Kontakti

E kemi parasysh se pavarësisht përpjekjeve tona të vazhdueshme, shërbimi ynë mund të mos jetë ende plotësisht i kënaqshëm për disa. Prandaj, ne duam t'ju ftojmë të na dërgoni komentet, pyetjet, dyshimet dhe sugjerimet tuaja në mënyrë që të mund të zhvillohemi, t'u përshtatemi nevojave tuaja dhe t'i heqim të gjitha dyshimet vazhdimisht.

Në rast të problemeve që kërkojnë zgjidhje të menjëhershme, ju lutemi kontaktoni suportin në numrin e treguar në krye të faqes.

Ju lutemi dërgoni sugjerime dhe vërejtje në adresën e-mail

Български:
[email protected]
Français
[email protected]
Hrvatski:
[email protected]
Magyar:
[email protected]
Český:
[email protected]
Polska:
[email protected]
Latviešu:
[email protected]
Português:
[email protected]
Ελληνικά:
[email protected]
Italiano:
[email protected]
Română:
[email protected]
Slovenský:
[email protected]
Slovenščina:
[email protected]
Lietuvių:
[email protected]
Español:
[email protected]
English:
[email protected]
Turkish:
[email protected]
Eesti:
[email protected]
Deutsch:
[email protected]
Indonesia:
[email protected]
Suomi:
[email protected]
Sverige:
[email protected]
Suomi:
[email protected]
Malaysia:
[email protected]
Монтенегро:
[email protected]
Македонски:
[email protected]
Shqiptar:
[email protected]