Politika privatnosti Servisa The Best Vouchers

Ova Politika Privatnosti određuje pravila skupljanja, obrade i zaštite podataka koje Korisnici ostavljaju u vezi s korištenjem Internetske Stranice, koja se temelje na korištenju kolačića na kompjuteru Korisnika kao i na skupljanju te obradi podataka o Korisnicima u statističke svrhe, a također na ostalim načinima obrade podataka, posebice prikupljanju, spremanju, držanju, obrađivanju, izmjeni, objavi i drugom načinu korištenja podataka. Svi izrazi korišteni u ovom dokumentu imaju ono značenje koje im je dano u Pravilniku Servisa The Best Vouchers koji se nalazi na Servisu www.thebestvouchers.com.

§1

Administrator osobnih podataka

 1. Administrator prikuplja osobne podatke s ciljem omogućavanja korištenja Servisa Kupcima.

 2. Osobni podaci Kupaca posebno su zaštićeni i koriste se samo u mjeri u kojoj je izražena suglasnost. Bazu osobnih podataka vodi Administrator u skladu sa zakonskim odredbama koje vrijede u mjestu sjedišta Administratora i u skladu s društvenim pravilima.

 3. Zadaci Administratora:

  1. očuvanje sigurnosti osobnih podataka koje Kupac pruža Administratoru, a posebno sprječavanje pristupa neovlaštenim osobama;

  2. osiguravanje registriranim Kupcima realizacije njihovih ovlaštenja, a posebno prava na pristup vlastitim osobnim podacima, prava na ažuriranje ili uklanjanje osobnih podataka.

§2

Osobni podaci i druge informacje koje Kupci ustupljuju

 1. Kupci dobrovoljno daju svoje osobne podatke, postoje, međutim, podaci koji su neophodni za korištenje Servisa, a njihovo nepružanje onemogućava korištenje Servisa.

 2. Svi prikupljeni osobni podaci su namijenjeni korištenju od strane Administratora.

 3. Tijekom korištenja Servisa, serveri automatski prikupljaju informacije koje šalje preglednik i koje sadrže sistemski logovi. Ove informacije mogu sadržavati različite podatke, npr. e-mail adresu, IP adresu, tip tražilice, internet stranicu posjećenu neposredno prije korištenja Internet Stranice, vrijeme ulaska na internetski Servis i druge statističke podatke. Administrator ih koristi u cilju pružanja usluga najviše kvalitete, a također i u tehničke i statističke ciljeve.

 4. Prikupljeni podaci služe za identifikaciju Kupaca u cilju realizacije Narudžbi, u tome i dostavljanja Proizvoda i Gratisa, procesiranja izračuna online ili offline a posebice podaci kreditne ili debitne kartice ili neki drugi financijski podaci potrebni kako bi se obradilo plaćanje koje izvodi Kupac (obrada plaćanja i realizacija Narudžbi) te kasnijeg kontakta s Kupcima i također služe u cilju razvoja Servisa i za aktivnosti nakon plaćanja. Ti podaci, između ostalog, sadrže informacije poput: imena, prezimena, adrese, broja telefona, email adrese, imena korisnika (login), individualne lozinke pristupa, povijesti transakcija te svi osobnih podataka koje su sami Kupci dali na raspolaganje.

 5. Administrator može prikupljati informacije o tehničkim podacima, a posebno URL adresu, tip uređaja na kojima Kupci koriste Servis, ID uređaja, tip internetske veze i naziv pružatelja usluga.

 6. Vezano za vrstu Narudžbe, dostavljene Proizvode i Gratise, putem Servisa Kupac može biti zamoljen ustupiti dodatne osobne podatke. Opseg dodatnih podataka bit će odgovarajuće određen u Pravilniku Korištenja Servisa The Best Vouchers.
§3

Obrada osobnih podataka

 1. Administrator prikuplja, koristi, ustupljuje i prerađuje osobne podatke Kupaca u cilju ostvarenja Narudžbi, dostave i slanja Kodova za Pristup i Vouchera, Gratisa/izmjene Kodova za Pristup, Vouchera i Gratisa za usluge pojedinih Uslugodavaca, u cilju marketinga svojih usluga kao i također svjedočanstava trećih strana, te u cilju slanja Kupcima newslettera te drugih promotivnih i reklamnih materijala. Kupac u bilo kojem trenutku može obavijestiti da se ne slaže sa slanjem marketinških informacija - tako da klikne na poveznicu koja se nalazi na kraju poruke.

 2. Svaki Kupac posjeduje ovlaštenja koja proizilaze iz odgovarajućeg zakona o zaštiti osobnih podataka. U cilju uvida u osobne podatke, ažuriranja ili uklanjanja istih, Kupac mora kontaktirati korisnički servis pomoću kontaktnog obrasca na Servisu.

 3. Servis može, između ostalog, koristiti Google Analytics (ili slične sustave), odnosno usluge analize pregleda internet stranica i aplikacija koje ustupljuje Google, Inc. ("Google") ili druge stranice. Google Analytics koristi "kolačiće". Google može prosljeđivati identificirane informacije trećim osobama jedino u situaciji kada je obavezan to učiniti s obzirom na zakonske odredbe.

 4. Administrator koristi "kolačiće" za spremanje informacija na temu preferencija Kupaca. To su tekstovne datoteke spremane na uređajima Kupaca koje ih identificiraju u cilju omogućivanja nekih operacija. Ove datoteke čuvaju: osobne postavke Kupaca i prijedloge automatskog ispunjavanja polja obrasca, koji se koriste između ostalog za pamćenje podataka neophodnih za logiranje Kupaca. Posebno se koriste dvije kategorije kolačića:

  1. Action Cookies – datoteke spremane u cilju registriranja aktivnosti Kupaca tijekom njihovog korištenja Servisa. Ove datoteke pružaju statističke podatke na temelju kojih se može optimizirati funkcionalnost Servisa. Uvjet rada kolačića je prihvaćanje istih od strane Korisnika putem odgovarajuće postavke u pregledniku.

  2. Session Cookies - korištene na stranicama s opcijom prijavljivanja - datoteke se zapisuju u cilju definiranja prijave Kupca, One služe tome da Kupci imaju pristup stranicama vidljivih isključivo Kupcima koji koriste Servis. Session cookies se pripisuju u trenutku prijavljivanja Kupca te se brišu kada se Kupac odjavljuje tj. kada klikne na "Odjavi".

 5. Svaki Kupac može u bilo kojem trenutku povući suglasnost za obradu i spremanje podataka kontaktirajući korisnički servis pomoću kontaktnog obrasca na Servisu.

 6. Djelovanje protiv svih oblika krađe identiteta, iznuđivanja informacija te ilegalnih praksi koje se definiraju nazivom "phishing" jedan je od najvećih prioriteta Aministratora. U tom cilju svi podaci ustupljeni od strane Kupaca, posebice podaci poput broja kreditne kartice te podaci ustupljeni Servisu koji omogućavaju prijavu te lozinka za dostup računu Korisnika, prikupljani su držeći se pravila sigurnosti podataka.

§4

Sadržaji i poruke Korisnika

 1. Administrator drži na serverima koji njemu pripadaju i koji garantiraju potpunu sigurnost: podatke poslane od strane Kupaca, posebice poruke koje Kupac šalje na svim dijelovima Servisa te informacije koje se tiču financijskih transakcija za Kupnju Kodova za Pristup i Vouchera.

§5

Povjeravanje ili dijeljenje osobnih podataka Korisnika s drugim stranama

 1. Kupac izražava suglasnost za prosljeđivanje svojih osobnih podataka od strane Administratora za ciljeve opisane u § 3, stavka 1 stranama ovisnim i udruženim s Administratorom, a također i poslovnim partnerima i Uslugodavcima Administratora.

 2. Osobni podaci Kupca bit će ustupljeni drugim stranama s ciljem centralizacije podataka ili logistike i u situaciji kada to zahtijevaju određene zakonske odredbe ili akvizicije ili fuzije koji se tiču Administratora.

§6

Završne odredbe

 1. Administrator zadržava pravo na slanje nenaručenih poruka Kupcima. U njih se ubrajaju informacije koje se odnose na funkcioniranje Servisa (npr. promjene u funkcioniranju) ili također nekomercijalna pisma (npr. čestitke, sistemske poruke). Svaki Kupac ima pravo otkazati suglasnosti za dobivanje informacija ove vrste putem klika na poveznicu ispod poruke.

 2. Internet Stranica Servisa može sadržavati poveznice (npr. u obliku logotipa trećih strana) koje u slučaju klika na njih preusmjeravaju osobu koja pregledava Servis na vanjsku internetsku stranicu. Činjenica je da se uporaba takvih referenci ne može identificirati s bilo kojom vrstom veze između Administratora i strane kojoj pripada vanjska internet stranica. Administrator ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost za posljedice takve vrste preusmjeravanja niti ima utjecaj na sadržaj vanjskih internet stranica. Administrator ne snosi odgovornost za sadržaj politike privatnosti i sigurnosne politike na tim stranicama, niti za korištene kolačiće u procesu pregledavanja stranica. Molimo osobe koje koriste ovu vrstu referenci da se upoznaju sa sadržajem odgovarajućih dokumenata koji su na snazi na tim stranicama.

 3. Administrator zadržava pravo na izmjenu ili nadopunu ove Politike Privatnosti. Izmjene se provode dodavanjem novog sadržaja Pravilnika na Servisu. Promjene obavezuju od trenutka uvođenja.

 4. Uvjet korištenja Internet Stranice je prihvaćanje ove Politike Privatnosti.