Политика за поверителност на Уебсайта The Best Vouchers

Настоящата Политика за Поверителност определя правилата за събиране, обработване и защита на данните, изпращани от Потребителите във връзка с използването на Уебсайта, основаваща се както на използване на файлове бисквитки на компютъра на Потребителя, така и на други начини за обработка на данни, по-специално събиране, записване, съхраняване, разработване, промяна, споделяне и друго използване на данните. Всички термини, използвани в настоящия документ, имат значение, определено в Правилника на Уебсайта The Best, публикуван на Уебсайта www.thebestvouchers.com.

§1

Администратор на лични данни

 1. Администраторът събира личните данни, за да даде възможност на Купувачите да ползват Уебсайта.

 2. Личните данни на Купувачите подлежат на особена защита и се използват само за действия, за които е дадено съгласие. Администраторът съхранява базата данни съгласно закона, приложим за територията на регистрация на седалището на Администратора, както и с обществените норми.

 3. Задачи на Администратора:

а. осигуряване защита на предоставените лични данни от Купувача на Администратора, по-специално от достъп до тях на неоторизирани лица;

б. осигуряване възможност на регистрираните Купувачи за упражняване на правата им, по-специално правото им на преглеждане на личните данни, правото да изискват актуализация и заличаване на личните данни.

§2

Лични данни и други информации, предоставени от Купувачите

 1. Купувачът предоставя личните си данни на доброволен принцип, но някои данни са задължителни за ползването на Уебсайта и липсата им не позволява ползването на Уебсайта.

 2. Всички събрани лични данни са предназначени за ползване от Администратора.

 3. При използване на Уебсайта, сървърите автоматично събират информациите, изпратени от браузъра и съдържащи се в системните дневници. Тези информации могат да съдържат различни данни, напр. имейл адрес, IP адрес, вид на браузъра, сайта, посетен непосредствено преди използването на Уебсайта, времето на влизане на Уебсайта, както и други статистически данни. Администраторът ги използва с цел предоставяне на висококачествени услуги, а също и за технически и статистически цели.

 4. Събраните данни служат за идентификация на Купувача, с цел реализиране на Поръчките, включително доставка на Продуктите и Бонусите, в т. ч. за обработка на онлайн или офлайн разплащания, по-специално данните от кредитна или дебитна карта или други финансови данни, необходими за обработката на плащането, извършено от Купувача (платежни услуги и реализация на Поръчките), както и за следващ контакт с Купувача, а също и за развитие на Уебсайта и следпродажбените дейности. Данните съдържат следните информации: име, фамилия, адрес, телефонен номер, имейл адрес, наименование на потребителя (потребителско име), индивидуална парола за достъп, история на трансакциите, както и всякакви лични данни, предоставени от самите Купувачи

 5. Администраторът може да събира информации относно техническите данни, по-специално URL адрес, тип на устройството, използвано от Купувача за ползване на Уебсайта, ID устройства, тип на мрежовата връзка и наименование на доставчика на услуги.

 6. Във връзка с характера на Поръчките, доставяните Продукти и Бонуси чрез Уебсайта, може да бъде поискано от Купувача предоставяне на допълнителни лични данни. Те ще бъдат посочени в Правилника за Използване на Уебсайта The Best Vouchers.

§3

Обработка на личните данни

 1. Администраторът събира, използва, предоставя и обработва личните данни на Купувачите с цел реализация на Поръчките, доставките и изпращането на Кодовете за Достъп и Ваучерите, Бонусите/замяна на Кодовете за Достъп и Ваучерите на услугите на отделните Доставчиците на услуги, маркетинг на собствените си услуги, както и други промоционални и рекламни материали. Купувачът по всяко време може да заяви, че не дава съгласие за получаване на търговски информации – чрез натискане на линка, в долната част на съобщението.

 2. Всеки Купувач притежава права, произтичащи от закона за защита на личните данни. За да преглежда своите лични данни, актуализации или заличаването им, Купувачът трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти, чрез формуляра за контакт, намиращ се на Уебсайта.

 3. Уебсайтът може да използва системата Google Analytics (както и други подобни системи), т. е. услуги за анализ на посещенията на Уебсайта и приложенията, предоставени от Google, Inc. (“Google”) или други субекти. Google Analytics използва „бисквитки“. Google може да изпраща идентифицирани информации на трети лица само ако бъде задължен да го прави, на основание законовите разпоредби.

 4. Администраторът използва файлове „бисквитки“ за съхраняване на информации относно предпочитанията на Купувачите. Това са текстови файлове, записвани на устройствата на Купувачите, които ги идентифицират по начин, необходим за извършване на някои операции. Тези файлове съхраняват: личните настройки на Купувача, както и предложение за автоматично попълване полетата на формуляри, използват се за запаметяване на данните, необходими за влизането на Купувача. Използват се по-специално две категории „бисквитки“:

  1. Action Cookies – файлове, запазени с цел регистриране активността на Купувачите по време на ползването им на Уебсайта. Тези файлове предоставят статистически данни, въз основа на които може да се оптимизира функционалността на Уебсайта. Условие за действието на бисквитките е приемането им от Купувача чрез подходяща настройка в браузъра.

  2. Session Cookies – използват се в сайтове с опция за влизане - файлове, запазени с цел определяне статуса на влизането на Купувача. Те служат за предоставяне достъп на Купувачите до сайтове, видими само за Купувачи, използващи Уебсайта. Session cookies се запазват в процеса на влизане на Купувача и се изтриват при излизане, т. е. при натискане на бутона „Изход“

 5. Всеки Купувач по всяко време може да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на неговите данни, като се свърже с бюрото за обслужване на клиенти чрез формуляра за контакт, намиращ се на Уебсайта.

 6. Противодействието срещу всякакви форми на кражба на самоличност, информационни измами и незаконни практики, известни като "фишинг", е един от най-важните приоритети на администратора. За целта, всички предоставяни от Купувача данни, особено касаещите номер на кредитни и дебитни карти или данни, предоставени на Уебсайта, чрез които се извършва влизане, като потребителското име и паролата за влизане в Акаунта на Купувача, се съхраняват при спазване принципите за защита на данните.

§4

Съдържание и съобщения на Потребителите

 1. Администраторът съхранява на сървърите си, осигуряващи пълната им безопасност: данни, изпращани от Купувачите, по-специално съобщения, изпращани от Купувача във всички раздели на сайта, както и информации относно финансовите трансакции за Покупка на Кодове за Достъп и Ваучери.

§5

Поверяване или предоставяне личните данни на Потребителите на други лица

 1. Купувачът дава съгласие за прехвърляне на неговите лични данни от Администратора към дъщерни и свързани с Администратора дружества, както и към бизнес партньори и Доставчици на услуги, за целите, посочени по-горе в § 3, т. 1.

 2. Личните данни на Купувачите ще бъдат прехвърляни на други лица, с цел централизиране на данните или логистика, както и в ситуации, когато това се изисква съответни законови разпоредби или при придобивания или сливания, отнасящи се до Администратора.

§6

Заключителни разпоредби

 1. Администраторът си запазва правото да изпраща на Купувача нежелани съобщения. Към тях спадат информации, отнасящи се непосредствено до функционирането на Уебсайта (напр. промени във функционирането), или нетърговски писма (напр. пожелания, системни съобщения). Всеки Купувач има право да заяви, че не дава съгласие за получаване на такъв род информации, като натисне линка, намиращ се под съобщението.

 2. Уебсайтът може да съдържа линкове (напр. под формата на логотип на трети лица), които при натискане пренасочват лицето, използващо Уебсайта, към външен сайт. Фактът, че се използват такива препратки, не може да бъде приравняван с какъвто и да е вид връзка между Администратора и субекта, на който принадлежи външният уебсайт. Администраторът в никакъв случай не носи отговорност за резултатите от такъв тип пренасочване, нито има влияние върху съдържанието на външните сайтове. Администраторът не носи отговорност за съдържанието на политиките за поверителност и сигурност, приложими за тези сайтове, нито за използването на бисквитки по време на посещението на сайта. Препоръчваме на лицата, използващи такъв род препращане, да се запознаят със съдържанието на съответните документи, приложими за тези сайтове.

 3. Администраторът си запазва правото да прави промени или да допълва настоящата Политика за Поверителност. Промените се извършват чрез публикуване на новото съдържание на Правилника на Уебсайта. Промените влизат в сила от момента на въвеждането им.

 4. Условие за използването на Уебсайта, е приемането на настоящата Политика за Поверителност.