása vagy hasonlóan a Kuponok kiadása és azok a Szolgáltatók által ajánlott meghatározott szolgáltatásokra való cseréje létrejöhessen.
 22. Minden, a Weboldalon bemutatott Termék és egyéb nevek és logók a Weboldalon kizárólag azonosítási célt szolgálnak, védjegynek számíthatnak.
 23. A Weboldal és annak tartalma teljes szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogi védelem alatt áll, az nem használható fel másra, mint az alábbi Szabályzatban meghatározott célokra - főleg nem lehet lemásolni egészben és részben sem.

3. Az Eladói Szerződés megkötése

 1. Az Eladási Szerződés megkötése úgy történik, hogy a Vásárló Megrendelést ad le a Weboldalon található Megrendelőlapon keresztül vagy az Eladó Partnerei weboldalán, abban a pillanatban, amikor Eladó megerősíti azt.
 2. A Megrendelések 0-24 órában a hét mind a hét napján, egész évben felvételre kerülnek. A Megrendelést le lehet adni interneten keresztül a világ bármely pontjáról a 2. bekezdés 2.21 pontja alapján, azonban egyes országokban csak részleges előfizetés lehetséges a Weboldalon feltüntetett fizetési rendszeren keresztül.
 3. A Megrendelőlapon a Vásárlónak meg kell adnia legalább a következőket:

              - a Vásárló Családi és Utóneve,

              - a Vásárló telefonszáma,

              - a Vásárló e-mail-címe, amelyhez a Weboldalon található Fiókja fog tartozni.


              A Megrendelőlap kitöltésével a Vásárló:

              - megerősíti, hogy a fent említett adatok, amelyeket a Weboldal Megrendelőlapján adott meg, hitelesek és megfelelnek a valóságnak,

              - egyetért e Szabályzat rendelkezéseivel, elismerve annak kötelező jellegét,

              - hozzájárul az abban foglalt személyes adatok feldolgozásához, hogy az Eladó a termékeket és a szolgáltatásokat közvetlenül a Vásárlónak ajánlhassa (közvetlen marketing).

 1. A Megrendelőlap átvételét követően az Eladó telefonon kapcsolatba lép a Vásárlóval annak érdekében, hogy egyeztesse a Megrendelés, azaz a Vásárlónak szállítandó Kupon vagy Hozzáférési Kód részletes paramétereit, annak értékét és a Vásárló azon címét, amelyre a Megrendelés lesz elküldve. Ebbe a Vásárló beleegyezik.
 2. A Vásárló és az Eladó közötti megállapodások megkötése után az Eladó e-mailben, a Vásárló által megadott e-mail címre elküldi a Vásárlónak a Megrendelés felvételének Megerősítését.
 3. A Megrendelés értéke – a Megrendelést Megerősítő dokumentumban meghatározott összeg, amely a Vásárló által választott Kupon vagy Hozzáférési Kód ára. A megrendelés értéke szinonimája annak a teljes összegnek, amelyet a Vásárló fizetni vállalt. Az Eladó és a Vevő közötti telefonbeszélgetés során az Eladó a megrendelés nagysága miatt kedvezményes árat kínálhat a Vásárlónak. Ebben az esetben a beszélgetés során a felek között rögzített ár továbbra is kötelező a Vásárlóra nézve.
 4. A Megrendelés abban a pillanatban kerül felvételre, amikor az Eladó a Megrendelés Megerősítését elküldi a Vásárló számára.
 5. Amennyiben a Vásárló nem fejezte be a Megrendelés folyamatát, akkor az Eladó Ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval az általa, a Megrendelési folyamat során megadott adatok segítségével a Megrendelés átvételének megerősítése érdekében, amibe a Vásárló beleegyezik. A fenti megerősítés megtörténte megegyezik a Vásárlói Megrendelés leadásával, amely az alábbi Szabályzatban leírtaknak megfelel. A Vásárlás addig nincs befejezve, amíg a Vásárló nem kap megerősítő e-mailt az Eladótól ajánlatának visszaigazolásáról.
 6. Vásárlás esetén a Kupon vagy a Hozzáférési Kódot tartalmazó kártya a Vásárló számára kizárólag kiszállítóval vagy postai úton kerül kiküldésre. A Fizetést különböző Pénzügyintézők, postai szolgáltatók vagy kiszállító szolgálatok vehetik fel és dolgozhatják fel, amennyiben utánvétes fizetés lett kiválasztva.
 7. Amennyiben egyértelműen az nem kerül meghatározásra a Weboldalon vagy a Szabályzatban, akkor az adott Hozzáférési Kódok és Kuponok Megvásárlásának nincs limitje az adott háztartást vagy Vásárlót illetően. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy felmondhasson a Hozzáférési Kódok és Kuponok további értékesítésével vagy a Szabályzatot megváltoztassa bármely pillanatban.

4. A Kupon vagy Hozzáférési Kód felhasználásának követelményei

 1. A Kupon vagy Hozzáférési Kód Fiókban való felhasználásához olyan számítógépes berendezéseket kell használni, amelyek megfelelnek az alábbi műszaki feltételeknek: olyan számítógép, amelynek van internetkapcsolata (minimum 512 kb/s), van rajta grafikus webböngésző, amely támogatja a JavaScriptet (pl. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) és az ún. sütiket, telepített szoftverfájlokat PDF formátumú dokumentumok olvasására (pl. Adobe Reader, Foxit Reader). Az Eladó nem vállal felelősséget a Vásárló számítógépének nem megfelelő konfiguráltságáért.
  Az Eladó nem vállal felelősséget azokért az esetekért, amikor a Vásárló a Vásárló számítógépével kapcsolatos technikai problémák miatt nem használja fel a Kupont vagy Hozzáférési Kódot.
 2. A Kupon vagy Hozzáférési Kód felhasználásához feltétlenül be kell jelentkezni a Fiókba a bejelentkezési adatok segítségével, azaz a Felhasználónévvel (a Megrendelés során megadott Vásárlói e-mail-cím) valamint Jelszó (amelyet az Eladó a Kuponon tüntet fel) vagy Hozzáférési Kód (amelyet az Eladó a Hozzáférési Kód kártyán tüntet fel az Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kód megvásárlása esetén). A Fiók lehetővé teszi a vásárolt Kuponok vagy Hozzáférési Kódok azonosítását, nyomon követését és kezelését. A Kuponok vagy Hozzáférési Kódok az adott Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra való cseréjéhez az adott Szolgáltató honlapján használt, az erre a célra biztosított hivatkozás kell használni.
 3. Az Eladó a Vásárló e-mail-címére azonnal a Vásárló által történő fizetés után további tájékoztatást nyújt a Weboldalra történő bejelentkezésről (Bejelentkezési utasítások).

5. A Kuponok és Hozzáférési Kódok kiszállítása

 1. A Kuponok és a Hozzáférési Kódok a következő módon kerülhetnek kiszállításra a Vásárló számára: posta vagy kiszállító szolgálat a Vásárló által megadott címre.
 2. A Kupon vagy a Hozzáférési Kód birtoklási joga csak akkor kerül át a Vásárlóra, amikor az Eladó megkapja a Vásárló által Kuponra vagy Hozzáférési Kódra leadott befizetést.
 3. Fizetés hiánya esetén (pl. a csekk nem érvényes, vissza lett vonva a hitelkártya vagy a Megrendelés határidőn túli kifizetése), akkor minden Hozzáférési Kód vagy Kupon, amely el lett küldve, elveszti érvényét és nem lehet őket felhasználni.
 4. Ha a postai úton kiszállított Hozzáférési Kód vagy Kupon elveszik, ellopják vagy megsemmisítik a használat előtt, az Eladó deaktiválja az előző Hozzáférési Kódot vagy Kupont úgy, és a Vásárlónak egy új Hozzáférési Kódot vagy Kupont használhat ugyanazon szabályok értelmében.

6. A Hozzáférési Kódok és Kuponok felhasználása

 1. Ha az Oktatócsomagok vagy szolgáltatások igénybevételére feljogosító Kupon felhasználásának feltételei másként nem határoznak, az Oktatócsomagokból és a fent említett szolgáltatásokat csak egy Vásárló veheti igénybe.
 2. A Hozzáférési kódok és a Kuponok felhasználásával igénybe vett szolgáltatások révén megszerzett Oktatócsomagok nem téríthetők vissza készpénz formájában.
 3. A Hozzáférési Kód vagy Kupon csak egyszer használható. A Hozzáférési kódot vagy az Kupont nem lehet részlegesen használni.
 4. A Hozzáférési Kódok érvényességi ideje.

  Minden Hozzáférési Kód a Hozzáférési Kód kézbesítésétől számított 6 hónapig érvényes. A Hozzáférési Kód lejárati ideje azt az időt jelenti, amely alatt a kódot aktiválni kell, és az Oktatócsomagot fel kell használni. Ezen időszak után nem lehet beváltani a Hozzáférési Kódot és használni az Oktatócsomagot. A fenti rendelkezések az Oktattócsomagokhoz járó Ajándékra is vonatkoznak.

 5. Ha a Hozzáférési Kód vagy Ajándék beváltásához további dokumentumok szükségesek, azokat a Hozzáférési Kód kézbesítésétől számított 6. hónapon belül be kell nyújtani. Ezen időszak után nem lehet beváltani a Hozzáférési Kódot, sem pedig az Ajándékot.
 6. Az Eladó semmilyen ígéretet, kezességet, garanciát vagy nyilatkozatot nem tesz a Szolgáltató által kínált Oktatócsomagok vagy egyéb szolgáltatások tekintetében.
 7. A Hozzáférési Kódok és Kuponok felhasználásukkor ellenőrzésre kerülnek azzal a céllal, hogy a Vásárló igénybe vehesse az Oktatócsomagot vagy a Kupon által felhasználásra jogosító szolgáltatást.

7. Felelősség

 1. Az Eladó az Oktatócsomagok valamint más szolgáltatások megvásárlási szerződésének nem szerződő fele, kizárólag Oktatócsomagokhoz való Hozzáférési Kód és a Weboldalon bemutatott szolgáltatások beszerzésére jogosító Kuponok megvásárlásának lehetőségét nyújtja, ezért nem vállal felelősséget a Hozzáférési Kódok és Kuponok felhasználásával kiváltott szolgáltatások jogainak egyezőségéért, biztonságáért és minőségéért, sem pedig azért, hogy a reklámban bemutatott információk megbízhatóak és pontosak-e, sem azért, hogy a Szolgáltatóknak joga vagy lehetősége van-e a meghatározott szolgáltatások eladásáért, sem pedig a Megrendelést leadó Vásárlók fizetőképességéért.
 2. A Pénzügyintéző nem fele a Vásárlók és a Szolgáltatók között létrejött szerződésnek és nem vállal felelősséget a Vásárlók által létesített szolgáltatások megfelelő teljesítéséért vagy nem teljesítéséért.
 3. A Rendszergazda/Eladó, a Pénzügyintéző, a Honlap Rendszergazdája és a Fizetés rendszergazdája nem vállalnak felelősséget a Hozzáférési Kódok, Kuponok vagy Ajándékok használatából fakadó különleges, közvetlen, vagy közvetett károkért.
 4. Az Eladó nem vállal felelősséget a Szabályzat megsértéséért, amennyiben az adott kötelesség teljesítése tőle független okokból ellehetetlenedett.
 5. A Rendszergazda lehetőleg úgy teszi közzé a Weboldalt, ahogy „az van”, „minden hibájával együtt” és hogy „az lehetőleg rendelkezésre álljon”. Az Eladó és a szállítója nem vállalnak garanciát a Weboldal, a Hozzáférési Kódok és Ajándékok szavatosságáért sem.
 6. A törvény által megengedett legmagasabb mértékig az Eladó és alkalmazottai, igazgatói, ügynökei és eladói nem garantálják, hogy az Oktatócsomagok vagy a Szolgáltatók által nyújtott egyéb szolgáltatás átruházhatóak, megfelelő minőségűek, megfelelőek, szavatosak, megfelelő időben alkalmasak az adott célra vagy szükséglet kielégítésére, eleget tesznek a jog előírásainak, alkalmasak a használatra vagy kellő gondossággal és szakértelemmel kerülnek kivitelezésre. Az eladó nem garantálja, hogy Kuponok vagy Hozzáférési Kódok által igénybe vett szolgáltatások/termékek megfelelnek a Vásárlók számára, hibáktól mentesek leszek, hasznosak, teljesek vagy eleget tesznek a Vásárló elvárásainak. Az eladó nem garantálja, hogy az előnyök, amelyeket az adott Kedvezményes Termékkel nyerhetnek a Vásárlók, hatékonyak, megbízhatóak, pontosak és megfelelnek a Vásárlók elvárásainak. Az eladó nem vállal egyéb garanciát az adatvédelmet és biztonságot illetően, amit a kifejezetten itt meghatározott Adatvédelmi Irányelvek körülírnak. Az eladó nem garantálja, hogy a Vásárló képes lesz elérni vagy használni a Weboldalt, főleg úgy, hogy minden időben és helyen képesek legyenek ezt megtenni. A szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás vagy az általa adott bármilyen tanács nem garancia. A Vásárló rendelkezhet további fogyasztói jogokkal a Vásárló lakóhelyén érvényben lévő törvényeknek megfelelően, amelyeket az alábbi Szabályzat nem tartalmaz.

8. Kártérítés

 1. Az alábbi Szabályzat elfogadásával a Vásárló a helyi törvényeknek megfelelően biztosítja és megvédi az Eladót/Rendszergazdát, igazgatóit, munkatársait és ügynökeit bármilyen követeléssel, sérüléssel, kötelességgel, veszteséggel, tartozással, költséggel vagy kiadással szemben (beleértve minden ésszerű költséget, amely bármilyen követelést, már folyamatban lévő bírósági eljárást, vagy az Eladót/Rendszergazdát fenyegető helyzetből adódik bármilyen személlyel szemben), amely abból adódik, hogy a Vásárló a Weboldalhoz, a Kuponhoz vagy Hozzáférési Kódhoz hozzáférhet; hogy az alábbi Szabályzat bármely pontját megszegi; hogy az alábbi Szabályzat bármely pontja megsértésre kerül; hogy egy harmadik személy jogait megsértik tekintettel a szerzői jogokra, tulajdonjogokra vagy adatvédelmi jogokra, valamint minden olyan állítás, amely szerint a Vásárló által megadott tartalom egy harmadik fél kárát okozhatja.
 2. A felelősség és kártérítés felszabadításának kötelezettsége a fenti 9. bekezdés 9.1-es pontjának megfelelően hatályban marad akkor is, amikor ez a Szabályzat elévül, és a Vásárló már nem használja a Weboldalt.

9. A személyes adatok védelme

 1. A Weboldal felhasználói (a Vásárlók) által megadott személyes adatok kezelője az Eladó.
 2. A személyes adatok Rendszergazdája vállalja, hogy védi a személyes adatokat az Eladó székhelyére alkalmazandó joggal összhangban. A Vásárló, aki személyes adatait megadja a Rendszergazdának a Megrendelések leadásakor, hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda a személyes adatokat feldolgozza a Megrendelés végrehajtása érdekében. A Vásárlónak lehetősége van bármikor megtekinteni, helyesbíteni, frissíteni és törölni személyes adatait.

10. Az ajánlatok megváltoztatása és akciók

 1. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a kínált Termékek árát, visszavonjon bizonyos Termékeket az ajánlatból, és új és promóciós kampányokat vezessen be.
 2. A fenti 1. pontban említett jogosultság nem érinti az árváltozás hatálybalépését megelőzően meghozott Megrendeléseket, a promóciós kampányok feltételeit és azokat az addigi feltételeknek megfelelően kell végrehajtani.

11. Panaszkezelés

 1. Ha a Vásárló úgy véli, hogy a Szabályzat alapján nyújtott szolgáltatásokat nem hajtják végre vagy nem a Szabályzat rendelkezéseivel összhangban hajtják végre, panaszt tehet e-mailben a [email protected] címen keresztül.
 2. Az Eladóhoz az 1. pontban megadott e-mail-címre beérkezett panaszokat a kézhezvételtől számított 14 napon belül ki kell vizsgálni. Abban az esetben, ha a panasz nem tartalmaz a a bírálathoz minden szükséges információt, az Eladó felkéri a panaszos felet, hogy újra töltse ki a panaszlevelet a szükséges adatokat is megadva, és a 14 napos időszak az újabb panasz kézbesítésének napjától kezdődik.
 3. A panasznak tartalmaznia kell legalább a Vásárló Családi és Utónevét, a Vásárló e-mail-címét, a reklamáció okát és a Panasz megoldására javasolt módot.
 4. A panaszra adott válasz a Vásárló által a Megrendelés során megadott e-mail-címre kerül elküldésre. Különösen indokolt esetekben az Eladó válaszolhat a panasz benyújtójának más e-mail-címére, amely nem tartozik a Rendeléshez.
 5. Ha a Felhasználó nem azonosítható, a panasz elismerés nélkül marad.
 6. Az Eladó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Vásárló hibájából keletkeztek.
 7. Ha a Hozzáférési Kód vagy a Kupon felhasználása esetén a Vásárlónak fenntartásai vannak az Oktatócsomagokkal vagy a Kupon segítségével kiváltott szolgáltatással kapcsolatban, akkor minden erre vonatkozó igényt közvetlenül a Szolgáltatónak kell küldenie. Ez azzal a ténnyel jár, hogy a Rendszergazda/Eladó csak a Kuponok és a Hozzáférési Kódok értékesítésével és a Weboldal szolgáltatásaival foglalkozik, és a Szolgáltató a felelős az Oktatócsomagokért, nem pedig a Rendszergazda/Eladó, amelynek használatát az Eladótól kapott Hozzáférési Kód vagy a szolgáltatásokra beváltható Kupon teszi lehetővé. Azonban a Vásárló és a Szolgáltató közötti nézeteltérés esetén a Rendszergazda / Eladó a Vásárló kérésére segítséget nyújthat a vita megoldásában.
 8. Az Eladónak/Rendszergazdának jogában áll a Hozzáférési Kód vagy Kupon kiadását vagy elfogadását bármikor befejezni a Hozzáférési Kódok vagy Kuponok kiadásából vagy feldolgozásából fakadó hibák miatt esetleg nem megfelelő módon, vagy az Eladó/Rendszergazda állítása szerint, hogy a Vásárló kérte a Hozzáférési Kódot vagy Kupont, vagy nem az arra kijelölt célra használta fel a Hozzáférési Kódot, esetleg megszegi az alábbi Szabályzatot, amiatt, hogy a Hozzáférési Kód vagy Kupon hamisítva lett, vagy meg lett változtatva.
 9. A Vásárló panaszt nyújthat be a Weboldal Rendszergazdájának a Honlap működésével kapcsolatban. A Hozzáférési Kódok vagy Kuponok értékesítési szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése esetén a Vásárló panaszt nyújthat be az Eladóhoz.

12. A szerződés felmondása

 1. Az a Vásárló, aki nem használta fel a Kupont vagy a Hozzáférési Kódot, a megkötésétől számított 14 napon belül felmondhatja a megállapodást, és 100%-os visszatérítést kaphat.
 2. A Vásárló, aki felhasználta a Kupont vagy a Hozzáférési Kódot, elveszíti a szerződésből való elállás jogát.
 3. A Vásárló felmondhatja a Szerződést azáltal, hogy e-mailt küld, amelyben tájékoztatást nyújt a szerződéstől való elállási szándékról a adres [email protected] címen keresztül.
 4. Nem lehet elállni attól a Hozzáférési Kód vagy Kupon szerződésétől, amely már végre lett hajtva. A Hozzáférési Kód vagy Kupon felhasználása alatt azt értjük, hogy a Vásárló igénybe veszi az átvett Hozzáférési Kódot vagy Kupont, amelyeket Oktatócsomag, a Szolgáltatók által ajánlott egyéb szolgáltatások vagy Ajándék felhasználására vesz igénybe.

13. Záró rendelkezések

 1. A Weboldal Rendszergazdája mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Weboldal megfelelő működését.
 2. A Weboldal Rendszergazdája fenntartja a jogát a Weboldal határozatlan vagy teljes leállítására határozatlan időre modernizáció vagy javítás céljából.
 3. A Webhely Rendszergazdája nem vállal felelősséget a Rendelés végrehajtása során felmerülő olyan nehézségekért, amelyek véletlen tényezőktől függetlenek (beleértve a Vásárlótól, a harmadik felektől vagy a vis maior helyzettől függő tényezőket).
 4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Szabályzat rendelkezéseit indoklás nélkül megváltoztassa.
 5. A Vásárlót a Szabályzat változásairól és azok hatályáról e-mailben (a Rendeléskor megadott e-mail-címen keresztül), vagy előugró ablak formájában értesítik a változások bekövetkezése után a Webhelyre történő első belépéskor. Változásokat annak érdekében vezethetik be, hogy a Szabályzatot az alkalmazandó jogi állapothoz igazítsák.
 6. Ha az alábbi Szabályzat bármely pontja érvénytelennek vagy hatástalannak tűnik, az nincs hatással a Szabályzat más pontjainak érvényességére vagy hatékonyságára. Az ilyen érvénytelen vagy hatástalan pontokat érvényes és hatásos pontokra cserélik, amelyek leginkább követik a gazdaságosság szabályait az érvénytelen vagy hatástalan pontokra vonatkozólag.
 7. A Vásárló köteles elolvasni a Szabályzatban bekövetkezett változásokat, ha a Weboldal bármilyen módon használja.
 8. A Szabályzat aktuális változata mindig elérhető www.thebestvouchers.com címen.
 9. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó ügyekben az Eladó bejegyzett székhelyén alkalmazandó jog a meghatározó. A vitatott kérdésekben, ha a Vásárló ezt kívánja, békés úton megállapodhatnak. Végső megoldásként az ügyet az Eladó székhelye szerinti bíróság dönti el.
 10. A Weboldal használatával a Vásárló elfogadja, hogy a jelen Szabályzat feltételeit elolvasta és elfogadta.

 

A Szabályzat legutóbbi frissítésének dátuma: 2019.03.13.

  

Keltezés

Feladó
A Vásárló Családi és Utóneve
Lakcím

A Nyilatkozat kézbesítési címe:

Nyilatkozat
a távolról megkötött szerződés felmondásáról

Kijelentem, hogy elállok a …………………… számú (a rendelés azonosító száma)  Hozzáférési Kód/Kupon eladási szerződésétől, amely a Rendelés megerősítésével jött létre ………………………………… napon, és amely alapján a Hozzáférési Kód/Kupon átvétele ……………………………………. napon történt meg.

Kérem a következő összeg visszaszolgáltatását: …………………………………… (betűvel: …………………………………………………………………………………………)
a következő bankszámlaszámra: ………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Visszaküldöm a …………………………………………………………………………………………… (Oktatócsomaghoz való Hozzáférési Kódhoz kapott Ajándékot  – amennyiben releváns) változatlan állapotban.

 

A Vásárló aláírása