"reAktiveerimine" soodustuse määrused 13.03.2019.

 

1. Üldsätted

1. Veebileht "The Best Vouchers", edaspidi "Korraldaja", korraldab Hariduspaketi ostnud klientidele kampaania "reAktiveerimine", edaspidi "Kampaania".

2. Kampaania kehtib seni, kuni Korraldaja selle tühistab.

3. Kampaania ajal võib Korraldaja Kampaania valitud ajaperioodiks igal ajal peatada, ilma et oleks põhjust peatamiseks.

4. Määrused on Kampaania alus ja määratlevad nende inimeste õigused ja kohustused, kes soovivad Kampaaniat kasutada.

 

2. Osalemise reeglid

Kampaaniat saavad kasutada kõik täiskasvanud, kes on Hariduspaketi ostnud, aga Hariduspaketi 6 kuuline kehtivusaeg on lõppenud.

 

3. Soodustuse eeskirjad

1. "reAktiveerimise" kampaania raames lubab Korraldaja üksikutel tingimustel osta veel ühe Hariduspaketi.

2. Soodustuses osalemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

- väljendada tahet Soodustuses osaleda,

- omada ostetud Hariduspaketti, mille kehtivusaeg on lõppenud,

- kehtestada individuaalselt tingimused ja nõustuda aegunud Hariduspaketi taasaktiveerimisega koos uue Hariduspaketi ostmisega. Osalejal on õigus mitte nõustuda pakutud individuaalsete tingimustega, loobudes seega Soodustuses osalemisest.

3. Soodustuses osaleja võlgnevused korraldaja ees ja Soodustuses auhinnatud Hariduspakettide tagastamine võib olla aluseks Soodustuses osalemise õiguse tühistamisele. Selliste asjaolude ilmnemisel teavitab Korraldaja Osalejat Soodustuses osalemise õiguse tühistamisest.

4. Üksikute tingimuste kohaldamine ei mõjuta nõutavaid käitlustasusid, mis moodustavad haldus- või logistikateenuste kulud.

 

4. Reklamatsioonid

1. Kõik pretensioonid Soodustuse läbiviimise viisi kohta tuleb esitada Korraldajale hiljemalt 30 päeva jooksul alates Soodustuses osalemise kuupäevast).

2. Kaebustest tuleb teatada e-posti aadressil: [email protected]

3. Kaebused vaadatakse läbi 30 kalendripäeva jooksul pärast nende laekumist.

4. Pärast punktis 1 nimetatud tähtaega esitatud kaebuseid 4.1 ei arvestata.

 

5. Lõppsätted

1. Nende eeskirjade sätted on ainsaks aluseks Soodustusele ning nende tõlgendamine on ainuüksi Korraldaja ülesanne

2. Nende Määruste tekst on kättesaadav aadressil www.thebestvouchers.com

3. Käesolevatest Määrustest tulenevaid osaleja õigusi ei saa kolmandatele isikutele üle anda.

4. Korraldaja jätab endale õiguse muuta Määruseid juhul, kui muutuvad õigusnormid või muud olulised sündmused, mis mõjutavad Soodustuse korraldamist.

4. Korraldaja jätab endale õiguse objektiivselt põhjendatud juhtudel Soodustuse ootamatult tühistada/lõpetada, millest ta teavitab Osalejaid 7 päeva jooksul enne Soodustuse tühistamist/lõpetamist.