PRAVILNIK SERVISA THE BEST VOUCHERS

Obvezujući Pravilnik Servisa https://thebestvouchers.com/ (dalje: „Pravilnik”).

1.Pravila i definicije

Pravilnik određuje pravila, opseg i uvjete korištenja servisa https://thebestvouchers.com/ (dalje: „Servis”). Pravilnik je obvezujući za sve korisnike Servisa.

Za potrebe ovog Pravilnika niže nabrojani pojmovi imaju sljedeće definicije:

 1. Prodavatelj – Administrator Servisa, subjekt koji nudi kupnju Vouchera za usluge predstavljene na Servisu izuzev Obrazovnih Paketa i Kodova za Pristup Obrazovnim Paketima predstavljenih na Servisu.

 2. Kupac – fizička osoba sa punom sposobnošću pravnih aktivnosti, navršenih 18 godina koja je na osnovi Ugovora prodaje kupila Proizvod od Prodavatelja i dobila pristup Računu na Servisu.

 3. Proizvod – Voucher za usluge predstavljene na Servisu izuzev Obrazovnih Paketa i Kodova za Pristup predstavljenih na Servisu.

 4. Voucher - instrument u elektronskom obliku kojeg prodaje Prodavatelj i koji, prema pravilima definiranima u Pravilniku, daje Kupcu pravo da ga zamijeni za proizvode ili usluge koje nude razni Uslugodavci, izuzev Obrazovnih Paketa.

 5. Kod za Pristup – jedinstven slijed alfanumeričkih znakova kojeg Prodavatelj prodaje i koji, prema pravilima definiranima u Pravilniku, daje Kupcu pravo dobivanja pristupa Obrazovnom Paketu koji se nalazi u ponudi Uslugodavca.

 6. Gratis – broj jedinica određene kriptovalute definiran u momentu izvršavanja kupnje Koda za Pristup Obrazovnom Paketu koju svaki Kupac Koda za Pristup Obrazovnom Paketu dobiva na dar. Određen broj jedinica kriptovalute tijekom sklapanja Narudžbe dodaje se svakom kupljenom Kodu za Pristup Obrazovnom Paketu, neovisno o vrijednosti Obrazovnog Paketa. Gratis za Obrazovni Paket nema nikakvu trgovačku vrijednost i ne može biti kupljen samostalno. Nikakve informacije prikazane na Servisu ne mogu biti ni u kojem slučaju tretirane kao ponuda kupnje Gratisa za Obrazovni Paket; dane informacije ne predstavljaju ponudu u smislu obvezujućih pravnih propisa. Pristup jedinicama kriptovalute dodanih u kupljeni Obrazovni Paket u obliku Gratisa omogućava Kod za Pristup koji Korisnik dobiva od Prodavatelja nakon izvršene kupnje Koda za Pristup Obrazovnom Paketu, ipak mogućnost korištenja Gratisa može iziskivati davanje dodatnih podataka, slanje dokumenata ili neke druge aktivnosti od strane Kupca, o kojima će Prodavatelj informirati Kupca u momentu uručivanja Koda za Pristup. Svaki put kada Kupac plati za kupnju Koda za Pristup Obrazovnom Paketu i dobiva određeni broj jedinica određene kriptovalute, isplaćena suma je uvijek plaćanje za Kod za Pristup Obrazovnom Paketu a jedinice kriptovalute koje se nalaze u paketu Gratisa za Kod za Pristup dobivaju se kao besplatni darovi.

 7. Račun - račun Narudžbe na Servisu udijeljen Kupcu koji je sklopio ugovor o kupnji s Prodavateljem tako što je izvršio narudžbu posredstvom Servisa ili posredstvom nekog od Partnera Prodavatelja, a Prodavatelj ili Partner Prodavatelja je tu narudžbu potvrdio. Račun podrazumijeva za Kupca internetsku podstranicu Servisa na kojoj se nalaze informacije o kupljenim Proizvodima te su ustupljeni alati koji omogućavaju aktivnosti vezane za realizaciju Vouchera ili Kodova za Pristup dobivenih od Prodavatelja. Račun omogućava identifikaciju, praćenje i upravljanje kupljenim Voucherima ili Kodovima za Pristup. Kako bi se Voucher ili Kod za Pristup zamijenio za proizvod/uslugu koju nudi određeni Uslugodavac treba iskoristiti hiperpoveznicu na stranu određenog Uslugodavca. Račun je povezan s adresom elektroničke pošte Kupca (Login) te s Lozinkom koju Kupac dobiva od Prodavatelja ili Partnera Prodavatelja koji je naznačen na Voucheru ili na Kodu za Pristup dobivenim od Prodavatelja ili Partnera Prodavatelja u slučaju kupnje Koda za Pristup Obrazovnom Paketu. Dodatne obrazovne materijale, izuzev online tečajeva ponuđenih u sklopu Obrazovnog Paketa ili od Uslugodavca, mogu biti ustupljene Kupcu od strane Prodavatelja u obliku tekstualnih datoteka koje se mogu preuzeti neposredno nakon prijave na Račun.

 8. Operater plaćanja – plaćanja za Vouchere ili Kodove za Pristup mogu biti obrađivana od strane treće osobe koje nude usluge obrade podataka i plaćanja, fakturiranje plaćanja, usklađivanja salda i izvještavanja;

 9. Obrazovni Paket – online tečaj (Webinarium);  vrsta internetskog seminara koji se ostvaruje i vodi pomoću webcast tehnologije koja omogućava obostranu komunikaciju između osobe koja vodi tečaj i sudionicima korištenjem virtualnih alata.

 10. Partner – subjekt koji sudjeluje u partnerskom programu Prodavatelja od kojeg je Prodavatelj naručio operativne marketinške aktivnosti koje imaju cilj uputiti potencijalne klijente (Kupce) na internetsku stranicu (Servis) Prodavatelja.

 11. Servis – internetska stranica https://thebestvouchers.com/, koju vodi Administrator Servisa posredstvom koje Kupac može izvršiti Narudžbu ili iskoristiti Voucher ili Kod za Pristup,

 12. Ugovor o prodaji – ugovor čiji je subjekt kupnja Proizvoda, koji sklapaju Prodavatelj i Kupac na način definiran ovim Pravilnikom,

 13. Uslugodavac – treća osoba koja nudi Obrazovne Pakete, čije korištenje omogućava Kod za Pristup koji daje Prodavatelj te druge usluge predstavljene na Servisu čije korištenje omogućava Voucher koji daje Prodavatelj.;

 14. Narudžba – izjava namjere Kupca koju se izvršava pomoću Narudžbenog Obrasca dostupnog na Servisu ili na internetskoj stranici nekog od partnera Prodavatelja, s direktnom namjerom sklapanja Ugovora o prodaji za Prodavatelja. Narudžba se smatra ponudom za kupnju Vouchera ili Koda za Pristup koju izvršava Kupac prema Prodavatelju. Kako bi sklapanje ugovora bilo uspješno neophodna je potvrda primitka Narudžbe od strane Prodavatelja.

2. Opći Uvjeti Korištenja Servisa

 1. Kupnju Proizvoda mogu izvršiti samo individualni Kupci.

 2. Kupci se obvezuju pridržavati ovog Pravilnika te se obvezuju koristiti Servis u skladu sa obvezujućim pravom te u skladu s pravilima društvenih odnosa.

 3. Sve komercijalne informacije, cjenici i reklame na ovom Servisu samo su poziv Kupcima za pravljenje ponuda i sklapanje ugovora o Kupnji. Nikakve informacije prikazane na ovom Servisu, neovisno o nazivu, ne trebaju biti tretirane kao ponuda u skladu s obavezujućim zakonskim propisima.

 4. Kada pravi Narudžbu, Kupac mora imati navršenih 18 godina i posjedovati potpunu pravnu sposobnost ili suglasnost svog zakonskog skrbnika u skladu sa zakonskim odredbama u aktualnom mjestu prebivališta Kupca.

 5. Sve Narudžbe za Proizvode koje naprave Kupci smatraju se ponudom i smatra se da ih je Prodavatelj preuzeo jedino nakon što Prodavatelj potvrdi Narudžbu prema pravilima iznijetima u Praviliniku. Prodavatelj zadržava pravo odbiti ponudu i/ili odbiti prihvaćanje Narudžbe bez davanja objašnjenja. Osim toga, čak i ako je Prodavatelj u početku prihvatio ponudu Kupca, može poništiti transakciju u bilo kojem trenutku ako postoji opravdana sumnja da je Kupac na neki način prevario Prodavatelja, Uslugodavca ili Partnera Prodavatelja.

 6. Prodavatelj zadržava pravo poništiti Narudžbu u slučaju ako se ponašanje Kupca smatra sumnjivim ili potencijalno prevarantskim.

 7. Prodavatelj zadržava pravo prestati prodavati Vouchere ili Kodove za Pristup u bilo kojem trenutku ili promijeniti uvjete u Pravilniku.

 8. Kupnju se ostvaruje isključivo za vlastite potrebe.

 9. Korisnik nema pravo umnažati Vouchere niti Kodove za Pristup na bilo koji način niti omogućavati takve aktivnosti drugim osobama.

 10. Kupac se obvezuje da neće koristiti lažne podatke, pod tim podrazumijevamo lažna prezimena, adrese i/ili kontakt podatke i podatke vezane za plaćanje kao i da neće sudjelovati u bilo kakvim ilegalnim djelovanjima vezanima za Kupnju ili korištenje Kodova za Pristup/Vouchera, niti će dopuštati kome drugome takvo djelovanje. Prodavatelj ne može biti odgovoran ako su podaci krivo upisani i ako Kod za Pristup Obrazovnom Paketu ili Voucher koristi netko drugi umjesto planirane osobe.

 11. Kupac se obavezuje da će aktualizirati podatke u slučaju promjene istih. Prodavatelj ne snosi odgovornost za posljedice izbjegavanja ove obaveze.

 12. U situacijama prikazanim u članku 2 stavka 10 i članku 2 stavka 11 pristup Kupca njegovom Računu može biti blokiran od strane administratora Servisa.

 13. Sve cijene su prikazane u određenoj valuti i sadrže sve obavezne poreze na teritoriju države u kojoj je registrirano sjedište firme Prodavatelja. U slučaju da postoji dodatna porezna obaveza u državi Kupca, Kupac je odgovoran za preuzimanje, odbivanje, deklaraciju i plaćanje dodatnih dospjelih poreza prema odgovarajućim institucijama.

 14. Aktualne informacije o cijenama Vouchera i Kodova za Pristup važne su od dana njihovog pojavljivanja na Servisu. Cijene ne uključuju troškove dostave.

 15. Nakon Kupnje prvog Vouchera ili Koda za Pristup na Servisu se stvara individualni Račun Kupca do kojeg pristup bude bio moguć uz pomoć Lozinke koju se dobije na Voucheru ili Kodu za Pristup te adrese elektronske pošte nakon što je izvršena Narudžba.

 16. Kupac može posjedovati isključivo jedan Račun.

 17. Za Registraciju Računa Kupca obavezni su sljedeći podaci: adresa elektronske pošte te Lozinka sa Vouchera ili Koda za Pristup kojeg se Korisnik obavezuje držati u tajnosti.

 18. Osobni podaci Kupaca se prikupljaju na osnovi potpune dobrovoljnosti i koriste se isključivo prema pravilima opisanim u Politici Privatnosti.

 19. Ako nije drugačije određeno, Prodavatelj može uvoditi promjene u specifikaciji Proizvoda. Točnije, identitet i broj Uslugodavaca čijim posredstvom je moguće korištenje Obrazovnih Paketa uz korištenje Kodova za Pristup ili korištenje drugih proizvoda korištenjem Vouchera mogu biti, bez ograničenja, podložni promjeni, što Kupac jasno potvrđuje i prihvaća.

 20. Zbog nemogućnosti Nabave Koda za Pristup i Vouchera osobama koje žive na teritoriju nekih država, Narudžbe izvršene s teritorija tih država ili sa adresom dostave na njihov teritorij neće biti izvršene: između ostalih - Afganistan, Bangladeš, Demokratska Republika Kongo, Republika Ekvatorijalna Gvineja, Gvajana, Hong Kong, Irak, Laos, Mauretanija, Moldavija, Niger, Sjeverna Koreja, Siera Leone, Singapur, Sirija, Zapadna Sahara, Jemen, Zimbabve.

 21. Osobni podaci dani u momentu Registracije kao i momentu Naručivanja obrađuju se od strane Administratora/Operatera Plaćanja u opsegu potrebnim za realizaciju Narudžbe, za online i offline financijske transakcije te za postprodajne usluge, u opsegu potrebnim za uručivanje Koda za Pristup ili Vouchera i njihove zamjene za određene usluge koje nudi Uslugodavac.

 22. Svi Proizvodi predstavljeni na Servisu, a također i drugi nazivi i logo predstavljeni na Servisu korišteni su isključivo u cilju identifikacije, mogu biti znakovi zaštićeni zakonom.

 23. Servis i sadržaj na njemu prikazan podliježu u potpunosti zaštiti autorskih prava i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu i ne mogu biti korišteni u ciljeve drugačije od onih jasno dozvoljenih u ovom Pravilniku – a posebno ne smiju biti kopirani, kako u cjelini, tako ni u dijelovima.

3. Sklapanje ugovora kupnje

 1. Do sklapanja ugovora prodaje dolazi kada Kupac izvršava Narudžbu pomoću Obrasca Narudžbi na Servisu ili na nekoj od internetskih stranica Partnera Prodavatelja, od trenutka potvrde primitka Narudžbe od strane Prodavatelja.

 2. Narudžbe se primaju 24/7 cijele godine. Narudžbe se mogu izvršavati putem Interneta sa bilo kojeg mjesta na svijetu izuzev onih iz upozorenja iz članka 2, stavka 20, dok je u nekim zemljama moguće ostvariti jedino pretplatu posredstvom sistema za plaćanje naznačenog na Servisu.

 3. U Obrascu Narudžbi Kupac ostavlja barem:

 4. - Ime i prezime Kupca,

  - Broj telefona Kupca,

  - Adresu elektronske pošte Kupca, kojem će biti pripisan Račun u Servisu.


  Ispunjavajući Obrazac Narudžbi Kupac:

  - potvrđuje autentičnost i usklađenost sa stvarnim stanjem podataka koji se nalaze u gore spomenutom Obrascu,

  - daje suglasnost odredbama ovog Pravilnika, prihvaćajući njegov obvezujući karakter,

  - daje suglasnost za obradu osobnih podataka koji se u njemu nalaze u cilju ponude Kupcu od strane Prodavatelja proizvoda i usluga direktno (direktni marketing).

 5. Nakon primitka Obrasca Narudžbi, Prodavatelj kontaktira Kupca putem telefona u cilju utvrđivanja određenih parametara Narudžbe – tj. vrste Vouchera ili Koda za Pristup koji treba bit uručen Kupcu, njegova vrijednost te adresa Kupca na koju Narudžba treba biti poslana, na što Kupac izražava suglasnost.

 6. Nakon izvršenja gore spomenutih postavki između Kupca i Prodavatelja, Prodavatelj šalje Kupcu Potvrdu primitka Narudžbe elektronskim putem na naznačenu adresu elektronske pošte.

 7. Vrijednost Narudžbe – je suma naznačena u dokumentu Potvrde primitka Narudžbe koja čini cijenu Vouchera ili Koda z Pristup izabranih od strane Kupca. Vrijednost Narudžbe je istovjetna cijeloj sumi na čije plaćanje se obvezao Kupac. Tijekom telefonskog razgovora koju vrše Prodavatelj i Kupac Prodavatelj može, s obzirom na veličinu Narudžbe, ponuditi Kupcu promotivnu cijenu. U tom slučaju za Kupca obvezujuća cijena jest ona dogovorena između strana tijekom takvog razgovora.

 8. Narudžba se smatra primljenom na realizaciju u trenutku kada Prodavatelj pošalje Kupcu Potvrdu primitka Narudžbe.

 9. Ako Kupac ne završi proces Narudžbe, Korisnički Servis Prodavatelja će kontaktirati Kupca pomoću podataka ostavljenih tijekom pravljenja Narudžbe, u cilju potvrđivanja primitka Narudžbe, na što Kupac daje suglasnost. U trenutku navedenog potvrđivanja dolazi do realizacije Narudžbe u skladu s uvjetima opisanim u ovom Pravilniku. Kupnja nije završena dok Kupac ne dobije e-mail koji potvrđuje prijem njegove ponude od strane Prodavatelja.

 10. U slučaju Kupnje, Voucher ili karta s Kodom za Pristup odmah se šalje Kupcu posredstvom kurira ili pošte. Plaćanja mogu biti primljena i obrađivana od strane različitih Operatera platnih usluga ili poštanskih usluga/kurira, u slučaju plaćanja po uzeću.

 11. Ako nije drugačije naznačeno na Servisu ili u Pravilniku, nema ograničenja Kupnje Kodova za Pristup i Vouchera što se tiče jednog domaćinstva ili jednog Kupca. Prodavatelj zadržava pravo prestati prodavati Kodove za Pristup i Vouchere u bilo kojem trenutku ili do trenutka promjene uvjeta u Pravilniku.

4. Zahtjevi primjene Vouchera ili Kodova za Pristup

 1. Za primjenu Vouchera ili Koda za Pristup putem prijave na Račun potrebno je korištenje kompjutorske opreme koja ispunjava sljedeće tehničke uvjete: kompjuter s vezom s internetom (min. 512 kb/s), grafički preglednik WWW sa JavaScriptom (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i koji koristi tzv. cookies, instalirani program za čitanje datoteka u PDF obliku (np. Adobe Reader, Foxit Reader).
  Prodavatelj ne snosi odgovornost za neodgovarajuću konfiguraciju kompjutera Kupca.

  Prodavatelj ne snosi odgovornost u slučaju da Kupac ne može primijeniti Voucher ili Kod za Pristup što je posljedica tehničkih problema kompjutera Kupca.

 2. U cilju primjene Vouchera ili Koda za Pristup neophodna je prijava na Račun pomoću podataka za prijavu tj. Logina (adresa elektronske pošte koju je Kupac napisao u Obrascu Narudžbe) te Lozinke (lozinka napisana na Voucheru koju je dao Prodavatelj) ili Kod za Pristup (koji daje Prodavatelj napisanog na kartici s Kodom za Pristup u slučaju kupnje Koda za Pristup Obrazovnom Paketu). Račun omogućava identifikaciju, praćenje i upravljanje kupljenim Voucherima ili Kodovima za Pristup. U cilju zamjene Vouchera ili Koda za Pristup usluzi koju nudi određeni Uslugodavac treba koristiti hiperpoveznicu do stranice određenog Uslugodavce.

 3. Prodavatelj šalje dodatne informacje koje se tiču načina prijave na Servis (Uputa za prijavu) na adresu elektronske pošte Kupca odmah nakon izvršavanja plaćanja od strane Kupca.

5. Dostava Vouchera i Kodova za Pristup

 1. Voucheri i kartice s Kodovima za Pristup Kupcima se dostavljaju posredstvom: pošte ili kurira na adresu koju je naznačio Kupac.
 2. Vlasništvo Vouchera ili Koda za Pristup prelazi na Kupca isključivo u trenutku kada Prodavatelj primi uplatu Kupca za Voucher ili Kod za Pristup.
 3. U slučaju ne primanja uplate (npr. neunovčivog čeka za plaćanje, poništenje plaćanja kreditnom karticom ili ako se za narudžbu ne plati na vrijeme na neki drugi način) svi Kodovi za Pristup ili Voucheri koji su bili poslani, postat će nevažeći i neće moći biti iskorišteni.
 4. Ako se Voucher ili Kod za Pristup koji se dostavlja putem pošte izgubi, ukrade ili uništi prije nego što je iskorišten, Prodavatelj će deaktivirati prethodni Kod za Pristup ili Voucher i dati Kupcu novi Kod za Pristup ili Voucher koji će moći biti iskorišten i čija će primjena biti na osnovi istih pravila.

6. Korištenje Kodova za Pristup i Vouchera

 1. Ako u uvjetima korištenja Obrazovnih Paketa ili usluga do kojih Voucher daje pristup, nije drugačije napisano, Obrazovne Pakete kao i ranije spomenute usluge, mogu koristiti samo individualni Kupci.

 2. Obrazovni Paketi dobiveni korištenjem Kodova za Pristup te usluge dobivene korištenjem Vouchera ne mogu biti vraćeni u zamjenu za gotovinu.

 3. Kod za Pristup ili Voucher mogu biti iskorišteni samo jedanput. Kod za Pristup niti Voucher ne mogu biti iskorišteni djelomično.

 4. Rok valjanosti Kodova za Pristup.

  Svaki Kod za Pristup vrijedi 6 mjeseci od datuma primitka Koda za Pristup. Rok valjanosti Koda za Pristup predstavlja razdoblje u kojem ovaj kod mora biti aktiviran, a Obrazovni Paket iskorišten. Nakon ovog roka realizacija Koda za Pristup i korištenje Obrazovnog Paketa nije moguće. Ove odredbe se primjenjuju također i na Gratis uz Obrazovni Paket.

 5. Ako je za realizaciju Koda za Pristup ili Poklona obvezno predstavljanje dodatnih dokumenata, treba ih dostaviti u doku od 6 mjeseci od dostave Koda za Pristup. Nakon ovog roka, realizacija Koda za Pristup i Poklona nije moguća.

 6. Kodovi za Pristup podložni su provjeri u trenutku u kojem ih se koristi s ciljem korištenja Obrazovnog Paketa ili usluga do kojih Voucher daje pristup.

7. Odgovornost

 1. Prodavatelj nije ugovorna strana pri kupnji Obrazovnih Paketa niti drugih usluga, samo nudi kupnju Kodova za Pristup Obrazovnim Paketima i Vouchera koji omogućavaju korištenje usluga predstavljenih na Servisu, stoga nije odgovoran za kvalitetu, sigurnost ili usklađenost s pravom usluga nabavljenih korištenjem Kodova za Pristup ili Vouchera, niti za pouzdanost i ispravnost informacija korištenih u reklami, za mogućnost ili pravo Uslugodavce da prodaje određene usluge, niti za solventnost Kupaca koji izvršavaju Narudžbe.

 2. Operater plaćanja nije strana ugovora sklopljenog između Kupca i Pružateljima Usluga niti snosi odgovornost za neprikladnu realizaciju ili nerealizaciju ugovora sklopljenih od strane Kupaca.

 3. Administrator Servisa/Prodavatelj, Operater plaćanja niti administrator Plaćanja nisu odgovorni za određene, posredne ili sekundarne štete nastale pri korištenju usluga dobivenih korištenjem Kodova za Pristup i Vouchera, niti Gratisa.

 4. Prodavatelj ne snosi odgovornost za kršenje Pravilnika ako je ispunjavanje određene obaveze onemogućeno iz razloga neovisnih o njemu.

 5. Administrator ustupa Servis u stanju "u kakvom je", "sa svim greškama" i "prema mogućoj dostupnosti". Prodavatelj i njegovi dobavljači ne daju izrazite garancije vezane za Servis, Kodove za Pristup, Obrazovne Pakete, Gratise niti za bilo kakve usluge.

 6. U maksimalnom opsegu dozvoljenom pravom, Prodavatelj i njegovi zaposlenici, direktori, agenti, prodavači ne garantiraju da su Obrazovni Paketi ili druge usluge koje daju Uslugodavci prenosivi, zadovoljavajuće kvalitete, odgovarajući, točni, podatni za određeni cilj ili potrebu, da su usklađeni s pravom ili su upotrebljivi te da se daju na raspolaganje s dužnom pažnjom i vještinom. Prodavatelj ne garantira da će usluge/proizvodi nabavljeni korištenjem Kodova za Pristup ili Vouchera ispunjavati zahtjeve Kupaca, da će biti bez grešaka, korisni, kompletni ili dostupni cijelo vrijeme. Prodavatlj ne garantira da će koristi koje se mogu dobiti na temelju korištenja Servisa biti učinkovite, pouzdane, precizne i da će ispunjavati očekivanja Kupaca. Prodavatelj ne daje nikakvu garanciju vezanu za zaštitu privatnosti i sigurnosti osim onih definiranih u Politici Privatnosti. Prodavatelj ne garantira da će Kupac moći dobiti pristup ili koristiti Servis u bilo kojem izabranom vremenu ili lokaciji. Bilo koja usmena ili pismena informacija ili savjet koji je pružen od strane njegovog predstavnika ne predstavljaju garanciju. Kupac može posjedovati dodatna prava konzumenta prema lokalnom pravu u mjestu stanovanja Kupca koja ovaj Pravilnik ne može promijeniti.

8. Odštete

 1. Prihvaćanjem ovog Pravilnika Kupac se slaže, u opsegu dozvoljenom lokalnim pravnim propisima, osigurati i zaštititi Prodavatelja/Administratora, njegove direktore, zaposlenike i agente od odgovornosti od svih zahtjeva, šteta, obaveza, gubitaka, potraživanja, troškova ili dugova i izdataka (u tome, bez ograničenja sva razumna plaćanja nastala vezano za bilo kakve zahtjeve ili sudske procese koji prijete Prodavatelju/Administratoru prema bilo kakvim osobama) koje proizlaze iz Kupčevog korištenja pristupa Servisa ili Koda za Pristup ili Vouchera; iz povrede bilo kakvog stavka ovog Pravilnika, iz povrede prava bilo koje treće strane, u tome bez ograničenja autorskih prava, prava vlasništva ili prava zaštite privatnosti; te iz bilo kakve tvrdnje da sadržaj koji prikazuje Kupac rezultira štetom za treću osobu.

 2. Obaveza oslobađanja od odgovornosti i odštete opisana u članku 9 stavka 1 iznad ostaje na snazi nakon ukidanja ovog Pravilnika i prestanka korištenja Servisa od strane Kupca.

 

9. Zaštita osobnih podataka

 1. Administrator baze osobnih podataka koji su predani od strane korisnika Servisa (Kupaca) je Prodavatelj.

 2. Administrator baze osobnih podataka obvezuje se štiti osobne podatke u składu s pravom u sjedištu Prodavatelja. Kupac dajući pri uzvršavanju Narudžbe svoje osobne podatke Administratoru baze osobnih podataka, daje suglasnost Administratoru baze osobnih podataka da ih obrađuje kako bi realizirao zaprimljenu Narudžbu. Kupac u svakom trenutku ima pravo mogućnosti provjere, popravljanja, aktualizacije te uklanjanja svojih osobnih podataka.

 

10. Promjene ponude i akcije

 1. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena Proizvoda koji se nalaze na ponudi, povlačenje nekih Proizvoda iz ponude te uvođenje novih i provođenja promotivnih akcija.

 2. Ovlasti iz stavka pod brojem 1, iznad, nemaju utjecaja na Narudžbe primljene prije datuma promjene cijena, uvjeta promotivnih akcija i bit će ostvarivane prema dosadašnjim pravilima.

11. Reklamacije

 1. U slučaju da se usluge koje se nude temeljem Pravilnika ne ostvaruju ili se ostvaruju protivno pravilima Pravilnika prema mišljenju Kupca, Kupac može podnijeti reklamaciju putem email adrese [email protected]

 2. Reklamacije koje Prodavatelj primi bit će razmatrane u roku od 14 dana od datuma primitka na email adresu napisanu u stavku broj 1, iznad. U slučaju da Reklamacija ne sadrži informacje koje su neophodne kako bi se ta Reklamacija mogla razmatrati Prodavatelj će se obratiti osobi koja je podnijela Reklamaciju kako bi ispunio informacje koje nedostaju do potrebne mjere a termin od 14 dana teče od dana uručenja potpune Reklamacije.

 3. Reklamacija bi trebala sadržavati barem ime i prezime Kupca, adresu elektronske pošte Kupca, opis prijavljivanih primjedbi te naznaku predloženog načina rješavanja Reklamacije.

 4. Odgovor na Reklamaciju šalje se na adresu elektronske pošte koji daje Kupac u Narudžbi. U posebnim opravdanim slučajevima Prodavatelj može poslati odgovor na neku drugu adresu elektronske pošte, koja nije napisana u Narudžbi, a koju naznačuje osoba koja podnosi Reklamaciju.

 5. U slučaju da se Korisnika ne može identificirati reklamacija neće biti razmatrana.

 6. Prodavatelj nije odgovoran za štetu koja ne proizlazi iz njegove krivnje.

 7. Ako, u slučaju realizacije Koda za Pristup ili Vouchera, Kupac ima zamjerke vezane uz Obrazovne Pakete ili usluge nabavljene korištenjem Vouchera, sve zahtjeve treba usmjeriti direktno Uslugodavcu. To je vezano uz činjenicu da se Administrator/Prodavatelj bavi samo prodajom Kodova za Pristup i Voucherima te ustupa Servis, ali Uslugodavac je odgovoran, ne Administrator/Prodavatelj, za Obrazovne Pakete, čije korištenje omogućuje Kod za Pristup koji ustupljuje Prodavatelj i usluge čije korištenje omogućava Voucher. U slučaju nemogućnosti postizanja dogovora između Kupca i Uslugodavca, Administrator/Prodavatelj može na zahtjev Kupca pomoći u rješavanju nastalog spora.

 8. Administrator/Prodavatelj može poništiti ili odbiti izdati Kod za Pristup ili Voucher u bilo kojem trenutku zbog greške s izdavanjem ili obradom Kodova za Pristup ili Vouchera te vezano za tvrdnju Administratora/Prodavatelja da je Kupac htio nabaviti ili je koristio Kod za Pristup ili Voucher na neispravan način ili na način koji nije u skladu s njegovom svrhom ili je prekršio ovaj Pravilnik tako što je Kod za Pristup ili Voucher bio lažiran ili promijenjen.

 9. Kupac može podnijeti reklamaciju vezanu za funkcioniranje Servisa Administratoru a u slučaju neispravne realizacije usluge prodaje Kodova za Pristup ili Vouchera, Kupac može podnijeti reklamaciju Prodavatelju.

12. Odustajanje od ugovora

 1. Kupac koji nije iskoristio Voucher ili Kod za Pristup može odustati od Ugovora unutar 14 dana od njegovog sklapanja dobivajući 100% povrata troškova.

 2. Kupac koje je iskoristio Voucher ili Kod za Pristup gubi pravo odustajanja od Ugovora.

 3. Kupac može odustati od Ugovora tako da pošalje e-mail s informacijom o namjeri odustajanja od ugovora na adresu [email protected]

 4. Odustajanje od ugovora o Kupnji Koda za Pristup ili Vouchera nije dozvoljeno ako su već iskorišteni. Iskorištenost Koda za Pristup ili Vouchera podrazumijeva korištenje Koda za Pristup ili Vouchera od strane Kupca koje omogućava korištenje Obrazovnog Paketa i drugih proizvoda koje nudi Uslugodavac ili Gratisa.

13. Završne odredbe

 1. Administrator Servisa čini što je u njegovoj moći kako bi osigurao ispravno djelovanje Servisa.

 2. Administrator Servisa zadržava pravo na potpuno ili djelomično isključenje Servisa na neodređeno vrijeme kako bi ga modernizirao ili popravio.

 3. Administrator Servisa nije odgovoran za poteškoće u izvršenju Narudžbe uzrokovane slučajnim čimbenicima nevezanim za njega (u tome čimbenicima koji ovise o Kupcu, trećim osobama ili višoj sili).

 4. Prodavatelj zadržava pravo promijeniti Pravilnik bez davanja konkretnog razloga.

 5. O promjenama Pravilnika i njihovom opsegu Kupci registrirani na Servisu bit će obaviješteni elektronskim putem (na e-mail adresu naznačenu u Narudžbi) ili u obliku prozorčića koji iskače pri prvoj prijavi na Servis nakon provođenja promjena. Promjene će biti provedene u cilju prilagođavanja Pravilnika obvezujućoj pravnoj situaciji.

 6. Ako bilo koja odredba ovog Pravilnika može biti smatrana nevažećom ili neučinkovitom, to nema utjecaja na važnost i učinkovitost ostalih odredbi ovog Pravilnika. Ta nevažna ili neučinkovita odredba bit će zastupljena važećom i učinkovitom odredbom koja najtemeljitije postiže ekonomski rezultat kojeg se ticala nevažeća i neučinkovita odredba.

 7. Kupac se obvezuje upoznati sa promjenama u Pravilniku ako na bilo koji način koristi Servis.

 8. Aktualna verzija Pravilnika uvijek je dostupna na stranici www.thebestvouchers.com.

 9. U situacijama koje nisu regulirane ovim Pravilnikom koristi se odgovarajući obvezujući zakonski propis nadležan u mjestu sjedišta Prodavatelja. Sporna pitanja, ako Kupac izrazi takvu želju, rješavaju se mirnim putem. U krajnjem slučaju, rješava ih sud nadležan prema mjestu sjedišta Prodavatelja.

 10. Korištenje Servisa od strane Kupca je istovjetno prihvaćanju uvjeta ovog Pravilnika.

 

Datum zadnje aktualizacije Pravilnika: 13.03 2019. g.

Mjesto, datum

Pošiljatelj
Ime i prezime Kupca
Adresa stanovanja

Adresa za dostavu izjave:

Izjava
o odustajanju od ugovora sklopljenog na daljinu

Izjavljujem, da odustajem od ugovora o kupnji Koda za Pristup/Vouchera br,
…………………… (identifikacijski broj narudžbe) sklopljenog potvrdom Narudžbe, koja je nastupila dana …………………………………, preuzimanje Koda za Pristup/Vouchera bilo je dana …………………………………….

Molim povrat sume …………………………………… (slovima: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………)
na bankovni račun br ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, SWIFT/BIC: ………………….
Vraćam …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Gratis Koda za Pristup Obrazovnom Paketu – ako se povrat toga tiče) u nepromijenjenom stanju.

potpis Kupca