Bazat e programimit në RUBY

22 400,00 Lekë
A jeni një programues fillestar? A doni të zhvilloni veten dhe të mësoni një gjuhë të re programimi dhe të pasuroni CV-në tuaj? Kursi i Programimit Ruby është perfekt për ju. RUBY është një nga gjuhët më intuitive dhe transparente të programimit. Në të njëjtën kohë, është shumë popullor dhe ndikimi i tij në treg është akoma në rritje. Ruby është ndër dhjetë kryesorët në shumicën e indekseve që matin rritjen dhe popullaritetin e gjuhëve programuese në botë. Programimi në këtë gjuhë është shumë fleksibël dhe i përshtatshëm, por për të përdorur potencialin e tij të plotë duhet të mësoni plotësisht bazat e tij. Kursi ynë është krijuar posaçërisht në mënyrë që së shpejti të njiheni me filozofinë dhe mundësitë e gjuhës RUBY dhe të mësoni të aplikoni në praktikë metodat specifike, operacionet, klasat dhe operatorët.