Szabályzat

A „reAktiváció” promóció 2019.03.13-ai szabályzata

 

1. Általános rendelkezések

1. A „The Best Vouchers” weboldal (a továbbiakban: Szervező) szervezi a „reAktiváció” promóciót (a továbbiakban Promóció) azon ügyfelek számára, akik megvásárolták az Oktatási Csomagot.

2. A promóció a Szervező által történő befejezésig érvényes.

3. A promóció során a Szervező bármikor felfüggesztheti a Promóciót egy kiválasztott időtartamra, anélkül, hogy a felfüggesztést indokolná.

4. A Promóció alapját a Szabályzat képezi, amely meghatározza azoknak a személyeknek a jogait és kötelezettségeit, akik igénybe kívánják venni a Promóciót.

 

2. A Részvétel szabályai

A Promóciót igénybe veheti minden felnőtt személy, aki megvásárolta az Oktatási Csomagot, az Oktatási Csomagnak pedig lejárt a 6 hónapos érvényességi ideje.

 

3. A Promóció szabályai

1. A „reAktiváció” promóció keretében a Szervező lehetővé teszi egy újabb Oktatási Csomag megvásárlását egyedi feltételekkel.

2. A promócióban való részvételhez a következő feltételeknek kell megfelelni:

- kifejezni a Promócióban való részvétel szándékát,

- rendelkezni a megvásárolt Oktatási Csomaggal, amelynek érvényességi ideje lejárt,

- megállapítani az egyedi feltételeket és beleegyezni a lejárt Oktatási Csomag újbóli aktiválásába, amely egy új Oktatási Csomag megvásárlásával társul. A Résztvevőnek joga van nem elfogadni a felajánlott egyedi feltételeket és ezáltal lemondani a Promócióban való részvételről.

3. A Promóció Résztvevőjének a Szervezővel szembeni fizetési hátralékai és a Promócióban odaítélt Oktatási Csomagok visszaküldése lehet az alapja a Promócióban való részvétel jogának megszüntetéséhez. Ilyen körülmények fellépése esetén a Szervező tájékoztatja a Résztvevőt a Promócióban való részvétel jogának megszüntetéséről.

4. Az egyedi feltételek alkalmazása nem befolyásolja a felszámított kezelési díjakat, amelyek az adminisztratív vagy logisztikai szolgáltatások költségeit képezik.

 

4. Reklamációk

1. A Promóció lebonyolításának módjával kapcsolatos reklamációkat legkésőbb a Promócióban való részvétel dátumától számított 30 napon belül be kell jelenteni a Szervezőnek.

2. A reklamációk a [email protected] e-mail-címre benyújtandók

3. A reklamációk a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül kerülnek megvizsgálásra.

4. A 4.1-es pontban meghatározott határidő után benyújtott reklamációk nem kerülnek megvizsgálásra.

 

5. Záró rendelkezések

1. Jelen Szabályzat rendelkezései a Promóció lebonyolításának egyedüli alapját képezik, az értelmezésük pedig kizárólag a Szervezőé

2. Jelen Szabályzat szövege a következő címen érhető el: www.thebestvouchers.com

3. A Résztvevő jelen Szabályzat szerinti jogosultságai nem ruházhatók át harmadik felekre.

4. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat rendelkezéseinek megváltoztatására a jogszabályok változásai vagy a Promóció szervezését érintő egyéb jelentős események esetén.

4. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az objektíven indokolt esetekben hirtelen visszamondja/befejezze a Promóciót, amiről a Promóció visszamondása/befejezése előtt 7 nappal tájékoztatja a Résztvevőket.