Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσεις τον κωδικό από την κάρτα, πληκτρολόγησε τα ακόλουθα στοιχεία: